..: Drážní inspekce doporučuje změnu sklápění závor :..

Poškození čelního vozu jednotky 680.003, foto: Hitrádio ORION Praha – Drážní inspekce ukončila šetření loňského střetu pendolina s nákladním automobilem ve Studénce. Připomeňme, že 22. července 2015 v 7.41 řidič nákladního automobilu vjel na čtyřkolejný železniční přejezd P6501 v době, kdy již byla dávána světelná a zvuková výstraha přejezdového zabezpečovacího zařízení. Následně došlo ke sklopení závor, které řidič neprorazil a zůstal na železničním přejezdu stát. Do stojícího kamionu narazil vlak SuperCity 512 Pendolino, 3 osoby byly usmrceny a dalších 25 zraněno, včetně strojvedoucího.

Drážní inspekce (DI) ve své závěrečné zprávě shrnula průběh mimořádné události a rovněž vydala několik bezpečnostních doporučení. Ta jsou určena Správě železniční dopravní cesty, Českým drahám, Drážnímu úřadu a Ministerstvu dopravy.

Doporučení Českým drahám i dalším dopravcům spočívá ve dvou bodech:

  • při vzdělávání strojvedoucích se systémově věnovat řešení krizových situací (formou simulátorů či praktického výcviku přímo na vozidle),
  • zaměřit se na správné označování prostor za stanovištěm strojvedoucího tak, aby byla vždy zajištěna volná úniková cesta, a důsledně dbát na volnost těchto prostor.

Nutno však dodat, že při této mimořádné události k pochybení ze strany dopravce nedošlo. „V daném případě, jak vyplývá z výše uvedeného, nebylo zjištěno nic, co by strojvedoucímu znemožňovalo nebo znesnadňovalo rychlé opuštění kabiny strojvedoucího, resp. mu překáželo v únikové cestě. Obdobně lze konstatovat, že strojvedoucí vlaku Ex 512 reagoval na náhle vzniklou situaci zcela správně a nemohl v daném případě učinit více,“ uvádí DI.

Změní se sklápění závor?

Bezpečnostní doporučení určené SŽDC a Drážnímu úřadu se týká problematiky sklápění závor. Je-li přejezd vybaven „celými závorami“, tj. dvěma páry polovičních břeven, měla by se břevna umístěná ve směru jízdy automobilů před přejezdem (vjezdové závory) sklápět již po uplynutí předzváněcí doby, u břeven za přejezdem (výjezdové závory) by sklápění probíhalo stejně jako dnes, tedy až po uplynutí vyklízecí doby. Tato změna má být provedena na všech v úvahu přicházejících železničních přejezdech, jakožto i u nově budovaných přejezdů. V rámci prohlídek či modernizací přejezdů by pak SŽDC měla provést analýzu rizik – posouzení místních podmínek, chování účastníků provozu a ověření parametrů přejezdu (nejdelší a nejpomalejší vozidlo).

Drážní úřad má přijmout taková opatření, která budou směřovat k realizaci tohoto doporučení. Rovněž je zvažována změna normy ČSN 34 2650 tak, aby byl červenobílý nátěr na vnitřní straně břeven závor nahrazen takovým, který nebude na řidiče působit zákazem proražení břevna. Uvažuje se i o doplnění nápisu, který by řidiče nabádal k urychlenému opuštění přejezdu přeražením břevna závory.

Úkolem pro Ministerstvo dopravy je rozšířit povědomí řidičů o možnosti přeražení závor tak, aby v případě uvíznutí mezi sklopenými závorami neváhali opustit železniční přejezd. Dále by mělo být sjednoceno využívání kamerových systémů k prevenci i postihování nezákonného chování řidičů na přejezdech, s čímž souvisí i možnost zvýšení sankcí za porušení zákona.

Odkazy: Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události (PDF)

Tématu železničních přejezdů v souvislosti s loňskou nehodou ve Studénce jsme se též věnovali v článku Dva týdny po Studénce: přejezdy fungují, a co dál?, jenž byl zveřejněn 5. 8. 2015.


Radek Papež Poslat mail autorovi | 19.3.2016 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa Nehody a mimořádnosti

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   
Registered user Keprt 
19.03.2016 (15:31)  
Jackub: jseš si jist, že ono iracionální chování řidičů a chodců na přejezdech (u chodců i mimo přejezdy) je výdobytkem posledních let? Já si z dětství z 80. let pamatuju - náhodně (nebydleli jsem v závorářském domku) - několik hraničních situací z žel. přejezdu (konkrétně Černošice). Spíš je to tak, že dnes se tyto události více publikují (TV, internet) - dřív to byly lokální záležitosti, bez publicity. Plus jezdí víc aut s lepšími parametry, což k riskování svádí.

Je možné, že drakonická represe (kamery, policajtiu na místě) by chování řidičů na dotčených přejezdech zlepšilo (na nedotčených ne), nicméně hlavní faktor vidím ve vyspělosti společnosti, v respektu k pravidlům. To není záležitost jednoho roku, ani jednoho staletí, ale výsledek civilizačního vývoje na daném území. Cesta směrem k vyspělejší společnosti existuje, ale je pomalá (dolu to naopak může jít velmi rychle) a týká se každého z nás - nikdo druhý nás nevychová, je to čistě osobní záležitost.
Registered user Jackub 
19.03.2016 (15:13)  
Mně na celém "problému" jako nejsmutnější (a nejvíce k zamyšlení) přijde to, že přejezdy a závory existují desítky let, stejně tak desítky let fungují ty automatické a až v poslední době je nutné řidiče/chodce učit, jak se na přejezdu chovat.... :-( Příčinou zvýšené nehodovosti na přejezdech je evidentně masové rozšíření naprosto otřesného a iracionálního (a pro mě naprosto nepochopitelného) chování řidičů/chodců na přejezdech. Nápis na vnitřní straně břeven či jakékoliv další úpravy jsou jen zoufalou snahou, jak minimalizovat důsledky chování blbců (jinak je nazvat opravdu nemohu). Z toho ovšem vyplývá, že se s nehodami na přejezdech budeme muset smířit, protože proti blbosti ještě nikdo nic nevymyslel. Bohužel... :-( A před sebou samým nikoho neochráníte...
Registered user pacey  mail  
19.03.2016 (13:38)  
E699: Dík.
Tak kdyby někdo věděl, jak je to v Blansku...
19.03.2016 (13:26)  
Tzv. sekvenční sklápění závor má své klady i zápory. Odlišný nátěr na vnitřní straně závor s případným nápisem je zajímavý nápad. Avšak chybí mi tam to hlavní - častější a nekompromisnější kontrola účastníku silničního provozu v oblasti žel. přejezdů ze strany Policie.
Registered user E699 
19.03.2016 (13:14)  
pacey: Pár měsíců zpět jsem křižoval v N.Bydžově. Náklad měl Vmax50km/h a ještě byl dlouhý, že neuvolnil přejezd, ten zůstal asi 10 minut uzavřen - než jsme přijeli aby mohl odjet do Ostroměře. A výpravčí nejdřív musel otevřít přejezd asi na 3 minuty, protože mu už po 5. minutě stažených závor volala Policie ČR.

Myslím si že na každý přejezd - nebo typ je to napsané na různě dlouhou dobu.
Registered user pacey  mail  
19.03.2016 (12:28)  
Ahoj, nevíte jestli má SŽDC nějakou normu pro maximální dobu stažení závor?
Nedávno jsem to už po 18 minutách nevydržel a zavolal na 158.
Paní mi řekla, že zavola na nádraží. Asi za 2 min se závory bez projetí vlaku otevřely. V dáli jsem pak viděl náklad, jak stojí na červenou.
19.03.2016 (11:36)  
V některém městě, nyní si nemohu vzpomenout ve kterém, padají napřed pravá břevna (z pohledu řidiče) a potom asi po 5 sekundách levá břevna, uzavárající celý přejezd. Pokud by se tato doba dvoufázového zavírání zvýšila na dvojnásobek, myslím si, že by to značně přispělo ke snížení nebezpečí uvíznutí na přejezdu.
19.03.2016 (11:24)  
Ohryzek: Na Slovensku na 160kovom koridore urovnove prejazdy boli nahradene mimourovnovymi. Ale celkom nechapem co s tym ma Slovensko, ked clanok je o sieti SZDC.
19.03.2016 (9:58)  
Na Slovensku snad přejezdy nejsou nebo co? Už STE SPRAVILI nadjezdy a podjezdy u vás? Ne? Aha.
19.03.2016 (9:58)  
Na začátek by stačilo umístit kamery na 100% koridorových přejezdů a tvrdě trestat všechny ty co jezdí na červenou, klidně 100.000 pokuty, 5 let bez řidičáku a všechny případy pěkně prezentovat na veřejnosti a myslím že že si každý rozmyslí něco takového udělat.
  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko