..: Aktuality a články - ČR Jihočeský :..

810.470 + 810, Kořenov, foto: Puly České Budějovice/Netolice — Téma rušení tratí se v médiích propírá prakticky neustále od nástupu současného ministra dopravy Víta Bárty. Internetový deník iDnes v dnešním článku připomněl, že od března 2011 bude ukončen provoz regionálních vlaků mezi Dívčicemi a Netolicemi v jižních Čechách. Důvodem je nezájem Jihočeského kraje nadále provoz financovat, protože se jeví jako trvale ztrátový. Poměrně nekoncepční přístup k objednávání regionální dopravy již přitom JČK dokázal na trati České Budějovice – České Velenice – Gmünd NÖ, ale také objednávkou pro příští rok na trati Tábor – Bechyně. Trať Dívčice – Netolice tak může být jen dalším příkladem v řadě. „Dráha se ruší na základě žádosti ministerstva dopravy. My jsme ji akceptovali, protože vlaky jsou tam dlouhodobě nevyužité,“ uvedl pro iDnes náměstek hejtmana pro dopravu Martin Kuba. Vytíženost je tedy podle kraje ekonomický ukazatel, který ovlivňuje objednávku veřejné dopravy. Pokud je nízká, neměly by se nejdříve hledat důvody?

19.11.2010 - 19:00 - Půjčovny kol v jižních Čechách se letos těšily velkému zájmu

ČD Bike, foto: České dráhy Jižní Čechy — Každý, kdo se nechce trmácet vlakem s vlastním kolem, může využít nabídky ČD Bike, v jejímž rámci jsou ve vybraných stanicích k zapůjčení kvalitní trekingová kola za přijatelnou cenu. Cestujícím tak odpadají starosti a náklady spojené s dopravou kola. Sezóna začíná vždy 1. dubna a trvá až do 31. října. Nejrozsáhlejší síť půjčoven se rozprostírá v jižních Čechách, kde bylo i letošní léto více než úspěšné. Kolo si zde vypůjčilo na 1 600 zájemců, z nichž více než jedna třetina připadá na železniční stanici Třeboň. A není divu – město leží uprostřed překrásné rybníkářské oblasti, turisty hojně navštěvované. Tato stanice je také jediným místem v ČR, kde jsou v nabídce i koloběžky. Pomyslné druhé místo patří Jindřichově Hradci s dvěma sty zájemci, bronzovou příčku obsadil Tábor.

Zdroj: České dráhy

Regionova na Bechyňce, foto: Roman Mayer Tábor — Dne 14. října 2010 proběhly jízdní zkoušky motorové jednotky 814.013 + 914.013 na osobních vlacích 28410, 28413, 28412 a 28415 na trati č. 202, vedoucí z Tábora do Bechyně. Testy byly provedeny kvůli plánovanému nasazení jednotek od nového jízdního řádu, který vstoupí v platnost dne 12. prosince 2010. Na internetových stránkách Jihočeského koordinátora dopravy (Jikord) je prezentován návrh jízdního řádu pro období 2010/2011, kde jsou všechny zastávky na trati z Tábora do Bechyně již vedeny jako zastávky na znamení. Výjimkou zůstanou vlaky 28420, 28401, 28402 a 28407, nadále vedené klasickou soupravou s elektrickou lokomotivou řady 113, neboť jednotky Regionova nemají kapacitu odpovídající počtu cestujících v ranních spojích.

Desiro, foto: Veolia Transport Praha — Česká železnice se otevírá alternativním dopravcům – po dlouhých diskusích Ministerstvo dopravy ČR rozhodlo o vyhlášení prvních dvou výběrových řízení na provoz dálkových vlakových spojů. Do tendru stát nabídne dva ucelené soubory železničních linek: rychlíky na vedlejších tratích severní Moravy a dálkové vlaky v severozápadních Čechách. Zveřejnění podkladů v Úředním věstníku EU předpokládá vyhlášení soutěže nejdříve za rok, přičemž vítězní dopravci by na vysoutěžených linkách měli poprvé vyjet v prosinci 2013. Ministerstvo si od postupné liberalizace trhu drážní osobní dopravy slibuje snížení nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb, hledá ale také další způsoby, jak cenu subvencované dopravy stlačit dolů. Již za rok by třeba stát mohl přestat doplácet na vlaky IC/EC; do úvahy přichází také zlevnění poplatků za využití dopravní cesty a následné zvýšení dálničního mýta.

Viktor Paggio, Jiří Zimola, Vít Bárta a Martin Kuba, foto: Michal Šimek Tábor/České Budějovice — V pátek 10. září 2010 navštívil ministr dopravy Vít Bárta Jihočeský kraj. Z Prahy odcestoval rychlíkem Českých drah do Tábora, kde mu byl ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Janem Komárkem představen dokončený úsek IV. národního tranzitního železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora – Tábor. V rámci dalšího programu se přesunul do  Českých Budějovic, kde jednal o budoucnosti dopravy v kraji a oznámil i aktuální situaci ve financování investic SŽDC do modernizace drážní infrastruktury. Zejména na III. železničním koridor se opět začíná stavět, jelikož se ministerstvo dopravy dohodlo s dodavateli na úsporách a zjednodušení staveb. A další stavby se opět rozběhnou v dalších dnech a týdnech.

11.9.2010 - 13:00 - ČD: čtyři elektrické jednotky pro jižní Čechy

Vizualizace nové jednopatrové nízkopodlažní elektrické jednotky Škoda, foto: Škoda TRANSPORTATION České Budějovice — České dráhy v pátek 10. září 2010 oznámily, že v brzké době vyhlásí výběrové řízení na čtyři dvousystémové elektrické jednotky určené pro Jihočeský kraj. Celková hodnota kontraktu je 452 milionů korun; na ně by měla přispět také Evropská unie z regionálních operačních programů částkou 172 milionů korun. Jednotky by měly být dvouvozové, nízkopodlažní a plně klimatizované. Kapacita jedné soupravy, schopné jízdy až 160 km/h, by měla být sto šedesát míst k sezení. S jejich nasazením se počítá na jihočeské páteřní trase ze Strakonic přes České Budějovice do Českých Velenic. Všechny čtyři soupravy by měly být dodány do tří let od podepsání kontraktu, tedy zhruba do konce roku 2013.

Zdroj: České dráhy

Osobní vlak ČD na Šumavě, foto: Pavel Martoch České Budějovice — Jihočeský kraj uvažuje o vypsání výběrového řízení na provoz osobních vlaků na lokálkách v Pošumaví. Zájem projevila především společnost RegioJet. Změna dopravce by se mohla týkat tratí 194, 197 a 198. Pokud by chtěly tyto tratě dál provozovat České dráhy, musí na provozu šetřit. Právě RegioJet totiž slibuje nižší provozní náklady a moderní nízkopodlažní motorové jednotky, což by v porovnání s vozidly nasazovanými v současné době znamenalo razantní nárůst kvality služeb a pohodlí. Dráhy se však brání tím, že již minulý rok se jim v kraji podařilo ušetřit 30 milionů korun a další úspory budou hledat těžko. Krajský ředitel ČD Jiří Kafka vidí problém především ve stoupajících nákladech na elektřinu a naftu. Přestože kraj uzavřel s ČD desetiletou smlouvu, nic mu nebrání ve vypsání výběrového řízení. Ve smlouvě je totiž zmínka o tom, že kraj může část závazku zrušit.

Slavnostní vlak z Českých Budějovic do Českých Velenic, foto: Michal Šimek České Velenice — Po téměř čtyřech letech staveb byl 11. června 2010 mezi Českými Budějovicemi a dolnorakouským Gmündem vypraven historicky první vlak v elektrické trakci. Zvláštní rychlík 11001/11000, který slavnostně zahájil elektrický provoz na trati 199, vedla dvousystémová lokomotiva 340.062–9, která na čele vezla nápis LIEBE NACHBARN, ENDLICH ELEKTRISCH! Na návazné rakouské trati 800 byla totiž elektrizace dokončena již v polovině devadesátých let minulého století a v České republice měla následně navázat elektrizace tratě 226 do Veselí nad Lužnicí, a poté i tratě 199 do Českých Budějovic.

RegioJet X pravidelná souprava na trati 194, foto: Michal ŠimekČeské Budějovice — V pondělí 21. června v poledne se na českobudějovickém nádraží poprvé představilo žluté desiro společnosti RegioJet. První jízda z Českých Budějovic do Českého Krumlova a zpět byla uspořádána pro vzájemné setkání dopravce, zástupců objednavatele dopravy a novinářů. Ostatní cestující byli přepraveni jen do kapacity vlaku, která však nebyla ani zdaleka naplněna. Druhá jízda poté proběhla po stejné trase pro širokou veřejnost. Cestou byli zástupci společnosti RegioJet prezentovány další plány dopravce a zástupci kraje zde nastínili další směřování železniční dopravy v Jihočeském kraji, kterou v současnosti na základě tzv. desetileté smlouvy provozují výhradně České dráhy.

Jednotka Desiro společnosti RegioJet, foto: bazala68 České Budějovice — Ačkoliv léto nastane již zítra, žluté jaro na železnici ještě zdaleka nekončí. Po mnoha jízdách v Ústeckém, Jihomoravském, Plzeňském či Olomouckém kraji se nyní RegioJet rozhodl s jednotkami Siemens Desiro Classic prezentovat v jižních Čechách. Na trať České Budějovice – Český Krumlov tak vyjedou v pondělí 21. června 2010 dva páry mimořádných vlaků, z nichž první bude určen zejména pro pozvané hosty. Přeprava ostatních cestujících je zde omezena kapacitou soupravy. Cena zpáteční jízdenky mezi libovolnými stanicemi činí 5 Kč. V současné době vypravuje RegioJet také 4 páry spěšných vlaků na západočeské trati Plzeň – Domažlice, kde provoz potrvá až do 31. července tohoto roku.

Vůz Bvt, foto: KONTING České Budějovice — Bez jakékoliv publicity ze strany dopravce byla od letošního jízdního řádu v hlavní cyklistické sezóně zavedena povinná rezervace místa pro jízdní kolo v rychlících na trase (Plzeň -) České Budějovice – Jihlava – Brno. Tento krok navázal na již dříve zavedenou povinnou rezervaci v rychlících na tratích 220 (Praha – Tábor – České Budějovice) a 170 (Praha – Plzeň – Cheb). Vedle potřeby vázat se na konkrétní spoj tento krok přináší i faktické zdražení cestování s jízdním kolem: cena rezervace pro jedno jízdní kolo, jejíž součástí je i rezervace místa pro cestujícího, činí 70 Kč. Rezervaci je nezbytné zakoupit před nastoupením jízdy, v opačném případě je cestujícímu účtována přirážka 100 Kč. Důvodem k zavedení povinné rezervace místa pro jízdní kolo byl dle sdělení Českých drah v době přípravy jízdního řádu SŽDC plánovaný rozsah stavební činnosti a s tím spojené výlukové činnosti na trati 240 (Brno – Jihlava).

Strakonice — Bezdomovci, drogově závislí, osoby pod vlivem alkoholu a jiná individua dokáží běžným lidem velmi znepříjemnit cestování po železnici. Najdeme je všude – žebrají před vchodem do nádražní budovy, zabírají lavičky v čekárně, potloukají se po veřejných i neveřejných prostorách, spí v odstavených vagonech a obvykle cestují načerno. Tyto osoby mohou být často velmi nebezbečné jak cestujícím, tak i zaměstnancům drah. V lednu jsme představili nový koncept ochrany cestujících, kdy České dráhy aktivně přistoupily k zabezpečení stanic. Pro ochranu majetku, bezpečnosti cestujících, čistoty, zajištění klidu a pořádku angažují bezpečnostní agentury.

16.4.2010 - 11:00 - České dráhy opravily nádražní budovu v Třeboni

Nádražní budova v Třeboni, foto: České dráhy Jižní Čechy — S nově opravenou výpravní budovou se mohou setkat cestující na trati 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice. Nádražní budova v Třeboni se stala největší investicí Českých drah v rámci oprav několika budov na území Jihočeského kraje v minulém roce. Vedle nové fasády a výměny oken se také opravovala střešní krytina a zrekonstruováno bylo i osvětlení nebo prostory pro cestující. Rekonstrukce si vyžádala téměř 3 miliony korun. V minulém roce byly opraveny také výpravní budovy v Blatné na Strakonicku a v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Stejně jako třeboňská i tyto budovy mají novou štukovou omítku s nátěrem a vyměněná okna.

Zdroj: České dráhy

JETE3, foto: Japo, Wikipedia Temelín — Společnost ČEZ, provozující mimo jiné i jadernou elektrárnu Temelín (JETE) požaduje po Ministerstvu dopravy alternativní železniční trasu do tohoto objektu. V současnosti je využívána vlečka ze stanice Temelín na trati 192 (Číčenice – Týn nad Vltavou) a silnice. Tiskový mluvčí ČEZu M. Pavláček uvedl, že „vzhledem k dalšímu rozšiřování elektrárny čili přivážení stavebního materiálu a zařízení a posléze k častějšímu návozu paliva a vývozu jaderného odpadu, bude nutné zvýšit dopravní kapacitu. Ze samozřejmých důvodů využíváme železnici a počítáme s ní do budoucna.“. Jak rovněž zmínil, jednalo by se o strategickou stavbu, alternativu při případné havárii a nebo teroristickém útoku na současnou trať a rovněž jako další možnost v případě evakuace okolí. „Nezanedbatelným rizikem jsou rovněž ekologičtí aktivisté, kteří se často snaží zabránit transportům do jaderných elektráren a existencí druhé tratě bychom je tak mohli vždy přechytračit“, jak v žertu dodal M. Pavláček. Ministerstvu dopravy byly představeny dvě základní varianty. ČEZ hodlá stento projekt spolufinancovat, ale náklady na další využití trati, např. pro osobní dopravu ponese MD, případně Jihočeský kraj.

R 361 a Sp 1760 v Gmündu, foto: Michal Šimek Jižní Čechy — Od 13. června 2010 se předpokládá zahájení pravidelného elektrického provozu na trati České Budějovice – České Velenice – Gmünd NÖ. Tato poměrně diskutabilní investice do železniční infrastruktury byla zahájena s příslibem zlepšení regionální a mezistátní dopravní obslužnosti zavedením mezistátních spěšných vlaků ihned po jejím dokončení, ovšem pohled do aktuálního jízdního řádu naznačuje, že v brzké době tyto proklamace nejspíše naplněny nebudou. V následujících řádcích se zamyslíme nad elektrizací tratě 199 a zauvažujeme o její ekonomické opodstatněnosti, stejně jako o dopadech úprav na současný i budoucí provoz.

« Novější zprávy | 1 2 3 4 5 ... 11 | Starší zprávy »    
ŽelPage - elektronický magazín o drahách
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Veřejné použití obsahu bez výslovného souhlasu autora není dovoleno.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2019 Spolek ŽelPage
:. Přihlášeníopen/close
 
 
  
 
Zapomenuté heslo   
Zaregistrovat   
:. Nabídka eShopuopen/close
:. Poloha vlaků CZopen/close
Poloha vlaků CZ
 
:. Vyhledáváníopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Info pro fotografyopen/close
Informace o podmínkách
na focení v ČR

Slunce
vychází v 07:54
zapadá v 16:29
:. Novinky na VLAKY.NET
Poslední příspěvek 120 rokov trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty
Nedávno spomenuté 120. výročie trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov možeme doplniť ďalším, rovnako okrúhlym výročím. S tou traťou totiž súvisí aj trať Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty, ktorá predstavuje ...

Poslední příspěvek Parádní wolsztynská „Parada parowozów 2018“
Mezinárodní setkání parních lokomotiv v místě posledního pravidelného normálněrozchodného parního provozu je tradičním fenoménem. Letos se do polského Wolsztyna vydala i moje maličkost a byla svědkem již ...

Poslední příspěvek ZSSK predstavila 2. zmenu cestovného poriadku
V nedeľu 10. júna 2018 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2017/2018 (GVD). Vďaka vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú ľudia z okolia hlavného mesta cestovať rýchlejšie, ekologickejšie ...