..: All news and reports :..

Ilustrační obrázek Tábor - Trať Horní Cerekev – Tábor prošla v uplynulých měsících poměrně zásadní rekonstrukcí, zaměřenou především na racionalizaci provozu. Traťový úsek o délce 69 km je vybaven staničním zabezpečovacím systémem ESA 11, který s nadstavbou DOZ 1 umožňuje řídit provoz dálkově z jednoho dispečerského stanoviště. Řídicím centrem se stala železniční stanice Pelhřimov, kde je vybudováno jednotné obslužné pracoviště JOP.

Ilustrační obrázekOstrava - Dodávky zahrnují celkem jedenadvacet trakčních podvozků, sedm běžných podvozků a deset sad elektrické trakční výzbroje. Vše je určeno pro vlakové jednotky určené pro příměstský provoz, které budou jezdit v horském terénu. Konečný zákazník totiž provozuje úzkorozchodnou trať mezi italskou Domodossolou a švýcarským Locarnem. "Elektrické jednotky začnou vozit cestující v první polovině letošního roku,“ uvedla mluvčí Škoda Holding Radka Pistoriusová.

740, EightyFourOstrava - Dceřiná společnost Vítkovice Doprava, která zajišťuje provoz firemních tratí a obsluhuje všechny společnosti strojírenského holdingu Vítkovice i huť Vítkovice Steel, letos investuje okolo 23 milionů korun do modernizace a oprav svého vozového a lokomotivního parku.

eso Ostrava - Uteklo to snad rychleji než jsme mnozí očekávali a nový JŘ pro roční období 2006/2007 máme zde. Přestože s novým GVD zmizely jména mnohých známých pojmenovaných vlaků, tak na železničních tratích Moravy a Slezska je asi největší ztrátou Ex 530/531 Moravan.

Moravan se stal za těch téměř 8 let tradicí rychlého spojení jihomoravské a severomoravské metropole. Netrvalo dlouho a u cestující veřejnosti se těšil velké oblibě. Zejména díky nejrychlejšímu železničnímu spojení Brna s Ostravou a také díky pohodlným vozům řady Beer, které se jinak na žádných rychlíkových spojích mezi těmito městy nevyskytovaly a bohužel ani po "odchodu Moravana z moravské železniční scény" vyskytovat nebudou. Po většinu své existence jezdil ve složení HV ř. 362 + Aee (RIC 140) a skupinou vozů řady Beer. Pouze v první rok své existence na trase Ostrava - Brno jezdil mezi vozy 1. a 2. třídy restaurační vůz. Dnešním dnem jsou již modrorůžově ladící vozy na trati linoucí se úrodným krajem Hané již minulostí. Dle Českých drah se nástupcem Moravana stal vlak InterCity Moravia, který bude jezdit na trase Ostrava - Bratislava a bude mít prakticky totožné řazení vozů jako skončivší Moravan.

Teplice v ČecháchTeplice - Zabezpečovací zařízení v hodnotě 78 milionů korun společně se SŽDC, SFDI, ČD a zástupci města slavnostně uvedli do provozu zátupci AŽD dne 28. listopadu v železniční stanici Teplice v Čechách. Díky novému systému ESA 11 budovanému od února tohoto roku se bude na Teplicku cestovat rychleji a pohodlněji. Staniční ZZ ESA 11 je nástupcem SZZ-ETB a jedná se již o elektronické stavědlo s reléovým rozhraním k venkovním prvkům zabezpečovacího zařízení.

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Teplice v Čechách je významnou stavbou na trati Ústí nad Labem – Chomutov. Účelem stavby bylo vybudovat nové elektronické zabezpečovací zařízení nejen v železniční stanici Teplice, ale i na přilehlých tratích a stanicích.

zdroj: AŽD

zsskPoprad - V povečerních hodinách pátečního dne se stala v žst.P oprad-Tatry nehoda, při níž vykolejil jeden z vozů pracovního vlaku. K nehodě podle informací TV Markíza mělo dojít při přejíždění výhybek pracovním vlakem. Nehoda měla za následek přerušení dopravy na hlavním železničním tahu mezi Žilinou a Košicemi, kde způsobila zpoždění osobních vlaků a rychlíků, Vlaky kategorie InterCity byly odkloněny přes Studený Potok, Plaveč, Prešov a Kysak. Dle posledních informací byl na místo nehody přivolán nehodový vlak z Košic,který bude odstraňovat následky této mimořádné události.

Tato nehoda měla vliv i na mezinárodní spoje Českých drah, kdy byl vlak R 420 Excelsior opožděn asi o 180 minut (údaj z 24.11. 22 hod.). Za tento rychlíkový noční spoj byla operativně vypravena náhradní souprava z žst. Bohumín. Ta byla na svém odjezdu z žst. Ostrava-Svinov opožděna cca o 35 minut. Souprava byla složena z vozů A, B, B250 a Bdt, v čele s řadou 162 z DKV Ostrava s max. rychlostí 120 km/h.

zdroj: vlaky.net, TV Markíza

Lovosice - Osm měsíců po startu prvního vlaku z Lovosic do Duisburgu přichází společnost Bohemiakombi s nabídkou dalšího kvalitního vlaku kombinované dopravy z Lovosic do Hamburgu. Cílovou stanicí vlaku v Hamburgu není však námořní přístav, jako je tomu v případě jiných operátorů v České republice, nýbrž suchozemský terminál Hamburg Billwerder. Bohemiakombi tak úspěšně pokračuje v realizaci svého smělého plánu na vybudování sítě rychlých a spolehlivých vlaků kombinované dopravy z České republiky a jejich provázání s evropskou sítí vlaků.
Po skončení provozu vlaků RoLa v roce 2004 se tak Lovosice znovu objevují na mapě evropské kombinované dopravy silnice/železnice a zavedením druhé linky se stávají stále významnějším místem. Pozitivní zkušenosti s první linkou do Duisburgu, především však vysoká flexibilita lovosického terminálu, mají největší zásluhu na tom, že vlak z Hamburgu nekončí svou jízdu v Drážďanech a že zásilky do České republiky nebudou překračovat státní hranici po silnici, ale po železnici v údolí Labe. Díky dobré kvalitě práce lovosických mohla pak Bohemiakombi předložit takovou nabídku, která umožnila získat důležitého zákazníka pro Lovosice.
Přímým vlakovým propojením Lovosic s terminálem Hamburg Billwerder se otevírá cesta po železnici až do terminálů ve Skandinávii. V hamburském terminálu jsou ložné jednotky typu sedlových návěsů, výměnných nástaveb, tankových kontejnerů apod. překládány na návazný shuttle a po železnici přímo - tj. včetně trajektu - přepravovány přes přístavy Kiel, Lübeck a Rostock do švédských a norských terminálů. Z Trelleborgu jsou zásilky přepravovány do terminálů Arsta, Gävle, Norrköping, Halsberg, Sundswall a Oslo (Alnabru). Z Alnabru jsou k dispozici přípoje z a do různých norských terminálů. Na základě jediné objednávky tak Bohemiakombi zajišťuje přepravy až do těchto vzdálených terminálů. Zákazník, který si zásilku v Lovosicích podá do 10.00 hod. dopoledne, si ji může již následující den ve 21.00 hod. vyzvednout ve švédském Trelleborgu.
Vlaky z Lovosic budou odjíždět pravidelně třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek. Na vlastní cestu po železnici do Hamburgu vlak potřebuje pouhých deset hodin jízdy. Kvalitní nabídka přepravy po železnici vytváří rovnocennou alternativu přímým přepravám po silnici. Zákazníky na vlaku budou - stejně jako na již existujícím vlakovém spojení do Duisburgu - speditéři a autodopravci, pro které bude výhodnější zvolit tuto cenově velmi příznivou alternativu k přímé přepravě po silnici. V tomto systému se tak vztah silnice k železnici posouvá z konkurenčního vztahu do vztahu zákazníka. V době stále rostoucí ceny nafty, zavádění digitálních tachografů a stále přísnějších kontrol řidičů kamionů a při úrovni mýtného na německých dálnicích se tato nabídka stává více a více zajímavou.

Zdroj: www.bohemiakombi.cz
Více informací naleznete také na my.opera.com/eurocity, tam naleznete rozsáhlejší a podrobnější informace o přepravě nejen Bohemia Expresu II.

ilustracni fotografie stavbyPraha - V předstihu před nepřetržitými výlukami úseku Libeň-Masarykovo nádraží probíhají přípravné práce v krátkodobých denních omezeních provozu vždy jedné z kolejí.

Od pondělí 3.4. do dneška probíhalo v prostoru budoucího pilíře P2 estakády Sluncová odtěžování původní zárubní zdi. Na 1.koleji byly přistaveny Ua vozy, po sestavení vlaku pojede zemina se zbytky původní zdi na skládku v Jenči.

Od zítřka bude ve dne vyloučena pro změnu 2.traťová kolej, tentokrát pro těžební práce u nového mostu Balabenka, rozšířený zářez zde bude zdobit obkladní zeď ze svahovek Big Löffel.

ilustracni fotografieOstrava - Rozsáhlá modernizace železniční trati z Opavy do Ostravy-Svinova pokračuje dalšími stavebními pracemi, od středy kvůli nim začíná nepřetržitá výluka na úseku z Háje ve Slezsku do Opavy východ. Vlaky tam dočasně nahradí autobusové spoje. Opravená trať umožní od podzimu výrazně zkvalitnit dopravní spojení Opavy s dalšími regiony

Decin hln v nociČR - Tento článek ukazuje úroveň českých železničních nádraží z pohledu Railmana a tudíž může být místy i neobjektivní, avšak má snaha byla o co nejobjektivnější hodnocení všech prvků daných železničních stanic. Tímto článkem bych chtěl popřát celému týmu ŽelPage, všem přispěvovatelům a návštěvníkům štastné a veselé Vánoce a v novém roce 2006 hodně zdraví, štěstí a překrásných fotografií.

infoOstrava - Sdružení Elektrizace Kunčice, které tvoří společnosti TCHAS a Firesta.
Od prosince 2005 do listopadu 2007 sdružení provede elektrizaci úseku Ostrava hl.n. - Ostrava-Kunčice, a to včetně předelektrizačních úprav. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty Do listopadu 2007 bude tento úsek také elektrizován, a to včetně předelektrizačních úprav (ochrana stávajících inženýrských sítí, přeložky stávajících kabelových rozvodů a výstavbu základů trakčních podpěr), které budou prováděny v rámci denních výluk, a to až do března 2006. Koncem roku 2006 (s novým GVD) bude zprovozněna nová bezbariérová zastávka Ostrava-Centrum.

Zdroj : logistika.ihned.cz

471 - ilustrační fotoOstrava - Dobrá zpráva pro všechny, kteří cestují vlakem mezi Opavou a Ostravou. České dráhy slibují, že do roka se bude cestujícím na trati č. 316 jezdit podstatně lépe. Na nově rekonstruovanou a elektrizovanou trať totiž vyjedou nové soupravy vlaků - elektrické jednotky řady 471, které lze momentálně spatřit např. mezi Prahou a Pardubicemi a nebo mezi Prahou a Berounem.

infoOstrava - Ostravská firma Tchas spolu s brněnskou společností Firesta zmodernizují železniční trať mezi ostravským hlavním nádražím a stanicí Ostrava-Kunčice. Součástí projektu je i vybudování nové zastávky Ostrava-Centrum nedaleko známé Stodolní ulice. S ukončením stavebních prací se počítá do dvou let. Včera to řekl ředitel firmy Tchas pro stavební činnost Jaroslav Paclt.

Modernizace spočívá především v elektrizaci téměř sedm kilometrů dlouhého úseku. Investorem je SFDI,který stavbu pokryl částkou 924 milionů korun, včetně desetiprocentní rezervy. Téměř dvě třetiny nákladů zaplatí Evropská unie.

Samotné nádraží téměř v centru Ostravy přijde na 30 milionů korun. další desítky milionů bude stát vybudování nového podchodu. Studie počítá s jeho prodloužením až do Stodolní ulice. Modernizace trati by rovněž měla zlepšit životní prostředí v Ostravě,elektrizací dojde ke snížení škodlivin,hlučnosti a odstranění exhalací.

Bohumín - Dne 30.11.2005 byla v železniční stanici Bohumín na téměř 3 km ukončena kompletní modernizace včetně nástupišť, podchodů, budov DKV, zabezpečení atd. Cena investice tohoto projektu se dle SFDI vyšplhala na něco přes 2 mld. Kč. Jelikož se jedná o poměrně výjimečnou stanici s velkým počtem končících a začínajících významných spojů, jsou zde zbudovány potřebné technologické objekty. Studie firmy ILF Consulting též řešila přechod mezi levostranným a pravostranným provozem, který se nyní nachází právě v Bohumíně.

infoUherské Hradiště - V úterý 6. prosince byl v Uherském Hradišti otevřen podjezd pod železniční tratí 340, o kterém se uvažovalo již ve 30. letech 20. století. Stavba je důležitá především pro obyvatele místního sídliště Štěpnice a lékaře i pacienty nedaleké nemocnice. Podle průzkumu radnice v Uherském Hradišti zůstávaly závory během dne staženy přibližně asi čtyři hodiny.

Zdroj: www.drahari.info

1 2 3 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:34
sets at 16:05