..: Zastavení osobní dopravy na trati z Opavy do Jakartovic :..

809.398-1, Opava východ, foto: Payus Opava — Opava byla hlavním městem rakouského Slezska (po prohrané válce v r. 1742, kdy byla větší část Slezska postoupena Prusku). Až do vzniku země Moravskoslezské v roce 1928 byla sídlem zemských úřadů. Na přelomu 19. a 20. století se Opava stala významným železničním uzlem, byť jen lokálního významu. Trať z Ostravy do Opavy byla stavěna jako odbočná dráha společnosti Severní dráha císaře Ferdinanda a byla oficiálně dána do provozu 17. prosince 1855. V roce 1892 přibyla trať do Horního Benešova. V roce 1895 došlo k propojení nádraží Opava východ a Opava západ – tam od roku 1872 končily vlaky z Krnova a Olomouce. Od roku 1895 byla zahájena doprava mezi Opavou západ a Kravařemi ve Slezsku, v roce 1913 byla trať prodloužena až do Hlučína a v závěru roku 1933 začaly vlaky z Hlučína zajíždět na nádraží Opava východ. V roce 1905 ještě přibyla trať do Hradce nad Moravicí. V současné době se začíná psát další kapitola – místo budování se bude možná rušit. Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhlo jednání náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a životní prostředí Daniela Havlíka se starosty obcí ležících okolo železniční tratě 314 spojující Opavu s Jakartovicemi. Výsledkem tohoto jednání je pro některé poměrně smutná zpráva: pravidelné osobní vlaky se s největší pravděpodobností po 122 letech na tuto trať 6. dubna 2014 vydají naposledy.

Historie

Svobodné Heřmanice, foto: karloslt Osobní vlaky poprvé z Opavy do tehdejší konečné stanice Horní Benešov vyjely 29. června 1892. Do Horního Benešova zajížděly vlaky Severní dráhy císaře Ferdinanda, později Rakouských státních drah a poté Československých státních drah necelých 78 let. Šestý duben roku 1970 znamenal pro původně 30kilometrovou dráhu pětikilometrové zkrácení. Důlní činnost v okolí Horního Benešova způsobila pokles podloží pod tratí a koncový úsek trati ze Svobodných Heřmanic byl proto uzavřen. V závěru 80. let minulého století bylo na trati provozováno 10 párů spojů denně včetně nočních a brzkých ranních spojů. Ty tam jsou doby, kdy ranní spoje svážely dělníky, kteří mířili za prací do Vítkovických železáren nebo do Nové huti Klementa Gottwalda – dříve 300 až 400 cestujících denně (v jednom směru) byl na této lokální trati standard.

S příchodem jízdního řádu 2005/2006 čekalo trať zkracování znovu. Čtyři kilometry dlouhý úsek z Jakartovic do Svobodných Heřmanic sice nebyl zrušen, tak jako úsek do Horního Benešova, byla zde ale zastavena osobní doprava a trať slouží jen dopravě nákladní.

Současnost

Jakartovice, foto: Jindřich Březina Dnes je na trati osobní doprava objednaná Moravskoslezským krajem provozována na 21 kilometrech trati. Mezi stanicemi Opava východ a Jakartovice je v provozu 8 párů osobních vlaků v pracovní dny (v sobotu 7 a v neděli 6 párů) zařazených do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS jako linka V14.

Nákladní dopravu zajišťuje ČD Cargo až do stanice Svobodné Heřmanice. Až na současnou konečnou trati se podívá osobní vlak jen výjimečně při mimořádných jízdách, jaká se konala třeba při oslavách 120. výročí trati nebo na podzim roku 2010 v rámci tradičních jízd pořádaných ŽelPage.

Než se ale pustíte do debat ohledně zastavení osobního provozu na trati, pojďte se, zejména vy, kteří neznáte přesné reálie, blíže seznámit s některými fakty. Údaje jsou převzaty z podkladů Českého statistického úřadu – ze sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Obec Počet obyvatel Autobusové spojení (stav 02/2014)
Otice 1311 900 240, 900 241, 900 242, 900 243, 900 245, 900 262, 905 219
Slavkov 1828 890 716, 900 246, 900 247, 900 269, 905 217
Štáblovice 606 900 241, 900 243
Uhlířov 331 900 241, 900 243
Dolní Životice 1090 890 716, 900 246, 900 247, 900 269
Litultovice 821 890 716, 900 246, 900 247, 900 248, 900 259, 900 269
Mladecko 149 890 716, 900 246, 900 259, 900 269
Jakartovice 1077 890 716, 900 246, 900 259, 900 269

Opava východ hlavní vchod, foto: JiříK. Zastávku Kylešovice najdete ještě v okresním městě – Kylešovice jsou součástí Opavy. Kousíček od zastávky je sídliště, z druhé strany před nedávnem v lokalitě vyrostla spousta rodinných domů. Kylešovice jsou obsluhovány několika linkami městské dopravy (201, 204, 206, 207, 210, 213, 215, 218, 221), výhodou vlaku může být, že vlaky z/do Hradce nad Moravicí (jezdí po stejné trati s vlaky z/do Jakartovic od odbočky Moravice) mají v Opavě přípoj na vlaky do/z Ostravy Svinova.

Zastávku Otice najdete v těsné blízkosti základní školy, severně od zastávky je lokalita vyčleněná pro individuální bytovou výstavbu. Přejít most přes Hvozdnici, za kterou je centrum obce, je záležitost krátké chvíle. Otice jsou s Opavou propojeny linkou místní dopravy č. 219 (s intervalem v pracovní dny 20 až 60 minut, o víkendech a svátcích 1 hodina).

Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící celkem z toho zaměstnanci z toho studenti
Otice 304 209 95
vyjíždí v rámci okresu 242 176 66
vyjíždí do jiných okresů kraje 31 16 15
vyjíždí do jiných krajů 23 9 14
vyjíždí mimo ČR 8 8 0
Obec dojížďky:
Opava 210 147 63
Ostrava 25 14 11
Hradec nad Moravicí 10 8 2

Zastávku Slavkov musíte hledat na samotném jihu obce, než dojdete k obecnímu úřadu, ujdete 1,7 km. Slavkov je s Opavou spojen linkou místní dopravy 217 (v pracovních dnech s intervalem 1 h, o víkendech a svátcích s intervalem 1 až 2 hodiny).

Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící celkem z toho zaměstnanci z toho studenti
Slavkov 460 331 129
vyjíždí v rámci okresu 374 284 90
vyjíždí do jiných okresů kraje 43 23 20
vyjíždí do jiných krajů 35 17 18
vyjíždí mimo ČR 8 7 1
Obec dojížďky:
Opava 322 237 85
Ostrava 29 16 13
Otice 20 16 4
Praha 12 10 2
Brno 11 1 10

Vystoupíte-li z vlaku na zastávce Štáblovice, vystoupíte téměř v lesích, obec nikde. Historicky stanice vznikla u Štáblovického mlýna, ale ten už dnes není. Než dojdete ke štáblovickému obecnímu úřadu, ujdete 3,9 km. Cestou ale projdete i obcí Uhlířov (k tamnímu obecnímu úřadu to je ze zastávky jen 1,6 km). Pokud se vydáte na opačnou stranu, po dva kilometry dlouhé cestě, dojdete do Hertic, které jsou místní částí obce Dolní Životice.

Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící celkem z toho zaměstnanci z toho studenti
Štáblovice 153 120 33
vyjíždí v rámci okresu 132 110 22
vyjíždí do jiných okresů kraje 10 4 6
vyjíždí do jiných krajů 10 5 5
vyjíždí mimo ČR 1 1 0
Obec dojížďky:
Opava 101 81 20
Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící celkem z toho zaměstnanci z toho studenti
Uhlířov 100 69 31
vyjíždí v rámci okresu 84 59 25
vyjíždí do jiných okresů kraje 9 3 6
vyjíždí do jiných krajů 6 6 0
vyjíždí mimo ČR 1 1 0
Obec dojížďky:
Opava 58 38 20
Otice 12 9 3

Zastávku Dolní Životice najdete na západním konci vesnice. K obecnímu úřadu to je asi 900 metrů. Při pohledu na mapu se přímo nabízí posunout zastávku více do centra obce – ke křížení trati s ulicí Štáblovskou. Pak by to bylo k obecnímu úřadu jen asi 240 m.

Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící celkem z toho zaměstnanci z toho studenti
Dolní Životice 186 121 65
vyjíždí v rámci okresu 161 111 50
vyjíždí do jiných okresů kraje 17 7 10
vyjíždí do jiných krajů 6 1 5
vyjíždí mimo ČR 2 2 0
Obec dojížďky:
Opava 115 89 26
Slavkov 26 3 23
Ostrava 10 5 5
Vlakové a autobusové zastávky v Kylešovicích (mapový podklad Mapy.cz), foto: Radek Papež Vlakové a autobusové zastávky ve Slavkově a v Oticích (mapový podklad Mapy.cz), foto: Radek Papež Vlakové a autobusové zastávky ve Štáblovicích (mapový podklad Mapy.cz), foto: Radek Papež Vlakové a autobusové zastávky v Dolních Životicích (mapový podklad Mapy.cz), foto: Radek Papež

Zastávka Litultovice je druhou nejvzdálenější od centra obce. Mnoha lidem se asi nechce šlapat 2,4 km večer neosvětlenou cestou z nádraží do centra obce.

Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící celkem z toho zaměstnanci z toho studenti
Litultovice 170 114 56
vyjíždí v rámci okresu 145 104 41
vyjíždí do jiných okresů kraje 12 5 7
vyjíždí do jiných krajů 11 4 7
vyjíždí mimo ČR 2 1 1
Obec dojížďky:
Opava 97 72 25
Slavkov 11 3 8
Hlavnice 11 7 4

V Mladecku je stanička umístěna na jihovýchodním okraji obce, v samotné blízkosti kamenolomu, který v minulosti hodně využíval železnice pro přepravu drceného kameniva. K obecnímu úřadu je to přes 600 metrů. I zde by se nabízela úvaha, zda by posun zastávky více do centra obce mohl přitáhnout několik cestujících navíc.

Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící celkem z toho zaměstnanci z toho studenti
Mladecko 26 19 7
vyjíždí v rámci okresu 22 17 5
vyjíždí do jiných okresů kraje 3 1 2
vyjíždí do jiných krajů 1 1 0
Obec dojížďky:
Opava 17 12 5

Jakartovice trať protíná v jejich východní části. Do centra obce to je přes 650 m. V roce 1974 se Jakartovice staly „střediskovou obcí“ a jejich součástí se staly Bohdanovice, Deštné a Hořejší Kunčice. Z jakartovického nádražíčka to je: k bohdanovickému kostelu 7,7 km, do středu místní části Deštné asi 3 km a k obchodu v Hořejších Kunčicích ujdete asi 7 km.

Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící celkem z toho zaměstnanci z toho studenti
Jakartovice 159 108 51
vyjíždí v rámci okresu 124 84 40
vyjíždí do jiných okresů kraje 18 13 5
vyjíždí do jiných krajů 11 5 6
vyjíždí mimo ČR 6 6 0
Obec dojížďky:
Opava 78 54 24
Mladecko 14 0 14

Aby byl náš přehled úplný, přidejme ještě mapu Svobodných Heřmanic. Komu z vás by se chtělo pravidelně chodit 2,4 km na nádraží, když autobus v obci zastaví na několika místech?

Vlakové a autobusové zastávky v Litultovicích (mapový podklad Mapy.cz), foto: Radek Papež Vlakové a autobusové zastávky v Mladecku (mapový podklad Mapy.cz), foto: Radek Papež Vlakové a autobusové zastávky v Jakartovicích (mapový podklad Mapy.cz), foto: Radek Papež Vlakové a autobusové zastávky ve Svobodných Heřmanicích (mapový podklad Mapy.cz), foto: Radek Papež

Budoucnost

Opava, Východní nádraží, autobus TQM na lince 264, foto: ŠJů Důvod, kterým zástupci Moravskoslezského kraje odůvodňují zastavení osobní dopravy, je stejný jako u mnoha jiných tratí, které v nedávné době potkal stejný osud - nevytíženost spojů a velká finanční náročnost.

Autobusy, které mají vlaky nahradit, zvládnou cestu z Jakartovic do Opavy zhruba za 35 minut. Jízdní doba vlaků na této trase je srovnatelná - 34 minut. Někteří tvrdí, že s výjimkou Litultovic jsou stanice a zastávky na trati umístěny přímo uprostřed obcí, případně v jejich těsné blízkosti. Zda je tvrzení pravdivé, si můžete ověřit na přiložených mapách. Ti, kteří mají tramvajovou zastávku za rohem, by si jistě brzy rozmysleli, zda by chtěli chodit na vzdálenější vlakovou zastávku, nebo jen kousek na tramvaj (na vesnici na autobus).

Konečné rozhodnutí o osudu trati bude ještě záviset na krajském zastupitelstvu, to ale s největší pravděpodobností rozhodne o zastavení osobní dopravy. Dle vyjádření Havlíka je dost možné, že se zastavení provozu odloží do červnové změny jízdního řádu, osobně se ale přiklání k 7. dubnu.

Nákladní doprava bude prozatím zachována v dnešním rozsahu, padl ale návrh na vybudování cyklostezky na tělese trati. Tento návrh by samozřejmě znamenal úplné zrušení trati. Tyto úvahy jsou ale dle Havlíka prozatím předběžné, protože ve hře je více variant, tou nejpříznivější pro trať je zavedení turistických víkendových vlaků.

Zdroje: Český rozhlas, Opavský deník, Koordinátor ODIS, Český statistický úřad, Wikimedia Commons


M 152.0 Poslat mail autorovi , RaPa Poslat mail autorovi , Vlad Poslat mail autorovi | 23.2.2014 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Jízdní řád

More from ČR Moravskoslezský


  1 2 3 4 5 ... 18      Zpráv na stránku:   
19.03.2014 (17:40)  
* Ušatá: Já si myslím, že tyto teorie jsou hezké a asi by i tak měly fungovat (předpokládám, že mnohde i fungují a lidé jsou tomu rádi), ale nevím nevím, jestli je zrovna tato trať dálkovou či páteřní. A nevím, zda se dá třeba zrovna zde realizovat, že autobusy by měly projíždět od severu k jihu (a naopak) a realizovat přípoje k vlaku a od vlaku. Jediná stanice, kde je tato návaznost realizovatelná je pode mne Mladecko. To ale v ideálním případě znamená, aby tam přijely chvíli před příjezdem vlaku (=páteřního spoje), nejlépe vlaků z obou směrů, a po jeho odjezdu se zase rozjely dále na jih a na sever. Co ale zde? Vynutit kvůli fungování systému rybí kosti křižování v Mladecku? Navíc když je konečná 3 km (dobře, v případě dopravy až do Sv. Heřmanic 7 km) daleko? Nebo to udělat tak, že nebude křižování a autobusy přijedou, pak přijede vlak (vlak je páteřní, tedy nečeká na autobusy, ale ony na něj), ten odjede 3 km (5 minut) do Jakartovic, po rychlé obrátce (1-2 min.) přijede ty 3 km (5 min.) zpět a autobudy po pauze celkem zhruba 15 min. se pohnou z místa a odjedou na svou severní či jižní konečnou. Cestující, který doposud jezdil přes Mladecko z vesnice severnější do vesnice jižnější tu najednou bude trčet 15 min., "protože si někdo na kraji prosadil, aby kvůli obsazenosti vlaku do nějaké Opavy trčel najednou autobus v Mladecku." Navíc dnes vlak po dojezdu do Jakartovic čeká asi 10 minut a jede až pak, protože by byl jinak v Opavě moc brzo. Lidi by musely přijít na vlak o 10 min. dříve a v Opavě by o 10 min. déle čekali na přípoj. Takto je JŘ postaven tak, aby se pokud možno minimalizovaly čekání při přípojích na další vlaky a z dalších vlaků.
* Ušatá a další: je sice pěkné, realizovat základní spoj vlakem a přípoje autobusem, ale nevím, jestli by tuto změnu místní přijali. Jet třeba z Uhlířova do Otic, pak přestoupit na vlak (nebudu uvažovat o tom, že by asi radši použili MHD, protože toto tu úvahu dělá zcela absurdní) a pak pokračovat z východního nádraží dále. Jak bylo už řečeno, velká část obcí leží na autobusových linkách ať už dálkových (vlastní Litultovice, horní okraj D. Životic, Mladecko) či místních. Požadavek v rámci petice byl, aby se zrušil souběh autobusových linek. V praxi by to (přesně podle požadavků) znamenalo: Kylešovice: zrušíme trolejbus do Kylešovic jedoucí kratší trasou a mající častější zastávky a vytvářející městskou dopravu a také několik dalších autobusových linek MHD. Necháme snad jen linku 215, která zastávku zdaleka objíždí - to by mohlo podepsaným uniknout. Otice: Tam taky zrušíme MHD Opava. Slavkov: I zde je třeba zrušit MHD, Slavkov má přece železniční zastávku (podívejte se do přiložených map, kde). Dále: U všech autobusů projíždějících obcemi podle kterých se jmenují zastávky zrušíme spoje nebo alespoň zakážene autobusové zastávky. Jinou možnost nevidím. Neexistuje totiž podle mne žádná autobusová linka (viz odkazy diskutujícího Jiřího Kocourka 23. 2. 2014 - 3. stránka na tomto DF od konce), která by pouze kopírovala tuto trať a která by se mohla tedy zrušit.
* Nepochopil jsem, když kterýsi diskutující psal, že využíval spoj z Kylešovic do Opavy pro přípoj na Ostravu a to teď nepůjde. Přece mu tam bude každou hodinu jezdit motorák od Hradce či na Hradec místo Jakartovického jedoucí co 2 (v jednom případě 3) hodiny. A ten zůstane. Navíc z tohoto má přestup rychlejší. Schválně jsem si zkoušel vypsat spoje z Opavy. V sudou hodinu to vypadá tak, že do 29. minuty postupně přijedou všechny vlaky ze všech směrů (11. minuta od Hlučína, 15. od Jakartovic, 24. Os od Ostravy, 25. Os od Krnova, 26. od Hradce a 29. R od Ostravy). Po půl se pak postupně rozjíždějí: (30. minuta Os do Ostravy, 33. R do Krnova, 42. do Hlučína, 48. na Hradec a 55. do Jakartovic). V sudou hodinu je to narušeno trochu R - bývalým Sp Opava-Ostrava-Č. Těšín jedoucím v kladiva a tím, že R od Krnova přijede až po odjezdu Os na Ostravu, což nevadí, protože sám tam pokračuje. (Ještě poznámka k času vlaku na Jakartovice resp. z Jakartovic: Pro sudou hodinu to platí jen pro odpoledne, dopoledne jezdí vlak ve stejnou minutu liché hodiny.) Takže je vidět, že přípoj do Ostravu (i jinam) je lepší až hradeckým vlakem. A přípoj od Ostravy (i odjinud) je lepší už hradeckým spojem. Nevím, proč jezdí do Opavy dříve (jakartovickým spojem) a naopak při cestě domů čeká až na jakartovický vlak.
* Kdosi tu lamentoval také nad zánikem možnosti jet s kolem do Štáblovic do přírody. Ano, je to problém, ale určitě to jeho občasné vyjetí na kole nespasí dopravu na této trati.
* Taky se tady mluví o tom, že kdyby se odjezd vlaku udělal při souběžných jízdách autobusů dříve, mnoho lidí by přešlo na vlak. To může být samozřejmě také pravda (jestli je to pravda, to by se muselo odzkoušet), ale je to trochu problematicky realizovatelné. Znamenalo by to 1) odjíždět na Jakartovice pokud možno hned po příjezdu všech vlaků ze všech směrů. Tzn. (budu opět brát sudou hodinu, kde je to přehlednější) odjíždět zhruba kolem 40.-45. minuty, kdy odjíždí první vlak mimo směry Krnov (ten je pokračováním vlaku od Ostravy) a Ostrava (ten má přípoj s dostatečným náskokem), protože jinak hrozí při zpoždění přípojových vlaků vlastní zpoždění. A tím pádem by asi musel být posunut vlak na Hradec na pozdější dobu. Tedy vytíženější vlak by čekal na méně vytížený, častěji jedoucí (co hodinu) vlak by čekal na méně častý. 2) by to znamenalo, že by se musely nařízením shora posunout odjezdy autobusů na pozdější dobu. Předpokládám, že zmiňovaná návaznost autobusů na vlak (přesněji řečeno zde citovaný odjezd autobusu nedlouho před odjezdem vlaku) není způsobena až tak "přehnaným soutěžením autobusů s vlakem", ale docílením lepších přestupů v Opavě z vlaků na autobus jedoucí do Litultovic a Hořejších Kunčic; Uhlířova, Štáblovic a Vítkova; Stěbořic a Svobodných Heřmanic. A to, že tyto autobusy cestou obsluhují obce po trase vlaku je druhotné. Tedy pro získání cestujících na trati do Jakartovic by se mělo naštvat cestující z celé široké oblasti.
* Jak už tu bylo několikrát řečeno, tak nákladní doprava je to (samozřejmě na lokálku) v současnosti dost silná. Zajímavý článek je i zde: "http://spz.logout.cz/novinky/novinky.php?poradi=1515". Podle toho je nákladní doprava na vzestupu a zátěž ze Sv. Heřmanic se musí dnes dopravovat nadvakrát. Po zastavení osobní dopravy to pak půjde jednodušeji. Což se tak zatím snažit alespoň o víkendovou dopravu (na to ta trať potenciál určitě má a podle mne by se splnily touhy většiny zde diskutujících, kteří se nemohou smířit s úplným zastavením osobní dopravy) s tím, že nákladní dopravě by to tak nevadilo, protože ta jezdí zejména v pracovní dny. Pokud by musela jet i o víkendu, musela by se přizpůsobit jako dnes. Popř. by mohla být v případě víkendového provozu v poledne větší pauza a to by mohlo stačit. Myslím, že by se to do řádné změny grafikonu před prázdninami mohlo podařit protlačít. A pokud tady někdo zmiňuje možnost otevření lomů u Svobodných Heřmanic někdy po roce 2015 a věří v silnou rekreační dopravu, tak si myslím, že by se nakonec mohla časem zase zavést. Asi by se zase jednalo ale o víkendovou (maximálně každodenně-prázdninovou) záležitost.
* A ještě k tomu posunování zastávek. Myslím, že by to částečně mohlo být realizovatelné právě v Dolních Životicích, jejichž starosta podle všeho jako jediný výrazněji protestoval (v petici se sice mluví o "některých starostech", ale není to tam specifikováno a pokud to byl skutečně jen Životický starosta, tak je to od těch předkladatelů petice trochu podraz). Pro ně má asi trať skutečně velkou roli. Když se podívám na mapu (a když jsem po této trati zase po letech jel - kdysi jsem tamtudy jezdil víkendově dost často do Jakartovic), tak bych to řekl takto: Kylešovice a Otice lepší zastávku nepotřebují, neexistuje bližší místo s lepší dostupností a navíc mají dostatečně MHD. Slavkov: si nedovedu lepší umístění představit (a má MHD, dokonce 2 linky). Štáblovice ani Uhlířov vlevo a ani Hertice vpravo z trati vidět nejsou a asi by se nenašlo lepší místo odkud by to bylo blíže. Dolní Životice - tak by se asi lepší zastávka hodila i když ani ta současná není nejhorší i když se měří od obecního úřadu. Litultovice: To je ta vesnice (přesněji řečeno on je to městys), která je vidět na obzoru než se vjede do lesa a od zastávky to do nich není blíže. Mladecko: Tam se píše, že od středu obce by to bylo blíže, pokud by se postavila zastávka kousek dále. Podle mého odhadu, protože to tam tak trochu z mládí znám, by to muselo být někde těsně u přejezdu a pokud by tam nebylo místo, tak až za vesnicí jak se vjede do údolí s pastvinou vpravo. Ale to by pak nezastavovaly vlaky na dnešním nádraží? Tzn. by se musely autobusy pro místní dopravu (místní návaznost) přesunout k nové zastávce? To by pak nebyla žádná výhoda pro vlak. V případě zastavování u přejezdu by dokonce všechny autobusy zastavovaly na návsi, tedy ještě blíže, a pro přestup na autobus by to bylo ještě horší a v případě zastávky na louce by se musela udělat zastávka přímo tam. Navíc je otázka, kolik lidí by takto přibylo a zda by se vůbec výstavba nového (i nejjednoduššího) perónu vyplatilo. A zadruhé stavět dnes místo vysokého "koridorového" perónu sypané nástupiště by asi nebylo to nejlepší i ve světle snahy dnes stavět bezbariérově. Jakartovice: Tam taky neexistuje lepší místo pro přístup do obce.
15.03.2014 (20:57)  
Ahoj, kdo by snad chtěl podpořit tuto trať a ještě tak neučinil, i když je to asi zbytečné,...má možnost

http://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-osobniho-provozu-na-trati-314-z-opavy-do-jakartovic.html
Registered user SYN 
13.03.2014 (15:20)  
Lampik: troufám si odhadnout že pokud to není překryv vysloveně úmyslný (což bych si ani zdaleka ne vždy dovolil tvrdit, ono někteří lidé vidí zavilé nepřátele všude a přitom jsou jen sem tam někde) tak se ho jen tak nepůjde zbavit, ty busy projíždějí (téměř) ty samé vesnice (busy i mnohé další), nemají stejnou jízdní dobu a tedy se opravdu těžko dají systematicky proložit s vlaky do nějakého doplňku taktu (i když by to jistě bylo hezké).
Takže se asi dají tak stěží odstranit nejkřiklavější nesoulady a to asi bude tak všechno...

I když, tak mě napadá, teď to konečně odstraněno BYLO, ne? (překryvy:)

P.S. Prosím nesnažte se prokázat že vlak je nejlepší tím že to vyslovíte jako předpoklad, na základě toho vše ostatní (kromě toho co vlakem naprosto nelze - obecně tam kam nevede ani poblíž) zrušíte, zakážete, nebo aspoň zmrzačíte, a následně potvrzujete platnost předpokladu tím že všichni jezdí vlakem... protože nejezdí, vlaky by se pravda jakžtakž naplnily těmi co auto nemají, nechtějí nebo nemůžou, ale ty ostatní pak najdete na silnicích zvyšujíce hustotu IGK...
Správná cesta by byla učinit vlak atraktivnější než ostatní možnosti, až na to že na mnoha (jistě ne na všech) tratích zjistíte že aby se toto dalo dosáhnout, je potřeba citelně renovovat trať (občas i přeložky, zlepšení polohy stanic, lepší křižování, kapacita, zabezpečení), nakoupit pořádná vozidla (rychlá, kapacitní, nízkopodlažní, spolehlivá, úsporná) a pak ještě zaplatit jejich slušný (hustý) taktový provoz. A to všechno najednou tvoří fakt masivní balík, který je k dispozici jen místy, zdaleka ne všude. Bez toho to ovšem pak skomírá, a chtít tomuto jevu zabránit kažením (nebo zakazováním) jiných způsobů dopravy je nechutné...
Registered user Lampik 
13.03.2014 (14:24)  
bartik09: K tomu překryvu těch jízdních řádů nemělo nikdy dojít.... Tady vznikla ta chyba.
13.03.2014 (8:45)  
PROST: No takze jak sem psal - kdyz lidi dostali na vyber mezi sukafonem a autobusem, vybrali si autobus...

o nějaké dohodě mezi železnicí a autobusy nemůže být řeč.
A co takhle moznost, ze do Opavy dojedu autobusem a dal pojedu vlakem?

To znamená, že stáhly většinu obyvatelstva (bližší zastávky)
Mozna by do ty petice, hned za bod: "2) Upravení jízdního řádu autobusů, tak, aby nedošlo k překrývání spojů se spoji vlakovými." chtelo pridat jeste: "3) Zrusit autobusove zastavky v obcich - autobus at zastavuje jen u vlakove zastavky, aby nebyl vlak v nevyhode"
To by bylo, abysme tu nevdecnou holotu do vlaku nenahnali!

Ušatá: 1. Lépe přečíst a přemýšlet, nemyslet jednostranně a demagogicky
2. Kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá vše, proč by to nemělo jít

To jsou jen obecny fraze...
Registered user PROST  mail  
13.03.2014 (2:22)  
Tak jsem se 11.3.2014 trochu motal v okolí tratě a zjistil jsem, že do všech obcí již zajíždějí autobusy- linky 243,246 a pod., které však obsluhují i ostatní vesnice mimo trať. To znamená, že stáhly většinu obyvatelstva (bližší zastávky) a na vlaky už zbylo málo cestujících. Je to tak a bohužel se s tím nedá nic dělat. Nejhorší je, že tak to bude asi pokračovat, protože autobusy dublují veškerou žel. dopravu na opavsku. Zajímavá to politika kraje o nějaké dohodě mezi železnicí a autobusy nemůže být řeč.
12.03.2014 (9:54)  
Ušatá: Demagogicky a bez znalosti poměrů na této trati a jejím okolí, píšete ale vy.
1) Píšu už potřetí, že ty autobusy v Opavě fungují jako MHD. Dokonce do Slavkova a Otic jezdilo MHD již za dob minulých jako linky 9 a 10....
2) Autobus rozhodně není pomalejší ani méně pohodlný než ten motorák.
3) Píšete naprostý blábol, že lidem zde autobus vyhovuje míň než vlak. Od doby, kdy celé okolí Opavy přešlo do IDOSu a byly nastaveny zóny a lidem je jedno, jestli jedou vlakem nebo autobusem, tak upřednostňují bus, protože je vyjde za stejné peníze ale pro ně pohodlnější / dostupnější.
4) Jak jsem dříve psal, že tam v dosahu tratě není nic, co by ve větším přilákalo turisty....
5) To že mohutní silniční doprava rozhodně není proto, že by způsobovala mnohamiliardové roční ztráty. Ostatně třeba takový paradox: Když má firma žel. vlečku a chce poslat svoji posunovací mašinku na opravu, tak převoz zajistí raději kamionem než po železnici, protože to vyjde levněji. Nebo proč si myslíte, že Jančura zajišťuje spojení Praha-Brno dál autobusy a nikoliv vlakem?
12.03.2014 (5:26)  
BartíkO9 + JK
1. Lépe přečíst a přemýšlet, nemyslet jednostranně a demagogicky
2. Kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá vše, proč by to nemělo jít

No a k tomu, kdo kam a za jak dlouho dojede? Opět přemýšlet a zamyslet se i nad tím, co píšete Vy. To se bude někdo kodrcat třeba hodinu po vesnicích autobusem a po celé Opavě než někam dojede? Myslete, kombinace zde je možná a nutná a nejen zde. Ale když se nechce, tak to nejde a jen mohutní silniční doprava i se stamiliardovými ročními ztrátami, které se dotýkají všech.
Registered user JK ml. 
11.03.2014 (10:32)  
bartik09: Ono nám model rybí kostry nefunguje ani na Hradci nad Moravicí....natož tady, kde ani fungovat nemůže.
11.03.2014 (9:41)  
Ušatá: To jako ze lidi se budou radsi 20 minut kodrcat sorem na zastavku, tam 10 minut cekat na 15minutovou jizdu sukafonem do Opavy, nez aby tim sorem byli rovnou za 30 minut v Opave?
Myslim, ze ten vas model je (prinejmensim v tomto pripade) uplna kravina. Ale treba se pletu a pravdu mate vy...

Petice? Proc ne? Na to maji pravo. Osobne si myslim, ze nejlepe by bylo nechat o tom rozhodnout v referendu v dotcenych obcich.
  1 2 3 4 5 ... 18      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko