..: Vláda projedná další osud nechtěných tratí :..

M131 ZMŽ/Švestková dráha, foto: topič Praha — Na programu středečního jednání Vlády České republiky se objevily mezi jinými i návrhy z rezortu dopravy, které mají řešit majetek spravovaný Správou železniční dopravní cesty, a to jak nádraží a zastávky, tak i celé tratě, které jsou z pohledu státu nepotřebné. Zájemcům to otevírá možnosti získat nemovité prostory v nádražích, které už nejsou pro chod dopravní cesty nezbytné. Obdobně chce Ministerstvo dopravy řešit převod na nové nabyvatele u tratí, které jsou z jejich pohledu nadbytečné — některé z nich jsou v současnosti bez pravidelnějšího provozu, na jiných objednávají vlaky obce ze svých rozpočtů.

Pro ministerstvo dopravy jsou některé dráhy bez každodenního provozu nevýdělečné, ztrátové a prodej má jednak snížit náklady SŽDC na údržbu, ale také přinést do kasy státní organizace další prostředky. Odhadovaný výnos z tohoto úplatného převodu činí asi 13 milionů korun. Správa železniční dopravní cesty přitom i přes uváděný převis nákladů nad zisky z poplatku za užití dopravní cesty hospodařila v roce 2011 se ziskem 2 mld. korun, jak uvedl pro ČTK mluvčí SŽDC Pavel Halla. Podle vlády a ministerstva má zisk z prodeje tratí jít do opravy, rekonstrukce a modernizace železniční cesty. Které tratě jsou projednávány? Vládní server jejich výčet neuvádí, ale s jistotou můžeme za aktuální považovat seznam ze září 2010. Všech 10 tratí, které podle ministerstva byly od poloviny roku 2010 posuzovány, byly zároveň od září stejného roku ve správních řízeních navrženy na zrušení. Díky zájmu obcí, spolků, dopravců i jednotlivých aktivistů došlo k zastavení řízení. Namísto symbolické ceny v řádek jednotek až stovek korun za převod mohou obce a spolky očekávat tzv. cenu úřední. Bude vyšší. Internetový deník iDnes uvádí vyvolávací cenu kolem 1,5 mil. korun za kilometr trati.

Projednávaná legislativa může urychlit a zjednodušit převod zájemcům o další provoz tratí. Stejně tak ale může znamenat jejich zrušení — záleží na zájmu státu, jestli očekává maximální výnos bez ohledu na to, jaký bude další osud prodávané infrastruktury, nebo bude posuzovat kromě ceny i záměr všech 54 aktuálně známých potenciálních nabyvatelů. V návrzích, které se na veřejnosti objevily, nebyla výhrada zachovat trať provozuschopnou požadována. Pokud by žádný ze zájemců cenu neakceptoval, očekává se zrušení a fyzická likvidace - náklady na odstranění jednoho kilometru trati se odhadují na 6 mil. korun.

Zdroje: Vláda ČR, ČTK, MF Dnes


Josef Petrák Poslat mail autorovi | 6.3.2012 (22:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 8      Zpráv na stránku:   
13.03.2012 (23:10)  
tarten - Znáte-li skutečné náklady nějaké tratě tak se podělte. Osobně jsem žádnou oficiální sumu nikde neviděl :(
Registered user tarten 
13.03.2012 (20:56)  
JH: když se nepočítají skutečné náklady na údržbu infrastruktury

Ani vy nepočítáte skutečné náklady na údržbu infrastruktury, jen podíl nějakých průměrů kdesi v papírech. Kolik tak asi stojí na 1 km lokálky ten člověk, který ho jednou za delší čas projde (nejen že si to někde v teple odškrtne), pokývá hlavou, že rozpadající se předválečné kolejnice se kupodivu ještě v blátě nerozpadly úplně, i když mnoho nechybí, na zrezlých návěstidlech jsou jako minule barvy a čísla odporující předpisům tohoto tisíciletí, situace na přejezdu se sama od sebe nevylepšila a proto tam dvacítka zůstane i nadále, napíše to do papírů a zase odejde? Půl milionu?

(Nevím, možná ano, pokud je outsourceován přes x dalších firem.)
13.03.2012 (17:21)  
Karel Kovářík - odpovím otázkou. Co tvoří stát? Většinou jsou to občané v roli daňového poplatníka. Co je pro daňového poplatníka výhodnější?

a) 513 000 Kč za km tratě placených státem
b) 513 000 Kč za km tratě placených obcí

přičemž daňový poplatník platí státu, který posléze přerozděluje obcím

Co jsem vyrozuměl, stát chce zpracovat předání tak, že na koleje po předání nedá ani korunu. Dejme tomu, že obec to převezme. Po pár letech zjistí, že provoz neudrží pro havarijní stav, protože na řádnou údržbu si trať nevydělá ani přes lehce zvýšené výnosy z daní způsobené zaměstnaností kolem tratě. Co pak? Snesení tratě pro obec nebude finančně proveditelné a zbudou závazky v podobě likvidace staré ekologické zátěže, protože na trati budou jen pražce (kov zpracují jistá individua).

A zkuste si na vesnici/městě vysvětlit, že chtěli zachování tratě a proto se jim zvyšují koeficienty pro daň z nemovitosti, poplatky .... jenom proto, že obec převzala trať a musí ji udržovat provozuschopnou.

Takže ve výsledku po předání obcím by to bylo:
a) 120 mil ihned
b) 120 mil později + 10,26 mil. ročně
Registered user Kakov 
13.03.2012 (16:42)  
Jiří Hovorka:

co je pro stát katastrofálnější?

a) zaplatit likvidaci 20*6= 120 mil.Kč
b) věnovat trať obci, ať ji provozuje sama na vlastní náklady??

nechcete doufám tvrdit, že varianta a) je pro stát výhodnější??
Registered user Kakov 
13.03.2012 (16:37)  
tarten: to je trefa do černého! problém je že ztrátovost a náklady jsou u SŽDC vykazovány jen papírově, to že jednou týdně tu trať někdo projde, nemůže znamenat náklady v řádu miliónů,
13.03.2012 (16:35)  
Tak jste mě donutili mrknout na konkrétnější údaje. Uváděný model s náklady je totiž značně optimistický!

Investiční výdaje na modernizaci zanedbáme, jedná se o ty nejokrajovější části, kde se bude provádět jen údržba...

SŽDC měla v roce 2010 (dle ročenky MDČR) náklady na údržbu 9 083 000 000 Kč. Budeme tedy uvažovat, že náklady můžou být rozděleny 50 % koridory, 30 % dráhy celostátní, 20 % dráhy regionální. Regionální dráhy (zdroj SŽDC) mají 3 541 km. Prostým výpočtem tak na km regionální dráhy připadá 513 019 Kč, na 20 km tedy 10 260 380 Kč. Těmto nákladů se dá vcelku věřit - potřebujeme držet nějaké zaměstnance na kontrolu, údržbu a provoz tratě + nějaké drobné opravy.

Silnice (včetně dálnic) měly náklady na údržbu ve výši 16 941 900 000 Kč. Silnic máme 55 510 km. Na km silnice (bez rozlišení kategorie, tedy daleko přísněji posuzované než železnice) tedy připadá 305 205 Kč, 20 km tedy 6 104 100.

Promítneme-li toto na uvedený příklad, je rozdíl na projeté vozidlo na infrastruktuře pro vlak katastrofální - 81,845 (po odečtení platby za DC 75,845) Kč/km oproti silnicím 3,873 Kč/km.

V uvažovaném zrušení provozované lokálky tak stát ušetří mnohem více, než kdyby ji zachovával. A při uváděných nákladech 6 mil. Kč/km na snesení tratě se to rentuje během pár let...

A ještě jedna otázka... Je bod zvratu opravdu stanoven správně, když se nepočítají skutečné náklady na údržbu infrastruktury, neměl by být výrazně vyšší?

Možná budu označen jako odpůrce lokálek, ale nadále zůstávám příznivcem železnice na místech, kde má smysl. A to lokálka s pouze osobní dopravou není.
Registered user tarten 
12.03.2012 (22:45)  
Jiří Hovork: stát podporuje lokálky 2x - jednou pomocí dotování infrastuktury, poté příspěvek krajům na dorovnání ztráty z regionální dopravy.

Moment, a jste si jistý, že na těch lokálkách se udělá reálně (nejen papírově) údržba vyšší než je vybraný poplatek za DC? Nejenže se tam nechá i vegetace bujet tak, že poškozuje projíždějící vozidla, ale kvůli dlouhodobým pomalým jízdám z důvodu neúdržby je provoz degradován tak, že nejaké racionální využití tratě nehrozí.
10.03.2012 (21:33)  
Stím souhlasím co člověk to názor.
10.03.2012 (10:19)  
Tomes43 - trváte-li na tom, že se bavíme o kolik se prodraží zastavení vlaku na zastávce, tak jsem ve Vámi uváděných odkazech jsem nenašel k tomuto také ani zmínku...

Pročítal jsem si materiály KŽC a odkazované dokumenty( www.mdcr-vyzkum-infobanka.cz/DownloadFile/12773.aspx), kde je uváděna hodnota 12 cestujích/vlak jako bod zvratu mezi výhodností a nevýhodností železnice. Podle mého názoru je tam logická chyba, když většina pomocných propočtů je vztažena na km jízdy vlaku, ale počet cestujících je stanoven absolutně.

Je to o úhlu pohledu. Objednavatel se rozhoduje podle nákladů na službu, dopravce podle rentability, ekolog pomocí externích nákladů, ... Každému vyjde něco jiného.
  1 2 3 4 5 ... 8      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko