..: All news and reports - Legislativa :..

Vít Bárta, foto: Ministerstvo dopravy Praha/Brusel — Včera, ve středu 14. července 2010, se v ranních hodinách ujal úřadu nově jmenovaný ministr dopravy Vít Bárta, nominovaný stranou Věci veřejné. Post převzal od svého předchůdce Gustava Slamečky, který resort řídil rok a půl jako člen tzv. úřednické vlády Jana Fischera. Uzavřená koaliční smlouva vládních stran se přitom významně dotkne i drážní dopravy — mezi hlavní úkoly v této oblasti patří zejména dokončení transformace Českých drah a vytvoření tzv. živé dopravní cesty. To v současnosti znamená mimo jiné převést zaměstnance, řídící provoz na dráze, pod hlavičku Správy železniční dopravní cesty. Může dojít také na majetkové vyrovnání Českých drah a SŽDC, týkající se zejména nádraží a staničních prostor – právě poplatky za jejich využívání byly jedním z diskutovaných problémů při přípravě výběrových řízení na dálkové linky. Nemenší důraz bude kladen na samotné otevření trhu dopravy v závazku veřejné služby, kterou v současnosti na základě desetiletých smluv zajišťují téměř výhradně České dráhy. Po ČD Cargo tak projdou personálním auditem i ČD a SŽDC. Kontrola se má zaměřit nejen na efektivitu provozu, ale také na mzdové podmínky managementu. Kromě toho bude muset nový ministr řešit také dvě žaloby — jednu od společnosti Student Agency na netransparentní výběrová řízení a druhou ze strany Evropské komise, která kritizuje nedostatečnou implementaci tzv. „prvního železničního balíčku“ ve 13 zemích Evropské unie včetně České republiky.

814 Zdirec nad Doubravou, foto: Ondra MalekJihlava — Kraj Vysočina je jedním z posledních krajů, v jehož žádné části není dosud provozován žádný integrovaný dopravní systém (IDS). Že tomu bude tak i nadále ukázalo v úterý 22. června 2010 jednání zastupitelů kraje, kteří odmítli dlouho připravovaný návrh sjednocení dopravy v regionu. Již první Studie optimalizace dopravní obslužnosti na území kraje zadaná v letech 2003–2004 předpokládala založení koordinátora dopravy, zavedení jízdních dokladů uznávaných všemi dopravci bez ohledu na to, kdo je prodal, a zavedení jízdních řádů, které jsou provázány a mají jednotnou podobu. Cestující se těchto výhod usnadňujících cestování do práce nebo do školy ale stále nedočkají, protože zastupitelům kraje se nelíbily především náklady ve výši 10 až 14 milionů korun na zprovoznění systému a následné pravidelné roční investice do jeho provozu.

22.6.2010 - 10:00 - ROP Severovýchod: dotace na nová železniční vozidla schváleny

regio_shuttle, foto: Tomáš Poslušný Liberec — Regionální operační program (ROP) Severovýchod poskytne finance Českým drahám na tři projekty pořízení nových regionálních vozidel. Všechny byly předloženy v rámci 16. výzvy. Podporu drahám schválil 21. června na svém zasedání Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod. Pro spojení krajských měst Pardubice a Hradec Králové má být do roku 2014 pořízeno 5 nových nízkopodlažních jednotek. Regionální rada pro tento projekt uvolní 274 mil. korun. ROP bude spolufinancovat 16 nových vozidel pro Jizerskohorskou železnici s dodáním do 31. října příštího roku. České dráhy již ve výběrovém řízení vybraly vozidla Stadler RS1 Regio–Shuttle. Dotace bude činit 308 mil. korun. Dvě vozidla pak budou do 31. července 2012 dodány pro nasazení v Pardubickém kraji. Jejich pořízení bude spolufinancováno částkou 31 mil. korun. V září budou schvalovány projekty v rámci 17. a 18. výzvy, které se týkají městské dopravy včetně integrovaných dopravních systémů a ekologizace ve veřejné dopravě.

Zdroj: Pardubický kraj, Liberecký kraj

14.6.2010 - 16:00 - Danění benefitů může být obnoveno – odbory jsou ve střehu

Stávka: cestující čekají, foto: jatyrko Praha — Povolební trojkoalice možná do svého programu zahrne zrušení výjimky z danění zaměstnaneckých benefitů. V rozhovoru pro časopis Týden to uvedl Miroslav Kalousek, ministr financí v někdejší vládě Miroslava Topolánka, která tuto novelu navrhla. Podle tiskového mluvčího současné vlády, Romana Proroka, se však jednalo o novelu sjednocující český zákon o DPH s legislativou Evropské unie. Ta v období mezi lednem až březnem 2010 platila, ale na nátlak drážních odborů byla zákonodárci v rámci legislativní nouze zrušena. Danění by zahrnovalo např. stravování, poukazy na jídlo či ubytování, nejvíce kritiky ale sklízí od drážních odborů bránících tzv. režijní jízdné. Jako problematická se ukázala definice „ceny obvyklé“, ze které by se měla daň počítat. Ta je u některých produktů jen těžko zjistitelná, popř. vypočtená daň převyšuje cenu nebo manipulační poplatek pro pořízení samotného benefitu. Ačkoliv trojkoalice deklarovala, že benefity rušit nechce a o tomto tématu bude s odbory jednat, ty již Kalouskovo prohlášení interpretují jako snahu zcela zrušit režijní výhody zaměstnanců. Již dvakrát, letos i minulý rok, také hrozili v rámci boje proti tomuto daňovému opatření celostátní stávkou v dopravě, zejména na železnici. Pokud koalice tento bod zahrne do programového prohlášení vlády, Odborový svaz železnic (OSŽ) slibuje reakci.

Zdroj: MF Dnes/iDnes – [1], [2], Týden, Vláda ČR

1216.226 a 350.002, Brno, foto: Tomáš KubovecŽelPage — V pátek a sobotu jdou občané České republiky k parlamentním volbám, jejichž výsledek vlivem okolností v mnoha zásadních otázkách ovlivní směřování země na následující desetiletí. Ačkoliv doprava v letošních volbách nepatří mezi prioritní témata kandidujících stran, dlouhodobě se jedná o klíčové odvětví pro rozvoj podnikání, mobility obyvatel a mezinárodního obchodu, což jsou faktory s významným dopadem na ekonomiku země i její životní prostředí. Z pozice oborového magazínu se ŽelPage rozhodla oslovit kandidující politické strany se seznamem deseti programových otázek, které se snaží získat stanovisko každého subjektu k vybraným problémům dopravy v ČR – od rozvoje silniční a železniční infrastruktury, přes konkurenci na železnici až po zdanění zaměstnaneckých benefitů.

RT Expres - lokomotiva Česko — Liberalizace české železnice měla začít již letos. Podle původních plánů Ministerstva dopravy se měly první tendry na provozování dálkové dopravy vyhlásit věstníkem Evropské unie již v letech 2009–2010. Nestalo se tak a celý plán otevírání trhu pro nové dopravce tak získává velké zpoždění. Ministr dopravy Gustav Slamečka sliboval postupně nabídnout k soutěžení až 75 % tratí s tím, že by se nabízely celé balíčky linek dálkových vlaků. Rok po jeho nástupu ale není vyhlášena žádná soutěž. Ministerstvo vidí jako problém neprůhledné hrazení nákladů za dopravní cestu a staniční poplatky, protože nádraží patří Českým drahám. Těm nádraží připadla při někdejší transformaci státního podniku České dráhy. Ve stejné době vznikla i státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která spravuje tratě a nástupiště, nádraží jí však nepatří a naopak za ně platí ČD.

stávka Aktualizováno 28. 2. 14:00 — Jak jsme informovali v úterý 23. února, odbory vyhlásily na pondělí pětihodinovou stávku. V pátek, na základě vstřícných kroků vlády, jež ve čtvrtek večer na mimořádné schůzi schválila novelu zákona o DPH, se odbory po bouřlivé diskusi dohodly, že počkají a přesunuly termín stávky na čtvrtek 4. března 2010. Pokud Sněmovna úpravu zákona, ze kterého by měla být vyjmuta sporná část o danění zaměstnaneckých benefit, do středy neschválí, stávka by se měla konat v rozsahu, jak byla plánována v pondělí. Mezi odboráři se ozývají i hlasy, že by stávka mohla být i 24hodinová. O tom, zda se bude stávkovat a v jakém rozsahu, se rozhodne ve středu 3. března.

peníze Praha — Měsíc prosinec si většina lidí — alespoň tedy těch, kteří s železnicí přicházejí do kontaktu častěji, než jen zastavením auta před přejezdem — spojuje zejména se změnou jízdního řádu. Málokdo ale ví, že letošní prosinec pro železnice v celé Evropské unii přinese daleko více, než jen změny spojů a občasné tarifní rošády. Snažíte–li se teď vzpomenout si na nějakou zprávu z uplynulých dnů, která by o převratných změnách na evropských kolejích informovala, snažíte se marně. Základy chystané malé železniční revoluce totiž sahají o celé dva roky zpět, do října 2007. Na zasedání rady ministrů dopravy, telekomunikací a energetiky všech 27 členských států EU bylo tehdy schváleno přijetí dvou evropských nařízení, které ve stejném roce odsouhlasili poslanci Evropského parlamentu. Obě se zásadním způsobem týkají železniční dopravy, obě začínají platit zítra, 3. prosince 2009, a obě díky promptní intervenci vlády i krajů české občany minou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1370/2007 a 1371/2007 některým zájmům v Česku nehrají do karet, a tak se politici rozhodli utíkat.

Současnost a asi i budoucnost na trati 180, foto: Petr LuxPlzeň — Prozatím bez dalších komentářů zrušila Krajská rada Plzeňského kraje veřejnou soutěž na provozování regionální osobní dopravy na třech neelektrizovaných tratích. Navzdory prohlášením o přínosu výběrového řízení pro kraj i cestující, a plánům na další soutěže v příštích letech, chce kraj nyní prodloužit smlouvu s Českými drahami o dalších 10 let. Kromě ČD podaly do soutěže nabídky společnosti Viamont, RegioJet a ČSAD Jablonec. Aktualizace 8.11.2009: RegioJet přepracoval a znovu odeslal svou nabídku.

Modernizace polských rychlíkových vozů, foto: PKP Przewozy Regionalne Polsko — Kdo si myslel, že chaos v uznávání jízdenek při cestování po železnici v Polsku dosáhl svého vrcholu, se "napewno" zmýlil. Jelikož se na začátku října nedohodli dva největší železniční dopravci v Polsku, PKP Przewozy Regionalne (PKP PR) a PKP spólka InterCity (PKP IC), došlo k dalšímu rozkolu – pokladny jednoho dopravce přestaly vydávat jízdní doklady toho druhého. Podle zdroje jde doslova o válku dopravců, čehož dokladem může být i odchod zástupců PKP IC z jednání. Zdrojem dlouhotrvající anarchie na polských kolejích je hlavně nesouhlas s rozdělováním peněz mezi jednotlivé dopravce. Ve výsledku je v největší nevýhodě cestující, který k cestování potřebuje několik typů jízdních dokladů a musí vědět, kde je zakoupit (zda v té či té stanici lze zakoupit i doklady jiného přepravce nebo je nutno je pořídit až ve vlaku u průvodčího). Pro zahraniční cestující se doporučuje zakoupit mezinárodní doklad uznávaný všemi přepravními společnostmi.

163.040, tunel Hněvkov I., foto: Josef PetrákPraha — Ve čtvrtek 10. září schválila sněmovna ve zrychleném řízení novelu stavebního zákona, podle které nebudou muset stavitelé podzemních staveb, jako jsou železniční a silniční tunely, či metro, získávat souhlas od majitelů pozemků nad budovanou stavbou. Tato změna se týká pouze veřejně prospěšných staveb, schválit ji ještě musí Senát. Pokud bude novela schválena, měla by platit od ledna 2010.

logo SŽDC Praha — Státní podnik Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce do konce letošního roku propustit kolem pěti set z celkového stavu přes deset tisíc zaměstnanců. ČTK to potvrdil mluvčí společnosti Pavel Halla s tím, že aktuální organizační struktura společnosti trpí přezaměstnaností po převzetí velké části zaměstnanců Českých drah v červenci loňského roku. Plánované personální změny s cílem zefektivnit fungování provozovatele dráhy zasáhnou vedení společnosti i provozní pracovníky. Proti záměru SŽDC se ovšem staví odbory, jež odmítají snižování stavu pracovníků bez nároku na využití vládního sociálního programu a poukazují na možné dopady na bezpečnost drážní dopravy.

471.012-5 Praha Masarykovo n. Praha — V úterý 18. srpna proběhlo jednání zástupců ministerstva dopravy a krajů o rozsahu regionální železnice na příští léta. Krajům letos chybí v rozpočtech na železnici 3,2 miliardy korun. Tuto částku mimořádně uhradí stát. Jak sdělili ČTK ministr dopravy Gustáv Slamečka a šéf asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek, kraje odmítly snížení počtu spojů, naopak chtějí od státu více peněz. Ministerstvo se snaží přesvědčit kraje, aby na příští rok objednaly jen tolik vlaků, na kolik jim stačí peníze, s čímž kraje nesouhlasí. Obě strany chtějí vést další jednání a celý problém předložit premiérovi Janu Fischerovi. Jasno má být do středy 26. srpna, kdy zasedá vláda.

logo ČD Praha — Vedení Českých drah se chce poohlédnout po novém zprostředkovateli pojišťovacích služeb, přestože smlouva se stávajícím makléřem vyprší až za šest let. Důvodem má být dlouhodobá nevýhodnost i problematická minulost zakázky. Tu podepsalo tehdejší vedení Českých drah v čele s generálním ředitelem Petrem Kousalem v červenci 2003. Smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti pojišťovnictví s firmou Buckley Associates, a.s., byla uzavřena na dobu neurčitou a její součástí byl mimo jiné závazek, že dráhy neuzavřou jinou pojistnou smlouvu bez aktivní účasti Buckley Associates. Na základě dalších dodatků jsou nyní dráhy tímto kontraktem vázány až do roku 2015, což ale stávající vedení společnosti zpochybňuje a chystá se vypsat na pojišťovací služby nové výběrové řízení.

Desiro MainLine, foto: SiemensPraha — Ministerstvo dopravy potvrdilo záměr podepsat dlouhodobou smlouvu o zajišťování dálkové osobní dopravy na železnici s Českými dráhami ještě před koncem působení úřednického kabinetu v říjnu letošního roku. Na urychlené přidělení desetiletého kontraktu státnímu dopravci tlačí zejména železniční odbory, které odmítají záměr tento segment veřejné dopravy liberalizovat a zpřístupnit jej soukromým subjektům na základě výběrových řízení. Ministerstvo naopak i nadále deklaruje zájem otevřít do deseti let až 75 % trhu dálkové dopravy koordinované konkurenci. I v případě potvrzení desetileté zakázky ČD tak bude mít stát možnost každý rok nabídnout až 15 % všech výkonů do veřejné soutěže.

« Newer messages | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 21 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:42
sets at 20:32