..: Nove spojení - výstavba estakády Masarykovo n. a výluky. :..

ilustracni fotografie stavbyPraha - V předstihu před nepřetržitými výlukami úseku Libeň-Masarykovo nádraží probíhají přípravné práce v krátkodobých denních omezeních provozu vždy jedné z kolejí.

Od pondělí 3.4. do dneška probíhalo v prostoru budoucího pilíře P2 estakády Sluncová odtěžování původní zárubní zdi. Na 1.koleji byly přistaveny Ua vozy, po sestavení vlaku pojede zemina se zbytky původní zdi na skládku v Jenči.

Od zítřka bude ve dne vyloučena pro změnu 2.traťová kolej, tentokrát pro těžební práce u nového mostu Balabenka, rozšířený zářez zde bude zdobit obkladní zeď ze svahovek Big Löffel.

ilustracni obrazekSamotné nepřetržité výluky budou oproti původním plánům (IS 15.9.2005) odsunuty o 20 dní. Příčinou jsou především velmi nepříznivé klimatické podmínky poslední zimy, která od počátku roku do poloviny března prakticky zastavila důležité stavební postupy. Délka výluk zůstává neměnná.

První nepřetržité vyloučení 2.koleje L-M začne v úterý 9.5.2006 a první vlaky v nové trase projedou 23.7.2006. Ihned naváže dlouhá výluka 1.koleje, během které bude postavena estakáda Sluncová a kolej odsunuta do nové polohy pod svah budovaného zářezu. Limitujícím datem pro opětovné zdvoukolejnění provozu na trati Libeň-Masarykovo je počátek platnosti grafikonu 2007/8.

Výstavba estakády Masarykovo n.

Zahájení vlastní výstavby nosné konstrukce estakády se nezadržitelně blíží, což je patrné i z pohledu na staveniště na Masarykově nádraží. Z důvodu zvýšeného zájmu veřejnosti a vyjasnění řady nepřesností a dohadů uvádíme několik informací o způsobu výstavby této ojedinělé konstrukce.

Výstavba je rozdělena do deseti fází, přičemž každá fáze bude probíhat v několika krocích. Jako první je budována fáze 1 zahrnující 6. pole nosné konstrukce (mezi pilíři 5 a 6) s přesahy do 5. a 7. pole do míst s přibližně nulovým ohybovým momentem. Zde bude také na pilíři P6 zřízeno dočasně pevné ložisko, které bude takto fungovat po celou dobu výstavby. Dále bude konstrukce budována vždy po dvou fázích střídavě na každou stranu (pole 7, 8 a 5, 4 atd.) až k opěrám. Podpůrné konstrukce budou pokaždé přestavěny do dalšího pole, nepředpokládá se jejich úplné rozebrání a opětovné sestavení. Specifické bude řešení přechodu přes Trocnovskou a Husitskou ulici, kdy podpěrné věže budou postaveny na jakémsi provizorním přemostění ulic pomocí I nosníků.

Každá fáze výstavby proběhne v následujících krocích:

  1. Montáž ložisek na pilíře a vnějších obloukových prefabrikátů na skruž, sestavení bednění a výztuže dolní monolitické desky a výztuže podélných trámů a příčníků, uložení předpínací výztuže, betonáž dolní monolitické desky.
  2. Sestavení bednění trámů a příčníků, jejich betonáž do úrovně uložení horních vodorovných prefabrikátů.
  3. Osazení horních středních a krajních prefabrikátů, jejich zmonolitnění horní vodorovnou deskou tvořící mostovku.
  4. Vnesení veškerého předpětí v realizovaném úseku v pořadí: Příčné předpětí nadpodporového příčníku (v úrovni mostovky i v úrovni dolní desky), nad pilíři P1 a P2 navíc svislé předpětí z důvodu mimopříčníkového uložení nosné konstrukce. Následuje příčné předpětí v poli jak v mostovce tak v dolní desce (tam pouze ve třech krajních prefabrikátech) a nakonec podélné předpětí v trámech.

Harmonogram výstavby podle zhotovitele předpokládá trvání realizace jedné fáze 6 týdnů, tzn. při zahájení montáže prefabrikátů na přelomu března a dubna bude takto vlastní nosná konstrukce dokončena na konci roku 2007. Pak přijdou na řadu izolace a další dokončovací práce.

Zdroj: novespojeni.cz, Ilustrační fotografie: Railman a Ing. David Prause (SŽDC)


Railman Poslat mail autorovi | 10.4.2006 (23:55)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Praha

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko