..: All news and reports - Stavby a projekty :..

14.4.2015 - 6:00 - První české letiště napojené na železnici je Ostrava-Mošnov

B737-86N, Travel Service, OK-TVD, Ostrava-Mošnov (OSR), foto: Josef Petrák Mošnov — Mošnovské Letiště Leoše Janáčka Ostrava v aktuálním letovém řádu obsluhují pouze tři dopravci - ČSA do Prahy, Travel Service do Paříže a Ryanair do Londýna. Přesto je prvním v republice, které se dočkalo osobního železničního spojení. Po potřebných testech elektrifikované trati Studénka - Mošnov, Ostrava Airport byl 13. dubna slavnostně spuštěn provoz osobních vlaků linky S2 z Mostů u Jablunkova a Bohumína do Mošnova. Úvodní provoz zajistí kapacitní jednotky CityElefant, ale dopravce České dráhy už objednal menší jednotky RegioPanter, které si nechávají 90 miliony korun spolufinancovat eurofondy prostřednictvím programu ROP Moravskoslezsko. Jízdní řád S2 poskytuje přípoj i na ranní let ČSA v 5.30 do Prahy a Düsseldorfu, večer pak mají cestující 23 minut na přestup od posledního příletu v 11 hodin večer. Deset párů vlaků je zavedeno v dvouhodinovém intervalu. Mnohem horší je ale napojení na dálkové spoje, a to navzdory zavedení vlaků mimořádnou změnou jízdního řádu. Kromě letiště poslouží vlaky také pracujícím v nedaleké průmyslové zóně Mošnov.

Zdroj: České dráhy, Správa železniční dopravní cesty

24.10.2011 - 21:00 - Pavel Dobeš potvrdil modernizaci trati Pardubice - Hradec Králové

Most Rosice nad Labem, foto: Matouš Danielka Pardubice/Hradec Králové — Ministr dopravy Pavel Dobeš v pátek 21. října navštívil Pardubický kraj a s hejtmanem kraje Radko Martínkem jednal o budoucích investicích do dopravní infrastruktury. Mimo jiné potvrdil, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) má alokované finance pro zahájení investice do trati 031 Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř). Základem modernizace s nákladem 1,4 mld. korun je zdvoukolejnění této páteřní regionální trati. Zdvoukolejnění umožní ve špičce provozovat osobní vlaky ve 20minutovém intervalu mezi krajskými městy a přitom nevyčerpat veškerou dopravní kapacitu. Modernizace je rozčleněna do 3 let; v příštím roce proběhne modernizace v úseku Stéblová - Opatovice nad Labem. Klíčovým technickým parametrem je traťová rychlost 160 km/h pro klasické soupravy. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v současnosti vybírá dodavatele první části. Dobešův stranický předchůdce Vít Bárta přitom ve své dopravní koncepci tento projekt ve světle rozpočtových škrtů pozastavil.

Viz Memorandum o rozvoji dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji

Zdroj: IS o Veřejných zakázkách, Ministerstvo dopravy, Pardubický kraj, iDnes, Pavel Dobeš slibuje

754.027, R 352 Jan Hus, Vejprnice, foto: Špáňa Cheb/Domažlice — Přes čtyři roky trvala modernizace úseku Planá u Mariánských lázní – Cheb, který se nachází na TEN–T koridoru a také 3. národním tranzitním koridoru. Generální oprava trati, která nepomůže rapidně zvýšit cestovní rychlost vlaků, ale zlepšit kapacitu trati a únosnost pro nákladní vlaky, byla během šesti let provedena především s výhledem pokračování od Plzně přes Cheb do Marktredwitz a německého vnitrozemí. Ačkoliv tak byla vnímána vzájemná česko–německá dohoda z období roku 2005, na severu Bavorska se stavět nebude. Bývalý český ministr dopravy Vít Bárta a jeho bavorský protějšek Martin Zeil jasně označili spojnici Prahy a Mnichova přes Domažlice za prioritu. Pro realizaci tohoto nového koridoru chybí dvě věci – zařazení do sítě TEN–T a finanční podpora ze strany německé spolkové vlády.

11.5.2011 - 13:00 - Ministerstvo dopravy: stavby pokračují, žádosti OPD prověříme

Most Rosice nad Labem, foto: Matouš Danielka Praha — „Plnění vůči dodavatelům Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i Ředitelství vodních cest (ŘVC) pokračují bez přerušení,“ ujišťuje náměstek ministra dopravy Karel Hampl. V uplynulých dnech došlo ke zveřejnění předběžných výsledků auditorů EU prověřujících některé z projektů, které jsou připraveny žádat o dotaci z Operačního programu Doprava (OPD). Osm projektů, které se ucházely o celkovou dotaci až 5,1 mld. korun, bylo shledáno závadnými. „K výsledkům auditu se budeme EU teprve vyjadřovat a některé zjištění rozporovat,“ komentuje další postup Hampl. Podle něj auditoři provedli kontrolu příliš paušálně a např. v případě metodiky započítávání DPH do cen vyhodnotili projekty v rozporu s doporučením Evropské komise (EK). Ministerstvo dopravy ale v současné době stáhlo z Bruselu žádosti o proplacení až 16,4 mld. korun, zejména na projekty financované Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Budou podány po jejich preventivním prověření a také vyřešení problémů u žádostí ŘSD a ŘVC. U dálnic byly prověřeny pouze tzv. menší projekty a byla nalezena chybovost v řádu jednotek procent, u větších se očekává chybovost ještě menší. Naopak projekty ŘVC byly napadeny téměř všechny — např. zvedací most v Kolíně. Česká republika o dotace nepřijde; v záloze je možnost požádat o dané peníze na jiné stavby. Problémem ministerstva je ale takové najít, protože většina současných s dotací z OPD již počítá a nové se v poslední době nezahájily. Česká republika již úspěšně získala z OPD dotace ve výši 22,8 mld. korun.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, ŽelPage

NTM, hlavní expozice, 15. 2. 2011, foto: Josef Petrák Praha — Více jak čtyři roky byla pro veřejnost zavřená budova Národního technického muzea na pražské Letné. Ve středu 16. února se o 10. hodině dopolední opět otevře pro veřejnost. Během uplynulých let podstoupila důkladnou rekonstrukci a dostavbu, která sleduje původní plány a vzhled z roku 1941. Odstraněny byly zejména vestavby provedené okupační správou během II. světové války a po jejím skončení i dalšími institucemi.

Návštěvníci budou moci shlédnout pět nových a reinstalovaných expozic. V první dny po otevření jsou ve vstupní hale exkluzivně vystaveny i originály obou českých Nobelových cen udělených vědci Jaroslavu Heyrovskému za vynález polarografie a básníkovi Jaroslavu Seifertovi za celoživotní dílo. V expozici dopravy se nově objeví např. letoun Supermarine Spitfire LF Mk.IXE z roku 1945 dříve vystavený v leteckém muzeu ve Kbelích. Železnici reprezentují čtyři vozidla – 252.008, 375.007, „Kladno“ 103 a salónní vůz Františka Josefa I. Další exponáty najdete ve volné expozici i vitrínách.

753.715-2 a 753.716-0 Unipetrol doprava, foto: Drebin Praha — Potřeba šetřit provozní výdaje také v resortu dopravy se objevila krátce po nástupu nového ministra dopravy Víta Bárty do funkce. Zatímco hledání úspor ve stavebních zakázkách lze pochopit a má svůj smysl, iniciativa ministerstva fyzicky zrušit regionální železnice s nejmenším provozem už nenachází širokou podporu. Podle veřejných vyhlášek ze čtvrtka 14. října bylo již 29. září 2010 zahájeno správní řízení ve věci zrušení regionálních drah Čejč – Uhřice u Kyjova, kterou jste si mohli naposledy projet v únoru s vlakem ŽelPage, Aš – Aš státní hranice, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Bruntál – Malá Morávka, Libochovice – Račiněves, Žacléř – Královec a Obrnice – Čížkovice nazývané také Švestková dráha, kde jsou velmi často vypravovány okolními obcemi financované turistické vlaky.

ČD 754 059 4, R 456 Albert Einstein, Domažlice, 4.8. 2008, foto: Josef Petrák Plzeň/Regensburg — Zatímco doposud investice do tratí mezi Českou republikou a Bavorskem směřovaly výhradně do III. tranzitního koridoru Praha – Plzeň – Cheb, odbočná trať z Plzně přes Domažlice do Regensburgu byla zcela opomíjena. Ta je dodnes jednokolejná a neelektrifikovaná. Velkorysý investiční plán Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za 28 mld. korun, který předložila k posouzení Ministerstvu dopravy, má relaci přes Domažlice výrazně zatraktivnit. Zatímco současná trať by zůstala a sloužila pro regionální dopravu, pro tranzitní osobní i nákladní dopravu by byl postaven zcela nový dvoukolejný elektrifikovaný koridor s cestovní rychlostí až 200 km/h. SŽDC slibuje cestovní dobu z Prahy do Mnichova za 3 hodiny a 9 minut, což je sice nereálné, ale i menší zkrácení cestovní doby bude dostatečně výrazné. SŽDC se bude muset spojit také se svými německými kolegy, protože i úsek do Regensburgu je neelektrifikovaný a částečně jednokolejný. Navíc obsahuje úvrať ve Schwandorfu, který jízdní dobu ještě více prodlužuje.

29.9.2010 - 18:00 - Vláda schválila rozpočet SFDI pro rok 2011

ES 64 F4.150 MRCE Dispolok, Nové Spojení, foto: Petr Štoček Praha — Na svém dnešním zasedání Vláda ČR mimo jiné projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro příští rok. Výdajový limit ze státního rozpočtu bude činit 33 mld. korun v roce 2011, pro roky 2012 a 2013 se však počítá s vyšší částkou — přes 47 mld. korun. Evropská unie v příštím roce přispěje, zejména prostřednictvím Operačního programu doprava (OPD), částkou 18 mld. korun. Třetí složkou rozpočtou jsou úvěry od Evropské investiční banky. Celkově bude SFDI v příštím roce hospodařit s 61,3 mld. korun. Zároveň s tím musí ministr dopravy Vít Bárta do konce roku vypracovat strategii rozvoje dopravní infrastruktury. Ta má definovat priority jednotlivých stavebních projektů a tu také jasně zdůvodnit.

Zdroj: Úřad vlády ČR

M131.1133 Hněvčeves Praha — Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) může pokračovat v započatých stavebních projektech, oznámil médiím ministr Vít Bárta. Rozhodnutí zrušit plošnou uzávěru na investiční projekty padlo po přijetí nového řešení financování staveb silnic a železnic technologickým zjednodušením a racionalizací staveb, ale také odložením splatnosti faktur na rok 2011. SŽDC a ŘSD tak letos a v následujících letech celkem státnímu rozpočtu ušetří asi 6,3 mld. korun. Úterní oznámení tak můžeme brát jako vůbec první potvrzení ministrova tvrzení, že železnice má být klíčovým druhem dopravy v rámci České republiky – zejména po zastavení 31 staveb SŽDC začátkem srpna a snížení jejího rozpočtu ve prospěch ŘSD, které vzbudilo značnou polemiku. „Od rána 14. září může SŽDC pokračovat ve všech zastavených stavbách,“ ujišťuje ministr. Neznamená to ale, že je železnice z možných problémů venku – do úvahy stále přichází odčerpání přibližně 9 miliard korun, určených pro železnici v Operačním programu doprava (OPD), ve prospěch silničních staveb. Jestli tuto změnu vyjednavači ministerstva prosadí u Evropské komise, měli bychom další postup státu sledovat stejně bedlivě jako tuzemskou politickou scénu: můžou totiž potvrdit existenci údajného neveřejného seznamu tratí, u nichž má být posuzována rentabilita provozu. Nebo rovnou jejich existence?

14.9.2010 - 14:19 - Bárta: ušetřili jsme 5 %, železnici stavíme dál

Vít Bárta, ministr dopravy a Karel Hanzelka, tiskový mluvčí MDČR, na tiskové konferenci, foto: Josef Petrák Praha — Ministerstvo dopravy spolu se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) představily seznam staveb, které lze v rámci současných rozpočtových možností České republiky zafinancovat. S účinností od dnešního rána, tedy 14. září, je obnovena veškerá stavební činnost na všech stavbách přerušených 9. srpna 2010. Na základě jednání zástupců státu i stavebních firem byly vyjednány úspory v rozsahu asi 5 %. Stejně tak byly odloženy některé platby na příští rok. Ministr Bárta uvedl, že prioritu má dopravní „superkoncepce“ státu, kde klíčovou roli bude hrát právě železniční doprava. V současnosti vláda hledá ekonomický rámec, kolik je schopen stát v rámci volebního období 2010 – 2014 investovat do dopravy a infrastruktury. Připomínky k ní podá odborná veřejnost a akademická obec, stejně jako kraje, vláda a hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Viktor Paggio, Jiří Zimola, Vít Bárta a Martin Kuba, foto: Michal Šimek Tábor/České Budějovice — V pátek 10. září 2010 navštívil ministr dopravy Vít Bárta Jihočeský kraj. Z Prahy odcestoval rychlíkem Českých drah do Tábora, kde mu byl ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Janem Komárkem představen dokončený úsek IV. národního tranzitního železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora – Tábor. V rámci dalšího programu se přesunul do  Českých Budějovic, kde jednal o budoucnosti dopravy v kraji a oznámil i aktuální situaci ve financování investic SŽDC do modernizace drážní infrastruktury. Zejména na III. železničním koridor se opět začíná stavět, jelikož se ministerstvo dopravy dohodlo s dodavateli na úsporách a zjednodušení staveb. A další stavby se opět rozběhnou v dalších dnech a týdnech.

9.8.2010 - 15:30 - Ministerstvo dopravy zastavilo všechny drážní stavby

logo MDČR, foto: MDČR Praha — Ministerstvo dopravy (MD) požádalo Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) o okamžité zastavení veškerých staveb na dopravní infrastruktuře, které probíhají. Výjimkou jsou místa, kde nelze po zastavení zaručit bezpečný provoz. Stop stav se týká asi 15 staveb, zejména na III. a IV. koridoru nebo klíčové rekonstrukce stanice Přerov. Informovali jsme i o projektu rekonstrukce nádraží Olomouc nebo elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice, kde byly zastaveny již přípravné práce a vypsání výběrového řízení. Účelem tohoto zastavení je zejména prověření veškerých smluv, jestli jsou plněny časové, kvalitativní i finanční závazky. Zastaveno je i proplácení faktur stavebním firmám. Tým, který prověří veškeré stavební projekty, povede Pavel Habarta, který bude na SŽDC zastávat nově vytvořenou pozici náměstka pro audit. Dříve působil jako krizový manažer v ČD–Telematika. Ministr Vít Bárta na tiskové konferenci připustil i vyjednávání s firmami o slevách a dalších úlevách. Ty však mnoho úspor nenabízí — v návrhu je vyškrtání některých dílčích prvků z projektů, např. protihlukové stěny v místech, kde nejsou bezprostředně nutné. Jejich výstavba byla ostatně kritizována dopravními odborníky i veřejností. Stavby mohou být po prověření opět rozběhnuty. Investice do údržby nebudou nijak omezeny.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, Lidové noviny/Lidovky

Praha Masarykovo nádraží Praha — Praha Masarykovo nádraží je možná blíže rekonstrukci. Majitel nemovitosti, České dráhy, má v současné době smlouvu s konsorciem Masaryk Station Development (MSD), která však zřejmě nepovede k dokončení projektu. Sdružení již mělo zahájit opravu výpravní budovy za částku asi 100 mil. korun, dosud však vůbec nezačalo. O toto nádraží se ale začala zajímat česká pobočka italské firmy Grandi Stazioni, která si již od Českých drah vyžádala informace o aktuálním stavu a možnostech případné spolupráce. Nádraží opravu nutně potřebuje — minulý rok byl stav střechy dvorany označen za kritický a musela být nouzově podepřena. Rekonstrukce by mohla podle drah začít na jaře příštího roku.

150.226, EC 121 Košičan, Bezpráví, foto: Richard WeberPardubice — Pardubický kraj a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jednaly o prioritách investic do drážní infrastruktury v regionu. Výsledkem setkání je memorandum schválené krajskými zastupiteli, které v pondělí 24. května 2010 podepsal hejtman Radko Martínek a generální ředitel SŽDC Jan Komárek. Dokument navazuje na předchozí memorandum o přípravě železničních staveb z 29. června 2006 a pokrývá rozmezí let 2010 až 2013. Kraj nově vyjednal investice do důležitých regionálních tratí, na kterých objednává veškerou osobní dopravu. Některé stavby již teď počítají s optimalizací některých úseků pro uvažované nové jednotky Českých drah dosud neuvedeného typu. Na základě desetileté smlouvy jsou totiž ČD jediným provozovatelem regionální dopravu v kraji a na získání nových vozidel by v dohledné době měly vypsat výběrové řízení. Podle nejnovější dohody SŽDC a kraje se má investovat především do zvýšení rychlostí, vybavenosti stanic, kapacity traťových úseků a bezpečnosti přejezdů.

Asociace Entente Florale CZ, foto: AFE CZ/Josef Petrák Česko — Již čtvrtý ročník soutěže o nejkrásnější nádraží České republiky vyhlašuje občanské sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění (AEF CZ). Cílem ankety, jež byla poprvé organizována v roce 2007, je najít to nejvlídnější a nejkrásnější nádraží v České republice, poukázat na stav českých nádraží obecně, a také pozitivně motivovat k jejich údržbě a zvelebování. Titul z loňského roku bude nyní obhajovat stanice Zahrádky u České Lípy, přičemž nominace pro letošní rok již byly započaty. Své adepty může veřejnost navrhovat až do 15. května 2010, a to buď elektronicky na e–mail nejkrasnejsinadrazi@cd.cz, nebo klasickou poštou na níže uvedené adrese. Počet navržených stanic ani účast navrhovatelů není nijak omezena. Deset finalistů bude vyhlášeno 20. května tohoto roku.

1 2 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:08
sets at 19:57