..: All news and reports - Evropa :..

Portugalsko - Podle informací ze zahraničního odborného tisku bude na Pyrenejském poloostrově pokračovat další rozvoj vysokorychlostních tratí, a to nejen ve Španělsku, které je v této části Evropy jejich průkopníkem. K zemím s tímto druhem železnic by se totiž v budoucnosti mělo připojit také sousední Portugalsko. Projekt v první fázi počítá s výstavbou zcela nové, 230 kilometrů dlouhé tratě se standardním rozchodem a se zásadní modernizací celkem 75 kilometrů stávajících širokorozchodných železnic v oblasti Lisabonu a Porta. Po dokončení stavebních prací a připojení rychlodráhy k portugalské železniční síti tak bude možné zkrátit jízdní dobu mezi oběma městy ze současných asi tří hodin na pouhou jednu hodinu a třicet pět minut. Předpokládaný termín dokončení nového vysokorychlostního spojení je předběžně stanoven na rok 2012. Odhadované náklady na stavbu nové železnice standardního rozchodu mají dosáhnout výše 2,2 miliardy €. Dalších 1,3 miliardy € si vyžádá modernizace širokorozchodných tratí u Lisabonu a Porta a 72 milionů € budou stát stavební a rekonstrukční úpravy v koncových stanicích. Za nákup osmnácti nových elektrických jednotek s měnitelným rozchodem by pak mělo být zaplaceno 224 milionů €. Kromě vysokorychlostního spojení Lisabonu s Portem, které již postupně získává konkrétní podobu, se v Portugalsku hovoří o možné stavbě dalších nových rychlodrah. Jedná se zejména o novou železnici vedoucí z Lisabonu do španělského Madridu a z Aveira do španělského města Salamanca.

Evropská Komise zavedla 20.7.2005 řadu opatření pro užší politickou a technickou koordinaci „Transevropských dopravních sítí“ (TEN-V). Objednáno bude 6 koordinátorů a bude také zřízena exekutivní agentura. Koordinátoři mají ulehčovat dialog mezi zúčastněnými zeměmi, aby se umožnilo sladění prací a plánů financování. Zmíněnými koordinátory se stanou Loyola De Palacio, Karel Van Miert, Etienne Davignon, Péter Balász, Pavel Telička a Karel Vinck. Po konzultaci v Evropském Parlamentu a souhlasu zúčastněných zemí, bylo fukční období koordinátorů stanoveno na dobu 4 let (s možností prodloužení). Z důvodu nezávislosti nedohlíží žádný z koordinátorů na projekt v zemi s jeho občanstvím. Koordinátoři budou muset vykazovat roční zprávy o vývoji a pokrocích v uskutečňování projektu, ale také informovat o překážkách a obtížích, které by vedly k prodloužení výstavby. Technickou problematiku budou konzultovat se zúčastněnými zeměmi a s železničním sektorem.

10.7.2005 - 22:27 - Nové vlakové spojení Soluň - Istanbul

Řecko/Turecko - Od 8.7. je mezi těmito významnými metropolemi zavedeno nové noční spojení. Vlaky vyjíždějí shodně ve 20:00 a přijíždějí do Soluně v 7.53 a do Istanbulu v 7:44. Vlaky zastavují ve všech významných centrech - Kilkis, Rodopoli, Serres, Drama, Xanthi, Komotini, Alexandroupoli, Pithio, Uzunköprü, Pehlivanköy a Alpullu. Cena jednoduché jízdenky je stanovena na 23,24 Euro pro druhou třídu
Noční vlak doplňuje denní spojení těchto měst, které je zajištěno přímými vozy na vlacích IC 90/82901/81711 s odjezdem ze Soluně v 7:01 a příjezdem do Istanbulu ve 21:30 a zpět na vlacích 81712/82902/IC 91 s odjezdem z Istanbulu v 8:30 a příjezdem do Soluně ve 23:50.
Zdroje: www.ose.gr a www.tcdd.gov.tr

Evropská Komise chce podpořit zavedení jednotného zabezpečovacího zařízení v členských zemích EU. Konkrétně byla přislíbena spoluúčast na financování systému ERTMS pro řízení vlaků ve výši 50% celkových nákladů. Mezinárodní provoz totiž stále komplikují rozdílné signální systémy jednotlivých zemí. Toto zvyšuje náklady a zapřičiňuje poruchovost. První země, které použijí zabezpečovací zařízení ERTMS na svých tratích jsou Německo, Španělsko, Itálie a Nizozemsko (v tomto a příštím roce). Následovat mají některé úseky ve Velké Británii, Francii a Řecku.

22.6.2005 - 20:26 - Na železnici je „Železná opona“ stále znatelná

Berlin - „Z rozšíření Evropské unie profitují pouze silnice, na železnici stojí stále Železná opona,“ takto ostře se vyjádřil obchodní vedoucí „Alliance pro železnici (ApZ)“ Dirk Flege, u příležitosti prezentace brožury „Bahn frei für Europa,“ která se kriticky vyrovnává s dopravní situací v Evropě. Ve 30. letech urazila parní lokomotiva trasu z Berlína do Vratislavi za 2,5 hodiny, dnešní vlaky potřebují 6 hodin. Tato situace přímo nahrává silniční dopravě a při jejím pokračování je kolaps nevyhnutelný. Evropská unie odsouhlasila poskytnutí velkých investic do železniční dopravy. Na počátku stojí tzv. Transevropské sítě (TEN), neboť dle ApZ jsou dráhy výkonné právě na dlouhých tratích. Posílení přeshraniční přepravy je proto klíčem k přesunutí dopravy na železnici.. Jen dostatečně vysoký rozpočet pro TEN, může působit jako páka pro rychlou realizaci evropských infrastrukturních projektů. S národními prostředky nemohou být tyto plány uskutečněny včas,“ uvedl Heinz Hilbrecht z Generálního ředitelství energie a dopravy komise EU.

InterRailPraha - InterRail-Event 2005 se koná v letošním roce v Praze. Akce proběhne od 12. do 14.8.2005. Dříve byla tato setkání dvoudenní, ale díky velkému zájmu se od letošního roku prodlužuje na 3 dny. Příjezd je naplánován na pátek 12.8.2005 ráno, odjezd je 14.8.2005 večer. Ubytování je zajištěno v hotelu Tiepolo. Program pobytu v Praze zahrnuje procházku historickým centrem města, jízdu na lodi s večeří a diskotékou a návštěvu Karlových lázní. Pro cestu do Prahy doporučují DB AG využít nabídky Sommer-Spezial-Europa. Sponzorem celé akce je Pepsi-Cola, se kterou Německé dráhy úzce spolupracují ve vlacích dálkové dopravy. V jídelních vozech a bistrech nabízí Pepsi-cola své nápoje.
V roce 2004 se toto setkání uskutečnilo v Amsterodamu 1. a 2.8., v roce 2003 byl místem konání Řím ve dnech 8. - 9.8. Poprvé se podobné setkání "InterRailařů" uskutečnilo v červenci 2002 v Barceloně.

Jízdenka InterRail (IR) umožňuje cestovat vlakem po celé Evropě ve 2. třídě libovolně po dobu 16 dnů (1 zóna), 22 dnů (2 zóny) a nebo jednoho měsíce (Global). Je uznávána ve 28 zemích (neplatí v zemi, kde má její vlastník trvalé bydliště), které jsou rozděleny do 8 zón (A - H). Rezervační poplatky, lůžkové a lehátkové příplatky a příplatky na vlaky vyšší kategorie se platí v plné nebo snížené výši. Česká republika spolu se Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou jsou zařazeny v zóně D, která se prodává za zvýhodněnou cenu (IR-26: 132,60€, IR+26: 194,50€). Jinak stojí jízdenka IR-26 v ostatních zónach na 16 dní 156€, na 22 dní 220€ a Global 308€. Zlevněné mezinárodní tranzitní jízdenky mají stejnou platnost jako IR.

Brusel/Strasbourg - Evropská Komise připravila pro 9 projektů Transevropské železniční dopravní sítě (TEN-V) dotaci přibližně 15 milionů €. Evropská Unie rozdělila celkem 625 milionů € (cca. 18 miliard Kč), z čehož budou financovány i některé projekty v ČR (viz níže). O celkovou sumu se musí podělit říční, železniční, silniční a letecká doprava. Nejvíce získaly silnice a železnice, tradičně nejmenší příspěvky putují letadlům. Více než polovina všech dotací míří do nově přistoupených států (převážně středoevropské), kde je třeba zajistit napojení dopravních tepen na současnou síť v EU. Nejvyšší suma byla přidělena globálnímu navigačnímu systému GALILEO. Pro období 2007 – 2013 jsou v návrhu dotace ve výši více než 20 miliard €.
Vybrané železniční projekty s podporou EU v roce 2004:
Kufstein – Innsbruck (8) – konstrukce třetího a čtvrtého úseku
Praha – Linz – Graz – Maribor (1) – plán výstavby úseku Werndorf – Spielfeld
Wien – St. Pölten – výstavba tratě tzv. "Westbahn" FRA Gr - Bruxelles –Liege – GER Gr / Bruxelles – NL Gr - modernizace tratě
Berlin, Berlin – Papastrasse (8) – výstavba železničního uzlu
NBS Nürnberg – Ingolstadt (37,5) - výstavba úseku mezi 13. km – 84. km
Břeclav – SK Gr (5) – Optimalizace tratě
(sumy v závorkách jsou uvedené v milionech)

6.5.2005 - 18:50 - Vybraná výročí na železnici v roce 2005

Evropa - V roce 2005 je mnoho významných výročí, která jsou spjata se železniční dopravou.
120 let Tišnovky - 1.9.1885 byl zprovozněn 28,4 km dlouhý úsek Brno - Tišnov
100 let trati Tišnov - Žďár nad Sázavou - 23.6.1905 byla zprovozněna tato trať
150 let Buštěhradské dráhy - oslavy se konají 17.-19.6.2005 v depu Kladno
15 let od rekordu TGV Atlantique - 18.5.1990 byl vytvořen světový rekord kolejového hnacího vozidla na klasické jízdní dráze, v úseku Courtalain - St. Cyr bylo dosaženo rychlosti 515,3 km/h
151 let provozu Semmeringbahn - 16.5.2005 oslaví 41,7 km dlouhá trať vedoucí z Mürzzuschlagu do Gloggnitzu své výročí
75 let provozu Glacier-Expressu - nejpomalejší expres světa jezdí z Zermattu do St. Moritz, poprvé na svou jízdu vyjel 22.6.1930
160 let olomoucko-pražské dráhy - 2.-3.7.2005 se konají oslavy 190. výročí narození Jana Pernera v Bratčicích, další program oslav bude zveřejněn později
110 let provozu Rasender Roland - úzkorozchodná železnice na ostrově Rujana jezdí od roku 1895 mezi městy (Lauterbach) - Putbus - Binz - Göhren
Pozn.: Nejedná se zdaleka o komplexní přehled výročí!

101Evropa - U jízdních dokladů FIP dochází k následujícím omezením:
1. Od 1.1.2006 se nebudou na lodích P&O Ferries uznávat FIPky
2. Každý cestující se sešitkem FIP musí ve vybraných mezinárodních spojích v Itálii zaplatit příplatek ve výši 5€, který musí být uhrazen ještě před nástupem jízdy. Jedná se o vlaky Allegro mezi Itálií a Rakouskem, Riviera mezi Itálií a Francií, vlaky mezi Itálií a Rakouskem/Německem přes Brenner EN 286/287, EN 288/358, EN 289/363, EC 80/81, EC 82/83, EC 84/85, EC 86/87, EC 89/92, EC 93/88, EC 188/189 a vlaky mezi Itálií a Rakouskem přes Tarvisio EN 234/235, EN 239/236, EN 237/238, EN 1234/1235, EN 1236/1237, Ex 1134/1135, EC 30/31, EC 32/33.
3. Od 1.1.2005 je novým členem Sdružení FIP námořní společnost Attica Group, kde na mezinárodních linkách lze využít 50% slevu v úseku Itálie - Řecko, Německo - Finsko a Belgie - Skotsko.
4. Od 1.1.2005 jsou zrušeny výhody FIP na norských tratích NSB a NSB-SJ Myrdal - Flam, Oslo - Karlstad - Stockholm a Oslo - Göteborg. Na trati Asker - Oslo Flughafen Gardermoen neplatí jízdní doklady FIP ve vlacích IC a v expresech zajišťujících dopravu na letiště.

15.4.2005 - 11:05 - Nové ceny slevy EuroDomino od 1.4.2005

kolejeEvropa - 1.4.2005 došlo k aktualizaci cen celoevropských slev InterRail a EuroDomino. Zatímco InterRail zlevnil ve všech případech, u slevy EuroDomino není situace tak jednoduchá. Některé země EuroDomino zlevnily (Belgie o 2 eura, Německo a Irsko o 1 euro). Naopak jiné evropské země cenu EuroDomina mírně zvedly (Finsko, Polsko, Portugalsko Slovinsko a Švýcarsko o 2 eura; Rakousko a Francie o 4 eura). Ostatní železniční společnosti zachovaly ceny v původní výši.
EuroDomino je síťová vlaková jízdenka, která umožňuje libovolně cestovat po dobu libovolně vybraných 3 až 8 dní v průběhu 1 měsíce ve vybrané zemi. Až na několik výjimek lze cestovat s EuroDominem ve všech vlacích bez dalšího příplatku. Jízdenku nelze zakoupit pro zemi, ve které má držitel trvalé bydliště.
Pomineme-li zvýhodněné ceny pro obyvatele ČR, SR, Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska, Ruska a zemí bývalé Jugoslávie, kteří mají 20%ní slevu, nejdražší EuroDomino-26 na 3 dny je v Německu (140€), ve Francii (134€) a v Itálii (130€). Naopak nejlevnější EuroDomino-26 na 3 dny je v Lucembursku (16€), Makedonii (18€) a v Turecku (30€). EuroDomino pro mládež do 26ti let pro ČR na 3 dny stojí 35€, pro SR za stejných podmínek 31€.

logo-cdEvropa - Od 1.4.2005 se sleva InterRail stala atraktivnější. Došlo k poklesu cen u všech zón a zóna D byla rozšířena o železnice Bosny a Hercegoviny. Jízdenka InterRail umožňuje neomezené cestování v době její platnosti po tratích evropských železnic, které jsou rozděleny do 8 zón (A - H). Průkaz platí pro 2. vozovou třídu; příplatky, povinné rezervace a ceny lehátkových a lůžkových příplatků nejsou zahrnuty v ceně. Jízdenku InterRail si mohou koupit i osoby starší 26ti let. Dětem od 4 do 12 let a mládeži do 25 let se poskytují slevy na pořízení jízdenky.
Průkaz se prodává buď pro 1 zónu (platnost 16 dní), pro 2 zóny (platnost 22 dní) či pro všechny zóny (Global - platnost 1 měsíc). Speciální ceny platí pro občany, kteří mají bydliště v České republice, Maďarsku, Polsku a Chorvatsku (20% sleva). Jízdenku nelze uplatnit na území trvalého bydliště držitele.
InterRail (1 zóna, do 26 let, bydliště v ČR) stál do 31.3.2005 168€, od 1.4.2005 stojí 156€. Výjimkou je zóna D (ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina), která se prodává za 133€! Global InterRail (všechny zóny, do 26 let, bydliště v ČR) stál do 31.3.2005 319€, od 1.4.2005 stojí 308€.

taurusEvropa - V roce 2004 se o 20% oproti předchozímu roku zvýšil prodej EURAIL pasů v zámoří. Zvlášť oblíbené se staly síťové jízdenky vybraných evropských zemí v kombinaci s novými členskými zeměmi EU (Rakousko + Maďarsko).

Brusel - Společenství evropských železnic, v němž jsou i České dráhy, se dohodlo na systému kompenzací pro cestující mezinárodních vlaků. Nejméně na 20 procent z ceny jízdného bude mít nárok cestující, jehož mezinárodní denní vlak bude mít zpoždění 60 minut, nebo jehož mezinárodní noční vlak přijede do cílové stanice o více než 120 minut později. Cena jízdenky přitom musí činit alespoň 50 eur (cca 1600 korun). Systém by měl začít platit již 12. prosince s novým grafikonem.

Zdroj: ČTK - Více zde
Tisková zpráva na webu ČD - Zde

23.4.2004 - 0:44 - Plná liberalizace na kolejích EU od 1.1.2007

Ilustrační obrázekEU - Až v těchto dnech se Evropský parlament shodl na přesném znění tzv. Druhého železničního balíčku, který hovoří o tom, že veškerá železniční doprava ve všech členských státech Evropské Unie bude plně liberalizována k 1.1.2007. Právě termín tohoto kroku byl předmětem vášnivých diskusí mezi různými institucemi EU. Konečné kompromisní rešení zní: Mezinárodní přeprava zboží bude otevřena konkurenci od 1.1.2006, vnitrostátní k 1.1.2007. Od těchto dat už nebude docházet k monopolizaci v přepravě zboží a železniční správy a společnosti si budou moci navzájem konkurovat s tím, že musí nejdřve splnit normy, které jasně definuje tzv. První železniční balíček. Ten je již v platnosti a jeho nejvýznamnější pasáž hovoří o nutnosti oddělení dopravních cest od vlaků - tedy o transformaci železniční dopravy. Součástí nových předpisů je mj. i pasáž o bezpečnosti na železnici, kterou lze shrnout do několika nejvýznamnějších bodů:
1) Strojvedoucí i vlaková četa musí alespoň částečně ovládat jeden světový jazyk
2) Strojvedoucí musí znát všechna mezinárodně uznávaná návěští
3) Všechny vlaky budou muset být vybaveny podobně jako letadla černou skříňkou, z níž se dají po nehodě vyčíst její příčiny.
Na ilustračním snímku je lokomotiva 1116.142-9 v žst. Břeclav. -ČTK-

« Newer messages | 1 ... 6 7 8 9 10   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2019 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:43
sets at 16:01
:. New on VLAKY.NET
Poslední příspěvek 120 rokov trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty
Nedávno spomenuté 120. výročie trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov možeme doplniť ďalším, rovnako okrúhlym výročím. S tou traťou totiž súvisí aj trať Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty, ktorá predstavuje ...

Poslední příspěvek Parádní wolsztynská „Parada parowozów 2018“
Mezinárodní setkání parních lokomotiv v místě posledního pravidelného normálněrozchodného parního provozu je tradičním fenoménem. Letos se do polského Wolsztyna vydala i moje maličkost a byla svědkem již ...

Poslední příspěvek ZSSK predstavila 2. zmenu cestovného poriadku
V nedeľu 10. júna 2018 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2017/2018 (GVD). Vďaka vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú ľudia z okolia hlavného mesta cestovať rýchlejšie, ekologickejšie ...