..: Memorandum o rozvoji dopravní infrastruktury Pardubického kraje :..

150.226, EC 121 Košičan, Bezpráví, foto: Richard WeberPardubice — Pardubický kraj a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jednaly o prioritách investic do drážní infrastruktury v regionu. Výsledkem setkání je memorandum schválené krajskými zastupiteli, které v pondělí 24. května 2010 podepsal hejtman Radko Martínek a generální ředitel SŽDC Jan Komárek. Dokument navazuje na předchozí memorandum o přípravě železničních staveb z 29. června 2006 a pokrývá rozmezí let 2010 až 2013. Kraj nově vyjednal investice do důležitých regionálních tratí, na kterých objednává veškerou osobní dopravu. Některé stavby již teď počítají s optimalizací některých úseků pro uvažované nové jednotky Českých drah dosud neuvedeného typu. Na základě desetileté smlouvy jsou totiž ČD jediným provozovatelem regionální dopravu v kraji a na získání nových vozidel by v dohledné době měly vypsat výběrové řízení. Podle nejnovější dohody SŽDC a kraje se má investovat především do zvýšení rychlostí, vybavenosti stanic, kapacity traťových úseků a bezpečnosti přejezdů.

Všechny požadované investice do infrastruktury sledují zájem zrychlení železniční dopravy v kraji a mají podpořit vznikl použitelného integrovaného dopravního systému (IDS), jehož páteří bude právě železnice. Uzly tohoto systému mají být Pardubice a Česká Třebová, která dostala přednost před nedalekým okresním městem Ústí nad Orlicí. Do některých regionálních tratí se přitom v uplynulých 20 letech výrazně neinvestovalo. Memorandum také podporuje urychlené řešení konstrukce 1. koridoru v úseku Ústí nad Orlicí město – Choceň, kde se veškeré projekční a stavební práce odložily kvůli petici za zachování původního, avšak nevyhovujícího uspořádání stanice Ústí nad Orlicí.

Kraj požaduje realizaci projektů

  • zkapacitnění trati 030 Pardubice – Hradec Králové, kde má být zdvoukolejněn úsek Stéblová – Opatovice nad Labem,
  • zkapacitnění trati 238 Slatiňany – Chrudim – Pardubice (– Hradec Králové) včetně výstavby tzv. Medlešické spojky,
  • přípravu technického řešení úseku Rosice nad Labem – Pardubice, včetně přechodu přes řeku Labe,
  • přípravu a začátek realizace modernizace stanice Ústí nad Orlicí,
  • přípravy a začátek realizace úseku 1. národního tranzitního železničního koridoru v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň, kde má vzniknout tunelová přeložka mimo zastávku Bezpráví a stanici Brandýs nad Orlicí, přičemž zrušení stanice odhlasovali v referendu samotní občané města,
  • zvýšení rychlosti na vybraných tratích úpravou infrastruktury,
  • zjednodušení nástupu cestujících úpravou zastávek na vybraných tratích,
  • modernizaci vybraných železničních přejezdů pro možné zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti provozu
  • a napojení Multimodálního logistického centra Východní Čechy v Pardubicích na železniční síť SŽDC.

Česká Třebová jako jedna z rychlíkových stanic v kraji v současnosti bojuje o výsadu zastavování vlaků vyšší kvality v relaci Praha – Brno. Vynechání této zastávky navrhují odborníci na konstrukci jízdních řádů z Drážní společnosti při Fakultě dopravní ČVUT. Ti kromě relativně bezvýznamného zrychlení jízdy vlaků EuroCity upozorňují především na nutnost zkvalitnění rychlíkových spojů, které pro kraj objednává Ministerstvo dopravy a které vedle České Třebové obsluhují také další regionální uzly Choceň, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Hejtman Radko Martínek v otevřeném dopise apeloval na rektora ČVUT Václava Havlíčka, aby petiční činnost svých akademiků zastavil. Jako argument předkládá zejména právě dokončovaný projekt rekonstrukce a rozšíření autobusového terminálu a velkého záchytného parkoviště v prostoru před budovou nádraží Česká Třebová. Je však otázkou, nakolik tento terminál ke svému smysluplnému využití potřebuje vlaky kategorií InterCity a EuroCity – podobnou investici totiž v roce 2008 realizoval také sousední region v Hradci Králové, jimž ovšem žádný vlak vyšší kvality neprojíždí, natož aby v ní stavěl. I přesto však zdejší nový terminál pomohl výrazně zjednodušit přestupní vazbu mezi železniční a městskou hromadnou dopravou v krajském městě. Navíc je nutné poznamenat, že současná infrastruktura a vozidla, nasazovaná ČD na meziregionální a regionální spoje, nedovolují konstrukci taktového jízdního řádu s uzlem v České Třebové, přičemž požadovanou kvalitu by měly jasně definovat kraj a ministerstvo, který regionální, resp. meziregionální spoje objednaly.

Plány na obnovu a zlepšení železniční infrastruktury na Pardubicku jsou však jen částí záměrů kraje na zkvalitnění dopravní obslužnosti. Kromě železnice aktuální vize zahrnuje také silniční a vodní dopravní cestu v zájmu co nejlepšího provázání jednotlivých druhů dopravy. Na koordinaci těchto aktivit se bude podílet nově vzniklá společná pracovní skupina SŽDC a kraje, která by měla dopravní potřeby regionu převádět do praxe.

Zdroj: Pardubický kraj, Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (Wikipedia)


Josef Petrák Poslat mail autorovi | 25.5.2010 (13:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Pardubický


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
Registered user DJ 
27.05.2010 (16:02)  
V článku se píše o Multimodálním logistickém centru v Pardubicích, ale jiný, o něco starší článek ze Zelpage, píše o kontejnerovém překladišti v České Třebové.

To budou v Pardubickém kraji dvě taková velká logistická centra?
26.05.2010 (19:52)  
Ještě dodatek k té spojce od České Třebové na letohradskou trať - vlastně by nebyla tak špatná, protože by po ní mohly jezdit nákladní vlaky, které by si ušetřily úvrať v Ústí. Takže spojka klidně jo, ale hlavně pro nákladní dopravu.
26.05.2010 (19:05)  
radekedar: No já nevím... Vždyť ta zastávka je hned za stanicí. Když se provede dobře rekonstrukce nádraží (tj. s novou staniční budovou o něco blíže městu a ne se zachováním stávající, jak to chce debilní Kadrman), tak to s ústeckým nádražím nebude tak hrozné...
Editor or ŽelPage Administrator Radek Papež  mail  
26.05.2010 (19:00)  
Jak moc je reálné, že by rychlíky (Brno + Vsetín/Luhačovice) začaly zastavovat v Ústí na městě? Minimální zdržení s maximálním užitkem...
26.05.2010 (18:50)  
karosa: Tak taky je to možnost... Se spojkou by to ale bylo složitější, protože jak by se potom zajišťoval přestup od Lichkova na rychlíky? Rychlíky by musely zastavovat v Ústí městě. To je ale pro přestupy nevhodné místo. Obzvlášť kdyby Ústí bylo taktový uzel, jak by bylo žádoucí. Bylo by to přímo nemožné. Takže ta úvrať přes stanici je mnohem lepší a jednodušší, navíc by se nemusela budovat spojka. Když bychom tedy chtěli vlaky z České Třebové do Lichkova. Podle mě by stačil v Ústí přestup na rychlíky a osobáky by mezi Ústím a Českou Třebovou možná nemusely jezdit vůbec. Co se týče vozidel, tak pro místní frekvenci bohatě stačí dvouvozová jednotka, něco na způsob dvouvozového desira mainline by bylo ideální.
Registered user karosa  mail  
26.05.2010 (16:55)  
Tak úvahy "co bude, až se postaví tunel v Bezpráví" říkají, že Os budou jezdit pouze Pce – Choceň a snad ÚO – ČT – ??? odděleně.

V tom případě bych viděl jako smysluplnější, aby se v rámci korytorizace vybudovala spojka z Ústí-města na letohradskou trať, a Os z Třebové byly vedeny do Letohradu(lépe až do Lichkova) přímo, bez přestupu v UO. Popřípadě(při nemožnosti spojku vybudovat) využít "dvouhlavých" souprav typu 471(možná by stačila 2vozová jednotka), nebo Loko a řídícího vozu a úvrať v Ústí na hlavním.. Samozřejmě se zajištěním přestupů v Ústí od/na rychlíků od/do Prahy a Pardubic.
26.05.2010 (13:07)  
Josef Petrák
Máte pravdu - mohl a měl tlačit. Jenže UnO je prostě historicky naprd a nikdo se nehrnul do řešení neboť:
- město UnO, co si pamatuju se o svou dopravní infrastrukturu nijak nezajímalo, nakonec není schopné ani vyhrnout sníh na autobusáku či k nádraží (byť půl viny padá i na ICOM a ČD)
- PK v době, kdy JMK budoval horlivě IDS se tvářil, že doprava v kraji neexistuje: viz nezapojení pardubického MHD do IDS. Jediný "produkt" kraje v oblati dopravy je roztržení ramena na 021 v Doudlebách a házení klacků pod nohy IREDU.
- SŽDC zdržování ústí vyhovovalo - bylo to pro ně nejlevnější
26.05.2010 (12:10)  
Nechci vypadat jako horlivý zastánce Třebové jako Uzlu. Já sám (vzhledem k tomu, kde bydlím) bych také ocenil spíše UnO. ALE:
Uvědomme si, v jakém stavu v současnosti je UnO a v jakém ČT:
UnO = bez peronů, bez autobuového nádraží, bez parkovište, s nejistým výhledem rekonstrukce - cca 10 let.
ČT = dostavěný terminál, veškerá infrastruktura dostupná, může se stát terminálem hned teď, lusknutím prstů.

To je celý důvod. Až bude UnO hotové, potom bych se hodně přimlouval za to, aby uzel byl tam.
Registered user mic 
26.05.2010 (11:53)  
Psal, jsem "z Chocně tradá do krajského města" tedy bezzastávky. Os Cho-Pa-(Ko) by zůstal zachován. I ten nejlépe udělaný přestup je pořád přestup. A tady se přímo nabízí se bez něj obejít. Přímé spoje je třeba vést pro většinový proud. Rychlíky Pha-Brn snad nejezdí kvůli frekvenci Cho-Pa. Pokud ano, je třeba se vážně zamyslet nad jejich smyslem. Já vím. Nezastavování čehokoli v ČT je velmi, ale velmi žhavé téma:o) Důležité ale je, odkud a kam lidé jezdí. Ne, kde přestupují.
O smyslu modernizace Brandýsa se nepřu. Jen pochybuju, že se na něj v dohledné době najdou chechtáky. Reorganizace dopravy může proběhnout mnohem dříve a na stávající infrastruktuře.
26.05.2010 (11:09)  
mic: A na co potom ty rychlíky budou, když nebudou stavět v Chocni a ČT? To už s nimi vůbec nikdo nepojede (hlavně těmi brněnskými). Myslím že jet přímým osobákem z Litomyšle do Pardubic (a stavět v Zámrsku, Černé za Bory atd.) je horší než využít (dobře udělaný) přestup v Chocni na rychlík. Regioshuttle na do Litomyšle určitě ano, ale na koridor v tomhle případě spíš ne (ne protože by ho zpomaloval). A ty "mohutné fantazie o mohutném tunelování" s regionální dopravou prakticky nesouvisí, je to úsek co výrazně degraduje celý koridor.
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko