..: All news and reports - Military - ČR Pardubický :..

Hůrka lokomotiva ALD2, foto: Jakuza Králíky — Muzeum československého opevnění na dělostřelecké tvrzi Hůrka v Králíkách rozhodlo v sobotu 16. ledna 2016 zorganizovat prohlídky pro železniční nadšence zaměřené na tamní podzemní drážní dopravu. Ta hrála při přesunech materiálu v rozsáhlých prostorách tvrze hlavní úlohu a tvrz Hůrka je společně s nedalekou tvrzí Bouda jediným místem, kde lze tuto raritu shlédnout.

Hůrka lokomotiva ALD2, foto: Jakuza Králíky — Muzeum československého opevnění na dělostřelecké tvrzi Hůrka v Králíkách se po delší odmlce, způsobené přestavbou vstupních prostor, rozhodlo 9. března 2013 zorganizovat další prohlídky pro železniční nadšence zaměřené na tamní podzemní drážní dopravu. Ta hrála při přesunech materiálu v rozsáhlých prostorách tvrze hlavní úlohu a tvrz Hůrka je společně s nedalekou tvrzí Bouda jediným místem, kde lze tuto raritu zhlédnout. Součástí prohlídek by měl být i ukázkový lokomotivní posun v prostoru hlavního muničního skladiště.

Hůrka lokomotiva ALD2, foto: Jakuza Králíky — Po nějakém čase se Muzeum československého opevnění na dělostřelecké tvrzi Hůrka v Králíkách rozhodlo ve dnech 7. a 8. května 2011 zorganizovat další prohlídky pro železniční nadšence zaměřené na tamní podzemní drážní dopravu. Ta hrála při přesunech materiálu v rozsáhlých prostorách tvrze hlavní úlohu a tvrz Hůrka je společně s nedalekou tvrzí Bouda jediným místem, kde lze tuto raritu zhlédnout. Součástí prohlídek by měl být i ukázkový lokomotivní posun v prostoru hlavního muničního skladiště.

Hůrka lokomotiva ALD2, foto: Jakuza Králíky — Přibližně po roce se Muzeum československého opevnění na dělostřelecké tvrzi Hůrka v Králíkách rozhodlo ve dnech 5. a 6. února 2011 zorganizovat prohlídku pro nadšence zaměřenou na tamní podzemní železniční dopravu. Ta hrála při přesunech materiálu v rozsáhlých prostorách tvrze hlavní úlohu a tvrz Hůrka je společně s nedalekou tvrzí Bouda jediným místem, kde lze tuto raritu shlédnout. Součástí prohlídek bude i ukázkový lokomotivní posun v prostoru hlavního muničního skladiště.

PKP 25/20 Viamont, foto: Louis ArmstrongMladkov — Současný železniční most na trati 024 přes Tichou Orlici v Mladkově byl postaven ve třicátých letech dvacátého století. V projektech staveb tohoto typu, plánovaných v exponovaných lokalitách, probíhaly nenápadné úpravy, mající za cíl zvýšit obranyschopnost naší republiky. Konkrétně se jednalo o důmyslná demoliční zařízení. Přes zmíněný most se v době nedávné přehnala elektrizace a další stavební stavební práce na ní navázané, o něco dříve dostal nový nátěr. Nic z toho se na existenci demoličního zařízení negativně nepodepsalo a i ono se dnes skví ve slušivé zelené.

Značka s ávěstí Volno, foto: Martin Kolovratník Králicko — V nedávné době byly v magazínu ŽelPage představeny některé úzkorozchodné dráhy sloužící k výstavbě předválečného československého opevnění. Muzea, v blízkosti kterých se dvojice těchto drah nacházela, se rozhodla usnadnit železničním nadšencům hledání jejich pozůstatků a trasy svépomocně vyznačit. Stalo se tak na povrchu dělostřelecké tvrze Bouda, u objektu MO-S11 „U posedu“ severně od Ostravy a také na trase zde ještě nepopsané německé polní dráhy z období druhé světové války na povrchu dělostřelecké tvrze Hůrka. Bližší informace o ní a o dotčených značkách naleznete v tomto článku.

Akumulátorová lokomotiva stojící na koleji vyvedené před vchodový objekt, foto: Zdeněk Farkas Králíky — Dělostřeleckou tvrz Hůrka jsme se synem navštívili již potřetí. Poprvé, pár měsíců po otevření tvrze, jsme si prošli základní trasu podzemím. Loni na podzim jsme vyšli po schodišti do dělostřeleckého srubu, prohlédli si zevnitř i zvenku tento německými zkouškami poničený objekt a zašli na povrch k dělostřelecké otočné věži. Nyní jsme se těšili na další speciální prohlídku s příslibem návštěvy částí tvrze, které návštěvník běžně neuvidí. Na prohlídku jsme měli tentokrát dvoučlenný doprovod: místního průvodce a odborníka na železnici. Cestou v podzemí tvrze se oba dva ve výkladu střídali. Místní průvodce prováděl standardní výklad o výstavbě, podzemí, objektech a fungování tvrze. Od železničního průvodce jsme se pak dovídali zajímavosti o provozu pevnostní železnice.

810, Dolní Lipka - Lichkov, foto: Louis ArmstrongKrálíky/Prostřední Lipka — Ve dnech 21. - 23. 8. 2009 proběhne v prostoru mezi městem Králíky a obcí Prostřední Lipka u objektu československého předválečného opevnění K–S14 „U Cihelny“ tradiční vojensko–historická vzpomínková akce s názvem Cihelna 2009 — Den sil podpory AČR. Stejně jako u předchozích ročníků je předpokládán velký zájem veřejnosti, který bude soustředěn zejména na sobotu 22. 8., kdy bude program nejbohatší. Na tento nápor se připravují i České dráhy. Pokud se do okolí Králík chystáte, věřím, že Vám budou k užitku následující nejenom železniční informace.

Bouda, vchodový objekt K-S22a, foto: Martin RáboňDělostřelecká tvrz Bouda - Stalo se Vám někdy, že jste se plahočili světa kraj za novým přírůstkem do sbírky a pak jste zjistili, že máte doma u nosu podobný poklad, o kterém jste dosud nevěděli? Něco takového mne potkalo. Asi před rokem jsem dostal možnost nahlédnout do jednoho plánu z období výstavby dělostřelecké tvrze Bouda (1936 - 1938), na kterém byla zachycena trasa více než kilometr dlouhé úzkorozchodné trati. Na Boudu jezdím už od roku 1991 a delší dobu se také zabývám hledáním pozůstatků drážek či lanovek podobného určení u nás i v zahraničí. Po tělese této drážky jsem dlouhá léta chodil, aniž bych o ní něco tušil. Nyní Vás již mohu seznámit s terénním průzkumem a výsledky následného bádání.

Posun ve skadu M1, foto: Václav TomanKrálíky - V sobotu 18. 4. 2009 bylo občanské sdružení ŽelPage přizváno Společností přátel československého opevnění k organizaci premiérové ukázkové jízdy pevnostního vlaku pro veřejnost na předválečné dělostřelecké tvrzi Hůrka u Králík. Vláček byl veřejnosti předváděn po celý víkend, ale účastníci přihlášení přes ŽelPage u toho mohli být jako první a měli připraveny ještě další bonusy. Tak jak to celé nakonec vypadalo?

Nový železniční sklad, foto: Roman ProvazníkPardubice - V loňském roce pořádala ŽelPage ve spolupráci s Muzeem čs. opevnění při dělostřelecké tvrzi Bouda v Pardubicích pochod po pozůstatcích prvorepublikových vojenských drážek. Když jsem posléze o něm psal reportáž, posteskl jsem si nad jejich postupným zanikáním. V té době jsem netušil, že události naberou další spád a že se začne brzy smrákat i nad rozsáhlým areálem tzv. Nového železničního skladu a přilehlým vojenským cvičištěm u řeky Chrudimky. Potkal jsem několik železničních nadšenců, kteří mi říkali, že se hodlají do na zbytky drážek podívat. Pokud k nim také patříte, neváhejte. Za pár měsíců už toho nemusí být mnoho k vidění.

Hůrka K-S12a exteriér, foto: Martin RáboňTvrz Hůrka, Králíky - Dovolujeme si Vás pozvat na akci v Dělostřelecké tvrzi Hůrka u Králík spojenou s prohlídkou zaměřenou na dopravu ve tvrzi. Předvedena bude kolejová svážnice, premiérová jízda pevnostního vlaku (bez přepravy cestujících) a lokomotivní i ruční posun s vozy. Akce se uskuteční v sobotu 18. 4. 2009. Detailní propozice akce, včetně ceny vstupného a času srazu jsou uvedeny níže. Těšíme se na Vaší účast!

Hůrka M1, foto: JakuzaKrálíky - V sobotu 18. 4. 2009 organizujeme návštěvu nedávno otevřené dělostřelecké tvrze Hůrka, součásti našeho předválečného opevnění, zaměřenou na její pevnostní železnici a zpestřenou premiérovou předváděcí jízdou pevnostního vlaku (bez přepravy cestujících) před očima veřejnosti. Po prohlídce interiérů bude následovat přesun okolo povrchových objektů tvrze do nedalekého vojenského muzea, v jehož expozici se mmj. nacházejí i komponenty německého železničního flaku z druhé světové války. Jako pozvánku jsem pro Vás připravil podrobný popis pevnostní železnice na Hůrce. Pozornému čtenáři jistě neunikne, že se jedná o podobný materiál, který jsem svého času publikoval o dělostřelecké tvrzi Bouda. Vymýšlení nových formulací pro popis téhož technického zařízení jsem považoval za zbytečné a proto jsem ho přepracoval Hůrce na míru. Doufám, že tím nikoho neurazím.

Na akci se prosím z kapacitních důvodů přihlašte. Z prostorových důvodů je omezen počet účastníků. Případnou pozdější neúčast, prosím, ohlašte organizátorovi, aby mohlo být Vaše místo opět uvolněno. Propozice celé akce budou upřesněny během dne v následné pozvánce.

K-S12a, vstup do tvrze Hůrka, foto Martin RáboňKrálíky - Běžně bych na ŽelPage pozvánku na vojensko-historickou akci neumisťoval, byť je "prvoligová". Letos je ale akce Cihelna v Králíkách spojena s událostí, která je, dle mého názoru, pro fanoušky železnice důležitá. V úterý 19. srpna 2008 dojde ke zkušebnímu zpřístupnění dělostřelecké tvrze Hůrka a v pátek 22. srpna pak ke slavnostnímu otevření. V jejích podzemních útrobách se skrývá provozní a donedávna Armádou České republiky využívaná pevnostní železnice. V čase této akce budou v blízkém okolí k vidění i další věci, více, či méně související se železnicí. A proto jsem se rozhodl přidat jejich krátký sumář pro případ, že byste do Králík chtěli v uvedené době zavítat.

Ilustrační obrázekLichkov - Ve dnech 4. - 7. května 2008 probíhala v rámci rekonstrukce tratě 021 v km 110,0 mezi zastávkou Mladkov a stanicí Lichkov zajímavá operace. Položení nových podélných betonových odvodňovacích žlabů překážela část předválečné protitankové překážky - ve zmíněném místě totiž trať křižuje starou linii těžkého opevnění. Mezi dvěma jejími objekty, konkrétně pěchotními sruby K-S30 a K-S31, byl vybudován typ protitankové intervalové překážky, jejíž součástí byl i v zemi vybetonovaný práh s obdélníkovými otvory, do kterých byly zasouvány ocelové sloupky, tzv. jehly, bránící průjezdu techniky útočníka. Na straně trati ke srubu K-S31 byl práh vybetonován až těsně ke koleji a v místě původního křížení s podélným odvodňovacím příkopem v něm byl zřízen žlábek pro umožnění průtoku vody. Nově položené žlaby jsou ovšem hlubší a práh by v nich působil jako nežádoucí hráz. Díky vstřícnosti investora a zhotovitelů nedošlo k pouhé likvidaci překážející části, ale k jejímu oddělení, rozdělení a odvozu do Muzea Československého opevnění při dělostřelecké tvrzi Bouda a do Vojenského muzea v Králíkách.

1 2 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2022 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:07
sets at 20:50