..: All news and reports - ČR Liberecký :..

Stadler RS 1, foto: paolo3Liberec — Cestování regionálními vlaky či autobusy v Libereckém kraji od počátku července zdraží. Ceny jednotlivých jízdenek integrovaného dopravního systému zdraží v průměru o pět procent a na rozdíl od minulých úprav cen, které se týkaly pouze papírových jízdenek, letošní zvýšení jízdného dopadne i na držitele krajské čipové karty Opuscard. Zdraží také paušální seniorské jízdné, které doposud stálo 100 korun ročně na všechny spoje, a v neposlední řadě také předplatní jízdenky na tramvajové lince z Liberce do Jablonce nad Nisou. Důvody zdražení jsou stejné, jako v jiných krajích — zvýšení nákladů na provoz a požadavky na více peněz od jednotlivých dopravců. Připomeňme, že k poslednímu zvyšování cen docházelo v rámci integrovaného dopravního systému IDOL na přelomu let 2011 a 2012, pro držitele čipových karet je jízdné na stejné úrovni již od roku 2009.

M 262.1002, Bošice, foto: topičKolín — Přijměte pozvání na třídenní fotojízdu převážně po severních Čechách, která proběhne od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna letošního roku. Jízda bude uskutečněna s historickým motorovým vozem M 262.1002, případně M 262.0209. Zvláštní vlak projede velmi široké spektrum železničních tratí, včetně těch, kde byla již v minulých letech příslušnými kraji zastavena pravidelná osobní doprava.

M152_libchava, foto: SindlauerRáno sobotu 29. září 1979 všechno vypadalo úplně normálně. Motorák z českolipského hlaváku vyjel do Kamenice tak, jako každý den. Akorát někteří ve voze říkali, že dnes naposled. Ale já tomu shovívavě nevěřil. Proč by to mělo být naposled? Poslední byla tahle zářijová sobota, možná byl poslední hřejivý víkend celkem slušného babího léta. A že poslední vlak na šenovské lokálce? Teď v sobotu? Ale jděte…

843.011, Desná-Pustinská - Dolní Polubný, foto: paolo3Kořenov (aktualizováno 22.2.2012 17.00) — Ve čtvrtek 16. února se na trati 036, v úseku mezi Kořenovem a Desnou v Libereckém kraji, již podruhé letos nedařilo zabrzdit osobní vlak s cestujícími, veden soupravou motorového vozu řady 843. Naštěstí se ani tentokrát nikomu nic nestalo. Můžeme však hovořit o štěstí, že k žádným škodám nedošlo, neboť se vlak neřízeně rozjel až na rychlost cca 75 km/h v místech, kde je povolena maximálně čtyřicetikilometrová rychlost, přičemž projel několik zastávek. Stalo se tak na úseku, kde dosahuje trať sklonu až 58‰, což je nejvyšší hodnota na české železniční síti.

04_753.762+763-Novina-3.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr HolubLiberecko — Zatímco v září doznívala labutí píseň v podobě burácení motorů K6S310DR v malebné krajině Pošumaví a Posázaví, v trase přes legendární viadukt u obce Novina se uskutečnily neméně zajímavé (i když železničními fotografy méně navštěvované) odklony nákladních vlaků, které vám v následujících řádcích přiblížíme. Vraťme se zatím ale na počátek celého dění. Po dvou letech se na trati 086 opět objevila četnější vozba nákladních vlaků, jejíž důsledkem byly výluky na trati 030, kde se od 1. do 20. září pracovalo na kolejišti ve stanici Sychrov, dále sanace skalních zářezů před Hodkovicemi či za Rychnovem ve směru na Liberec, oprava přejezdu za stanicí Jeřmanice i nezbytné strojní čištění kolejového lože a výměna kolejnic. Nákladní vlaky spojující Česko s polským Zawidówem tak musely proto být vedeny odklonovou trasou. Jízda převážné části z nich byla plánována na noční hodiny, které poskytovaly nákladním vlakům větší šanci na propletení mezi osobní dopravou, a to především v úseku z Jablonného do Křižan, který je nejen sklonově nejnáročnější, ale nenabízí se v něm, kromě ranní směny v Rynolticích, možnost křižování. I přesto se podařilo některé nákladní vlaky vypravit i za denního světla a poskytnout tak fotografům možnost jejich zvěčnění.

Vůz 840.001-2 v Děčíně, foto: Železniční společnost Tanvald - Tomáš HádekJihlava — Nové motorové vozy RS1 RegioShuttle od firmy Stadler Rail budou jako první nasazeny do zkušebního provozu na Vysočině. Slavnostní předání prvního vozu zde proběhne již v den státního svátku 28. října v 10 hodin na jihlavském nádraží. K předání tak dojde na stejném místě, kde byl jiný vůz téhož typu původně prezentován v květnu minulého roku. Součástí ceremoniálu budou i předváděcí jízdy, jejichž harmonogram bude opět podobný loňským. Nových vozů se dle plánu dočká rovněž Liberecký kraj, kde bude první z nich nasazen do zkušebního provozu 4. listopadu. K předávce zbývajícího počtu objednaných vozů, jejichž celková hodnota je 1,77 miliardy korun, by mělo dojít nejpozději do konce ledna 2012.

Dopravní terminal před halou, foto: Marek HocorkaTanvald — Horskou trať 036, vedoucí z Liberce do Harrachova a pokračující jako trať 251 dále do polské Szklarské Poręby a Jelenie Góry, lze s čistým svědomím označit za drážní úsek, do něhož se v Libereckém kraji v uplynulých letech investovalo nejvíce prostředků. Za několik let vyrostly na trati čtyři nové zastávky (v Desné, Smržovce a Jablonci nad Nisou), proběhla oprava mostu přes hlavní silnici v Tanvaldu, podařilo se obnovit úsek z Harrachova do Polska a dopravci začali nasazovat novější vlakové soupravy. Letos sem navíc přibudou nové motorové vozy Stadler Regio-Shuttle a město Tanvald čeká výstavba nového přestupního terminálu. Zajištění lepší možnosti přestupu mezi vlaky a autobusy si zde proto vyžádá také mírnou úpravu kolejiště a okolních silničních komunikací.

12.4.2011 - 22:00 - Hledá se maskot zubačky

854.217, Kořenov zastávka - Kořenov, foto: paolo3Tanvald — V nedávné době jsme vás informovali, že České dráhy společně se Škodou Transportation hledají jméno pro nové elektrické jednotky. Nyní vám přinášíme informace o další soutěži, kterou vyhlásila Železniční společnost Tanvald. Tentokrát je cílem co nejlépe ztvárnit podobu maskota ozubnicové dráhy z Tanvaldu do Harrachova. Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2011. Návrhy je možné odevzdat v Muzeu ozubnicové dráhy v Kořenově, v infocentru v Tanvaldu či zaslat poštou na adresu Železniční společnost Tanvald o.p.s., Krkonošská 256, 468 41 Tanvald. Vyhlášení výsledků proběhne při první nostalgické jízdě na Zubačce v sobotu 28. května 2011 v Kořenově, přičemž nejlepší díla budou vystavena v místním Muzeu ozubnicové dráhy. Vyhrát můžete jízdenky na historické vlaky Zubačky, volné vstupenky do Muzea ozubnicové dráhy či upomínkové předměty.

Zdroj: www.zubacka.cz

Vogtlandbahn, foto: Ota Pavlásek Liberec — Jednu z prvních řádně vytendrovaných železničních linek v Česku začne od neděle 12. prosince provozovat společnost Vogtlandbahn ze skupiny Arriva, která nasadí své motorové jednotky Siemens Desiro Classic na relace Liberec – Zittau – Varnsdorf – Rybniště, resp. Seifhennersdorf. Na základě nedávno vyhlášené soutěže na pojmenování této linky teď dopravce z více než 250 návrhů vybral pro své spoje jméno Trilex. To má vyjadřovat zejména lokalitu, v niž VGB působí, tedy česko–německo–polské trojmezí; navazuje však také na další produkt skupiny Arriva – bavorské meziregionální spoje Alex. Nový dopravce se občanům Libereckého kraje poprvé představí již den před začátkem provozu, v sobotu 11. prosince, kdy vypraví bezplatné předváděcí spoje na trase Liberec – Zittau a představí svou nabídku cestujícím.

Desná - Pustinská, první vlak, foto: město Desná Desná(Aktualizováno 1. listopadu 15.26) Na celé síti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je jediná zastávka, která Českým drahám (a do budoucna jistě i jiným dopravcům) působí problémy. Jde o nedávno vybudovanou zastávku Desná–Pustinská, která leží na nejstrmější trati u nás, vedoucí z Tanvaldu do Harrachova. Její nástupiště leží ve sklonu 56,6 promile. Ozubnicový systém, kterou je trať vybavena, již dnes není až na výjimky v podobě historické lokomotivy T426.0 využíván. Vlaky se v tomto místě nerozjedou jinak, než s přímočinnou brzdou. Strojvůdci tak pomáhá brzdař, zpravidla strojvedoucí v přípravě, který ve správnou chvíli na pokyn z vysílačky zatáhne přímočinnou brzdu na stanovišti zadního vozu a včas ji zase povolí. A jelikož další zastávky již nejsou příliš strmé, brzdař v nejbližší zastávce vystoupí a sejde necelý kilometr zpět, aby mohl pomoci dalšímu spoji.

Jestřebí, foto: Zdeněk Šindlauer Naleznuv čekárnu na nádraží v Oknech otevřenou a suchou, stal jsem se v neděli 16. listopadu 1980 odpoledne šťastným jako blecha. Všude jinde až do morku kostí zalézal humusácký déšť a já se hřál představou, jak pilštyk na osobáku 6610 od Bakova bude mít fungujícího pegasa a v přivěšených bajkách bude krásné parní bago. Jak málo ke štěstí stačí človíčkovi. A musím se dobře dívat v Jestřebí, jestli 423.094 na provodínské vlečce je opravdu provozní; něco tam dopoledne kouřilo.

Lanovka na Ještěd, foto: České dráhyLiberec - Lanovka na Ještěd bude od pondělí 1. listopadu do pátku 12. listopadu 2010 mimo provoz. Během listopadové odstávky proběhne výměna kabiny číslo 1 za záložní, která v minulosti prošla opravou v ŽOS Nymburk. Zhotoví se také nové koncovky tažného a přítažného lana, které tuto kabinu kotví. Provedena bude také důkladná kontrola strojního zařízení lanové dráhy. Dráha z Horního Hanychova na Ještěd, která je v současnosti jedinou lanovou dráhou Českých drah, a jejíž historie sahá až do třicátých let minulého století, bude po revizi opět uvedena do provozu v sobotu 13. listopadu.

Desná - Pustinská, foto: město Desná Desná — V pátek 20. srpna 2010, čtyři minuty po půl jedenácté, byla na trati 036 (Liberec – Harrachov) slavnostně otevřena nová zastávka Desná–Pustinská. Zajímavá je hlavně tím, že se stala nejstrmější vlakovou zastávkou v Česku. Stoupání dosahuje 56 promile a trať je vybavena ozubnicí. Slavnostního otevření se kromě zástupců města, Českých drah a Správy železniční dopravní cesty zúčastnil také sám Krakonoš. První cestující, která využila tuto novou zastávku, od něj byla obdarována dárkovým balíčkem a pamětním certifikátem. Výstavba této zastávky byla součástí velkého projektu s názvem Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko, který zahrnoval stavbu 4 nových zastávek na železnici a opravu 18 autobusových zastávek v obcích Desná, Smržovka a Velké Hamry. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Polský , foto: Pavel Vlček - Železniční společnost TanvaldHarrachov/Szklarska Poręba — Jak jsme vás již dříve informovali, od 3. července měl být obnoven pravidelný vlakový provozpřeshraničním úseku (Kořenov –) Harrachov – Jakuszyce – Szklarska Poręba G., avšak kvůli některým problémům byl odložen na neurčito. Těmi problémy byla kromě hledání vhodného vozidla také vzájemná komunikace českého a polského výpravčího. Zatímco české straně stačil mobilní či satelitní telefon, jak je běžné i na jiných tuzemských tratích, polský drážní úřad trval na zřízení samostatné drážní telefonní linky.

Polský , foto: Pavel Vlček - Železniční společnost Tanvald Harrachov/Szklarska Poręba — Již dříve jsme informovali, že počínaje 3. červencem měl být obnoven provoz pravidelných vlakových spojů Przewozy Regionalne (PR) a Viamont v úseku Kořenov – Harrachov– Jakuszyce – Szklarska Poręba Górna. K tomu však v daný den nakonec opět nedošlo. Po několika zpožděních vzniklých na polské straně již při stavbě trati ze strany zhotovitele, polské firmy Dolkom, se nyní přidává další problém způsobený polským správcem infrastruktury — PKP Polske Linie Kolejowe (PKP PLK).

« Newer messages | 1 2 3 4 5 ... 9 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:46
sets at 20:27