..: All news and reports - Legislativa - ČR Středočeský :..

Pasivní eurobalíza Siemens, foto: SiemensČesko — Správa železniční dopravní začíná zavádět jednotné evropské zabezpečovací zařízení ETCS úrovně 2. Aktuálně oznámila zahájení instalace na čtyřech úsecích hlavních tratí kolem Prahy či přímo v jejím uzlu. První etapa, spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF), by měla vyjít na 327 720 348 Kč bez DPH, EU na ni přispěje částkou až 136 247 915 Kč. Svěřena byla společnosti AŽD Praha.

Motorový vlak na trati 113, foto: Jiří MorcheČížkovice — Je tomu teprve pár měsíců, co proběhla nejen dopravně zaměřenými médii zpráva o změně vlastníka dvou regionálních drah, které byly ve vlastnictví státu. Trať 063 z Dolního Bousova do Kopidlna na pomezí středních a východních Čech a trať 113 z Čížkovic do Obrnic na Ústecku se tehdy přesunuly pod křídla společnosti AŽD Praha (AŽD), která se jinak zabývá zejména výrobou železniční zabezpečovací a sdělovací techniky. Jak ale nyní informoval Drážní úřad i Ministerstvo dopravy ve svém Přepravním a tarifním věstníku, správa těchto tratí i nadále zůstává v rukách Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Důvody jsou zřejmě především legislativní: „Naše společnost nemá zatím splněny všechny kroky, které potřebuje k získání licence na provozování dráhy. Proto požádala o zajištění provozování dráhy na základě řádného smluvního vztahu a obvyklých podmínek do doby, než licenci získáme,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. SŽDC tak bude i nadále zajišťovat jak běžnou údržbu, tak například přidělování kapacity dráhy či řízení dopravy na trati, ačkoliv tak nyní bude činit za úplatu pro nového vlastníka.

Historická souprava, foto: ŽMZ, o.s. Zlonice - Letošní sezóna Železničního muzea Zlonice byla v pořadí již patnáctá, dalších let se však muzeum pravděpodobně nedočká. Jeho provoz v současné podobě před nedávnem označil Živnostenský úřad ve Slaném jako nelegální. Zájemci tak mají poslední čtyři záříjové soboty, kdy mohou muzeum navštívit. Po té bude činnost muzea s nejvyšší pravděpodobností ukončena. Důvody shrnuje předseda občanského sdružení Klub Železničního muzea Zlonice Tomáš Čech: "Živnostenský úřad došel velmi svérázným výkladem Zákona o sdružování občanů k závěru, že zde členové spolku provozují nelegální živnostenskou provozovnu." Vyjádření úřadu se nepodařilo získat, vedoucí živnostenského odboru Lucie Ovšonková uvedla, že k situaci nebude poskytovat žádné informace.

Motorový vůz řady 809 na trati 063, odb. Zálučí; autor: Aleš KunaBakov nad Jizerou - Letos uplyne 125 let od zahájení provozu na trati 063 Bakov nad Jizerou - Kopidlno, která se 41 km kroutí českou krajinou. Jak oznámil Stanislav Penc, kandidát Strany zelených v Královéhradeckém kraji do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, uvažuje se o zrušení této trati. Penc pro ŽelPage uvedl: "Dáváme dohromady podklady, abychom vydali publikaci nebo informační list k jeji záchraně." Tímto Stanislav Penc žádá čtenáře ŽelPage o fotografie a obrázky vlaků, které na trati v minulosti jezdily. Veškeré informace se shromažďují na internetové adrese trat063.blog.cz.

810 - ilustrační fotoStředočeský krajský úřad přehodnotil svůj původní záměr zastavit dotace a tím i provoz na devíti středočeských regionálních tratích. Kraj prohlašuje, že jednal na základě čísel, které obdržel od Českých drah. České dráhy v dokumentu tvrdily, že se na vyjmenovaných tratích přepraví minimální počet cestujících. Jak k číslům přišly se jen těžko dozvíme.
Nyní je jisté, že provoz na některých tratích bude zastaven nejdříve s 1. změnou jízdního řádu, tj. od 26.2.2006. Na kterých tratích se skutečně zastaví provoz se dozvíme později. Je možné, že se kraj bude řídit i peticemi, které dostává. Středočeský kraj se chce také dohodnout s pražským primátorem na financování vlaků, které jsou využívány zejména Pražany.

Původní zpráva z 9.10.2005:

Středočeský krajský úřad navrhl několik tratí, na kterých by měla být zastavena osobní doprava, respektive navrhl tratě, které by přestal dotovat. To vyvolalo řadu nevole a petičních akci.
Petiční akce byla ukončena. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Nedovolený přechodKladno - Drážní inspekce vydala v souladu se Směrnicí evropského parlamentu a rady 2004/49/ES bezpečnostní doporučení týkající se železnice nedaleko zastávky Kladno-Rozdělov na trati Praha–Chomutov. V kilometru cca 30,8 se nachází místo, kde lidé běžně přecházejí koleje, z obou stran k němu vede místní komunikace a u kolejí je umístěna tabulka s nápisem „Přechod a přejezd trati pouze na vlastní nebezpečí.“
Drážní inspekce upozorňuje veřejnost, že toto křížení pozemní komunikace s železniční tratí není železničním přejezdem ani přechodem, už proto, že není označeno výstražnými kříži. Navíc v tomto úseku jezdí vlaky osmdesátikilometrovou rychlostí, při které nemá uživatel pozemní komunikace možnost spatřit jedoucí soupravu s dostatečným předstihem.
Cedule Každý, kdo na tomto místě přechází železniční trať, porušuje ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, za což mu může být Policií ČR dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, uložena pokuta až 5 tisíc korun.

Foto: Drážní inspekce

Celá tisková zpráva DI ČR

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:16
sets at 19:50