..: Autobusový terminál v Náchodě byl slavnostně otevřen :..

Nový terminál v Náchodě, 4.7.2014, foto: Radek Papež Náchod — Obyvatelé města Náchoda a cestující, kteří právě přes Náchod směřují, se dočkali nového terminálu veřejné dopravy. Ten je umístěn v bezprostřední blízkosti železniční stanice Náchod a jeho slavnostní otevření proběhlo právě dnes, 4. července 2014 v 11 hodin, za účasti početné politické delegace v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem a starostou města Náchoda Janem Birke. Dočasná stanoviště autobusů v ulicích Raisova a Za Teplárnou zůstávají v provozu až do sobotních večerních hodin, neboť autobusy na nový terminál zamíří až v neděli ráno.

Jak se stavělo

Provizorní stanoviště v ulici Raisova, 4.7.2014, foto: Radek Papež Projektovou dokumentaci na stavbu nového autobusového nádraží vypracoval v letech 2012 a 2013 náchodský Atelier Tsunami, při slavnostním předávání zastoupený Ing. arch. Alešem Krtičkou. Samotná stavba pak vypukla v polovině srpna 2013, kdy byla stání autobusů přemístěna do ulice Za Teplárnou. To však nebylo jediné stěhování. 17. dubna 2014 odstartovala i rekonstrukce okružní křižovatky „Itálie“ na silnici I/14, a tak se odjezdy autobusů přemístily do Raisovy ulice; směr Červený Kostelec a Trutnov však (z důvodu omezeného průjezdu okružní křižovatky „Itálie“) v ulici Za Teplárnou zůstal. Po necelém roce tak nyní pro cestující končí zdlouhavé přesuny a všechny autobusové i vlakové spoje opět naleznou na jednom místě.

Stavbu autobusového terminálu provedla společnost M-SILNICE, celkové náklady dosáhly 34,6 mil. Kč. Městu Náchod se podařilo získat dotaci z ROP NUTS II Severovýchod ve výši 4 mil. Kč.

Výstavba nového autobusového terminálu v Náchodě, 28.11.2013, foto: Radek Papež Rekonstrukce OK Itálie na I/14, 6.5.2014, foto: Radek Papež Výstavba nového autobusového terminálu v Náchodě, 6.5.2014, foto: Radek Papež Výstavba nového autobusového terminálu v Náchodě, 6.5.2014, foto: Radek Papež Výstavba nového autobusového terminálu v Náchodě, 15.5.2014, foto: Radek Papež Výstavba nového autobusového terminálu v Náchodě, 15.5.2014, foto: Radek Papež

Jak je patrné z přiložených fotografií, některé z původních železničních budov z éry StEG již nestojí. Odstraněn byl jednak objekt původní vodárny, zbourán byl i přístavek s veřejnými WC. Během stavby mělo dojít i k rekonstrukci výpravní budovy, avšak z důvodu nevyjasněného převodu nemovitostí ČD RSM na SŽDC z původního plánu sešlo a nové omítky se dočkala pouze jihozápadní stěna budovy.

Jak se otvíralo

Starosta Jan Birke, premiér Bohuslav Sobotka se synem a hejtman KHK Lubomír Franc, Náchod, 4.7.2014, foto: Radek Papež Otevření nového terminálu proběhlo opravdu ve velkém stylu. První projev patřil starostovi města Náchoda Janu Birke, který vzápětí poděkoval všem, kteří mají na stavbě svůj podíl. Premiér Bohuslav Sobotka pak uvedl svého syna jako velkého příznivce autobusové dopravy a následně se spolu s hejtmanem Lubomírem Francem shodli na nutnosti urychlené dostavby dálnice D11 a obchvatu města Náchoda. Náchodský místostarosta Tomáš Šubert hovořil o technických podrobnostech stavby, poté jej za mikrofonem vystřídal Aleš Krtička z Atelieru Tsunami, jakožto projektant nového nádraží.

Nečekaným hostem dnešních oslav se stal cimrmanolog Miloň Čepelka, jenž označil Náchod za další místo, které je s naším největším Čechem spojeno. Náchodští tak nyní mají nejen podkovu, kterou zde při úprku ztratil kůň zimního krále Fridricha Falckého, ale také stopy Járy Cimrmana, které zanechal právě na náchodském nádraží.

První dojmy

Nejeden čtenář by si mohl myslet, že vymoženost v podobě snadného přestupu mezi vlaky a autobusy přichází až s novým terminálem, ten však stojí na místě původního autobusového nádraží. Novinkou je však společný informační systém, jenž zobrazuje odjezdy obou druhů dopravy. Společná je i odbavovací hala, v níž se nachází vnitrostátní i mezinárodní pokladna ČD. Ta nabízí rovněž jízdenky integrovaného dopravního systému IREDO. Úpravou prošel rovněž i přilehlý park, jenž návštěvníky dosud spíše odpuzoval, nyní se stává plnohodnou součástí zázemí pro cestující.

Nový terminál v Náchodě, 4.7.2014, foto: Radek Papež Nový terminál v Náchodě, výstupní stanoviště, 4.7.2014, foto: Radek Papež Nový terminál v Náchodě, 4.7.2014, foto: Radek Papež Nový terminál v Náchodě, společný informační systém, 4.7.2014, foto: Radek Papež Nový terminál v Náchodě, upravený park, 4.7.2014, foto: Radek Papež Nový terminál v Náchodě, odjezdová stanoviště, 4.7.2014, foto: Radek Papež

Autobusová část terminálu se skládá ze tří částí. Nejblíže městu jsou umístěna čtyři výstupní stanoviště, označená V1—V4, vedle nich se nachází odstavná stání pro autobusy. Následuje osm odjezdových stání, ta jsou uspořádána ve dvou řadách (oproti dřívějšímu pilovitému uspořádání) a nesou čísla 1—8. Na odjezdová stání pak přímo navazují dvě stanoviště označená Z1 a Z2, lze se domnívat, že jsou určena pro zájezdovou či zvláštní dopravu (např. pro NAD za vlaky ČD). Zde bych rád opravil text z Náchodského zpravodaje (vydání 7-8/2014), jež tvrdí, že „Cestující (…) mají možnost dostat se suchou nohou z vlakového nádraží na jakékoliv stanoviště autobusového nádraží a naopak“, avšak právě stanoviště Z1 a Z2 zastřešena nejsou.

Ne vše se povedlo

Poněkud rozpačité je provedení označení směrů odjezdů na jednotlivých stáních. Některé názvy jsou zbytečně zkráceny, ač by se vešly celé (Rtyně v P.), jiné jsou zkráceny netradičním způsobem (Ho. Radechovou), u dalších pak text přetéká na další řádek a může způsobit nejasnost, zda se jedná o pokračování řádku předchozího či další destinaci. Nepříjemně překvapeni mohou být polští návštěvníci města, neboť právě názvy polských obcí se nevyhnuly chybám: město Kłodzko je zde psáno jako Klodzko, před týdnem dokonce jako Klodsko, název obce Karłów zde má pak nesprávnou podobu Karlów.

Nový autobusový terminál Náchod, označení odjezdů, 2.7.2014, foto: Radek Papež Nový autobusový terminál Náchod, označení odjezdů, 2.7.2014, foto: Radek Papež Nový autobusový terminál Náchod, označení odjezdů, 2.7.2014, foto: Radek Papež

Abych však nekončil negativně, dodávám, že kladné dojmy bohatě převáží několik drobných nedostatků. Dle mého názoru město Náchod získává další stavbu, na kterou může být hrdé. Doufejme, že si nový terminál co nejdříve najde své spokojené cestující a opět o něco pozvedne úroveň veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji.

Přílohy: Schéma stanovišť s odjezdy podle směrů (PDF, 440 kB)

Zdroje: Náchodský zpravodaj (7-8/2014), Královéhradecký kraj


Radek Papež Poslat mail autorovi | 4.7.2014 (14:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby

  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   
17.07.2014 (0:28)  
Keprt Těch pár jednotek kombinovaných vlaků sice potěší moje šotosrdéčko, nicméně kamionovou dopravu v ČR nijak výrazně nesníží. Pokud vám nejde jen o vlaky, ale i o řešení kamionové zátěže na Náchodsku, tak se bez „negativních motivací“ skrze mýto neobejdete.
Dálnice dopad kamionů nesníží, bydlet vedle dálnice nebo vedle frekventované státní silnice vyjde skoro nastejno. Moderní elektrifikovaná železnice s bezstykovou kolejí je fakt někde jinde, i když i tady se najdou protestující, je jich nesrovnatelně méně nežli u dálnic.
Registered user Keprt 
15.07.2014 (23:11)  
Robert-Antonio: jako doklad, že železnice může být atraktivní a konkureceschopná, vidím nárůst objemu různých forem kombinované dopravy. Očekávat, že dramaticky poklesne počet kamionů, nelze, protože krátké přepravní vzdálenosti, málo koncentrované přepravní proudy. Nicméně, i v ČR jsou příklady, že když se vozí stálý proud zátěže, může být vlak konkureceschopný i na pár desítkách km (Mitas, Esab). Na nějaké drakonické restrikce nevěřím, protože negativně dopadnou i na firmy a přepravy, pro které je silniční doprava jedinou alternativou; dále - není tady společenská poptávka - kolikrát náchoďáci zablokovali tu silnici? Jak a jak intenzivně dávají najevo svůj odpor? Dálnice počet nákladních aut nesníží, ale sníží jejich dopady na okolí.
NIMBY - no, já bych taky dálnici za barákem nechtěl. Problém ale je, že lidi za barákem nechtěj ani tu železnici.
14.07.2014 (21:14)  
Keprt
Cesta přesunu zboží na železnici nevede nějakou nereálnou restrikcí průjezdu přes Náchod, ale pozitivní motivací přepravců
Můžete mi uvést zemi, kde to tak opravdu funguje? Nevím o jediném modelu, kde by samotná pozitivní motivace snížila kamionovou dopravu o významnou úroveň. I Švýcaři přesunuli tranzit do vlaků jen díky masivnímu zpoplatnění silničního tranzitu.
D11 kamionovou zátěž neřeší, ačkoliv spousta komentovníků dokolečka tvrdí opak, jen ji přesune o pár kilometrů dál. Zeptejte se v těch vesnicích, kolem nichž má vést D11.

Hanys
Však já neříkám nic o tom, že by mýto měl platit jen někdo. Nebo snad Náchoďákům čudí jen polské kamiony, zatímco české voní po fialkách? To si musí v Náchodě rozhodnout sami – buď levné jogurty anebo klid pod okny.
Registered user Keprt 
11.07.2014 (0:21)  
lwq: obávám se, že ve své obhajobě obnovy trati Náchod-Kladsko jako podmínky pro odlehčení Náchoda (resp. I/33) od kamionů pomíjíš jednu zásadní věc. Náchodský přechod do Polska je intenzitou provozu zdaleka nejzatíženější od Frýdlantského výběžku po Ostravsko, užívá ho podstatná část přeprav Čechy - Polsko. Otázkou je, proč. Nejsem špeditér ani kamioňák, ale určitě tím důvodem nebude touha přepravců protáhnout své zboží zrovna přes Náchod, ale zkrátka fakt, že přes Náchod je to relativně rychlé a levné.
Řešení vytlačení tranzitu CZ/PL z Náchoda:
a) vybudovat jiný, atraktivnější silniční přechod - např. dostavba D 11
b) přetáhnout přepravce na železnici

Varianta a) - tady asi není o čem diskutovat, jistě se shodneme, že by to šlo, zadarmo by to nebylo, jednou to nejspíš i bude, ale za dlouho.
b) o tom se hodně mluví, podnikání společnosti Metrans a dalších operátorů KD ukazuje, jak to v praxi vypadá.

Ani pro jednu z těchto variant investice do železničního spojení Náchod - Kladsko není potřeba. To zboží nemusí nutně projíždět trasou souběžnou s dnešní silnicí. Železnice už dnes nabízí pro spojení Čechy/PL umírající až mrtvé přechody Černousy, Meziměstí, Královec a nevytížený Lichkov. Proč přidávat Náchod? Cesta přesunu zboží na železnici nevede nějakou nereálnou restrikcí průjezdu přes Náchod, ale pozitivní motivací přepravců - ptejme se u KD. Nicméně - neznám skladbu nákladů v kamionech přes Náchod, ale tak nějak tuším, že značnou část budou tvořit potraviny a objemem nevelké přepravy mezi českými a polskými firmami a to stejně na silnici zůstane. Tak zbývá postavit tu D11 :-)
Registered user Hanys  mail  
10.07.2014 (18:30)  
Iwq
Jenže je to neprůstřelný.Můžeš se obrátit na naše evropský poslance,ale ti zařídí leda co?Leda h.... .Ano je to území kde žijeme a ne úředníci z Bruselu.Ale to musej ty naši slavní politici mít zájem něco řešit a ne jen lézt do análního otvoru. Já bych byl první,který by skákal dva padesát do výšky,když ty kamiony půjdou do řiti.Mám je od baráku sto metrů.Holt daň za bydlení ve městě.
10.07.2014 (16:32)  
lwq - a co udělá kamión, aby se vyhnul zpoplatněnému úseku? Vydá se na Broumov...
Registered user lwq  mail  
10.07.2014 (15:28)  
Jake slozitosti ? Kamion nad 12t, tranzit = 10kCZK/km. Kamion nad 12t do firmy v ramci Broumovskeho vybezku = zadne myto. Jednoduse chceme kamiony poslat do haje, tak se to zavede a EU at si skace jak chce, je to uzemi kde zijeme a ne urednici z Bruselu ... (!)
Registered user Hanys  mail  
10.07.2014 (10:09)  
Já bych tohle tady neřešil,ale když si to načal.Oni to ti Němci nemaj zatím vůbec jistý.Prakticky se má vztahovat jen na cizince. Němcům platícím za jízdu po dálnicích by se totiž o danou částku snižovala současná daň z vozidla.A to se jiným státům moc nezamlouvá a EU už vůbec ne.
Nedovedu si představit,jak to chceš udělat tady.Když zvedneš mýto pro průjezd Náchodem,tak musíš všem.Na to doplatí místní,kteří jezdí směr Broumov,Kostelec...A když to zvedneš jen pro auta směr PL a dál,tak tě sežere EU.Holt máme tu EU a jistá pravidla,takže toho na výběr moc není.
Ale dost už toho plevelu. :-)
09.07.2014 (18:05)  
Nevím jak seš zběhlej v evropským právu,ale tohle bohužel není tak jednoduchý,víme?

Setrvávání v eurosajůzu, a následné vymlouvání se na něj, považuji též za ideologický problém. Nehledě na to, že samotné mýto za průjezd městem není v rozporu s evropským právem, pokud vím tak EU jen stanovuje určitý strop. Německo chystá zavést plošné mýto na všech silnicích a Brusel jen hlídá, aby nezkoušeli cizince kasírovat více než Němce.
Registered user lwq  mail  
09.07.2014 (10:20)  
Cela ta moje "sranda" prijde odhadem na 6mld. + 3mld. smer Polsko. Tedy i kdyby 10mld. neprijde mi to jako nesmyslna castka, kdyz vezmu 3mld. z obchvatu Nachoda (ktery pak nebude treba), dale 3mld. bude tak jako tak tunel pod Vysokovem ...

Jiri Hovorka:
- trat musi zvladnout 120km/h pro rychliky/expresy - ne pro lokalni spoje co zastavuji po cca. 1500m. Moderni elektricka vozidla maji slusnou akceleraci i deceleraci, tedy oproti skleniku to bude jiste posun - i kvuli tem dverim a urovnovym nastupistim.
- absenci dvojkolejky treba resit dalkovym rizenim trati a co nejcastejsimi vyhybnami pro krizovani osobnich vlaku a krizovani s naklady by bylo ve stavajicich stanicich. Je otazka zda je treba takt 15 minut, stacil by delsi. Oproti stavajicimu stavu, kdy bus i vlak maji casto vicenez hodinove intervaly ... A nakladni doprava nepotrebuje jezdit v taktu, ne?
- tunel pod Lewinem je nutnost - to sem zapomnel. Pak neni problem i osobni doprava, nejen nakladni. Pomohlo by to od nakladni dopravy nejen Nachodu, ale i obcim mezi HK a Nachodem, Jaromeri. A cast TIR dopravy smer Kralovec a Trutnov by tudy mohla jet take, pokud v PL pokracuje rozumnym smerem. Prachy nejsou, ale spis nez utopie je to jen moznost, kterou nikdo neuvazuje nebot to neni v mode. V mode jsou autobusy a kamiony. Bohuzel.
- dostavba R35 je na vice nez deset let urcite a dostavba D11 a R11, plus pripadny obchvat Nachoda ? Bohuzel to vypada, ze toho se dozijou mozna moje dospele deti, tedy otazka klidne 15-20let. Ze v CR je infrastruktura na urovni 70. let to je jasne. A co se tyce zeleznice, tak v globalnim meritku je snaha vse rusit a ne podporovat, jako tomu bylo pred valkou - predevsim z lokalek - co se nepostavilo tehdy, to uz je az na naproste vyjimky nepostavi.
- ze jsou v CR daleko zatizenejsi mista bez radneho poreseni stavu dopravy je bohuzel cista pravda. A zlepseni je na dlouho a dlouho, kdyz ze spolecnych penez musime platit i "ztraty" v podobe mafie, korupce a podobnych "odvodu" ...
  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko