..: Polní dráha na povrchu tvrze Hůrka a železniční turistické značky :..

Značka s ávěstí Volno, foto: Martin Kolovratník Králicko — V nedávné době byly v magazínu ŽelPage představeny některé úzkorozchodné dráhy sloužící k výstavbě předválečného československého opevnění. Muzea, v blízkosti kterých se dvojice těchto drah nacházela, se rozhodla usnadnit železničním nadšencům hledání jejich pozůstatků a trasy svépomocně vyznačit. Stalo se tak na povrchu dělostřelecké tvrze Bouda, u objektu MO-S11 „U posedu“ severně od Ostravy a také na trase zde ještě nepopsané německé polní dráhy z období druhé světové války na povrchu dělostřelecké tvrze Hůrka. Bližší informace o ní a o dotčených značkách naleznete v tomto článku.

Tvrz Bouda

Značka s návěstí 40 km/h, foto: Martin KolovratníkZnačka s návěstí Stůj, foto: Martin Kolovratník Bohaté pozůstatky dráhy vybudované kvůli rozvozu vytěženého materiálu z podzemí dělostřelecké tvrze Bouda do povrchových deponií umožnily pojmout značení poměrně velkoryse. Těleso je z drtivé většiny dochované a hlavně dobře průchozí. Mimo stávající běžně turisticky značené cesty se o vyčištění postarali pracovníci muzea. Jako značkový symbol byla použita silueta parní lokomotivy stříbrné barvy doplněná siluetou mechanického návěstidla. Návěst „Volno“ označuje „širou trať“, návěst „40 km/h“ nakládkové nebo vykládkové místo a návěst „Stůj“ konec tělesa. Nutno dodat, že v místě poslední značky se skutečný konec trati nenacházel, ale protože vedení posledních metrů drážky není kvůli záměrné likvidaci tělesa přesně známo, bylo rozhodnuto ve značení dále nepokračovat. Trasa je vyznačena pouze jednosměrně. Počátek se nachází asi padesát metrů ve svahu nad vstupem do tvrze Bouda. Místem v souběhu prochází červená turistická značka Suchý vrch – Mladkov a zelená Těchonín – Lichkov, takže je dobře dostupné. Ukončení je v těsné blízkosti bojových objektů tvrze, kolem kterých prochází i výše zmíněná zelená značka. Stačí pokračovat po vyšlapané pěšině k viditelné mýtině. Bližší informace o samotné drážce jsou uvedeny v samostatném článku.

Tvrz Hůrka

Dělostřelecký srub K-S11, foto: Martin Ráboň Stejným symbolem mašinky, jen bez návěstidel, je vyznačena i trasa polní dráhy německé provenience na povrchu dělostřelecké tvrze Hůrka. V zimě mezi lety 1940 a 1941 zde probíhaly postřelovací zkoušky podkaliberních protibetonových střel Röchling. Stříleno bylo do dělostřeleckého srubu K-S11. Aby to vůbec bylo proveditelné, bylo ho nutné nejprve zbavit ochranného zemního záhozu. Protože se jednalo o velké množství materiálu, bylo k jeho odvozu použito polní dráhy. Její existenci kromě dochovaného tělesa dokládá i dobová fotografie, na které je zachycen úzkorozchodný vagon. Bohužel ji nemám k dispozici a tak ji nemohu k článku přiložit. K počátku značky se dostanete ze silnice Králíky – Červený Potok, když v jejím nejvyšším bodě odbočíte na polní cestu doleva. V prostoru vpravo od ní je dobře zřetelná masa dělostřeleckého srubu jakož i k němu bližší deponie odtěženého materiálu. Na jejím úpatí je již zřetelná krátká část tělesa. Trať křížila cestu na levou stranu, stáčela se souběžně s ní a vedla k druhé vzdálenější deponii. Ta těleso v závěru kopíruje, protože vznikala postupným vysypáváním vozíků přímo z trati. Vyznačena je jen delší část vlevo od cesty, protože úsek vpravo je velmi krátký a dobře zřetelný. Trať byla dlouhá asi 250 metrů a končí zřetelným terénním zlomem. Oproti dobře průchozí smrkové monokultuře na povrchu Boudy se zde nachází listnatý hustoles, takře projít přímo po tělese bude mimo období vegetačního klidu trochu oříšek. V okolí ale probíhá postupné pročišťování a pracovníci muzea slibují, že postupem času dojde i na drážku. I zde je značení pouze jednosměrné.

Ostravsko

MO-S11, foto: Railfort Se shodnou aktivitou přišla i osádka muzejně zpřístupněného pěchotního srubu MO-S11 v Černém lese u Šilheřovic. Z drážky, jejíž historii naleznete v samostatném článku, se rozhodla vyznačit a zprůchodnit část tělesa nezaniklého v později vybudované cestě. Vyznačení je provedeno pomocí bílých pruhů, odstranění náletů je plánováno v blízké době.


Railfort Poslat mail autorovi | 9.5.2010 (16:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko