..: Trať č. D29-311 :..

Původní kolejová pole v obvodu dopravny Jakuszyce, foto: Wojciech Grzybowski Tanvald - Slavnostní zahájení realizace projektu Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov proběhlo za účasti představitelů orgánů územně samosprávných celků z obou států dne 8. května 2009. Jak se později ukázalo, nejednalo se pouze o další plané stříhání pásky, mající za úkol uklidnit hlas veřejnosti.

Důkazem materiálního zhodnocení plamenných projevů volených zástupců lidu bylo zahájení stavebních prací již v podobě fyzické. Je nutné na tomto místě připomenout, že realizace opravných prací úseku neprovozované tratě na polském území se ujalo konsorcium, sestávající ze společnosti DOLKOM, sp. z o.o. a fyzické osoby-podnikatele, známé pod firmou WERO-BUD Łukasz Biegański. V případě druhého subjektu je poměrně zajímavou okolností její sídlo v mazowieckém městě Łowicz, které je od Krkonoš více než daleko. Oproti tomu DOLKOM je znám spektru šotoušů-polonofilů díky právě dokončovanému projektu revitalizace železniční tratě Wrocław Zakrzów - Trzebnica, tedy železniční dráhy, jejímž správcem je právě, stejně jako v případě tratě přes Novosvětský průsmyk, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Přejděme ovšem od základních identifikačních údajů zhotovitele k faktům, které čtenáře zajímají bezesporu mnohem více.

Nástin technické specifikace projektu autor těchto řádek publikoval na stránkách známé obecně prospěšné společnosti z Tanvaldu již na počátku tohoto roku. Uvedu zde krátký výtah z uvedeného článku, více pak na stránkách www.zubacka.cz

„Projekt předpokládá úplnou výměnu svršku a částečnou sanaci spodku; železniční svršek dnes sestává ze dvou typů kolejnic – pruských soustav č. 15 (do km 37,761) a č. 8 (dále k státní hranici, tj. km 43,138) shodně z roku 1922. Na trati jsou užity převážně ocelové pražce (typ č. 8 z roku 1922 a č. 15 z roku 1925), místy se nalézají i pražce dřevěné (borovicové typu IIB a dubové). V celém úseku by měly být užity kolejnice soustavy S49 na dřevěných pražcích, kde na přímých úsecích budou užity pražce z tvrdého dřeva, v obloucích (od R=300 m níže) pak pražce borovicové. Budou také zrekonstruována úrovňová křížení se silničními komunikacemi a dojde k nezbytným opravám systému odvodnění, místy užitím betonových prefabrikátů.

Projekt dále obsahuje výstavbu zastávky Szklarska Poręba Huta a dopravny Jakuszyce. V prvně jmenovaném tarifním bodu dojde v rámci realizace opravných prací ke snesení kolejového větvení a nástupních hran, budou rovněž zbořeny dosavadní nemovitosti v obvodu bývalé stanice (katastrofální stav konstrukcí, absence vodovodních a kanalizačních přípojek aj.). V místě vznikne nové zpevněné nástupiště délky 150 m s výší hrany 300 mm nad TK, bude postaven také přístřešek pro cestující. V obvodu bývalé žst. Jakuszyce dojde k výstavbě dvou manipulačních kolejí, oboustranně zaúsťujících do koleje průběžné, všechny čtyři výhybky budou typu S49 1:9 o R=190 m. V této dopravně budou také vystavěna v místě dnešních nástupištních hran dvě nástupiště pro cestující délky 133 m a 178 m. Pro zajištění možnosti nakládky a vykládky nákladních vlaků bude zrekonstruována nevyhovující nákladní rampa v jižní části dopravny. Cestující budou moci využívat přístřešek lokalizovaný v místě bývalé dřevěné budovy.

Výše uvedené práce umožní provozovat pravidelnou osobní i nákladní dopravu. Maximální traťová rychlost pro osobní vlaky bude stanovena na 40 km/h, pro soupravy ostatní (vlaky nákladní a manipulační aj.) pak 30 km/h. Jak zní tradiční polské přísloví – Lepszy rydz niż nic, takže skutečně lepší „čtyřicítka“ než současných 15 km/h.”

Jak je vidět, oprava po šedesát let, nepočítáme-li nepravidelné manipulační vlaky do Jakuszyc, neprovozované tratě stojí především na maximálním omezení nákladů. Je sice pravdou, že samotná dopravna Jakuszyce je nejvýše položenou stanicí na území Polské republiky a sklonové podmínky na dráze nedosahují koridorových charakteristik (maximální stoupání dosahuje hodnoty 26 promile), nicméně směrové parametry tratě by dovolily traťovou rychlost značně vyšší. Důvodem je bezesporu omezený rozpočet investora, tedy Dolnoslezského vojvodství.

Níže prezentované fotografie pana Wojciecha Grzybowského ze Szklarské Poręby zobrazují stav prací na trati v úseku Jakuszyce – státní hranice. Jak lze vidět, odstraňování svršku neprobíhá s využitím kolejové techniky, nýbrž s použitím těžké silniční techniky (bagr).

Harrachovské zhlaví dopravny Jakuszyce, po pravé straně se nalézá bývalá výtažná kolej. Trať směrem k Harrachovu začíná prudce klesat, po šesti kilometrech jízdy vlak sestoupá o 130 metrů výšky, foto: Wojciech Grzybowski „Kufr“ mezi dopravnou Jakuszyce a porevoluční zastávkou Jakuszyce-Bieg Piastów, vybudovanou pro účely zvláštních jízd mezi Kořenovem a Szklarskou Porębou Górnou, foto: Wojciech Grzybowski Traťový spodek v obvodu zastávky Jakuszyce-Bieg Piastów, foto: Wojciech Grzybowski Traťový spodek v obvodu zastávky Jakuszyce-Bieg Piastów, foto: Wojciech Grzybowski Pohled směrem k Jakuszycím, foto: Wojciech Grzybowski Příprava kolejových polí, foto: Wojciech Grzybowski V obvodu dopravny Jakuszyce, foto: Wojciech Grzybowski Původní kolejová pole v obvodu dopravny Jakuszyce, foto: Wojciech Grzybowski Původní kolejová pole v obvodu dopravny Jakuszyce, foto: Wojciech Grzybowski Složiště nových pražců v obvodu dopravny Jakuszyce, foto: Wojciech Grzybowski 

Wool | 22.5.2009 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty Reportáže

More from ČR Liberecký


  1 2      Zpráv na stránku:   
Registered user sps 
25.05.2009 (14:30)  
Pro Pikehead
Ahoj - já nevím, jak se podívat-ale v České republice, v Polsku před provedením každé konstrukce musí být uveden Środowiskową.Ta rozhodnutí je výrok rozhodnutí, zda a v jaké potřebujete vytvořit zprávu dopady na životní prostředí. A pokud se tak stane, ekologové atd.. "létat na trávě a pečující żuczków biedronek a dalších ohrožených zvířat," - a dávat doporučení. Rozhodnutí o této investici se prý o maximální rychlost, při které mohou cestovat vlaky a jak daleko může jít VLAKY denně (sic). Proto došlo k lepšímu pocitu strukturu. (Zejména s tím, že oprava na světě, jak to dělají místní orgány spíše než železnici (PKP).
PS. Omlouváme se za případné chyby.
23.05.2009 (22:06)  
No, vzhledem k tomu, že i na rekonstruovaný úsek Miedzylesie - státní hranice použili loni Poláci stykovanou kolej na dřevěných pražcích, tady mě to vůbec nepřekvapuje.
23.05.2009 (20:00)  
Taky to obnoveni povazuju za maly zazrak, pokud vezmeme v uvahu zoufaly stav mnohem dulezitejsich trati.

Rychlosti 40 km/h ale prilis nerozumim, co je tam jako limitujici faktor? Unosnost podlozi?
22.05.2009 (20:24)  
Borovička : hraniční přechod na turistické hraniční stezce "nad nadražím v Harrachově" jste mohl použít (před schengenem) za stanovených podmínek, tj. musel jste mít u sebe průkaz totožnosti (OP nebo cestovní pas). Turistické hraniční stezky se vyznačovaly tím, že se tam stabilně neprováděly kontroly osobních dokladů, ale mohly být prováděny namátkově.
Registered user Wool 
22.05.2009 (13:26)  
Obavy týkající se nedostatku prostředků jsou naštěstí liché. Jak je uvedeno v jiných zdrojích, na realizaci projektu se podílí EU formou svých strukturálních fondů (zde konkrétně Operační program evropské přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007-2013). Míra spolufinancování dosahuje výše 85 % s tím, že český partner (SŽDC, s.o.) bude mít nárok na dodatečnou pětiprocentní refundaci ze státního rozpočtu. Pokud nevěříte, pak prověřte činnost Dolnoslezského vojvodství v oblasti správy a opravy železniční infrastruktury - doporučuji polská šoto a investiční fóra, obsahující aktuální informace o opravě železniční tratě Wrocław Zakrzów - Trzebnica.
Registered user waszyn 
22.05.2009 (12:41)  
Ve mně zpráva rovněž vzbuzuje spíše než jásot docela velké obavy. Vzhledem k součastné světové situaci, k tomu, že i v mnohem bohatším česku se zastavují prioritní projekty celoevropského významu a tady se jedná o Polsko a padesát let neprovozovanou trať, min.na 50% vidím, že u toho vytrhání projekt skončí-dojdou peníze. Škoda, že se to nestihlo o pár let dřív..
22.05.2009 (10:53)  
Jen aby se projekt vytrháním kolejí nezastavil. Ale trať by byla potom lépe využitelná v zimním období, kdy již několik let je vyhledávanou lyžařskou magistrálou. Před schenghenem navíc i alternativním hraničním skipřechodem, kde se dalo přejít bez OP či pasu.
22.05.2009 (10:46)  
Mno, na jednu stranu příjemné překvapení. Jen doufám, že nezůstane u vytrhaných kolejí, cyklostezce by pak už nic nebránilo. Ale v dnešní době dávat dřevěn pražce, nevím nevím, pečovat se o ně nebude a TR se bude muset pomalu snižovat, jak je v Polsku zvykem. Kažopádně toto stojí opravdu za oslavu!!Poděkování Všem, jež věnovali velké úsilí tomuto projektu!
Registered user Etienne  mail  
22.05.2009 (10:17)  
Informace opravdu šokující, ono se opravdu něco děje! Kéž bych se tam napřesrok už mohl svézt, kromě za mě i čtyřicítkou
22.05.2009 (9:23)  
Škoda, že se nenašly peníze na užité betonové pražce z hlediska dlouhodobé údržby.
Snad se výhledově zavede na možných úsecích rychlost 50 až 60 km/h, kterou je možno pojíždět ještě přejezdy "s kříži".
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko