..: Odklony nákladních vlaků v kraji Podještědí :..

04_753.762+763-Novina-3.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr HolubLiberecko — Zatímco v září doznívala labutí píseň v podobě burácení motorů K6S310DR v malebné krajině Pošumaví a Posázaví, v trase přes legendární viadukt u obce Novina se uskutečnily neméně zajímavé (i když železničními fotografy méně navštěvované) odklony nákladních vlaků, které vám v následujících řádcích přiblížíme. Vraťme se zatím ale na počátek celého dění. Po dvou letech se na trati 086 opět objevila četnější vozba nákladních vlaků, jejíž důsledkem byly výluky na trati 030, kde se od 1. do 20. září pracovalo na kolejišti ve stanici Sychrov, dále sanace skalních zářezů před Hodkovicemi či za Rychnovem ve směru na Liberec, oprava přejezdu za stanicí Jeřmanice i nezbytné strojní čištění kolejového lože a výměna kolejnic. Nákladní vlaky spojující Česko s polským Zawidówem tak musely proto být vedeny odklonovou trasou. Jízda převážné části z nich byla plánována na noční hodiny, které poskytovaly nákladním vlakům větší šanci na propletení mezi osobní dopravou, a to především v úseku z Jablonného do Křižan, který je nejen sklonově nejnáročnější, ale nenabízí se v něm, kromě ranní směny v Rynolticích, možnost křižování. I přesto se podařilo některé nákladní vlaky vypravit i za denního světla a poskytnout tak fotografům možnost jejich zvěčnění.

Bohužel jsou již pryč časy, kdy Liberec disponoval dostatečným počtem lokomotiv původní řady 753. Poslední zástupkyně - 753.301 se neobjevila na žádném z odklonových výkonů, neboť nebyla k dispozici lokomotiva vhodná pro spojení do dvojčete. Vozbu tak zajistili pouze rekonstruovaní "brejlovci" 753.7 či "kocouři", lokomotivy řady 742

Odklonová trasa se nedotkla pouze trati 086, ale i trati 080, konkrétně v úseku Bakov – výhybna Žízníkov – Liberec a to při cestě nákladních vlaků z Nymburka směrem do Frýdlantského výběžku a zpět. V případě exportu aut, trasovaných z Mladé Boleslavi, se musela řešit otázka otočení vlaku. Ve složišti Swarzedz v Polsku musí být vlak orientován správným směrem, aby mohla auta z vozů lépe sjet. Z tohoto důvodu musely ucelené soupravy s auty zajíždět až do stanice Česká Lípa, která v podstatě suplovala úvrať v Turnově. Lokomotivy v České Lípě objely soupravu a mohlo se pokračovat dále na Liberec. Zajímavostí bylo i nasazení postrkové lokomotivy, popř. i dvojčete, na úsek z Brniště do Liberce tak, aby se vlak dostal do Liberce včas a mohl pokračovat do Zawidówa co nejdříve. Na postrcích proto byla šance nasazení vozidel, které se vyjímaly z modrého koloritu unifikovaného laku ČD Cargo.

01_753.781+783-Lvová-2.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 02_753.781+783-Božíkov-2.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr HolubPojďme tedy prostřednictvím několika fotografií nahlédnout na průběh mimořádných odklonů na trati v jízdním řádu známou pod číslem 086, kde scenérie dotváří kopce a údolí v Podještědí či vystouplé sopečné vrchy Ralské pahorkatiny. První snímek pochází z 2. září. Lokomotivy v nátěru společnosti TSS ležérně překonávají "hup" mezi Lvovou a Jablonným v Podještědí. Zde se jedná konkrétně o stroje 753.781+783. Společně se stroji 753.782 a 784 si je na dobu dvou let pronajala společnost ČD Cargo. Tentýž vlak najdeme i na fotografii následující, ale jak napovídá pozadí, souprava již opouští kraj Podještědí a Ralska v traťovém úseku pod Mimoní. Zajímavou soupravu Pn 64938 tvoří hlavně "sypáky" z Frýdlantu a ložené vozy typu Eas s dřívím z Nového Města pod Smrkem.

Na třetím snímku se přesouváme do sobotního rána 3. září. Na loukách se pozvolna rozpouštěly husté ranní mlhy a do Liberce četnými protioblouky mířily na čele Rn 64931 lokomotivy 753.762+763, zde vyfocené za zastávkou Božíkov. Při cestě do Liberce se vlak podařilo zachytit i na chloubě celé trati, viaduktu u obce Novina, jenž se stal technickou památkou. Lokomotivy v modrém kabátě tak měly čest se podívat z třicetimetrové výšky do Kryštofova údolí a přejet se svojí soupravou tuto 200 metrů dlouhou stavbu.

03_753.762+763-Božíkov-3.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 04_753.762+763-Novina-3.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub

05_753.781+783-Brniště-4.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 06_753.781+783-Božíkov-4.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr HolubNedělní ráno 4.září nabídlo ve směru od Liberce vyrovnávku prázdných "vapek" při návratu z Turoszowa. V soupravě se vozí vápenec z Berouna sloužící k odsíření tepelné elektrárny Turów. Ložené vozy bohužel jezdily odklonem převážně za tmy. I tento vlak s 753.781+783 na čele před Brništěm, je oproti plánu spíše výjimkou, z Liberce by měl být správně zaveden Nex s prázdnými autovozy do Mladé Boleslavi, kde si mají lokomotivy převzít soupravu loženou auty. Vlak byl tedy veden jako 1. násled vlaku 64936. Při pohledu na snímek vpravo již vidíme dvojici lokomotiv TSS při zpáteční cestě na čele s ucelenkou aut, kterou si převzaly už ve stanici Mladá Boleslav-Debř. A to v podobě Nex 64931. Na pozadí fotografie můžeme vidět nenápadně vystupující zámek v Zákupech či tamní kostel sv. Fabiána.

07_743.002-Brniště-4.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 08_743.002-Rynoltice-4.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr HolubNa stejném vlaku při cestě do Liberce asistoval "elektronik" 743.002, který se na vlaku objevil od stanice Brniště, odkud pochází také tento záběr, kde vlevo z okolní krajiny vyčuhuje kopec Hvozd, na jehož úpatí prochází státní hranice s Německem a je tam známý pod názvem Hochwald. Na vedlejším snímku opět Nex 64931, tentokrát již na zdlouhavém stoupání za stanicí Rynoltice při cestě do Zdislavy. Za pozornost stojí i místní sklonové poměry, které místy dosahují až 25 promile.

Na podještědských stráních svižně ukrajuje dvojce lokomotiv 753.776+780 s postrkem 753.781+783 poslední kilometry stoupání k vrcholové stanici v Křižanech, nacházející se v 500 m.n.m. Píše se 6. září a na doprovodném obrázku byl zachycen 2. nsl. Nex 64931. Sousední fotografie před Mimoní však pochází až z neděle 11. září, kdy se opět nekonal ranní "nexák" s prázdnými "patry", a tak dvojice 742.173+192 v čele následu Pn 64938 provezla pouze místní zátěž.

09_753.776+780-Zdislava-6.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 10_742.173+192-Mimoň-11.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub

11_742.173+192-Božíkov-11.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 12_743.010-Ostašov-11.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr HolubPověstnými "Božíkovskými esíčky" se kroutí téměř půl kilometrový vlak se Škodovkami z Mladé Boleslavi do složiště Swarzedz. Na čele druhého následu Nex 64931 duní 742.173+192, přičemž na postrku stejné soupravy se tentokrát objevil "elektronik" 743.010, který by jinak v nedělní poklidný den neměl v obvodu liberecké stanice moc práce. Jak na fotografii vpravo napovídá obydlená krajina, vlak se blíží k Liberci a nachází se v úseku Karlov pod Ještědem – Ostašov.


13_753.759+758-Božíkov-13.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 14_753.762+763-Rynoltice-14.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub Oblouky u Božíkova se 13. září v čele následu Nex 64931 klikatili "modráci" 753.759+758, kde na pozadí jejich snímku vidíme i část města Česká Lípa. Následuje fotka ze 14. září, kde ze stereotypu přepravy aut trochu vybočila jízda ucelené soupravy cisteren ložených kyselinou ze Setuzy trasovaných z Ústí nad Labem do Liberce. Souprava vážila téměř 1200 tun a toho dne jí byl přidělen 2. nsl. Pn 64931. Do boje tak vyrazily 753.762+763 s 742.073+215 na postrku. Tato dvojice pak v Křižanech od vlaku odstoupila a vyrazila do Brniště naproti vlaku s mimořádnými auty.

Z Polska mezitím dojely prázdné autovozy a vyrazily jako 3. nsl. Nex 64936, který při průjezdu Zdislavou zachytil Tomáš Sluka. Jak napovídají prostory u skladiště či samotná velikost výpravní budovy, v minulosti se jednalo o nádraží. Původně tři průjezdné staniční koleje v minulém století vypomáhaly s propustností trati na sklonově náročnějším úseku, na kterém panoval relativně hustý a živý provoz. Následující záběr se již soustředí na jízdu mimořádných aut jako násled Nex 64933, vlak se zde nachází těsně za zastávkou Božíkov při cestě do Mimoně.

15_753.782+784-Zdislava-14.9.11-TSzm.jpg, foto: Tomáš Sluka 16_753.760+761-Božíkov-14.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub

17_742.215+073-Jablonné-14.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 18_753.759+758-Božíkov-15.9.11zm.jpg, foto: Roman ZbrojHned tři dominanty – chrám sv. Vavřince u Zdislavy, rozhledna a věž zámku Lemberk, prozrazují, že se vlak přiblížil ke stanici Jablonné v Podještědí. Tentokrát byly fotografovány postrkové stroje 742.215+073, které si na soupravu počkaly ve stanici Brniště. Čtvrtek 15. září pak započal jako den zpožděných vlaků, které se v odklonové trase vyskytly až po rozbřesku. Na trati 086 se tak v plné kráse představila jak zmiňovaná ucelená souprava ložená vápencem do Turoszowa, tak i pestrá směs vozů na 1. nsl. Rn 64931 do Liberce v čele se 753.759+758 - tu zachytil Roman Zbroj v traťovém úseku mezi Božíkovem a Mimoní.

Do konce výluk zbývaly čtyři dny, posledním záběrem, kterým nahlédneme do děje odklonové přepravy, je pohled na prázdná "patra" v úseku Rynoltice - Lvová. S Nex 64938 byly zvěčněny lokomotivy 753.778+779 v pátek 16. září. Mimochodem, následující den by trať 086 oslavila 111 let od jízdy prvního vlaku po posledním vystavěném úseku 143,3 kilometrů dlouhé původní transverzální dráhy Řetenice – Lovosice – Česká Lípa – Liberec.

19_753.778+779-Rynoltice-16.9.11-3x2zm.jpg, foto: Petr Holub 

Autoři fotografií: Petr Holub, Roman Zbroj, Tomáš Sluka


Petr Holub Poslat mail autorovi | 23.10.2011 (9:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže Nákladní doprava

More from ČR Liberecký


Registered user Sim 
24.10.2011 (18:23)  
Ja se zeptam z uplne jineho soudku - pokud jede vlak odklonem, kdo to (mysleno rozdil mezi standardni cestou a odklonovou) plati? Zakaznik, dopravce nebo spravce cesty?
Registered user Mr.Kofi  mail  
23.10.2011 (21:21)  
Krásný článek s velmi hezkou stylistickou úpravou, to na tom severu musí být pěkně živo, co se týká nákladů!!

Co se týká fotografií - jedním slovem úchvatné.. Dokonale se povedlo zvěčnit krásy naší země s krásou železnice. Díky!
23.10.2011 (11:44)  
Pěkné čtení, krásné fotky, díky za parádní článek, :-). PS.: Líbivé symetrické rozložení fotek v textu, :-D.

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko