..: Spolek ŽelPage :..
Shrnutí
ŽelPage provozuje Spolek ŽelPage (zapsaný spolek, dříve občanské sdružení ŽelPage, o.s.), se sídlem Dittrichova 328/19, 120 00 Praha 2, Nové Město, ID DS: trijf47
IČO 2704 1310, DIČ CZ 2704 1310
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 16965.
Občanské sdružení bylo původně registrováno MVČR dne 23.8.2006 pod č.j. VS/1-1/64911-06-R.
Spolek má transparentní účet u banky Fio banka, a. s.,, číslo korunového účtu 2800097620/2010, číslo eurového účtu 2000745503/2010.
Zahraniční SEPA platby poukazujte prosím v EUR na účet s IBAN: CZ68 2010 0000 0020 0074 5503, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, pobočka Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1.
V ostatních případech nás prosím před platbou kontaktujte.
Výbor spolku
Jednání výboru spolku
Ilustrační obrázek Zápisy z jednání výboru vidí jen přihlášení členové spolku.
Členství ve spolku
O přijetí registrovaného uživatele jako člena spolku (zpravidla na pozvání stávajícího člena) rozhoduje výbor na základě přihlášky obsahující jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, platný email, nabídku činností pro spolek, číslo uživatele (variabilní symbol na profilu uživatele), datum, místo a podpis a odeslané na adresu spolku. Je-li člen přijat, vzniká mu členství uhrazením členských příspěvků v minimální výši 100,- Kč ročně (do 30.4. b.r.) na účet spolku nebo do pokladny spolku. Variabilní symbol pro platbu členských příspěvků je na profilu uživatele (prokliknutelný po přihlášení skrz jméno uživatele vpravo nahoře).