..: All news and reports - Stavby a projekty - Česká republika (celá) :..

754.027, R 352 Jan Hus, Vejprnice, foto: Špáňa Cheb/Domažlice — Přes čtyři roky trvala modernizace úseku Planá u Mariánských lázní – Cheb, který se nachází na TEN–T koridoru a také 3. národním tranzitním koridoru. Generální oprava trati, která nepomůže rapidně zvýšit cestovní rychlost vlaků, ale zlepšit kapacitu trati a únosnost pro nákladní vlaky, byla během šesti let provedena především s výhledem pokračování od Plzně přes Cheb do Marktredwitz a německého vnitrozemí. Ačkoliv tak byla vnímána vzájemná česko–německá dohoda z období roku 2005, na severu Bavorska se stavět nebude. Bývalý český ministr dopravy Vít Bárta a jeho bavorský protějšek Martin Zeil jasně označili spojnici Prahy a Mnichova přes Domažlice za prioritu. Pro realizaci tohoto nového koridoru chybí dvě věci – zařazení do sítě TEN–T a finanční podpora ze strany německé spolkové vlády.

11.5.2011 - 13:00 - Ministerstvo dopravy: stavby pokračují, žádosti OPD prověříme

Most Rosice nad Labem, foto: Matouš Danielka Praha — „Plnění vůči dodavatelům Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i Ředitelství vodních cest (ŘVC) pokračují bez přerušení,“ ujišťuje náměstek ministra dopravy Karel Hampl. V uplynulých dnech došlo ke zveřejnění předběžných výsledků auditorů EU prověřujících některé z projektů, které jsou připraveny žádat o dotaci z Operačního programu Doprava (OPD). Osm projektů, které se ucházely o celkovou dotaci až 5,1 mld. korun, bylo shledáno závadnými. „K výsledkům auditu se budeme EU teprve vyjadřovat a některé zjištění rozporovat,“ komentuje další postup Hampl. Podle něj auditoři provedli kontrolu příliš paušálně a např. v případě metodiky započítávání DPH do cen vyhodnotili projekty v rozporu s doporučením Evropské komise (EK). Ministerstvo dopravy ale v současné době stáhlo z Bruselu žádosti o proplacení až 16,4 mld. korun, zejména na projekty financované Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Budou podány po jejich preventivním prověření a také vyřešení problémů u žádostí ŘSD a ŘVC. U dálnic byly prověřeny pouze tzv. menší projekty a byla nalezena chybovost v řádu jednotek procent, u větších se očekává chybovost ještě menší. Naopak projekty ŘVC byly napadeny téměř všechny — např. zvedací most v Kolíně. Česká republika o dotace nepřijde; v záloze je možnost požádat o dané peníze na jiné stavby. Problémem ministerstva je ale takové najít, protože většina současných s dotací z OPD již počítá a nové se v poslední době nezahájily. Česká republika již úspěšně získala z OPD dotace ve výši 22,8 mld. korun.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, ŽelPage

753.715-2 a 753.716-0 Unipetrol doprava, foto: Drebin Praha — Potřeba šetřit provozní výdaje také v resortu dopravy se objevila krátce po nástupu nového ministra dopravy Víta Bárty do funkce. Zatímco hledání úspor ve stavebních zakázkách lze pochopit a má svůj smysl, iniciativa ministerstva fyzicky zrušit regionální železnice s nejmenším provozem už nenachází širokou podporu. Podle veřejných vyhlášek ze čtvrtka 14. října bylo již 29. září 2010 zahájeno správní řízení ve věci zrušení regionálních drah Čejč – Uhřice u Kyjova, kterou jste si mohli naposledy projet v únoru s vlakem ŽelPage, Aš – Aš státní hranice, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Bruntál – Malá Morávka, Libochovice – Račiněves, Žacléř – Královec a Obrnice – Čížkovice nazývané také Švestková dráha, kde jsou velmi často vypravovány okolními obcemi financované turistické vlaky.

ČD 754 059 4, R 456 Albert Einstein, Domažlice, 4.8. 2008, foto: Josef Petrák Plzeň/Regensburg — Zatímco doposud investice do tratí mezi Českou republikou a Bavorskem směřovaly výhradně do III. tranzitního koridoru Praha – Plzeň – Cheb, odbočná trať z Plzně přes Domažlice do Regensburgu byla zcela opomíjena. Ta je dodnes jednokolejná a neelektrifikovaná. Velkorysý investiční plán Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za 28 mld. korun, který předložila k posouzení Ministerstvu dopravy, má relaci přes Domažlice výrazně zatraktivnit. Zatímco současná trať by zůstala a sloužila pro regionální dopravu, pro tranzitní osobní i nákladní dopravu by byl postaven zcela nový dvoukolejný elektrifikovaný koridor s cestovní rychlostí až 200 km/h. SŽDC slibuje cestovní dobu z Prahy do Mnichova za 3 hodiny a 9 minut, což je sice nereálné, ale i menší zkrácení cestovní doby bude dostatečně výrazné. SŽDC se bude muset spojit také se svými německými kolegy, protože i úsek do Regensburgu je neelektrifikovaný a částečně jednokolejný. Navíc obsahuje úvrať ve Schwandorfu, který jízdní dobu ještě více prodlužuje.

29.9.2010 - 18:00 - Vláda schválila rozpočet SFDI pro rok 2011

ES 64 F4.150 MRCE Dispolok, Nové Spojení, foto: Petr Štoček Praha — Na svém dnešním zasedání Vláda ČR mimo jiné projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro příští rok. Výdajový limit ze státního rozpočtu bude činit 33 mld. korun v roce 2011, pro roky 2012 a 2013 se však počítá s vyšší částkou — přes 47 mld. korun. Evropská unie v příštím roce přispěje, zejména prostřednictvím Operačního programu doprava (OPD), částkou 18 mld. korun. Třetí složkou rozpočtou jsou úvěry od Evropské investiční banky. Celkově bude SFDI v příštím roce hospodařit s 61,3 mld. korun. Zároveň s tím musí ministr dopravy Vít Bárta do konce roku vypracovat strategii rozvoje dopravní infrastruktury. Ta má definovat priority jednotlivých stavebních projektů a tu také jasně zdůvodnit.

Zdroj: Úřad vlády ČR

M131.1133 Hněvčeves Praha — Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) může pokračovat v započatých stavebních projektech, oznámil médiím ministr Vít Bárta. Rozhodnutí zrušit plošnou uzávěru na investiční projekty padlo po přijetí nového řešení financování staveb silnic a železnic technologickým zjednodušením a racionalizací staveb, ale také odložením splatnosti faktur na rok 2011. SŽDC a ŘSD tak letos a v následujících letech celkem státnímu rozpočtu ušetří asi 6,3 mld. korun. Úterní oznámení tak můžeme brát jako vůbec první potvrzení ministrova tvrzení, že železnice má být klíčovým druhem dopravy v rámci České republiky – zejména po zastavení 31 staveb SŽDC začátkem srpna a snížení jejího rozpočtu ve prospěch ŘSD, které vzbudilo značnou polemiku. „Od rána 14. září může SŽDC pokračovat ve všech zastavených stavbách,“ ujišťuje ministr. Neznamená to ale, že je železnice z možných problémů venku – do úvahy stále přichází odčerpání přibližně 9 miliard korun, určených pro železnici v Operačním programu doprava (OPD), ve prospěch silničních staveb. Jestli tuto změnu vyjednavači ministerstva prosadí u Evropské komise, měli bychom další postup státu sledovat stejně bedlivě jako tuzemskou politickou scénu: můžou totiž potvrdit existenci údajného neveřejného seznamu tratí, u nichž má být posuzována rentabilita provozu. Nebo rovnou jejich existence?

14.9.2010 - 14:19 - Bárta: ušetřili jsme 5 %, železnici stavíme dál

Vít Bárta, ministr dopravy a Karel Hanzelka, tiskový mluvčí MDČR, na tiskové konferenci, foto: Josef Petrák Praha — Ministerstvo dopravy spolu se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) představily seznam staveb, které lze v rámci současných rozpočtových možností České republiky zafinancovat. S účinností od dnešního rána, tedy 14. září, je obnovena veškerá stavební činnost na všech stavbách přerušených 9. srpna 2010. Na základě jednání zástupců státu i stavebních firem byly vyjednány úspory v rozsahu asi 5 %. Stejně tak byly odloženy některé platby na příští rok. Ministr Bárta uvedl, že prioritu má dopravní „superkoncepce“ státu, kde klíčovou roli bude hrát právě železniční doprava. V současnosti vláda hledá ekonomický rámec, kolik je schopen stát v rámci volebního období 2010 – 2014 investovat do dopravy a infrastruktury. Připomínky k ní podá odborná veřejnost a akademická obec, stejně jako kraje, vláda a hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

9.8.2010 - 15:30 - Ministerstvo dopravy zastavilo všechny drážní stavby

logo MDČR, foto: MDČR Praha — Ministerstvo dopravy (MD) požádalo Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) o okamžité zastavení veškerých staveb na dopravní infrastruktuře, které probíhají. Výjimkou jsou místa, kde nelze po zastavení zaručit bezpečný provoz. Stop stav se týká asi 15 staveb, zejména na III. a IV. koridoru nebo klíčové rekonstrukce stanice Přerov. Informovali jsme i o projektu rekonstrukce nádraží Olomouc nebo elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice, kde byly zastaveny již přípravné práce a vypsání výběrového řízení. Účelem tohoto zastavení je zejména prověření veškerých smluv, jestli jsou plněny časové, kvalitativní i finanční závazky. Zastaveno je i proplácení faktur stavebním firmám. Tým, který prověří veškeré stavební projekty, povede Pavel Habarta, který bude na SŽDC zastávat nově vytvořenou pozici náměstka pro audit. Dříve působil jako krizový manažer v ČD–Telematika. Ministr Vít Bárta na tiskové konferenci připustil i vyjednávání s firmami o slevách a dalších úlevách. Ty však mnoho úspor nenabízí — v návrhu je vyškrtání některých dílčích prvků z projektů, např. protihlukové stěny v místech, kde nejsou bezprostředně nutné. Jejich výstavba byla ostatně kritizována dopravními odborníky i veřejností. Stavby mohou být po prověření opět rozběhnuty. Investice do údržby nebudou nijak omezeny.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, Lidové noviny/Lidovky

Asociace Entente Florale CZ, foto: AFE CZ/Josef Petrák Česko — Již čtvrtý ročník soutěže o nejkrásnější nádraží České republiky vyhlašuje občanské sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění (AEF CZ). Cílem ankety, jež byla poprvé organizována v roce 2007, je najít to nejvlídnější a nejkrásnější nádraží v České republice, poukázat na stav českých nádraží obecně, a také pozitivně motivovat k jejich údržbě a zvelebování. Titul z loňského roku bude nyní obhajovat stanice Zahrádky u České Lípy, přičemž nominace pro letošní rok již byly započaty. Své adepty může veřejnost navrhovat až do 15. května 2010, a to buď elektronicky na e–mail nejkrasnejsinadrazi@cd.cz, nebo klasickou poštou na níže uvedené adrese. Počet navržených stanic ani účast navrhovatelů není nijak omezena. Deset finalistů bude vyhlášeno 20. května tohoto roku.

přejezd Praha — V České republice existuje přes 8 tisíc železničních přejezdů. Ty se jen v minulém roce staly dějištěm dvou stovek havárií, které si dohromady vyžádaly na 200 lidských životů – z toho 33 přímo na místě nehody. Konstatování dopravní policie je jednoznačné: vina leží výhradně na straně řidičů. Řidiči, cyklisté, ale i chodci hazardují a porušují dopravní předpisy. Na přejezdech s výstražnými světly či závorami přitom přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) neselhalo ani v jediném případě. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Policie České republiky (PČR), Ministerstvo dopravy (MDČR), Profesni společenství autoškol a další partneři se proto spojili v rámci dalšího z preventivních projektů – v Moravskoslezském kraji natočili a do autoškol v celé republice budou distribuovat instruktážní film o rizicích porušování předpisů, týkajících se jízdy přes přejezdy. K dispozici je video také na internetu.

ČD Cargo 751.141, Postřelmov, 25. 5. 2009, foto: Louis Armstrong Praha/PostřelmovElektrifikace trati Zábřeh na Moravě – Šumperk přinesla vyjma možnosti vést elektrické osobní a nákladní vlaky nově až do Šumperka také další novinku. Poprvé byla návěstní svítidla na síti SŽDC vybavena namísto klasických žárovek elektroluminiscenčními diodami, zkráceně LED. Koncem září byla také návěstidla osazena v železniční stanici Postřelmov. V rámci zkušebního provozu se ověřuje údržba, spolehlivost a také vnímání návěstidel ze strany strojvedoucích. Celkem je použito 28 LED svítidel. Instalace takových svítidel se i přes výrazně vyšší pořizovací náklady vyplatí. „Zatímco klasická žárovka má průměrnou životnost kolem 1000 hodin, LED diody 20 let. Navíc mají LED svítilny mnohonásobně menší poruchovost, shrnuje hlavní výhody tiskový mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja.

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:16
sets at 19:50