..: Rozhovor s Duškem: vyhýbavé odpovědi a urážky tazatelů :..

Poslední R 1210 Doubrava Jihlava - Pardubice před stanicí Žďárec u Skutče, foto: Matouš Danielka Komentář – Pardubický deník pro své čtenáře v pondělí 5. září uspořádal on-line rozhovor s Jaromírem Duškem. Ten zastává funkci náměstka hejtmana Pardubického kraje, s odpovědností za dopravu a dopravní obslužnost. Zatímco médium pobízelo čtenáře k otázkám na Duškův volební program pro nastávající krajské volby, většinu tazatelů zajímala spíše jeho dosavadní rozhodnutí v oblasti dopravní obslužnosti kraje. Občané například požadovali vysvětlení, proč kraj objednává málo využívané vlaky na některých tratích, za jakých okolností probíhaly poslední škrty v autobusové dopravě či z jakého důvodu kraj nezajišťuje obsluhu páteřních relací spěšnými vlaky. V podstatě nic nového pod sluncem, chtělo by se říci.

Poněkud nestandardní však byly náměstkovy odpovědi. Namísto konkrétních vyjádření, jimiž by si Dušek svoje dosavadní kroky obhájil, zvolil ve většině případů vyhýbavé reakce, občas klesající až k urážkám tazatele. „Rozsah vašich informací se pohybuje na úrovni zapomenutého vojáka v džungli,“ sdělil například na úvod jedné z odpovědí, jiný ze čtenářů si odnesl označení „velmi neinformovaný pisatel mimo mísu“. Nepochodil ani uživatel, který se chtěl dopátrat změny počtu cestujících na trati 238 po zrušení spěšných vlaků – místo toho byl nepřímo označen za „komsomolce“, tedy člena komunistického svazu mládeže, jak Jaromír Dušek s oblibou říká tvůrcům optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji.

Průzkumy volebních preferencí ukazují, že se další Duškova kariéra bude pravděpodobně odehrávat již mimo krajskou samosprávu. Bude-li jeho nástupce alespoň o něco vstřícnější ke svým voličům, půjde do jisté míry o posun k lepšímu.

Komentář nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Radek Papež Poslat mail autorovi | 7.9.2016 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Komentáře

More from ČR Pardubický


  1 2 3 4 5 ... 7      Zpráv na stránku:   
Registered user Petr budvar  mail  
16.09.2016 (12:00)  
DJ: Kterou koncepci máte na mysli? Respektive, který pohled na ni? 1)Z hlediska provozovatelů busů, 2) z hlediska kraje, či snad 3) z pohledu cestujících? Zcela odlišné požadavky! 1) Má zájem na co nejvyšším ritu, logicky bez ohledu na to, zda busy "vozí vzduch", či ne. To co se účelově vytahuje dokolečka dokola u vlaků najednou neplatí. 2)Objednatel má zájem na co nejlepším využití peněz - t. zn. nikoli obsluze venkova/využití veř. dopravy (o čemž jsem psal minule), ale ve skutečnosti na tom, kolik promile/% z toků financí plynoucích do obslužnosti bude moci ukrojit na svoji činnost. K tomu se přidává ještě jakási "kolaterální" příjmová stránka věci odvíjející se od osobních vztahů provinčních politiků a majitelů bus doprav (viz. JIKORD a účelové likvidace Os na trati č.220 uprostřed trvání smlouvy), která je možná na celém problému provinčními bohatci "organizované" veřejné dopravy stěžejní. 3) Pohled cestujícího? Ten by chtěl veřejnou dopravu minimálně jako ve městech, t. zn. nekoukat na JŘ, ono něco pojede, pak začne hromadku využívat. Tomu je třeba pouze vysvětlit, kterak to a to"nelze, drahé, plýtvání, vozí vzduch", vlastně o nás vůbec nejde, pro v ČR obvyklý systém (zájem majitele bus dopravy - porcování peněz spřáteleným "organizátorem" - prebendy účastných - rušení vlaků během smlouvy - neprůhledné "využití" "uspořených" peněz - "organizátor" - majitel bus dopravy), cestujících netřeba. Vzpomeňme na zde avizovanou "tragedii", kterak po Duškovi ubyde 30% cestujících, jak se bez oreda vše zhroutí....
Registered user DJ 
16.09.2016 (10:33)  
Pěkný rozhovor i pěkná diskuse. Když docházejí argumenty, tak názoroví oponenti jsou najedou komsomolci, svazáci apod. Stejně tak když dojdou (či ani nevzniknou) argumenty pro to, že vlaky na lokálkách jsou údajně nákladově stejně drahé jako regionální autobusy, tak se přejde k tomu, že "jinde se rozhazuje ještě víc" (což je sice pravda, ale je to irelevantní vzhledem k diskutovanému srovnání).

Navíc, kdyby šlo jen o cenu účtovanou dopravcem, tak by se zrušila osobní doprava na více tratích, než na kterých k tomu v tom roce 2011 skutečně došlo. Hlavní roli v rozhodování zachovat/nezachovat hrálo i to, jak ta která trať zapadá do dopravní koncepce.
Registered user Petr budvar  mail  
15.09.2016 (19:40)  
r_m - Já zase vidím, že ty údajně na regionálkách "mrhané" peníze jsou naprosto nicotné, marginální v porovnání s jinými z nějakých příčin tolerovanými výdaji (kupř. fotovoltaika, restituce, či stavba nejméně provozně zatížené dálnice v rámci celé EU - D3 - ČB-HD). Co se týká okecávání&argumentů - to dělají především "organizátoři" veř. dopravy, na základě jakýchsi dojmů&politiky&zadání provinčních satrapů staví domeček z "naprosto přesných" čísel, výpočtů, koeficientů. Už jsem to zde psal - ani na té lži, kolikrát je vlastně vlak ČD dražší, nežli busy nějakých Kigarů, Zemků (což jsou ve skutečnosti ti, kteří poroučejí "samosprávám",) se neumí shodnout, jednou je to 3x, pak 5x, zesnulý pracovník JIKORDU Žemlička vyžonglil dokonce číslo 29x.... Rušit umí každý hlupák, jak vidět i jinde.
15.09.2016 (14:39)  
Petr budvar: Já nepracuji nikde jako koordinátor dopravy, ani pro autobusového dopravce. Mě jenom štve, že se místo investic do zrychlování tratí, rovnání oblouků, elektrifikací důležitých tratí, nebo investic do moderních vozidel mrhají prostředky do tratí, kde to nemá absolutně žádný smysl.

Nevím, kde pracujete vy, ale možná byste se uchytil i u samého Duška. Obkecávat, kádrovat, a urážet umíte perfektně. Bohužel bez jediného podloženého argumentu.
Registered user Petr budvar  mail  
15.09.2016 (13:39)  
Pane Minaříku, zde to opravdu nemá cenu. Tak jako socialismus stvořil kdysi kádrováky, tak současnost generuje různé jiné "odborníky", kteří se nimrají v nepodstatných detailech (to myslím celospolečensky), hledajíce si uplatnění. Každý se živí, jak umí. Zvláště v takovém oboru, jakým je posuzování "nerentability" vedlejších tratí. Kšeft je to výborný, zjistíte li, že kupř. JIKORD s.r.o. zbaští ročně eráru okolo 10 mega. To je docela luxusní živobytí, v 11 lidech konzumovat takové peníze a jediné co mít na práci je zakrývání a okecávání čísel, která ve výsledku nelze věrohodně doložit, zato je lze reklamně dle potřeby vytahovat ve prospěch spřátelených veřejně dopravních subjektů. Točí se v tom velké prachy, které potřebují věrohodné "zdůvodnění". Což obvzláště vynikne v kontextu neexistence měřítek - kdy by práce krajských "organizátorů" měla být logicky měřena jen růstem počtů přepravených veřejnou dopravou - což se neděje, takže dotyční "organizátoři" mají další byznys - zdůvodňování, jak nelze veřejnou dopravu tam či onde učinit lákavější. Zkrátka práce snů, své mají jisté a přitom za nic nenesou zodpovědnost.
15.09.2016 (7:49)  
Antonín Minařík: Se započítáváním externalit je to opravdu hodně ošemetné, ale budiž. Když už ale chcete počítat externality do silniční dopravy, měl byste je započítat taky do železniční. Platby za DC u osobních vlaků zdaleka nepokryjí investice do tratí a nádraží. Hasiči, záchranka a policie čas od času vyjíždí I k nehodě vlaku apod.
Pak tady máme náklady na rozvoj infrastruktury i s podílem obcí a krajů cca. 100mld, zdravotnictví 70mld, policie, hasiči dalších dejme tomu 30mld. Od toho byste měl odečíst platby spotřební daně a mýta a jste někde na 100-150mld. Tohle podělíte celkovým dopravním výkonem kolem 50mld vozokm a jste na nějakých 2-3Kč/km. Pro osobní je to míň, pro nákladní a busy je to o něco více. Výsledek i docela pěkně sedí na cenu mýta kolem 6-8Kč/km. Takže ano, nějaké externality tam jsou, ale rohodně ne ve výši, jakou uvádíte.
I se započtením externalit jsou pak ceny dejme tomu 25+6=31Kč/km u autobusu a 100+6=106Kč/km u vlaku.
Takže vlak ano, ale až na tratích, kde jsou odpovídající přepravní proudy a dostatečná traťová rychlost pro jeho efektivní provozování. Rozhodně ne na zapadlé regionální tratě, kde se rozhodl “zachraňovat” dopravu Dušek.
14.09.2016 (22:35)  
Hmm externatily. Zajímavé, že se vždy jen a jen vyčíslují exerní náklady. Ovšem na externí přínosy se nehledí. Zrušíme silnice III. třídy, abychom omezili externí náklady na společnost. Kudy pojedou hasiči? Mléko od krav do města?
A pak je tady ještě jedna věc: Aby autobusy vyšly nevýhodně, tak do jejich provozování započítat veškeré náklady na silnici sloužící pro dopravu (vč těch hasičů, mlékařů a odvozu brambor z pole)? A tomu říkáte správné posouzení? Tak bych to teda nenazval.
Registered user Keprt 
14.09.2016 (10:56)  
Antonín Minařík: já jsem před lety pár článků zaměřených na výpočet "externalit" četl, podepsané jakýmsi Ing. Zemkem (nevím odkud byl, ani zda se tak opravdu jmenoval). Ta metodika byla silně nepřesvědčivá. Ale budiž. Hypotetický střih, přenesme se do ČR, kde na všech stávajících železničních tratích jezdí osobáky a jakékoliv linkové autobusy, jezdící byť v náznaku "souběhu", jsou vylikvidovány (protože jsou pro objednavatele výrazně dražčší, než dnes) a železnice je důsledně upřednostňována. Jaký vliv tato situace vlak-bus bude mít na dopravní situaci v ČR? Na intezitu silničního provozu, na změnu na železnici, na nehodovost, na zdravotní náklady, na krajinu, na zatížení životního prostředí. Já svojí představu mám, i svůj názor na toto "důsledné zpoplatnění externalit". Zajímá mě vaše představa.

Poznámka na závěr; pokud si vzpomínám, žádný z těch "externalitových" článků neuvažoval nad tím, že to "řešení" by se mělo aplikovat na lidi právě v ČR (a nebo třeba v Ugandě, Argentině, Německu, Severní Koree nebo zkrátka někde - zkrátka tam chyběl jakýkoliv společensko-ekonomický kontext).
14.09.2016 (10:25)  
dluhu cca 1000 mld Kč, takže ten, kdo by to chtěl napravit např. do deseti let, měl by ze silniční dopravy dostat ročně 100 mld. Kč

Což je po přepočtu ohromujících 1,50 Kč/km jízdy. A co železnice, ta žádné investice nepotřebuje?
14.09.2016 (5:26)  
Tady stále platí, že se chce slyšet jen to, co se slyšet chce. Opakovaně, a nejen zde, byla ta čísla již dávno uvedena, ale nejsou brána v potaz. Jen stručně. Celá silniční doprava v ČR je ve skutečnosti ročně v propadu 200 - 400 mld. Kč, jen na zdravotních dopadech např. "dluží" ročně až 70 mld., které by měly jít do zdravotnictví, další pak jsou jako dopady z dopravních nehod, opět jde řádově až o desítky miliard, další jsou externality a další. Ale pro zdejší diskutující je asi nejdůležitější a nejlépe doložitelné - náklady na údržbu, opravy, investice do silniční sítě, která je v propadu - dluhu cca 1000 mld Kč, takže ten, kdo by to chtěl napravit např. do deseti let, měl by ze silniční dopravy dostat ročně 100 mld. Kč. Obdobné je to u požadavků na investice a k tomu je nutné připočítat skutečné výdaje na údržbu a opravy sítě, které jsou rovněž v desítkách miliard ročně. Ta uváděná čísla jde dohledat z výpočtů odborníků, kteří se tím zabývají (ale to se zde opět asi nikomu nechce hledat a skutečně to nikdo za Vás jiný dělat nebude - ono je to totiž časově dost náročné). Problém je ale u skutečně vynakládaných částek ,protože je skoro nad lidské síly tato čísla dát dohromady za stát, kraje, města, obce atd. Je to vřadě různých položek, musí se to vyhledávat a dávat dohromady. Bohužel, žádný orgán, tedy ani ministerstvo financí se tím netrápí.
No a po těch vybraných údajích jen k těm autobusům. Tam se to počítalo víckrát a vychází to na silnicích II. a III. tříd od cca 60 Kč/km až přes 100 Kč/km. Opět není ochota to zveřejňovat a kraje dělají (včetně MD) hluché a slepé. Tož tak.
  1 2 3 4 5 ... 7      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko