..: All news and reports - Legislativa - ČR Ústecký :..

Motorový vlak na trati 113, foto: Jiří MorcheČížkovice — Je tomu teprve pár měsíců, co proběhla nejen dopravně zaměřenými médii zpráva o změně vlastníka dvou regionálních drah, které byly ve vlastnictví státu. Trať 063 z Dolního Bousova do Kopidlna na pomezí středních a východních Čech a trať 113 z Čížkovic do Obrnic na Ústecku se tehdy přesunuly pod křídla společnosti AŽD Praha (AŽD), která se jinak zabývá zejména výrobou železniční zabezpečovací a sdělovací techniky. Jak ale nyní informoval Drážní úřad i Ministerstvo dopravy ve svém Přepravním a tarifním věstníku, správa těchto tratí i nadále zůstává v rukách Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Důvody jsou zřejmě především legislativní: „Naše společnost nemá zatím splněny všechny kroky, které potřebuje k získání licence na provozování dráhy. Proto požádala o zajištění provozování dráhy na základě řádného smluvního vztahu a obvyklých podmínek do doby, než licenci získáme,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. SŽDC tak bude i nadále zajišťovat jak běžnou údržbu, tak například přidělování kapacity dráhy či řízení dopravy na trati, ačkoliv tak nyní bude činit za úplatu pro nového vlastníka.

ČD Cargo 753.754, Neratovice, foto: Honzinus Praha/Malá Morávka — V úterních večerních hodinách 4. ledna 2010 uvedl Dopravní web, že nákladní dopravce ČD Cargo vyhlásil tzv. zákaz nakládky (ZAN) na tratích, kterým v současnosti hrozí zrušení a následná fyzická likvidace na základě běžících nebo pozastavených správních řízení ministerstva dopravy. „Je to tak, nepoptali jsme tam nákladní dopravu. Ale kdyby tam byl nějaký obchodní případ, pro který se vyplatí dojet, můžeme tam pořád podle potřeby zajet,“ potvrdil nepřímo existenci takového nařízení tiskový mluvčí ČD Cargo Roman Jandík ve čtvrtek 6. ledna pro ČTK. Agentura dále cituje anonymní zdroje, které z celé situace viní Správu železniční dopravní cesty a její snahy tyto tratě zrušit. Takové rozhodnutí je zajímavé v kontrastu se snahou ministra dopravy Víta Bárty podpořit nákladní železniční dopravu. Právě kvůli této iniciativě byly v listopadu 2010 sníženy poplatky SŽDC za dopravní cestu pro některé druhy nákladních vlaků.

Ilustrační obrázekÚstecký kraj - Ombudsman Otakar Motejl prošetřil okolnosti vydání správního rozhodnutí o zrušení tratě 132 "Kozí dráhy" a došel ve své závěrečné zprávě k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se Státní politikou životního prostředí a především s Dopravní politikou České republiky. Nebyly prý také dodrženy všechny nutné podmínky, vedoucí k možnosti zlikvidovat trať, a z celého postupu je znát snaha co nejdříve uvolnit pozemky pro stavbu dálničního přivaděče. Verdikt ombudsmana je ovšem zřejmě jen výkřikem do tmy, protože jeho rozhodnutí nejsou pro žádný orgán státní správy závazná.

Ilustrační obrázekKamenický Šenov - Klub přátel lokálky (KPL) s politováním oznamuje, že Velikonoční jízdy na trati 901 Česká Kamenice – Kamenický Šenov jsou zrušeny. Důvodem zrušení je nejasná situace, vzniklá po prodeji dráhy v závěru loňského roku. Protože nedošlo k dohodě mezi KPL a současným majitelem trati, předpokládáme, že k obnovení jízd pod hlavičkou KPL na muzejní železnici již nedojde.

Ilustrační obrázekKamenický Šenov - Vzhledem k tomu, že se začínají objevovat v médiích zprávy plné nepřesných a mylných informací, rozhodl se Klub přátel lokálky vydat tuto tiskovou zprávu.

Občanské sdružení Klub přátel lokálky (dále „Klub“) se dlouhodobě snaží od státu odkoupit regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov z důvodu naplnění záměru její přeměny na muzejní železnici, získávání prostředků z kohezních fondů EU a soukromého sektoru. Současného vlastníka dráhy (Ministerstvo dopravy ČR) zastupuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále „SŽDC“). Klub si tuto lokálku, vyčleněnou zákonem o transformaci Českých drah k prodeji, pronajal a úspěšně ji provozuje již 10 let. V roce 2005 se Klub dostává do vážných ekonomických problémů způsobených druhotnou platební neschopností a zejména tunelováním sdružení jejím vlastním tajemníkem přes firmu Česká severní dráha s.r.o., v níž je zmíněný jednatelem. Dříve než byl tajemník ze své funkce odvolán, rezignoval na svoji funkci a v zápětí též na členství v Klubu (prosinec 2005). Nové vedení podalo trestní oznámení na bývalého tajemníka u Policie ČR za způsobené škody a v současné době probíhá další vyšetřování. Počátek roku 2006 byl pro Klub ve znamení odhalení mnohých zjištění zatajených bývalým tajemníkem. Dlouhodobé neřešení závazků Klubu vyústilo v několik exekucí, kterým se málem nepodařilo odolat. Tento rok byl též vážným posunem ve věci prodeje regionální dráhy Česká Kamenice – Kamenický Šenov – (Prácheň), kdy se uskutečnily vstupní rozhovory mezi zástupci Klubu a SŽDC. Vážnou překážkou ve věci prodeje dráhy Klubu byl zjištěný dluh Klubu vůči SŽDC cca 1 000 000 Kč, který se Klub zavázal splatit. S následným splácením dluhů byl Klub jako dlouhodobý nájemce vybrán jako předem určený nabyvatel.

Ilustrační fotoLovosice - Dne 13. 12. 2006 byly podepsány zakladatelské listiny dceřiné společnosti ČD-DUSS, Terminál, která bude provozovat kontejnerový terminál v Lovosicích. Provoz terminálu je deklarován na principu neutrálního přístupu k odbavení všech zákazníků. Protože České dráhy nedisponují profesionálními zkušenostmi s provozováním kontejnerových terminálů a především z důvodů faktického deklarování neutrálního principu je žádoucí provozovat terminál se strategickým partnerem. Za strategického partnera byla zvolena společnost Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH. Po etablování společnosti ČD-DUSS, Terminál na trhu provozovatelů kontejnerových terminálů v ČR si společnost klade za cíl zařadit se mezi rozhodující společnosti, které provozují kontejnerové terminály v Evropě a být těmto společnostem rovnocenným partnerem.

zdroj: ČD Cargo

Moldava v Krušných horách - prosinec 2004 (foto Jiří Randa) Most - Klub přátel krušnohorské železnice (KPKŽ) na základě návrhu nového jízdního řádu na trati č.135 Most - Dubí - Moldava v Krušných horách, kdy byly Ústeckým krajem zrušeny některé spoje v pracovních dnech, vyhlašuje petici za zachování vybraných spojů na této trati.

Text petice :
My níže podepsaní obyvatelé nejen Ústeckého kraje zásadně nesouhlasíme s omezením osobní železniční dopravy na trati č.135 z Hrobu do Moldavy v Krušných horách v pracovních dnech. Navrhované dva páry spojů jsou naprosto nedostatečné a svojí časovou polohou neumožňují dopravu do turistických středisek v Krušných horách zaměstnancům pracujících na směny v nepřetržitých provozech, ale také školním či předškolním dětem (školám a školkám).
Požadujeme proto od vedení odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje znovuzavedení pravidelného páru osobních vlaků, jedoucích v pracovních dnech v celé trase Most – Moldava v Krušných horách a zpět, s dojezdem do Moldavy okolo 10.30 hod. a odjezdem z Moldavy mezi 14. – 15. hodinou.
Turistický ruch na místě s takovým potenciálem, jako mají Krušné hory, by měl být ze strany Krajského úřadu cíleně rozvíjen a nikoliv likvidován.

Prosíme všechny o podporu této historické trati, technické kulturní památky České Republiky.

Podepsanou petici zašlete na adresu KPKŽ do 15. listopadu 2006! Více informací na webu KPKŽ.
Petice ke stažení zde : Dokument Word (DOC) , Dokument PDF
Jízdní řády (v PDF) (stávající i připravované) najdete na stránkách ŽelPage v Seznamu tratí

České dráhy, a.s. Ústí nad Labem - Ve čtvrtek 5. října 2006 se v Ústí nad Labem uskuteční národní konference k otevření Centra pro podporu zaměstnanců (CPPZ). Cílem konference je jednak informovat o plánovaném otevření tohoto pilotního centra v prostorách Dopravního vzdělávacího institutu, a.s., v Ústí nad Labem a o důvodech vzniku a náplni jeho činnosti.
Konference se zúčastní nejen zástupci Českých drah, ale i zástupci dalších velkých a středních podniků z Ústecka a také představitelé Ústeckého kraje, úřadů práce, Krajské hospodářské komory, Magistrátu Ústí nad Labem a další.

Celá tisková zpráva ČD, a.s. : ZDE

NTMPraha - Ředitel Národního technického muzea (NTM) Tomáš Kupec ustupuje od záměru vybudovat Železniční muzeum jako svoji pobočku v bývalém depu na Masarykově nádraží. Navrhuje pro zamýšlené muzeum využít bývalé nádraží v Děčíně. Návrh na vybudování Železničního muzea v pražském depu přitom již v roce 2000 schválila vláda, vyčlenila na jeho budování 270 milionů korun a jeho vznik podporuje i město. Na změnu postoje vedení NTM upozorňuje Klub za starou Prahu zejména s poukazem na to, že areál s památkami průmyslové architektury je dnes jedním z nejlukrativnějších pozemků Prahy. Historikové umění se obávají, že cílem posledních kroků může být snaha celou oblast rozprodat na pozemky. Ředitel NTM nemůže o směně rozhodnout, jeho nadřízeným je ministerstvo kultury, které se zatím nevyjádřilo. ČTK jeho stanovisko zjišťuje. Problém je podle historiků také v tom, že v době usnesení vlády byly České dráhy státním podnikem, dnes jsou akciovou společností. Tehdy se převáděl majetek státu na státní instituci, nyní by se směňoval majetek akciové společnosti se státním.

Tunel - ilustrační foto Lukáš ZedníčekBřezno u Chomutova - V prosinci roku 2003 měla být dokončena stavba přeložky železniční trati za úsek Březno u Chomutova – Chomutov, který měl být snesen proto, aby se uvolnilo dolové pole pro těžbu hnědého uhlí. Geologická stabilita území pro náhradní úsek trati byla zásadní podmínkou Českých drah (ČD). Už výběr variant přeložky však byl poznamenán nesrovnalostmi. Severočeské doly upřednostňovaly tzv. variantu Tunelovou, vedoucí územím poddolovaným a geologicky nestabilním. Přitom měly k dispozici i variantu Konsensus splňující parametry ČD. Ani interpelace poslanců a hlasy odborníků, upozorňující na rizika stavby tunelu, důlní společnost nepřimělo k racionálnímu uvažování. Byla podepsána smlouva o dílo ve výši 1,117 mld. Kč, ačkoliv projektová dokumentace naznačovala cenu díla 2,6 mld. Kč.

Termín dokončení stavby byl již mnohokrát odložen a finanční prostředky vyčerpány. Doly situaci vyřešily tím, že předložily SŽDC, s.o., tzv. „Dohodu o vyřešení střetu zájmů“. Z ní citujeme: „Ke snesení trati Březno u Chomutova – Chomutov dojde do 31. 3. 2007 a pokud do té doby přeložka železniční trati nebude hotová, tak SŽDC na svoje náklady … zajistí … náhradní autobusovou dopravu.“ To je jeden z článků smlouvy, kterou mezi sebou letos 28. července uzavřely Severočeské doly, a. s., a SŽDC, s. o. V zásadě jde o to, že SŽDC na sebe vezme veškerá rizika spojená s neúspěšnou výstavbou přeložky trati. „Jak je vůbec možné, že tento dokument generální ředitel Komárek ze SŽDC podepsal?“ ptají se někteří šokovaní železničáři.

Ilustrační foto : Lukáš Zedníček

Celý článek : OBZOR-2005-39 1.10.2005
Dostavba přeložky v Březnu u Chomutova je v nedohlednu,
smlouva už ale připouští možné zrušení stávající trati!

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:19
sets at 20:38