..: All news and reports - Stavby a projekty - ČR Jihočeský :..

Železniční zastávka Znojmo nemocnice otevřená v říjnu 2015, foto: Znojemský deník Rovnost/Dalibor Krutiš Praha/Komentář — Drážní úřad letos schválil názvy již čtyř připravovaných železničních zastávek, jak oznámil v úterní tiskové zprávě. Na nová místa zastavení vlaků se tak mohou těšit cestující ve Středočeském, Jihočeském a Moravskoslezském kraji, přičemž v prvním jmenovaném mají vzniknout dokonce dvě. Abecedně vzato první zastávkou je Červený Újezd u Votic zastávka (okres Benešov) na trati 220 Benešov u Prahy – České Budějovice. Ta se bude nacházet na severním (votickém) záhlaví železniční stanice Červený Újezd u Votic, přičemž vznikne při modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru, úseku Sudoměřice u Tábora – Votice.

Stavědlo Tábor, foto: Martin Řežábek Tábor — Objekt vznikl jako součást stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor“. Předpokladem správné funkce stavědla je dobrý výhled. Tvar stavby je tímto požadavkem předurčen. Byl zvolen polokruhový půdorys se širokým panoramatickým oknem. Stavba je dřevěná na zděném 1,5 m vysokém soklu, s pultovou střechou. Barevnost je odvozena z přirozeného spektra barev železničních tratí. Odstín natření prkenné fasády splývá s rezavou barvou kolejiště. Zadní fasáda je neutrální šedá, pohyblivé výplně stavebních otvorů - dveře a větračky - jsou provedeny červeně. Vnitřní prostory stavědla jsou světlé, na stropě je osvětlení vějířovitě rozvité z geometrického středu stavby.

363.084-5, Tomice - Olbramovice, foto: Tomáš Kubovec Význam tranzitních železničních koridorů pro začlenění naší republiky do evropské dopravní infrastruktury je dnes již každému zřejmý a není třeba jej zvláště zdůrazňovat. Čtvrtý železniční koridor tvoří spolu se severní větví prvního koridoru severo-jižní dopravní osu a umožňuje propojit přes naše území Německo s Rakouskem. Na jedné trase se tak ocitnou tak významná města, jako jsou Berlín, Drážďany, Praha, České Budějovice a Linec. Po kompletním dokončení koridoru nabídne železnice velmi atraktivní ekologický a v porovnání se silniční dopravou i výrazně bezpečnější způsob osobní i nákladní dopravy. Např. cestovní doba z Prahy do Českých Budějovic poklesne z původních 2 h 30 min. na pouhé 2 h, v případě nasazení vozidel s naklápěcí technikou až na 1 h 30 min.

113002-2, foto: Atila Tábor — Druhým květnovým dnem se na naši nejstarší elektrifikovanou trať 202 z Tábora do Bechyně vrátil po téměř devítiměsíční pauze pravidelný elektrický provoz. Bohužel se však nejedná o výsledek hledání vhodných moderních elektrických vozidel, několikrát mediálně slibovaných Krajským centrem osobní dopravy ČD v Českých Budějovicích, ale o dočasný návrat stejnosměrných lokomotiv řady 113 na všechny provozované osobní vlaky. Důvodem obnovení provozu těchto lokomotiv do čela všech osobních vlaků na trati je zahájení nepřetržité výluky traťové koleje mezi Táborem a dopravnou Slapy, která potrvá až do 26. června letošního roku. V rámci výluky bude provedena především komplexní rekonstrukce mostu v traťovém kilometru 0,401 (tzn. jeden z tzv. "Černých mostů“ přes Budějovickou ulici v Táboře). Původní most o rozpětí okolo 15 metrů bude nahrazen novějším mostem s větším rozpětím, které bude činit 21 metrů. Součástí oprav je v neposlední řadě i rekonstrukce železničního svršku na trati v celkové délce 265 metrů, včetně úpravy geometrické polohy koleje, související úpravy trakčního vedení, přeložky kabelů vedoucích po mostě, parovodu pod mostem a také provedení nové kanalizační přípojky pro odvodnění mostu.

Jeden z posledních pravidelných vlaků v Netolicích, foto: Matouš Vinš Netolice — K 26. únoru byl ukončen pravidelný provoz na trati Dívčice – Netolice, a média se začala zmiňovat o záměrech trať zrušit. Provoz ale neskončil nadobro — společnost ČD Cargo z Netolic vozí štěpku do plzeňské teplárny a České dráhy nyní společně s Papírnami Větřní a firmou Mattoni připravují prezentační projekt Netolice Mattoni Expres. Cílem projektu je oživit osobní provoz na trati 193 z Dívčic do Netolic a ukázat, že při vhodně cílené nabídce se najde i pro tuto trať poptávka cestujících, kteří ocení pohodlí a rychlost železniční dopravy. Jeden pár vlaků denně bude jezdit v pracovní dny posledního květnového týdne, a v závislosti na finančních prostředcích možná ještě první týden v červnu. Nasazena bude modernizovaná jednotka řady 814 Regionova.

Radioblok, foto: AŽD Praha Volary — AŽD Praha, která má s automatizací a zabezpečováním železničních tratí zkušenosti nejen na tratích spravovaných SŽDC, ale i v zahraničí, uvedla nový systém zabezpečení železničních tratí nazvaný Radioblok RBA-10. Poprvé byl představen již na veletrhu MSV 2009 v Brně, kde získal výroční cenu ACRI. Nový zabezpečovací systém, který je v současné době v tzv. tréninkovém režimu, by měl eliminovat chybu lidského faktoru především na tratích se zjednodušenou dopravou podle předpisu D3, řízené dispečerem. Na trati z Číčenic do Volar se stala tragická nehoda již v roce 2004, při níž zemřeli dva lidé a 33 cestujících bylo zraněno. V roce 2007, po železniční nehodě, která měla na svědomí 13 zraněných, Drážní inspekce navrhovala zřídit zabezpečovací zařízení, které by zabránilo dalším srážkám vlaků. Druhý únorový den toho to roku přinesl z trati další smutnou zprávu — při srážce dvou vlaků vyhasl jeden lidský život a dalších 20 cestujících bylo zraněno. Podle výrobce by Radioblok mohl těmto nehodám zabránit.

Přestavba stanice Borovany, foto: Michal ŠimekČeské Budějovice — České dráhy se snaží modernizací vozů, zvýšením standardu ve vlacích IC/EC či objednávkou motorových vozů Regio–Shuttle RS1 pro regionální dopravu konečně zatraktivnit cestování po železnici a zvýšit jeho kulturu. Zároveň se ale pomalu připravují na prodej nepotřebných nádražních budov, které jsou díky uzavřeným pokladnám a mnohdy i čekárnám ze strany ČD nevyužívané a tak chátrají. Budovy by byly podle plánů nabízeny za jejich odhadní cenu a o koupi by údajně měli mít největší zájem jejich současní obyvatelé, kteří jsou v těchto budovách nájemníky. Ti by ale chtěli po drahách zvýhodněnou cenu; dopravce se tomu však brání a nemá v úmyslu nikoho zvýhodňovat. Jednou z možností je také prodej budov obcím, které připouštějí, že současný stav budov není dobrou vizitkou obce ani pěknou „vstupní branou“. Na nákup však nemají finanční prostředky, v krizové situaci by se jich prý však ujaly za nulovou cenu.

Viktor Paggio, Jiří Zimola, Vít Bárta a Martin Kuba, foto: Michal Šimek Tábor/České Budějovice — V pátek 10. září 2010 navštívil ministr dopravy Vít Bárta Jihočeský kraj. Z Prahy odcestoval rychlíkem Českých drah do Tábora, kde mu byl ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Janem Komárkem představen dokončený úsek IV. národního tranzitního železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora – Tábor. V rámci dalšího programu se přesunul do  Českých Budějovic, kde jednal o budoucnosti dopravy v kraji a oznámil i aktuální situaci ve financování investic SŽDC do modernizace drážní infrastruktury. Zejména na III. železničním koridor se opět začíná stavět, jelikož se ministerstvo dopravy dohodlo s dodavateli na úsporách a zjednodušení staveb. A další stavby se opět rozběhnou v dalších dnech a týdnech.

Slavnostní vlak z Českých Budějovic do Českých Velenic, foto: Michal Šimek České Velenice — Po téměř čtyřech letech staveb byl 11. června 2010 mezi Českými Budějovicemi a dolnorakouským Gmündem vypraven historicky první vlak v elektrické trakci. Zvláštní rychlík 11001/11000, který slavnostně zahájil elektrický provoz na trati 199, vedla dvousystémová lokomotiva 340.062–9, která na čele vezla nápis LIEBE NACHBARN, ENDLICH ELEKTRISCH! Na návazné rakouské trati 800 byla totiž elektrizace dokončena již v polovině devadesátých let minulého století a v České republice měla následně navázat elektrizace tratě 226 do Veselí nad Lužnicí, a poté i tratě 199 do Českých Budějovic.

16.4.2010 - 11:00 - České dráhy opravily nádražní budovu v Třeboni

Nádražní budova v Třeboni, foto: České dráhy Jižní Čechy — S nově opravenou výpravní budovou se mohou setkat cestující na trati 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice. Nádražní budova v Třeboni se stala největší investicí Českých drah v rámci oprav několika budov na území Jihočeského kraje v minulém roce. Vedle nové fasády a výměny oken se také opravovala střešní krytina a zrekonstruováno bylo i osvětlení nebo prostory pro cestující. Rekonstrukce si vyžádala téměř 3 miliony korun. V minulém roce byly opraveny také výpravní budovy v Blatné na Strakonicku a v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Stejně jako třeboňská i tyto budovy mají novou štukovou omítku s nátěrem a vyměněná okna.

Zdroj: České dráhy

R 361 a Sp 1760 v Gmündu, foto: Michal Šimek Jižní Čechy — Od 13. června 2010 se předpokládá zahájení pravidelného elektrického provozu na trati České Budějovice – České Velenice – Gmünd NÖ. Tato poměrně diskutabilní investice do železniční infrastruktury byla zahájena s příslibem zlepšení regionální a mezistátní dopravní obslužnosti zavedením mezistátních spěšných vlaků ihned po jejím dokončení, ovšem pohled do aktuálního jízdního řádu naznačuje, že v brzké době tyto proklamace nejspíše naplněny nebudou. V následujících řádcích se zamyslíme nad elektrizací tratě 199 a zauvažujeme o její ekonomické opodstatněnosti, stejně jako o dopadech úprav na současný i budoucí provoz.

15.2.2009 - 8:00 - Zvíkovští nechtějí protihlukové stěny v obci

Ilustrační obrázek, foto: Přema Zvíkov (Českokrumlovsko) - Součástí modernizace trati 196 České Budějovice - Summerau je i výstavba protihlukové stěny v obci Zvíkov, kterou tato trať prochází. Toto opatření má obyvatele chránit před zvýšeným hlukem projíždějících vlaků; těm se ovšem výstavba PHS nelíbí, protože by měla rozdělit obec na dvě části. Dvousetmetrová betonová zeď za desítky milionů ochrání pouze jediný obydlený objekt a několik rekreantů v chatové oblasti od hluku, který trvá dohromady asi pět minut denně, a zároveň znehodnotí přilehlé pozemky a omezí přísun světla do oken některých domů. Investor, kterým je SŽDC, naopak tvrdí, že výstavba stěny je v souladu s nařízením krajské hygienické stanice, která se musí řídit přísnými hlukovými normami. Obyvatelé přiznali, že o stavbě betonové zdi vůbec nevěděli a o záměru na její vztyčení se dozvěděli až při samotné výstavbě. Veřejná vyhláška údajně obsahovala jen rekonstrukci mostu s tím, že budovatel má k dispozici pozemky kolem mostu; zeď ve vyhlášce zmíněna nebyla. Obyvatelé Zvíkova protestují proti budované stěně už skoro rok, ale zatím jediným výsledkem je pozastavení stavby na několik měsíců. V březnu tohoto roku se stavební firma chystá znovu budovat. Jedinou možností obyvatel je podat stížnost na ministerstvo dopravy, které je řídícím orgánem celého projektu. To je asi poslední šance jak se rozumně domluvit. Ze strany SŽDC padla nabídka průhledných PHS, jiné řešení krajská hygienická stanice nepovolila.

Zdroj: ČTK/České noviny

6.1.2009 - 13:28 - Zastávka Písek-Dobešice bude od 7.1. sloužit cestujícím

842.031 Písek - Již zítřejší první ranní vlak Os 7921 zastaví v nové zastávce Písek-Dobešice. Zastávka je dle železničního jízdního řádu trati 200 (Zdice - Protivín) v provozu již od 14.12.2008, ale realita je jiná. Kvůli chybějícímu rozhodnutí drážního úřadu nebylo zprovoznění k 14.12.2008 možné, protože chyběla bezpečná přístupová cesta k zastávce. Městu Písek se ale podařilo najít vhodné řešení přístupu na zastávku a drážní úřad zastávku při včerejší kolaudaci zkolaudoval. Oficiálně bude zastávka zprovozněna 7.1.2009 v 0:00 hodin, první vlak bude již zmíněný Os 7921.

Nová zastávka leží u písecké průmyslové zóny přímo pod silničním přemostěním - přeložkou silnice I/20, která byla zprovozněna v minulých letech. Zastávka měří 60 metrů (km 17,047 až 17,107) a byla vybudována nákladem cca 3 miliony korun.

Zdroj: České dráhy, a.s.

nástupiště, TáborTábor - Do konce letních prázdnin bude první polovina rekonstrukce táborského nádraží již téměř hotová. Cestující budou moci již v půli srpna využívat nové 350 metrů dlouhé moderní nástupiště. Podle přednosty stanice Tábor Milana Vodáka dojde právě v půli srpna k ukončení prací na sudé skupině kolejí. V těchto dnech stavbaři zpevňují podloží pro nové pražce.

Ilustrační obrázekČeské Budějovice - V sobotu 17.5.2008 byla započata nepřetržitá výluka mezi Českými Budějovicemi a Rybníkem, kvůli níž až do 26. června pojedou místo vlaků náhradní autobusy. Důvodem je optimalizace příhraničního úseku IV. koridoru, zahrnující opravu kolejiště, přejezdů a propustků, organizovaná Správou dopravní cesty. NAD vyjede ve stejném období také na trati z Českých Budějovic do Boršova nad Vltavou.

1 2 3 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2022 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:37
sets at 16:04