..: 10 let Drážní společnosti při ČVUT FD :..

výroční dort byl právě nakrojen, foto: Jan VacekPraha — Již deset let působí na akademické půdě Fakulty dopravní ČVUT v Praze studentský odborný spolek, kde si mohou studenti se zaměřením na železniční a veřejnou dopravu vyměňovat a rozšiřovat odborné poznatky a názory. Drážní společnost funguje jako základna pro nezávislou odbornou diskuzi na základě akademických svobod. Díky podpoře vedení FD má v rozvrhu rezervovanou posluchárnu a prostor na fakultním webu. Drážní společnost je zastoupena také na Facebooku a návštěvníkům svých akcí v případě zájmu rozesílá newsletter. Studenti mohou získat mnoho cenných informací z vyzvaných či vlastních odborných přednášek, prezentací předmětů či studentských projektů, exkurzí do dopravních provozů v ČR i v zahraničí, a také o možnostech zahraničních odborných stáží. Drážní společnost se za deset let osvědčila především jako platforma pro setkání studentů, kteří se chtějí více rozvíjet ve svém oboru, i jako zprostředkovatel spojení mezi studenty, absolventy a praxí.

Členové Drážní společnosti si připomněli kulaté výročí výstavkou plakátů zvoucích na přednášky a exkurze a neformálním setkáním přednášejících a alumni se současnými aktivními členy, které bylo završeno návštěvou Dopravního sálu ČVUT FD.

Historie

V ročnících, které nastoupily ke studiu na Fakultu dopravní kolem roku 2002, vznikla neformální skupinka studentů, kterou spojoval zájem o železniční a veřejnou dopravu, ale také touha pozvednout její úroveň v naší vlasti. Tito studenti studovali různé obory, proto poznávali, že mnoho těžkostí vzniká nedostatečnou diskuzí mezi specialisty z různých oborů. Josef Beran založil a provozoval internetové stránky, tehdy zaměřené na oznamování exkurzí z drážní dopravy a na studentské odborné články. V roce 2004 začali Josef Beran a Jan Pacholík, bohužel později tragicky zesnulý, organizovat první schůzky „organizátorů exkurzí“ s myšlenkou založit „Spolek budoucích železničních inženýrů“. V říjnu roku 2006 pak spolek získal konkrétní podobu pod názvem „Drážní společnost“ dle návrhu Tomáše Záruby a znak z dílny Michala Drábka (okřídlené kolo doplněné rozevřeným odpichovacím kružidlem jako inženýrským symbolem, barva zdůrazňuje příslušnost k Českému vysokému učení technickému). Později se do činnosti spolku zapojili mladší kolegové Milan Kříž a Tomáš Kučera, který zavedl newsletter a spravoval web Drážní společnosti. Po nich přebral štafetu Martin Stach a dnes jsou duší Drážní společnosti Radek Papež a Petr Fridrišek, za organizační a technické podpory Zdeňka Michla a Michala Drábka. Pomáhají jim noví členové z 1. a 2. ročníku. První přednášky se řídily heslem „od studentů pro studenty“ a přednášející se učili prezentačním dovednostem doslova za pochodu.

Výstava pozvánek na akce DS, foto: Zdeněk Michl Z exkurze do dopravního sálu v Gothě, foto: Drážní společnost Ing. Záruba hovoří o historii myšlenky Drážní společnosti, foto: Jan Vacek Pozvánka na přednášku Budoucnost centra Brna, foto: Zdeněk Michl Drážní společnost na exkurzi, foto: Zdeněk Michl

Drážní společnost dnes

Dnes je záměrem Drážní společnosti zejména:

 • informace a poradenství pro studenty s vážným zájmem o železniční a veřejnou dopravu
 • poskytování platformy pro sebevzdělávání a osobní odborný rozvoj studentů (včetně odborných přednášek od studentů pro studenty) zejména v oblasti drážní dopravy, jakož i pro výměnu odborných informací, metainformací, kontaktů a nabídky/poptávky po práci v oboru
 • být nezávislou diskuzní platformou pro českou železniční odbornou veřejnost
 • diskuse k zásadním odborným otázkám v oblasti drážní a veřejné dopravy v ČR
 • a v neposlední řadě také „běžný provoz“, tedy pořádání přednášek a exkurzí

Kdo nám také přednášel

Pro studenty i odbornou veřejnost jsme uspořádali téměř 100 oborových přednášek. Na setkáních Drážní společnosti hovořili mimo jiné experti na dopravní plánování, zástupci osobních a nákladních dopravců, odborníci na kolejová vozidla, lidé z projekční a konstrukční praxe, členové Drážní inspekce.

 • Ing. Jiří Kalčík přednášel o projektu Nové železniční spojení Praha – severozápad a o projektování dalších vysokorychlostních tratí
 • doc. Ing. Josef Kolář, CSc. (ČVUT FS) přednášel na téma Konstrukční řešení pohonů hnacích kolejových vozidel
 • Jan Konrad nám představil vznik a vývoj simulátorů Gordikon a Multi
 • Ing. arch. Ivan Lejčar a Tomáš Alter přednášeli o projektu rekonstrukce Železničního uzlu Brno v centru a o městské rychlodráze
 • prof. Ing. Petr Moos, CSc. (tehdejší děkan ČVUT FD) přednesl proslov o financování železniční infrastruktury z evropských fondů
 • Leoš Novotný (majoritní vlastník LEO Express) přednášel o dálkovém železničním spojení mezi Prahou a Ostravou
 • Ing. Jiří Pohl (Siemens) přednesl řadu přednášek na téma moderní elektrická kolejová vozidla v kontextu demografického vývoje a požadavků na snižování emisí
 • Ing. Petr Šlegr (tehdejší ředitel Centra pro efektivní dopravu) se ve svých přednáškách zaměřil na legislativní a politické limity rozvoje veřejné dopravy v ČR
 • Ing. Jaroslav Šulc (ARRIVA) přednášel na téma ARRIVA na Liberecku
 • Ing. Jan Herman Zicha, P.E. přednášel o projektování a realizaci VRT v Jižní Koreji, Kalifornii a Brazílii

Drážní společnost se rovněž podílela na zajištění přednášek prof. Dr. Ulricha Weidmanna (Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme ETH Zürich) o železniční a veřejné dopravě ve Švýcarsku a Charly Simmena (vedoucího stavby Gotthardského úpatního tunelu z firmy AlpTransit) o Gotthardském úpatním tunelu.

Přednášeli nám také naši členové:

 • Ing. Bohumil Drápal (VÚŽ) přednášel o interoperabilitě kolejových vozidel a zkouškách kolejových vozidel
 • Ing. Milan Kříž (ČVUT FD) přednášel o IV. tranzitním železničním koridoru, IDS nebo o modelování přepravní poptávky
 • Ing. Tomáš Záruba (ředitel Centra pro efektivní dopravu) přednášel na téma konkurenceschopnost a rozvoj železnice v ČR

Naše další činnost

Zdravice od Dopravního sálu, foto: Zdeněk Michl Exkurze jsou mezi studenty velmi oblíbené. Drážní společnost uspořádala přes 20 exkurzí, např. exkurzi na seřaďovací nádraží Nymburk, kontejnerový terminál Metransu v Praze-Uhříněvsi, železniční zkušební okruh Cerhenice, Dopravní podnik města Ústí nad Labem, Dopravní podniky a vlakotramvaj v Karlsruhe, vlakotramvaje ve Zwickau a Chemnitz a na Jindřichohradecké místní dráhy.

Nedílnou součástí studia na ČVUT FD jsou studentské projekty, z jejichž náplně se odvíjí téma bakalářských a diplomových prací. Jako doplněk celofakultní prezentace projektů uspořádala Drážní společnost již 8. prezentací „drážních“ projektů.

Seznam většiny proběhlých akcí najdete v archivu našeho webu.

Drážní společnost se nebojí formulovat závěry diskusí a odborná stanoviska ani v případech zpolitizovaných a mediálně propíraných otázek, jako je odsun brněnského hlavního nádraží či zastavování vlaků vyšší kvality v České Třebové. Diskuze s oponenty jsou vedeny v odborné rovině a věcně, bez ohledu na přístup zvolený druhou stranou.

Za deset let se podařilo vytvořit odbornou, ale přitom neformální, diskuzní základnu nejen pro studenty naší fakulty, která ve své podobě pravděpodobně nemá v naší republice obdoby. Členové Drážní společnosti mají „v šuplíku“ spoustu dalších rozvojových nápadů pro případné nové členy.

Drážní společnost ve svých řadách ráda uvítá nové studenty, kteří netouží kolejovou dopravu pouze studovat, ale také rozvíjet odbornou debatu „v branži“. Drážní společnost tímto vyjadřuje poděkování všem přednášejícím i hostitelům exkurzí, kteří jí za 10 let její činnosti vyšli vstříc.

Autoři: Michal Drábek, Nicolette Tiekuová

Zdroj: Drážní společnost při ČVUT FD


Michal Drábek | 12.12.2016 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže

More from Česká republika (celá)


12.12.2016 (18:32)  
Tak si pěkně povídejte a nemrvte lidem dopravní obslužnost. Děkuji
Registered user stoupa  mail  
12.12.2016 (10:33)  
Rabíne, to je fuk, podstatné je, ze nejen my, ale i nase deti jsou absolventy prevýchovného ústavu (ZDS) v Kladské... :-)
Correspondent or Member of ŽelPage Rabín 
12.12.2016 (8:39)  
stoupo, tak jsme se potkávali nejen na základce, ale také na těchto přednáškách, kam jsem jako o něco mladší student FSI rád docházel...:)
Registered user stoupa  mail  
12.12.2016 (8:11)  
Tak tohle mi "mejkuje sence"! S láskou s slzou v oku vzpomínám na krásné dobrovolné prednásky, které dávali doc. Zeithammer a doc. Bauer v posuchárne FSi - kam jsem se jako student FEL témer potajmu plízil. (Tehdy ovsem byla Dopravní vysoká skola jenom v Ziline)

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2019 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko