..: All news and reports :..

Souprava railjet na nástupišti ve stanici Hegyeshalom, foto: Ing. Jan Přikryl (SzKT) Hegyeshalom - V minulém díle článku o jednotkách railjet jsme vám představili historii vzniku těchto jednotek a jejich bližší popis. V této části se zaměříme na problematiku, která jistě bude zajímat každého, kdo by se s těmito jednotkami chtěl seznámit osobně. Jedná se zejména o současné i předpokládané budoucí provozní nasazení railjetu, stejně jako (poměrně komplikované) tarifní úpravy, které se těchto jednotek týkají. Stačí si jen uvědomit, že tyto jednotky jsou provozovány po území tří států (Německa, Rakouska a Maďarska), přičemž v každém z nich jsou tarifní podmínky výrazně odlišné. Samozřejmě nebude chybět ani reflexe vlastních zkušeností z cesty touto exkluzivní kategorií vlaků.

railjet 63 München - Budapest, foto: Tomáš Kubovec Budapest, Győr - Rakouský národní železniční dopravce ÖBB historicky dlouho odolával snahám o zavádění vysokorychlostní dopravy. Na konci minulého tisíciletí si začal dlouhodobě půjčovat od Deutsche Bahn soupravy ICE 1. Později došlo k výraznému rozšíření provozu ICE vlaků v Rakousku, v rámci čehož ÖBB rovněž zakoupily 3 vlastní jednotky ICE-T. Navzdory tomu si však kategorie ICE zachovala až doposud spíše doplňkový charakter. Geomorfologické podmínky Rakouska spolu s konfigurací rakouské železniční sítě totiž zavádění klasických vysokorychlostních jednotek příliš nenahrávaly.

Nabízela se sice možnost pořízení pendolin z Itálie, které by byly pro řadu rakouských tratí ideální, ovšem realizaci takové myšlenky bránily obavy z masivního průniku naklápěcích jednotek stejné koncepce v barvách italských dopravců. Tento aspekt zřejmě stál i v pozadí těžkostí při schvalování řady ČD 680 v Rakousku. Navíc určitou roli hrála i vrozená rakouská konzervativnost. Nicméně, po celou dobu byla patrná potřeba zvýšit kvalitativní úroveň rakouské dálkové železniční dopravy. Proto byl krátce po roce 2000 zahájen vývoj jednotek railjet.

Bernina Express, foto: Swiss Travel SystemGraubünden - Železniční společnost Rhätische Bahn (RhB; používá se též italský název Ferrovia retica a rétorománský Viafier retica) jistě netřeba blíže představovat. Tato společnost provozuje poměrně rozsáhlou síť tratí metrového rozchodu na území švýcarského kantonu Graubünden, který je kromě vysokohorské alpské krajiny charakteristický největším rozšířením rétorománského jazyka v rámci švýcarské konfederace. Charakter provozu na této síti se nese v typicky švýcarském duchu: žádné velké změny, důraz na tradici, kontinuitu a spolehlivost provozu. Zdálo by se tedy, že o dění na RhB nemá valný smysl psát, neboť provoz je tu dlouhodobě neměnný. Opak je však ale pravdou, o tom se můžete přesvědčit v následujících řádcích.

ER 9435, Wien Südbf., foto: Josef Petrák Hegyeshalom, Rajka – Dlouhá léta byli cestující a dopravní znalci zvyklí na ustálenou podobu vlaků EURegio, které již několik let spojují maďarský Győr s vídeňským jižním nádražím. Tato podoba je však od pondělka 2. února minulostí. Další změnou v dopravě na hranicích Maďarska, která se v župě Győr - Moson - Sopron chystá, je již dlouho plánované (a toužebně očekávané) spojení slovenské metropole Bratislavy s příměstskými obcemi hned za hranicemi v Maďarsku. Bohužel, spojení nikoliv železniční (byť by se nabízelo samo), ale mezinárodní linkou MHD, aneb kterak železnice kvůli neschopnosti mezistátní dohody drah vyklízí zcela zbytečně pole.

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:47
sets at 19:01