..: All news and reports - Nehody a mimořádnosti - ČR Praha :..

Poškození čelního vozu jednotky 680.003, foto: Hitrádio ORION Praha — První krok k úspěšnému obnovení původního počtu elektrických jednotek pendolino byl učiněn. Podle sdělení vrchního přednosty DKV Praha Miroslava Kupce došla expertní komise, složená mj. ze zástupců Českých drah, pojišťovny a výrobce vlaku, společnosti Alstom, k závěru, že jednotka 680.003 je opravitelná. Poškození, ke kterému došlo při tragické nehodě u Studénky minulý týden totiž není tak rozsáhlé, jak se někteří odborníci obávali. Potvrzen byl rovněž předběžný odhad škody na vlaku ve výši 150 milionů korun.

Vykolejení příměstské soupravy CityElefant na pražském Masarykově nádraží, 14. 7. 2015, foto: Drážní inspekce Praha — V úterý 14. 7. 2015 ve 23:13 nedobrzdila elektrická jednotka 471.040, řazená na vlaku Os 8616, při příjezdu na 3. kolej pražského Masarykova nádraží a projela návěst Stůj i zarážedlo na konci kusé koleje. Motorový vůz dojel setrvačností až na nástupiště a vykolejil oběma podvozky. Při nehodě byli zraněni tři lidé, dva lehce, jeden muž byl se zraněním nohou odvezen k ošetření do nemocnice. Ihned po nehodě bylo nádraží uzavřeno až do dopoledních hodin následujícího dne. Kolem deváté hodiny začalo přijímat vlaky v nezávislé trakci na 6. a 7. kolej, provoz se vrátil k normálu v 15 hodin. Přeběžný odhad škody činí 4,2 milionu, z toho 4 miliony na vlakové soupravě, zbytek na infrastruktuře. Podle prvních závěrů nezafungovalo automatické cílové dobrzďování soupravy, zatím se ale neví, proč.

nehoda Praha hl.n 9.6.2015., foto: Václav ŠtychPraha - V úterý 9. června v ranních hodinách došlo na pražském hlavním nádraží k malé nehodě osobního vlaku. Spoj z Prahy-Radotína strojvůdce nezvládl dobrzdit a nepodařilo se mu dodržet návěst „Stůj“ na jednoznakém návěstidle, umístěném za zarážedlem v ose koleje u nástupiště 1a. Vlak, vedený jednotkou řady 471 City Elefant, se jen těsně vyhnul kolizi se samotným návěstidlem, zarážedlo kusé koleje však nevydrželo. Ačkoliv hmotná škoda na vlaku i železniční infrastruktuře bude pravděpodobně nízká, nehoda zkomplikovala dopravu především pro vlaky od Berouna, které nabíraly nemalé zpoždění a případně byly operativně ukončovány ve stanici Praha-Smíchov. Zde byly mimořádně vypravovány i z páté kusé koleje, z níž se běžně jezdí pouze na Nučice. Šetření nehody na místě převzala kromě drážních vyšetřovatelů také Policie ČR.

MU Praha hl.n., R 791, R 783 na jedné koleji v Novém Spojení, 29.3.12, foto: Drážní inspekcePraha — Stržená záchranná brzda, nezafungování generálního stopu, či povolující návěst na odjezdovém návěstidle. I takové byly spekulace k mimořádné události z loňského března na pražském hlavním nádraží, kde rychlík R 791 odjel ze 6. nástupiště proti návěsti "Stůj", následně pak ve své cestě rozřízl výhybku při jízdě po hrotu a zastavil až u vjezdu do tunelu Odb. Balabenka 23 metrů od protijedoucího vlaku R 783 na stejné koleji. Drážní inspekce nyní zveřejnila výslednou zprávu z vyšetřování této mimořádné události, ze které je patrné, že strojvedoucí vlaku R 791 v čase odjezdu po obdržení návěsti "Souhlas k odjezdu" od vlakové čety uvedl vlak do pohybu, ačkoliv na příslušném návěstidle pro jeho kolej byla návěst "Stůj", avšak dle jeho výpovědi volnoznak.

Nehody a mimořádnosti – exkluzivně, foto: Martin Grill a Lukáš Procházka Praha — Velké omezení čeká cestující v Praze a Středočeském kraji, jakož i zpoždění v dálkové dopravě. Zhruba v 9 hodin došlo v obvodu stanice Praha hl.n. ke stržení trolejového vedení rychlíkem 670 z Brna a poškozen při události byl i jeden z kotevních sloupů. Veškerá doprava je značně omezena a vlaky jsou operativně ukončovány na okolních nádražích. Dle odjezdových tabulí SŽDC se na hlavním nádraží jezdí velmi omezeně pouze mezi 5. a 7. nástupištěm. Odhady obnovení provozu jsou zatím poměrně neurčité, na webu Českých drah je aktuálně uveden čas ukončení oprav a obnovení provozu v 18 hodin. Postiženo bude odhadem 250 spojů, některé jsou a budou zcela odřeknuty, jiné vedeny náhradními soupravami v části trasy a další zpožděny.

MU Praha hl.n., R 791, R 783 na jedné koleji v Novém Spojení, 29.3.12, foto: Drážní inspekcePraha (Aktualizace 5.4.2012) — Včera, 29.3.2012 v odpoledních hodinách došlo v obvodu pražského hlavního nádraží k mimořádné události, kdy R 791 na trase do Letohradu zřejmě odjel od nástupiště proti návěsti stůj na obsazenou 301. kolej do tunelu Nového Spojení, po které do stanice přijížděl R 783 od Děčína. Vlaky byly v 15.11 hodin zastaveny 22 metrů od sebe výpravčím z hlavního nádraží, který použil funkci zabezpečovacího zařízení Generální stop. Oběma vlaky cestovalo zhruba 200 lidí, nikdo naštěstí nebyl zraněn. Cestující z dotčených rychlíků dle vyjádření Radka Joklíka, mluvčího Českých Drah, sami pak z vlaků došli na nástupiště. Dle prvotních výsledků vyšetřování Drážní inspekce a odboru šetření mimořádných událostí SŽDC je patrné, že pochybení bude zřejmě na straně strojvedoucího rychlíku 791, který odjel, aniž by měl postavenou jízdní cestu. Množí se též i názory, že na letohradském rychlíku byla cestujícími použita i záchranná brzda.

23.8.2011 - 23:34 - Aktuálně: V Praze-Libni se srazily dva vlaky

471.003 po střetu se 742 v žst. Praha-Libeň, foto: Drážní inspekcePraha — (aktualizováno 24. srpna 8.30) — V úterý 23. srpna ve 21.47 se v železniční stanici Praha-Libeň asi 300 metrů od nástupišť střetly dva vlaky. Jednalo se o osobní vlak Os 9326 dopravce České dráhy vedený elektrickou jednotkou 471.003, a posunující lokomotivu 742.330 dopravce ČD Cargo, která ihned po srážce začala hořet. Dle předběžných informací byli zraněni čtyři lidé – strojvedoucí ČDC, dva cestující v osobním vlaku a jeden další zaměstnanec drah. Provoz na trati byl zastaven až do ranních hodin, všechny vlaky dálkové dopravy byly vedeny odklonem přes Nymburk (mimo žst. Praha-Libeň). V současné době tudy již některé vlaky omezeně jezdí. Osobní vlaky jsou pak stále vedeny mimo Masarykovo nádraží odklonem po trase Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Běchovice (- Kolín) a naopak. Cestující mohou využít jako náhradní dopravu pražskou MHD. Od 23.45 byla navíc zavedena v omezeném rozsahu náhradní doprava ČD z Libně do Běchovic. Vlaky v současné době nabírají asi desetiminutová zpoždění, odklízení následků potrvá minimálně do středečního odpoledne. Příčinu nehody zatím vyšetřuje Drážní inspekce, na místě zasahují jednotky Integrovaného záchranného systému.

Zdroje: ČD - omezení provozu, iDnes.cz, ČT24, Drážní inspekce

854 031-2 v čele Os 9512, foto: Dušan Mazák Praha — Kromě dnešního vykolejení osobního vozu ve Stříbře na trati Plzeň – Cheb došlo v odpoledních hodinách v Praze k použití funkce generálního stopu mezi stanicemi Praha–Vysočany a Praha hl.n. na trati 231. Dle zatím kusých informací v 15.55 v tomto úseku jely po jedné koleji proti sobě vlaky R 852 z Trutnova do Prahy hl.n. a Os 9512 z Prahy–Vršovic do Mladé Boleslavi. Vyšetřování mimořádné události je v tuto chvíli v počátcích, podle Drážní inspekce nelze vyloučit ani selhání lidského faktoru. Vlivem této události byly vlaky R 859, R 961 a R 854 vedeny odklonem přes Poříčany; veškeré regionální spoje pak odkloněny přes Prahu Libeň, přičemž vlaky R 1145 a R 1147 mimo pražské hlavní nádraží. V tuto chvíli je provoz již plně obnoven. Jako předběžná příčina mimořádné události vyplývající ze šetření Drážní inspekce na místě bylo stanoveno selhání lidského faktoru při řízení provozu. Dle našich informací pochybil signalista z Vysočanského stavědla 2. O definitivním výsledku vyšetřování vás budeme informovat.

Preventivní vlak 2011, Praha-Radotín, foto: Vítek_VPraha/Plzeň — Zanedlouho na koleje vyjede tradiční Preventivní vlak, který veřejnosti a zejména žákům všech škol ukazuje následky nehod na přejezdech, srážky projíždějícím vlakem při nedovoleném přechodu přes koleje, smrt po zásahu elektrickým proudem, ale i jiná zranění způsobená vlastní vinou, neopatrností, pohodlností a v neposlední řadě také leností. Letos to bude již jeho sedmý ročník. Tato a další témata se budou v letošním preventivním vlaku řešit na plzeňském hlavním či pražském radotínském nádraží. Dle průzkumů tvoří nejvíce postiženou věkovou skupinu mladí lidé ve věku od třinácti do devatenácti let, pro něž je vlak po předchozí domluvě a rezervaci zejména určen. „Každý rok umírá nebo je zraněno při střetu automobilu s vlakem stále zbytečně mnoho lidí. I přes všechna technická opatření, informační kampaně i preventivní akce dopravní policie je toto číslo stále bohužel vysoké. Proto je pro nás potěšením opět spolupracovat s Českými dráhami formou Preventivního vlaku a intenzivně pracovat na snížení nepříznivých statistik,“ říká Ondřej Valenta z BESIP MDČR.

380.007-5, Praha hlavní nádraží, 15.12.2010, foto: Richard Weber Praha — Pravděpodobně technická závada na voze způsobila v pátek první závažnější problém v rámci zkušebního provozu lokomotivní řady 380 Českých drah. Při posunu soupravy IC 571 Zdeněk Fibich bez cestujících se krátce po poledni na střeše stroje s označením 380.007-5 objevil záblesk. Strojvedoucí soupravu zastavil a při obhlídce strojovny zaznamenal silný zápach. K lokomotivě proto byli povoláni hasiči z ONJ, kteří ovšem nezjistili známky hoření, jen zápach, a po vyhodnocení situace konstatovali, že zásah není nutný. Lokomotivu jako neschopnou odtáhla z čela soupravy žehlička 110.030-4 a nový produkt škodováckých inženýrů v čele vlaku nahradilo záložní eso. Ani tato lokomotiva však nezůstala ušetřena problémů: při zapnutí vytápění soupravy se z lokomotivy ozvala rána a stroj utichl. Totéž se opakovalo ještě jednou. Za možnou příčinu komplikací byla následně určena závada na elektrické zásuvce posledního vozu soupravy a po operativní opravě vlak vyjel ze stanice Praha hl.n. s asi dvacetiminutovým zpožděním. Přesné okolnosti selhání teď prošetřují technici výrobce.

Babitron zpoždění, foto: Babitron.ic.cz Praha — Ať sedíte doma či stojíte ve vlaku, pravděpodobně sledujete, co se opět děje v pražském uzlu. Ráno kolem jedenácté hodiny praskl izolátor trolejového vedení v obvodu výhybny Praha-Vyšehrad. Došlo k jeho prověšení a doprava mezi Prahou-Smíchovem a hlavním nádražím byla zastavena. Dálkové vlaky na západ republiky spolu s některými osobními vlaky byly trasovány odklonem přes Prahu-Krč, přičemž spoje standardně výchozí ze smíchovského nádraží do Brna odjížděly z hlavního nádraží. Aby problémů a komplikací nebylo málo, kolem patnácté hodiny došlo k výpadku napájení staničního zabezpečovacího zařízení v Praze-Libni, čímž tato závada prakticky paralyzovala také celé Nové spojení. Na odstranění závady se již od podvečerních hodin nepřetržitě pracuje. Zatím však není znám termín dokončení a informace se budou dále upřesňovat. Většina dálkových vlaků směr Pardubice je odkláněna přes Nymburk, nebo je vedena odklonem přes Prahu-Malešice, či ukončena ve stanicích na okraji Prahy. Několik vlaků tak svou jízdu ukončilo v Běchovicích. Situace se však s postupem večera již zklidňuje.

Pražský semmering, foto: Ing.Milan DontPrahaTrať 122, tzv. pražský semmering, v letošním roce zažívá již druhé navýšení počtu vlakových spojů. Po tzv. Pražském motoráčku, jenž jezdí na objednávku hl.m. Prahy, teď přichází ještě razantnější posílení. Pražský dopravní podnik se totiž chystá opravit tramvajovou trať Anděl - Sídliště Řepy a jako jednu z alternativ pro cesty do centra navrhl společně s ROPIDem netradiční železniční alternativu. Ta by měla ulehčit tradiční náhradní autobusové dopravě, která nejspíš uvízne v každodenních zácpách. Od 1.června do 30.září proto budeme potkávat vlaky ze Zličína přes den v pracovní dny každých třicet minut.

14.5.2010 - 10:00 - Výpadek informačního systém na pražském hlavním nádraží

Praha hlavní nádraží bez IS, foto: Zdeněk Michl Praha — Informační systém pražského hlavního nádraží je mimo provoz. Nefungují cedule s údaji o odjezdech v odbavovací hale, ani podchodech na nástupiště i na nástupištích samotných. České dráhy jakožto operátor dráhy situaci koordinačně nezvládají. Fungují pouze dva monitory pod odjezdovými tabulemi; naopak akustický informační systém poskytoval v této situaci neadekvátní informace o doplňkovém prodeji propagačních předmětů s železniční tématikou v ČD centru. Stejně tak pravidelně cestující nabádal k zvýšené pozornosti v důsledku poruchy informačního systému. Naopak chyběli terénní zaměstnanci dráhy, kteří by cestující operativně informovali a usměrnili při hledání svého spoje. Provozovatel nevyužil ani možností interaktivních informačních panelů na nástupištích, které tak nadále zobrazují pouze obecný výpis příjezdů a odjezdů, místo aby upozornily na aktuální spoj.

Zdroj: ŽelPage

714_Unhost, foto: JTB Praha — S omezením železniční dopravy musí od dnešního dne až do 16. března již podruhé počítat cestující na trati 120 (Praha – Rakovník). Práce na přemostění této trati mezi stanicemi Praha–Dejvice a Praha–Bubny v pražské Svatovítské ulici si opět vyžádaly ukončení vlaků linek S5 a R5 na provizorní zastávce Gymnasijní. Odtud mohou cestující využít metra z nedaleké stanice Dejvická, na kterou však musí dojít pěšky. Jízdní doklady Českých drah do stanic Praha–Bubny a Praha Masarykovo nádraží budou proto platit i ve vybraných linkách tramvají a metra; majitelé elektronických aplikací na In–kartě si musí vyzvednout provizorní denní doklad pro případ kontroly revizory Dopravního podniku Praha. Některé ze spojů pojedu z Hostivice odklonem přes Žvahov na Smíchov, případně hlavní nádraží.

Vykolejení Ex 143 Odra, Praha–Vršovice, 12. 11. 2009, foto: Drážní inspekce ČR Praha–Vršovice — (Aktualizováno 12:15) Podle informací Drážní inspekce je aktuálně provoz na spojce Praha–Vršovice — Praha–Malešice jednokolejně obnoven. Dle původního informací našeho zpravodaje došlo v Praze - Vršovicích kolem 8:20 poblíž lokomotivního depa k vykolejení vlaku Ex 143 Odra. Vlak vykolejil minimálně 6 podvozky posledních 4 vozů. V čele vlaku byla lokomotiva 151.023. Vlak byl v úseku Praha–Vršovice — Bohumín odřeknut, cestující použijí z Prahy hl.n. vlak Ex 529 nebo vlak IC 503. Vlaky dálkové dopravy jedoucí přes stanici Praha-Vršovice budou vedeny odklonem přes Prahu-Libeň mimo stanici Praha–Vršovice. Cestující z této stanice použijí do Prahy hl.n. vlaky regionální dopravy.

1 2 3 4 5 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2022 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:54
sets at 20:17