..: Železnice pro výstavbu lehkého opevnění v okolí tvrze Hanička :..

LO vz. 37 v Orlických horách, rok 1938, sbírka FannyPanské Pole - Po nějaké době bych se opět rád vrátil k výstavbě našeho předválečného opevnění a k drahám, které se na ní podílely. Tentokrát se podíváme na hřeben Orlických hor do blízkého okolí dělostřelecké tvrze Hanička. Podúsek "B" lehkého opevnění vz. 37 zde stavěla dvojice podnikatelů. Byl to Ladislav Syrový z Prahy a František Havlíček ze Žamberka. Ten kvůli dopravě materiálu na problematická staveniště nechal v sedle Panské Pole a na úbočí přilehlého Anenského vrchu (991 m) vybudovat dvojici úzkorozchodných tratí. V závěru se krátce zmíním i o pevnostní železnici na samotné Haničce.

Panské Pole

Těleso, foto: Railfortvýkop B16/A140, foto: RailfortV týlu dělostřelecké tvrze Hanička měly být po dokončení situovány dvě linie lehkého opevnění vz. 37. Přibližně západním směrem od sedla na Panském Poli, kterým prochází silnice z Rokytnice (trať 023) do Bartošovic, se v okolí potoka Hvězdná nacházelo rašeliniště. V něm měl být vybudován prvoliniový objekt typu A-140 č. 16 a druholiniový typu A-160 č. 217. V červnu 1938 vyřešila firma problém s budoucí dopravou materiálu po měkkém podloží výstavbou úzkorozchodné drážky v délce přibližně 450 metrů od jeho složiště na okraji lesa u Panského Pole k budoucímu objektu č. 16 a dále přes Hvězdnou k budoucímu č. 217. V době, kdy na č. 16 probíhaly výkopové práce, určila armáda postup výstavby lehkého opevnění v tomto úseku ve směru od Anenského vrchu s upřednostněním objektů prvního sledu. Z toho důvodu byla další výstavba obou zmíněných řopíků odložena a navíc vznikla potřeba využít kolejový materiál na druhé z popisovaných drážek. Proto byla zdejší drážka rozebrána a přemístěna pod Anenský vrch. Do mnichovských událostí v září 1938 již nebyl ani jeden z nich postaven, pouze po č. 16 se dochoval již provedený výkop. Při hledání pozůstatků drážky jsem narazil na ani ne stometrový úsek tělesa neurčitelného původu, který vede od sedla směrem k bývalému rašeliništi, kde zaniká. Rašeliniště je dnes již odvodněné pomocí rozměrných struh a zarostlé mladým porostem, ve kterém se nedá najít prakticky nic. Je problém objevit alespoň průchod. Výkop č. 16 jsem uprostřed džungle nalezl za pomoci GPS souřadnic získaných v databázi objektů na Řopíkách.net. Dále jsem doufal, že se chytím na místě, kde musel být mostek přes Hvězdnou. Bohužel je potok "upraven" stejným způsobem jako ostatní odvodňovací strouhy a patrně proto jsem ani zde žádné pozůstatky nenašel.

Anenský vrch

R-S82, foto: Bedřich ŠkraňkaDruhá z drážek se nacházela severně od Haničky. Po červené turistické značce z Panského Pole je to asi 2,5 km. Armádním nařízení o upřednostnění výstavby prvního sledu lehkého opevnění ve směru od Anenského vrchu mělo za následek přesun stavebních kapacit do této lokality. Objekt č. 7 typu A-140 měl být vybudován v prudkém svahu asi 300 metrů od hlavní zásobovací cesty (právě ona červeně značená). Stavitel se rozhodl využít v té době nepotřebného kolejiva drážky u Panského Pole a vystavět ji znovu zde. Rozhodl se tak pravděpodobně kvůli menšímu objemu zemních prací, než by bylo třeba při výstavbě o něco širší cesty. Přes toto opatření nestihl díky mnichovským událostem zmíněný objekt vybudovat a drážka byla posléze rovněž snesena. V její trase stojí nyní vzrostlý smrkový les, jehož kořeny terén silně zmuldovatěly a proto jsem žádné její pozůstatky nenalezl. Předpokládám, že drážka z místa staveniště sledovala přibližně vrstevnici 920 m k objektu těžkého opevnění pěchotnímu srubu R-S82, který stojí u hlavní cesty a nachází se u něj i prostor příhodný pro složiště materiálu.

Samozřejmě je možné, že po některé z popisovaných drážek se do dnešní doby nějaký mnou nenalezený pozůstatek dochoval. Snad se časem při změně vegetačních poměrů něco objeví. Vzhledem k tomu, že se jedná o turisticky významnou lokalitu, předpokládám, že se sem leckterý z čtenářů zatoulá. Pokud se rozhodne zpestřit si návštěvu hor drážní archeologií a bude úspěšnější než já, tak budu za případné poznatky vděčný.

Hanička

vchodový objekt Haničky R-S79a, foto: RailfortMezi oběma drážkami stojí muzejně zpřístupněná dělostřelecká tvrz Hanička. V jejích útrobách se nachází nefunkční systém pevnostní železnice. Bohužel jej není možné ani shlédnout, protože v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byla Hanička přebudovávána na centrum velení ministerstva vnitra. Při úpravách bylo kolejiště překryto zvýšenou podlahou a do vzniklého prostoru byla umístěna část inženýrských sítí. Počáteční stanice se nachází pod vchodovým objektem R-H-S79a a koncová u muničního skladiště pod dělovou věží R-H-S78. Asi ve dvou třetinách délky odbočuje vlevo kratší trať k muničnímu skladišti pod dělostřeleckým srubem R-H-S79. V období před přestavbou byla v sedmdesátých letech Hanička na nějakou dobu veřejnosti přístupná a z té doby se mohly dochovat nějaké fotografie tehdejších návštěvníků. Tímto se obracím na čtenářstvo s prosbou o jejich případné poskytnutí, byť jen v elektronické formě. Dnes i přes nemožnost shlédnutí drážky tvrz stojí za návštěvu. Vstup se nachází na odbočce červené turistické značky vzdálen asi 1,5 km od Panského Pole.

Použité prameny, literatura:

Bohuslav Kachlík, Martin Ráboň a Luděk Vávra - Hanička-Dělostřelecká tvrz z let 1936-1938

Ivo Vondrovský - Netypické objekty lehkého opevnění

Zdeněk Hudec - Atlas drah České republiky


Railfort Poslat mail autorovi | 15.11.2008 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Military

More from ČR Královéhradecký


Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
18.12.2010 (18:41)  
Byly mi poslány fotografie evidentně železničních nálezů z okolí Haničky (hřeby, propojky), ovšem bližší informace zatím nemám.
Registered user jackcomputer  mail  
16.11.2008 (9:11)  
Díky za zajímavý článek, také chodím po stopách jedné z úzkorozchodných drážek která byla postavena a byla v provozu v té době když se v tunelech mezi železniční stanicí Tišnov a zastávkou Níhov vyráběly letadla Messerschmitt Bf 109 v továrně Diana GmbH.
Pořad Kdyby jsem nesledoval, ale podíval jsem se na netu kde je tenhle díl, který pojednává o roku 1938 a tím pádem se vztahuje ktomuto tématu viz. odkaz http://www.ct24.cz/media/vse-o-ct24/35721-dokument-kdyby-dnes-bude-na-ct2-spekulovat-o-podzimu-1938/

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko