..: Drážní inspekce doporučuje změnu sklápění závor :..

Poškození čelního vozu jednotky 680.003, foto: Hitrádio ORION Praha – Drážní inspekce ukončila šetření loňského střetu pendolina s nákladním automobilem ve Studénce. Připomeňme, že 22. července 2015 v 7.41 řidič nákladního automobilu vjel na čtyřkolejný železniční přejezd P6501 v době, kdy již byla dávána světelná a zvuková výstraha přejezdového zabezpečovacího zařízení. Následně došlo ke sklopení závor, které řidič neprorazil a zůstal na železničním přejezdu stát. Do stojícího kamionu narazil vlak SuperCity 512 Pendolino, 3 osoby byly usmrceny a dalších 25 zraněno, včetně strojvedoucího.

Drážní inspekce (DI) ve své závěrečné zprávě shrnula průběh mimořádné události a rovněž vydala několik bezpečnostních doporučení. Ta jsou určena Správě železniční dopravní cesty, Českým drahám, Drážnímu úřadu a Ministerstvu dopravy.

Doporučení Českým drahám i dalším dopravcům spočívá ve dvou bodech:

  • při vzdělávání strojvedoucích se systémově věnovat řešení krizových situací (formou simulátorů či praktického výcviku přímo na vozidle),
  • zaměřit se na správné označování prostor za stanovištěm strojvedoucího tak, aby byla vždy zajištěna volná úniková cesta, a důsledně dbát na volnost těchto prostor.

Nutno však dodat, že při této mimořádné události k pochybení ze strany dopravce nedošlo. „V daném případě, jak vyplývá z výše uvedeného, nebylo zjištěno nic, co by strojvedoucímu znemožňovalo nebo znesnadňovalo rychlé opuštění kabiny strojvedoucího, resp. mu překáželo v únikové cestě. Obdobně lze konstatovat, že strojvedoucí vlaku Ex 512 reagoval na náhle vzniklou situaci zcela správně a nemohl v daném případě učinit více,“ uvádí DI.

Změní se sklápění závor?

Bezpečnostní doporučení určené SŽDC a Drážnímu úřadu se týká problematiky sklápění závor. Je-li přejezd vybaven „celými závorami“, tj. dvěma páry polovičních břeven, měla by se břevna umístěná ve směru jízdy automobilů před přejezdem (vjezdové závory) sklápět již po uplynutí předzváněcí doby, u břeven za přejezdem (výjezdové závory) by sklápění probíhalo stejně jako dnes, tedy až po uplynutí vyklízecí doby. Tato změna má být provedena na všech v úvahu přicházejících železničních přejezdech, jakožto i u nově budovaných přejezdů. V rámci prohlídek či modernizací přejezdů by pak SŽDC měla provést analýzu rizik – posouzení místních podmínek, chování účastníků provozu a ověření parametrů přejezdu (nejdelší a nejpomalejší vozidlo).

Drážní úřad má přijmout taková opatření, která budou směřovat k realizaci tohoto doporučení. Rovněž je zvažována změna normy ČSN 34 2650 tak, aby byl červenobílý nátěr na vnitřní straně břeven závor nahrazen takovým, který nebude na řidiče působit zákazem proražení břevna. Uvažuje se i o doplnění nápisu, který by řidiče nabádal k urychlenému opuštění přejezdu přeražením břevna závory.

Úkolem pro Ministerstvo dopravy je rozšířit povědomí řidičů o možnosti přeražení závor tak, aby v případě uvíznutí mezi sklopenými závorami neváhali opustit železniční přejezd. Dále by mělo být sjednoceno využívání kamerových systémů k prevenci i postihování nezákonného chování řidičů na přejezdech, s čímž souvisí i možnost zvýšení sankcí za porušení zákona.

Odkazy: Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události (PDF)

Tématu železničních přejezdů v souvislosti s loňskou nehodou ve Studénce jsme se též věnovali v článku Dva týdny po Studénce: přejezdy fungují, a co dál?, jenž byl zveřejněn 5. 8. 2015.


Radek Papež Poslat mail autorovi | 19.3.2016 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa Nehody a mimořádnosti

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   
19.03.2016 (9:05)  
Keby ste tak radšej spravili nadjazdy a podjazdy?
  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko