..: Optimalizace železničního uzlu Bohumín dokončena :..

Bohumín - Dne 30.11.2005 byla v železniční stanici Bohumín na téměř 3 km ukončena kompletní modernizace včetně nástupišť, podchodů, budov DKV, zabezpečení atd. Cena investice tohoto projektu se dle SFDI vyšplhala na něco přes 2 mld. Kč. Jelikož se jedná o poměrně výjimečnou stanici s velkým počtem končících a začínajících významných spojů, jsou zde zbudovány potřebné technologické objekty. Studie firmy ILF Consulting též řešila přechod mezi levostranným a pravostranným provozem, který se nyní nachází právě v Bohumíně.

Zániku se dočkala odbočka Pudlov a jelikož zde končí mnoho vlaků, vznikl také nový areál pro odstavení, očištění a předtápění osobních vozů, areál technicko-hygienické údržby. Ten byl realizován jako první, už v roce 2003, v prostoru bývalého odstavného nádraží. Obsahuje odstavné koleje, předtápěcí stojany, mycí linku, halu se třemi kolejemi pro údržbu vozů, fekální kolej, čističku odpadních vod a další zařízení. Bylo vybudováno také nové ústřední stavědlo, které nahrazuje původních 14 stavědel a nachází se zde nové SZZ ESA 11, ovládající u nás patrně rekordních 190 výhybek. Ze stavědla se ovládá i stanice Dětmarovice a výhledově i žst. Karviná. Zhotoviteli této optimalizace se staly firmy TCHAS a ŽS Brno, investorem je SŽDC, ČD a SFDI.

Projektová dokumentace stavby firmy TCHAS řeší optimalizaci železničního uzlu Bohumín v rozsahu od km 274,272 do km 277,090 pro kolej č.1 a od km 274,237 do km 277,090 pro kolej č.2. V obou těchto místech stavba navazuje na související, společností TCHAS, s.r.o., v roce 2002 realizovanou stavbu ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Ostrava - Petrovice u Karviné. Dále došlo v rámci stavby k provedení kolejové úpravy na trati Bohumín osobní nádraží - odbočka Pudlov, kde byla zrušena odbočka Pudlov a úpraveny dříve dvoukolejné tratě Bohumín - Chałupki na dvě jednokolejné tratě Bohumín osobní nádraží - Chałupki a Bohumín Vrbice - Chałupki.

Stavba měla ovšem širší rozsah, který neobsahuje jen kolejové úpravy, ale také úpravy trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudých rozvodů. Hlavním cílem a účelem stavby bylo kromě optimalizace vlastní kolejové dráhy, tj. rekonstrukce železničního svršku, spodku a umělých staveb, optimalizovat i zabezpečovací, sdělovací a energetické zařízení a trakční vedení. V rámci optimalizace žel. stanice byla provedena rekonstrukce a vybudování nových nástupišť včetně podchodů řešících přístup cestujících na nová nástupiště. S výše uvedenými procesy byla rovněž spojena realizace nových pozemních objektů a revitalizování objektů stávajících, jako např. samotné nádražní budovy, která ovšem proběhla ještě přes oficiálním zahájením komplexní optimalizace UŽST Bohumín.

V konečném důsledku se dosáhne zvýšení výkonnosti a životnosti uzlu Bohumín při ekonomickém vynaložení finančních prostředků. Rozhodujícím přínosem bude naplnění základních cílů, kterými jsou zkrácení cestovní doby (max. rychlost 160 km/h pro jednotky s naklápěním vozové skříně a 140 km/h pro běžné vlaky v hlavních průjezdných kolejích), zvýšení pohodlí a bezpečnosti cestujících a zajištění spolehlivosti vlakové cesty tak, aby uzel Bohumín vyhověl podmínkám rychlého vedení vlaků na mezinárodním železničním spojení sítě panevropských žel.koridorů dle dohody AGC: Gdynia - Warszawa - Bohumín - Wien.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Tchas spol.s.r.o.
Fotodokumentace: Lukáš Zedníček (Railman)

nově vybudovaný podchod budova ústředního stavědla pohled na nová nástupiště již dříve zrevitalizovaná nádražní budova práce na druhém nástupišti práce na druhém nástupišti práce na druhém nástupišti práce na druhém nástupišti nový typ pragotronu stavebni prace (29.06.2005)


Railman Poslat mail autorovi | 10.12.2005 (23:05)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Moravskoslezský


  1 2      Zpráv na stránku:   
12.12.2005 (22:44)  
Graz není Südbahn; Südbahn je Wien – Bruck an der Mur; pak má pouze "větve"
- Klagenfurt – Villach a Bruck an der Mur – Graz – Spielfeld Straß.
12.12.2005 (19:57)  
Abych to schrnul tak změna z levo na pravo-straný provoz je spíše polická otázka,jediný problém by vznikl v souvislosti se spojkou Prosenice - Dluhonice a v Hranicích resp. - Hranice Drahotuše.Kdo nesouhlasí tak ať argumentuje rád se podvolím pádným argumentům.
Correspondent or Member of ŽelPage Qěcy
12.12.2005 (19:56)  
Railman:
No to se teda NEROVNÁ!
Protože např. o jízdě po NTK MUSÍ být fíra zpraven písemně, o jízdě proti SS nikoli. NTK totiž většinou ani nemá oddílová návěstidla a vjezdová, tak se používají ta u správné koleje.
Registered user OndraJ 
12.12.2005 (14:07)  
Railman: není tomu tak; je to sice trochu slovíčkaření, ale jízda po nesprávné koleji a jízda proti správnému směru jsou z hlediska drážních předpisů dva zcela rozdílné pojmy, a jsou taky rozdílně ošetřeny (např. pro vlak jedoucí po nesprávné koleji platí vmax 100km/h, pro vlak jedoucí (po banalizované trati) proti správnému směru toto neplatí)
Registered user Franta
12.12.2005 (13:50)  
Že nejde přejít z levostraného na pravostraný provoz je starý komunistický výplod. Samozřejmě že to dnes bez gigantických nákladů jde, ale brání tomu ale §1 odst. b (nikdy se to tak nedělalo). Příkladem budiž krušnohorská magistrála...
Registered user Qěcy
11.12.2005 (22:08)  
Na Südbahn se jezdí levě až do Grazu.
A po nesprávné koleji se jezdí jen na kolejích s jednosměrným TZZ. Na ostatních (banalizovaných) se jezdí proti správnému směru.
11.12.2005 (19:36)  
V Břeclavi je úplně jedno, jaký provoz do ŽST zaúsťuje, protože první traťová od Přerova pokračuje jako první traťová do Bratislavy; druhá traťová od Přerova pokračuje jako druhá traťová do Hohenau, první traťová z Hohenau končí v kusé koleji 3a u druhého nástupiště, druhá traťová od Bratislavy pokračuje na 6. kolej u třetího nástupiště, první traťová od Brna vede na 5. kolej u 2. nástupiště, druhá traťová od Brna končí na koleji 3b.
ÖBB výhledově uvažují o přechodu z levostranného na pravostranný z Břeclavi do Wien.
V Přerově je to jedno, tam první i druhá traťová od Bohumína pokračují do Břeclavi.
Přesmyk je mimoúrovňové křížení dvou kolejí "horem".
Přesmyk je mezi Prosenicemi a Dluhonicemi. Z Prosenic vede kolej 2S (ve směru jízdy směr Přerov), na kterou najedou vlaky jedoucí od Bohumína po první traťové koleji (vlevo), tato kolej se pak "horem" přesmýkne přes koleje 1, 2 (do Přerova) a kolej 1S a převede tak vlaky na "pravou stranu" do Dluhonic.
Vlaky jedoucí od Olomouce směr Bohumín po první koleji musí v Dluhonicích úrovňově křížit druhou traťovou kolej.
Změna směru jízdy je spíše psychologickou záležitostí, na způsobu fungování nemá žádný význam.
V Rakousku, pokud se dobře pamatuji, jezdilo na Westbahn v roce 1990 na řadě úseků vlevo a dnes se tam jezdí vpravo. Vlevo se jezdí na Südbahn na "Semmeringu" a ve stanici Semmering se přejíždí vpravo.
Údajně je to z bezpečnostních důvodů vzhledem k trasování trati – prý proto, že kdyby se v pravotočivém oblouku vlak jedoucí po levé koleji "dolů" vyklopil, tak se "položí" do "pravé" koleje po níž se jezdí "nahoru" a nespadne do propasti.
11.12.2005 (16:43)  
Z pohledu zab.zař je úplně jedno jestli se jede po pravé nebo po levé koleji.Důležité je to pro cestující na zastávkách.Pod pojmem přesmyk si mám přestavit co?Jde o kolejovou spojku mezi 1 a 2 kolejí?
Registered user comar 
11.12.2005 (14:52)  
Railman: super. Jsou uz nejake hotove plany kolejiste a nastupist?
Registered user Qěcy
11.12.2005 (14:13)  
JPNK:
Cena za přechod na pravostranný by byla mnohem vyšší - musely by se udělat jinak přesmyky v Přerově a hlavně v Hranicích. Dneska se už přesmyky používají málo, nahrazují se štíhlými výhybkami, což však neodstraňuje křížení protisměrů, jen to zkracuje vzájemnou dobu blokace.
S obousměrným TZZ to nemá naprosto nic společného. Přijdeš na to sám, pokud se nad tím zamyslíš.

  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko