..: All news and reports :..

Dopravní sál, ČVUT Fakulta dopravní, foto: ČVUT v Praze Praha — V pátek 2. února 2018 v 9 hodin vám studenti ČVUT v Praze Fakulty dopravní sami otevřou a představí svoji fakultu. Svým budoucím spolužákům tak ukážou, jak vypadá život dopraváka. Kde? V Horské ulici č. 3 na Novém Městě pražském. V 9.30 začne přednáška o studiu na FD.

Dopravní sál, ČVUT Fakulta dopravní, foto: ČVUT v Praze Praha — V pátek 24. listopadu 2017 v 9 hodin se otevřou brány ČVUT v Praze Fakulty dopravní, a to na Horské ulici č. 3 na Novém Městě pražském. Budou probíhat přednášky o studiu na FD všeobecně a o uplatnění absolventů, o vybraných studijních oborech i o možnostech studia na pobočce FD v Děčíně.

Dopravní sál, ČVUT Fakulta dopravní, foto: ČVUT FD Praha — V pátek 10. února 2017 od 10 hodin se otevřou brány ČVUT v Praze Fakulty dopravní, a to v Konviktské ulici č. 20 na Starém Městě pražském. Ve třech učebnách budou probíhat přednášky o studiu na FD všeobecně, o vybraných studijních oborech i o možnostech studia na pobočce FD v Děčíně. Současně budou až do 12 hodin otevřeny v 5. patře laboratoře řízení a modelování dopravy, odbavovacích a informačních systémů a Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství v suterénu.

výroční dort byl právě nakrojen, foto: Jan VacekPraha — Již deset let působí na akademické půdě Fakulty dopravní ČVUT v Praze studentský odborný spolek, kde si mohou studenti se zaměřením na železniční a veřejnou dopravu vyměňovat a rozšiřovat odborné poznatky a názory. Drážní společnost funguje jako základna pro nezávislou odbornou diskuzi na základě akademických svobod. Díky podpoře vedení FD má v rozvrhu rezervovanou posluchárnu a prostor na fakultním webu. Drážní společnost je zastoupena také na Facebooku a návštěvníkům svých akcí v případě zájmu rozesílá newsletter. Studenti mohou získat mnoho cenných informací z vyzvaných či vlastních odborných přednášek, prezentací předmětů či studentských projektů, exkurzí do dopravních provozů v ČR i v zahraničí, a také o možnostech zahraničních odborných stáží. Drážní společnost se za deset let osvědčila především jako platforma pro setkání studentů, kteří se chtějí více rozvíjet ve svém oboru, i jako zprostředkovatel spojení mezi studenty, absolventy a praxí.

FD ČVUT výuka, foto: Ondřej Hába Praha — V pátek 25. listopadu 2016 od 9.00 vám studenti ČVUT v Praze Fakulty dopravní sami otevřou a představí svoji fakultu. Svým budoucím spolužákům tak ukážou, jak vypadá život dopraváka. Kde? V Horské ulici č. 3. V 9.30 začne v posluchárně B005 v přízemí přednáška o studiu, v níž se dozvíte, jak vypadá organizace výuky, informace o všech oborech a uplatnění absolventů.

20.11.2015 - 7:00 - Studentský den otevřených dveří na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

FD ČVUT výuka, foto: Ondřej Hába Praha — Dopoledne v pátek 27. listopadu 2015 se otevřou brány ČVUT v Praze Fakulty dopravní v Horské ulici č. 3 všem zájemcům o studium. Akci organizují sami studenti fakulty ve spolupráci s některými zaměstnanci. Na co se mohou těšit zájemci o železniční a veřejnou dopravu? Druhé patro budovy B (té přímo nad vchodem) bude patřit železniční i jiné veřejné dopravě. Hlavním lákadlem je nepochybně Dopravní sál Fakulty dopravní, kde si mohou zájemci vyzkoušet obsluhu různých druhů zabezpečovacího zařízení v roli výpravčího či signalisty. Před dopravním sálem pak budou probíhat ukázky softwaru iPLAN (FBS) pro konstrukci jízdních řádů a softwaru Opentrack určeného k mikrosimulaci železničního provozu. Dále uvidíte, co je to síťová grafika, k čemu je dobrý taktový jízdní řád. Můžete být také zasvěceni do tajů projektování železničních tratí a stanic či navrhování MHD. Celou akci pořádá Studentská komora akademického senátu ČVUT FD.

Všichni zájemci nejen z řad středoškoláků jsou srdečně zváni!

Zdroj: Studentský den otevřených dveří na ČVUT FD

FD ČVUT výuka, foto: Ondřej Hába Praha — Studentská komora Akademického senátu ČVUT FD zve všechny zájemce na druhý ročník studentského dne otevřených dveří na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Akce se koná v pátek 13. února od 9:00 do 14 hodin. Vše bude probíhat na jednom místě - v budově Horská, kam se nejlépe dostanete z tramvajové zastávky Albertov (linky 6, 7, 18, 24), případně od stanic metra C I. P. Pavlova či Vyšehrad.

754.012-3, Brankovice - Nemotice, foto: Tomáš Krajcar Praha — Máte rádi dopravu a uvažujete, že byste jí v budoucnu i živili? A nebo vás jen láká studovat na Fakultě dopravní ČVUT? Co na tom, že ten, kdo vystudoval navrhování letadel pak navrhuje třeba chladničky, důležité je se naučit inženýrsky myslet. Pokud nejste ještě úplně rozhodnuti, nabízí se vám jedna možnost – přijít na dny otevřených dveří, které i v letošním roce pořádá Fakulta dopravní ČVUT v Praze, a to na obou svých pracovištích. V pátek 24. ledna budou zájemcům o studium podány informace o studiu a uplatnění absolventů fakulty, podrobnější informace pak budou poskytnuty k oborům profesionální pilot a technologie údržby letadel. Mezi desátou a dvanáctou hodinou budou pak zpřístupněny laboratoře fakulty na adrese Konviktská 20, Praha 1, a to zkušební laboratoř ústavu dopravní telematiky, laboratoř řízení a modelování dopravy, nově zřízená laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě a učebny výpočetní techniky. V odpoledních hodinách pak navážou exkurze v Horské ulici v kampusu na Albertově, a to do laboratoře interaktivních vozidlových simulátorů, laboratoře bezpečnosti dopravních systémů a na dopravní sál fakulty dopravní. Bližší informace o přednáškách a exkurzích najdete na stránkách ČVUT FD, za kterou vás srdečně zveme.

749.039-4, Libomyšl - Zdice, foto: Filip Štajner Praha — Projekt „Popularizace výzkumu a vědy ČVUT“ se zaměřuje na přiblížení zajímavých výsledků, kterých dosáhli zaměstnanci a absolventi ČVUT Fakulty dopravní, především studentům mimopražských středních škol. Součástí projektu jsou kromě Letních dopravních škol, na ŽelPage již zmíněných, také přednášky pro střední školy. Protože máme k dipsozici ještě dostatek volných termínů, které by mohly školy využít, rozhodli jsme se nabídnout naše přednášky zaměřené na železniční a veřejnou dopravu touto cestou. Délka přednášky je 45 až 60 minut – přizpůsobíme se časovým možnostem školy. Doufáme, že se najdou zájemci z řad studentů, kteří přesvědčí své pedagogy, aby zorganizovali čas a místo pro přednášku. Vybírat můžete z níže uvedených témat.

440.001-6, Děčín hlavní nádraží, foto: Patrik Děčín — ČVUT v Praze, Fakulta dopravní připravila pro studenty středních škol Letní dopravní školu, která proběhne od 12. do 16. srpna v Děčíně v historických prostorách zámecké sýpky. Dopoledne bude vždy přednáška zaměřená na dopravu, odpoledne pak exkurze spojená s tématem dopravy. Účast, strava i nocleh jsou účastníkům plně hrazeny z evropského projektu Popularizace výzkumu a Evropského sociálního fondu. (Vzhledem k pravidlům financování projektu bohužel není umožněna účast studentům z Prahy.)

Co se takhle všechno v Soběšíně semele, foto: Vít Štorch Soběšín — Milé slečny, vážení pánové! Nastupujete letos do prvního ročníku Fakulty dopravní ČVUT? Pak si ve svém diáři pro rok 2013 výrazně vyznačte časový úsek od 12. do 15. září. Pro rozumné i nerozumné, pro snílky i realisty, pro masožravce i býložravce, zkrátka pro všechny prváky Fakulty dopravní splétáme UZEL. Během této první míle budoucího studia poznáte, jak škola funguje a co se od vás očekává. Dále se dovíte, co vysokoškolský život studenta obnáší – jak si různé věci vyřídit, zdolat nápor zkoušek a následně úspěchy řádně oslavit. Všichni se seznámíte s novými spolužáky, se kterými se budete dlouho potkávat – přímo ve škole, na kolejích, v rámci studentských klubů i jinde. Máme nachystaný program, který nabízí týmové a individuální aktivity, kde každý dostává prostor pro své vyniknutí. Na začátek jsme připravili seznamovací a teambuildingové hry, jež mají zahnat rozpaky a nejistotu. Nechybí ale ani volný čas, který můžete věnovat spontánní zábavě a aktivitám. Pro nejlepší jedince jsou za skvostné výkony nachystány drobné odměny, ale to nejcennější si z tohoto kurzu odvezete všichni – unikátní zážitky a spoustu nových kamarádů.

25.5.2012 - 13:00 - Staniční informační tabule jsou nyní přístupné online

Zpoždění mohou cestování řádně zkomplikovat (Uherské Hradiště 2005), foto: Robert BabilonPraha — Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zpřístupnila na svých stránkách odjezdové tabule železničních stanic a zastávek, které jsou vybaveny moderním informačním systémem pro cestující provázaným se staničním rozhlasem. Ze svého počítače či telefonu tak můžete nyní pohodlně zjistit, ze kterého nástupiště a koleje váš vlak odjíždí, a případně také, nakolik je zpožděn oproti jízdnímu řádu. Ve výčtu stanic se nacházejí téměř všechny stanice pražského uzlu a další vybraná nádraží v celém Česku.

Zdroj: SŽDC - Informační tabule

Drážní společnost při exkurzi v mostecké uhelné, foto: Drážní společnostPraha - Již pátým rokem působí na akademické půdě Fakulty dopravní při ČVUT studentský odborný spolek, kde si mohou studenti se zaměřením na železniční a veřejnou dopravu vyměňovat a rozšiřovat odborné poznatky a názory. Drážní společnost funguje jako základna pro nezávislou odbornou diskusi na základě akademických svobod. Díky podpoře vedení FD má v rozvrhu rezervovanou posluchárnu a prostor na fakultním webu. V posledních letech je Drážní společnost zastoupena také na sociální síti Facebook. Studenti tak mohou získávat mnoho cenných informací z vyzvaných či vlastních odborných přednášek, prezentací předmětů či studentských projektů, exkurzí do dopravních provozů v ČR i v zahraničí, a také o možnostech zahraničních odborných stáží. Drážní společnost se za pět let osvědčila především jako organizátor setkání studentů, kteří se chtějí více rozvíjet ve svém oboru.

logo ČVUT, foto: ČVUT Praha — Drážní společnost při ČVUT Fakultě dopravní zve všechny zájemce na prezentaci studentských projektů, jejichž náplň se týká železniční či jiné veřejné dopravy. Prezentace proběhne v pondělí 18. dubna 2011 od 18 hodin v posluchárně K410 ve čtvrtém patře budovy Konviktská v centru Prahy, nedaleko stanice metra Národní třída. Přihlášeno je osm projektů, které budou prezentovat studenti na nich zapsaní, nebo přímo jejich vedoucí. Každý projekt má na svou prezentaci vyhrazen časový úsek 10 minut a na zodpovídání dotazů 5 minut. Prezentace je jakousi ozvěnou tradiční celofakultní prezentace projektů na FD.

logo ČVUT, foto: ČVUT Praha — Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze nabízí zájemcům o vzdělání v železniční a veřejné dopravě netušené možnosti, o nichž ale panuje mezi příznivci železnice poměrně nízké povědomí. Fakulta přitom kromě vlastního studia v nejrůznějších oblastech umožňuje studentům nejen projektovou výuku pod vedením mladých, ale vzdělaných odborníků, ale také možnost stáže na mnoha zahraničních školách, s nimiž má ČVUT či přímo fakulta uzavřeny smlouvy o spolupráci. Tento článek si klade za cíl poodhalit zájemcům o studium železniční a veřejné dopravy možnosti vzdělávání, které ČVUT FD nabízí.

1 2 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:59
sets at 18:43