..: Odpovědi P. Botka na komentář To fakt myslíte vážně... :..

460.010-2, Lužná u Vsetína - Lidečko, foto: JirkaŠ Komentář – Dne 30. prosince jsme zde na ŽelPage zveřejnili komentář „To fakt myslíte vážně, pane Čunku“, který shrnoval zkušenosti autora z prvních dnů provozu nového dopravce Arriva vlaky na Valašsku. V komentáři byly pak na adresu pana hejtmana Zlínského kraje, resp. jeho náměstka pro dopravu Ing. Pavla Botka, vzneseny dotazy vyplývající ze zkušeností autora i dalších osob. O tento komentář projevil zájem i čtrnáctideník OSŽ Obzor, který ale jeho vydání podmínil současným zveřejněním odpovědí Zlínského kraje na vznesené dotazy. Ty Obzor posléze od Ing. Pavla Botka obdržel a článek formou dotazů a odpovědí zveřejnil. Po domluvě s časopisem Obzor tedy zveřejňujeme tyto odpovědi náměstka hejtmana pro dopravu paralelně i zde na ŽelPage.

Dotaz: Jak je možné, že v zadávacích podmínkách není, že na hlavní, horské, dvoukolejné a elektrifikované trati musí být vozové jednotky elektrické, a naopak že soutěž vyhraje společnost, která pak celou regionální osobní dopravu provozuje (i pod dráty!) jen v motorové trakci? To je náš specifický příspěvek k té uhlíkové neutralitě EU? A nebo je to proto, že v Německu k tomu cíli postupují příliš rychle, tak to musíme v ČR trochu kompenzovat, aby EU té neutrality nedosáhla příliš brzy…(?)

Ing. Pavel Botek, náměstek hejtmana pro dopravu (PB): Požadavkem byly soupravy kapacitně odpovídající poptávce, protože vozit do kopce zbytečně kapacitně předimenzovanou a těžkou (zastaralou) soupravu není ekologické. Elektrická trakce není vždy zcela ekologická, navíc se elektrická energie „ztrácí“ odporem v přenosové síti a záleží tedy také kde a z čeho se vyrábí. Výhodou nezávislé trakce je navíc možnost zajištění přímého spojení např. v relaci Valašské Klobouky – Vsetín.

814 + 914, Velké Karlovice - Velké Karlovice zastávka, foto: David Orság Dotaz: Jak je možné, že v podmínkách není, že použité soupravy musí být aspoň částečně nízkopodlažní? Místo toho tu jezdí soupravy částečně nízkopodlažní (jako předtím Regionovy) a soupravy „vysokopodlažní“, stejně jako ty 43 až 44 let staré „panťáky“.

PB: Jednotky řady 628.2 DB jsou pouze přechodným řešením. V průběhu roku 2021, resp. částečně již od změny jízdního řádu 2020/2021 budou vozidla řady 628.2 dle smlouvy s dopravcem nahrazována nízkopodlažními vozidly. Nejpozději od 1. 1. 2022 tak budou v provozním souboru B zajišťovaném aktuálně dopravcem Arriva vlaky nasazena výhradně nízkopodlažní vozidla.

Dotaz: Jak je možné, že v podmínkách není, že soupravy, které jezdí v době špičky, musí mít aspoň takovou kapacitu, jakou měly soupravy předchozího dopravce, či prostě kapacitu odpovídající obvyklým dopravním proudům v těchto denních dobách? Nebo je to nějaký progresivní přístup k zavedení spartánské výchovy obyvatelstva, tedy aby si důchodci zase zvýšili kondici jízdou „na stojáka“ jako zamlada?

PB: Poptávce odpovídající kapacity vlaků je zajištěno smluvním zajištěním oběhů vozidel.

460.080-5, Lidečko - Lidečko ves, foto: Tomáš Kubovec Dotaz: Jak je možné, že v podmínkách není, že soupravy musí mít přiměřený počet dveří, aby umožnily rychlou výměnu cestujících v přestupních uzlech? Nebo je to nějaký nový psychologický přístup, aby se cestující venku v mrazu trošku zchladili, a tedy zklidnili, když čekají, až na ně dojde řada k nástupu? V době špičky byly totiž čtyřvozové „panťáky“ řady 460, které mají na jedné straně 10 dveří se 12 dveřními křídly, nahrazeny dvouvozovými soupravami s trojími jednokřídlými dveřmi(!).

PB: Dopravce nasazuje vozidla fungující několik let v regionální dopravě ve Spolkové republice Německo a to včetně tamních výběrových řízení na dopravce. Přeplněnost souprav a „hloučky“ při nastupování byly způsobeny pravděpodobně zvýšenou poptávkou kvůli výpadkům některých spojů.

Dotaz: Jak je možné, že v podmínkách není, že provozované soupravy sice mohou být již použité, ale ne starší 10 až 15 let, ale před uvedením do provozu v objednávce kraje musí projít vyčištěním, sanitací a opravou opotřebených součástí interiéru? Místo toho nám tu byly Regionovy vyráběné v letech 2005 až 2012 nahrazeny soupravami Lint 41 a 27 vyráběnými od roku 1996 a pantografy řady 460 vyráběné v letech 1975 a 1976 nahrazeny soupravami řady 628.2 DB vyráběnými v letech 1986 až 1989. No, v průměru je tedy ten vozový park nového dopravce v podstatě stejně starý, jako u toho dopravce předchozího. A v čem je tedy to zlepšení a pokrok?

PB: Regionova není nový výrobek, ale pouze modernizace vozidla ze 70. let minulého století umožňující prodloužení jeho životnosti o 15 let. U první série Regionov bylo stáří 15 let již dosaženo. Vozidla řady 628.2 DB jsou přechodným řešením s postupnou náhradou nejpozději do 1. 1. 2022.

460.066-4, Valašské Meziříčí - Brňov, foto: Tomáš Krajcar Dotaz: Jak je možné, že v zadávacích podmínkách není, že soupravy nového dopravce musí být vybaveny alespoň elektronickým vizuálním informačním systémem, když už ne i akustickým? Vždyť ty staré „panťáky“ měly aspoň ten elektronický vizuální systém na obou bocích koncových vozů a Regionovy tento systém v každém oddílu a doplněný i o akustická hlášení a pokyny. No, možná se předpokládá, že nezavedením informačních systémů se podpoří komunikace a solidarita mezi cestujícími, kteří se jistě rádi vyptají, která souprava je „ta jejich“, a kam to, do čeho vlezli, vlastně jede. Takže tento progresivní systém vlastně napomáhá budování nových sociálních kontaktů a obnově komunikačních kompetencí…

PB: Ve smlouvě je uvedeno, že vozidla, kromě řady 628.2, musí být vybavena fungujícím vnějším i vnitřním audiovizuálním informačním systémem. Způsob označení všech vozidel je předmětem nápravy ze strany dopravce. Za nedodržení smlouvy od začátku provozu bude dopravci Arriva vlaky vyměřena příslušná smluvní pokuta.

Dotaz: Jak je možné, že jste před takto zásadní změnou v organizaci krajské veřejné dopravy souhlasili se zrušením celostátního tarifu ČD, zavedli jste krajské tarify (každý tarif jiný a každý druhý platný od jiného data!), namísto toho, abyste buď zavedli nějaký nový, celostátně platný tarif, kterým by se řídili všichni dopravci, anebo softwarový systém, který by umožňoval cestující odbavit jediným jízdním dokladem na celou jimi projížděnou trasu a který by umožňoval rozpočítání jízdného adekvátně mezi různé dopravce, jejichž služeb cestující na trase musí využít (viz takový systém používaný např. ve Švýcarsku)?

PB: Hlavním důvodem zavedení Tarifu Zlínského kraje je dohled nad tržbami z jízdného, který nebyl jeden ze síťových dopravců schopen jiným způsobem zajistit. Respektive nepřesvědčil vedení kraje, že Zlínský kraj obdrží adekvátní díl tržeb za regionální cestující. Jednotný celostátní tarif je v kompetenci Ministerstva dopravy.

460.060-7, Jablůnka - Vsetín, foto: David Maier Dotaz: Jak je možné, že při tak zásadní změně v organizaci a provozování regionální osobní dopravy jste smluvně nezajistili, aby vybraný dopravce musel alespoň týden před zahájením poskytování dopravní obslužnosti prokázat, že má vozidla v korporátních barvách a opatřená logy firmy a českými popisy ovladačů a záchranných prostředků, že má zajištěná a fungující místa pro odstavování, údržbu a čištění vozových souprav, že má již v provozu plně funkční, zátěžovým testem i testem běžného provozu vyzkoušený systém odbavení cestujících ve stanicích i ve vozech, že vlakový i staniční personál je vybavený pomůckami pro odbavování cestujících a vypravování vlaků a že je plně vybaven pracovními oděvy a obuví jednotného provedení (a s viditelnými logy firmy) pro zimní období a nejpozději v březnu obdobným vybavením pro letní období. Tuto připravenost by v celém regionu zkontrolovala komise odboru dopravy KÚ a teprve s jejím potvrzením by vybraný dopravce směl zahájit „poskytování dopravní obslužnosti“.

PB: Kontrolní dny (včetně představovacích jízd, ukázek funkčnosti dílčích prvků…) probíhaly. Dopravce předvedl plně funkční vzorky s ujištěním, že k datu zahájení provozu bude vozidlový park kompletní a funkční, bude dostatek personálu, funkční odbavovací systém atd. Nedodržení smluvních povinností je ošetřeno příslušnými sankcemi.

Dotaz: Anebo všechny tyto body v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o poskytování dopravní obslužnosti jsou, ale dopravce je prostě neplní? To by pak ale jistě bylo důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy a k vymáhání smluvních pokut a náhrad za materiální i nemateriální škody.

PB: Zlínský kraj je s dopravcem v kontaktu, řešíme jak dílčí možnosti a kroky k nápravě situace, tak možnosti udělení sankcí. Odstoupení od smlouvy je krajní možnost, která krátkodobě neřeší aktuální značné problémy v daném provozním souboru.

Zlatý západ, Hovězí - Janová, foto: IR Dotaz: A jen tak na okraj: Proč byl vybrán dopravce, jehož angažmá umožňuje – sice trošku oklikou, ale přece – aby česká státní pokladna sponzorovala německou státní pokladnu? Není to trošku podivné nakládání s (našimi!) veřejnými prostředky?

PB: Byl vybrán dopravce, který nabídl vyšší úroveň služeb za nižší cenu. Pro Zlínský kraj se jednalo o výhodné řešení. Skutečné provedení služeb však slibům a nyní i smluvním závazkům dopravce vůbec neodpovídá. Věříme, že dopravce dostojí svým závazkům a realizuje slibované služby v původně očekávané kvalitě. V opačném případě jsou možná další řešení situace.


IR Poslat mail autorovi | 21.1.2020 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Dopravci

More from ČR Zlínský


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
24.02.2020 (12:57)  
Takže na jednu stranu se vztekáme, že pod dráty nejezdí 460. A na druhou stranu se vztekáme, že Regionova je NOVÝ motorák, narozdíl od něčeho z roku 1996.

Dál to nemá smysl komentovat. Jen možná by si měl příště tazatel nastudovat podmínky výběrového řízení. A nevěřit lžím o tom, že s novou registrační značkou je to nové vozidlo.
Registered user Antony 
24.02.2020 (10:06)  
V těch otázkách úplně chybí jak je možné že podmínkou nebyla klimatizace.

Celkově by stát měl mít jako podmínku zlepšení služeb, nasazení nových vlaků
1) nízkopodlažních
2) klimatizovaných a
3) celkově tichých a hrůza zvaná Regionova by měla z českých kolejí co nejdříve zmizet někam do Severní Koreje nebo Albánie

Náklady kraje nás nezajímají. Ty se mohou snížit ale nesmí jít o snížení na úkor vlakové dopravy která když nebude fungovat nutí lidi do aut..
07.02.2020 (10:17)  
Arriva napravila nedostatky ve vlacích, finanční sankci od Zlínského kraje se však nevyhne

https://www.kr-zlinsky.cz/arriva-napravila-nedostatky-ve-vlacich-financni-sankci-od-zlinskeho-kraje-se-vsak-nevyhne-aktuality-16053.html
02.02.2020 (15:33)  
od Tomáš Krajcar:
"Není potřeba uměle přidávat spoje, ale zajistit návaznosti a domyslet celý koncept!"

To se mělo řešit dávno, než přišli alternativní dopravci. Dneska je někde bordel nejen v návaznosti spojú ale i s jízdním tarifem u různých dopravců.
Osobně si odmítám kupovat několik jízdenek na projetí státu. Před novým grafikonem mi stačila jedna. Pokud bude národní dopravce ČD nadále ztrácet vozbu vlaků, tak s dopravou po kolejích končím. Začnu jezdit autem.
A popelnicemi Arrivy, ať si jezdí úředníci objednávající dopravu. Snad zjistí ten komfort který zařídili.
Tomuto dopravci se vyhýbám už jen proto, že se tu začínají roztahovat německé dráhy pod touto značkou. Starší generaci železničářů kteří zažili okupaci je z toho špatně. Mě osobně taky ač jsem mladší.
28.01.2020 (7:34)  
Ve Zlínském kraji by se neměla řešit stále jen Arriva, hejtman Čunek a P. Botek, ale smysluplná koncepce veřejné dopravy. Není potřeba uměle přidávat spoje, ale zajistit návaznosti a domyslet celý koncept!

A co se týče Arrivy, bylo to zde již napsáno:
Je možné, že snahou Zlínského kraje bylo uzavřít smlouvu na dopravní obslužnost se subjektem, kterému nebudou muset dávat tolik peněz z tvé a jiných kapes. Jestli se to podaří, aniž by tím utrpěla kvalita cestování se dá vyhodnotit třeba po roce a ne po 6 týdnech.
Registered user A.N. 
27.01.2020 (18:10)  
Topič: co je to výraz nepravdivé tvrzení?
- ty tvoje odkazy jsou strohé a hromadné kopírování textu, nic víc...bez věcné diskuze. Takže k tomu bych dodal:
- pokud je někdo v oboru vystudovaný a ve funkci s tím spojené, asi by o tom něco měl vědět, byť jak známo ne vždy tomu tak je. Ono se dá vystudovat i za 4 a pak se takovému jedinci těžko mnohé vysvětluje
- objednavatele naopak zajímá co pojede, ono je to přímo zakotveno ve smlouvě a dokonce v mnoha případech jde i o konkrétní inventární čísla vozidel téže řady !!!
- EJ je totéž co motorové vozy, pokud chci změnu, musí být k lepšímu a nelze třeba vyměnit E vozidlo za vozidlo M trakce, které plní nižší EURO než třeba ta nenáviděná 814

Pokud někdo chce pokládat otázky (dělat rozhovor) pak by měl tu problematiku znát, jinak z toho vyleze tento paskvil. Samozřejmě nutno dodat, že mnohé cestující tahle problematika nezajímá, pokud vlak plní základní požadavky ZDO. Pak podobný rozhovor lze aplikovat třeba do Blesku.
Correspondent or Member of ŽelPage topič  mail  
27.01.2020 (9:03)  
A.N. Ono to není ani tak o úrovni žp, ale o tom, že to sem absolutně nepatří, protože zde není ta cílová skupina, která by o tom chtěla nebo mohla normálně debatovat.
Co považuješ za normální debatu? Nepravdivá tvrzení, která používáš?

Napsal jsi: Pokud se někdo viz níže odkazuje na odpovědi v článku s tím, že ten člověk musí být zákonitě odborník, neboť přece tu práci vykonává, tak je to absolutní nesmysl.
Toto zde nikdo netvrdil. Jediné, co zde bylo napsáno k odbornosti náměstka pro dopravu je následující: A. N.: řek' bych, že žilinský absolvent Botek o energetice a ekonomice dopravy něco slyšet musel a když mluví o ztrátách v přenosové síti, nemůže být úplně mimo mísu. Ostatně záležitosti trakční energetiky jsou věcí dopravce. Objednatele zajímá za kolik a může mu být jedno, jestli je potah koňský nebo volský.
viz komentář uživatele (gp) z 22.01.2020 8:46

Dále v článku vůbec objednavatel nebere v potaz to, že současné EJ jsou schopny rekuperace...atd.
Jsou vůbec nějaké vhodné EJ k okamžitému nasazení k dispozici?
Registered user A.N. 
26.01.2020 (18:07)  
Ono to není ani tak o úrovni žp, ale o tom, že to sem absolutně nepatří, protože zde není ta cílová skupina, která by o tom chtěla nebo mohla normálně debatovat. Zcela záměrně již nepoužívám obecně některá jména, byť jak jsem dříve uvedl, bylo to myšleno všeobecně, nikoliv jmenovitě...

Pokud se někdo viz níže odkazuje na odpovědi v článku s tím, že ten člověk musí být zákonitě odborník, neboť přece tu práci vykonává, tak je to absolutní nesmysl. Stejný nesmysl jako tvrdit, že model měl být zlepšením - ušetřením, která se možná (ne)dostaví. Dále objednavatel musí vědět co objednává a co kolik stojí a brát v potaz i možnosti dopravců. Zrovna taková 628 nebude asi plnit EURO jako nějaká 814. Dále v článku vůbec objednavatel nebere v potaz to, že současné EJ jsou schopny rekuperace...atd. Je zbytečné sem takové věci psát, ale pokud si někdo myslí, že jsou to odpovědi odborníka, protože on tu funkci vykonává, tak OK...Aneb odpovědi stylu vlk se nažral a koza zůstala celá.
Correspondent or Member of ŽelPage topič  mail  
24.01.2020 (18:11)  
hank: Ale to je asi ta moje zásadní chyba - asi nemám na očích ty správné klapky, které by mě zařazovaly mezi tu správnou názorovou elitu...
Zásadní chybou je mít na očích jakékoliv klapky.

Zato mě zajímá evidentní zhoršení podmínek ve veřejné hromadné dopravě a především to, kam jdou moje peníze vybrané státem na daních a co za ně dostávám.
Oblíbená mantra, vytažená jako "argument" v podobných diskusích. Když tě to tak zajímá, tak jak si vysvětlíš toto:
https://byznys.ihned.cz/c1-66562290-ceske-drahy-loni-zvysily-zisk-o-200-milionu-prispela-hlavne-nakladni-doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_dr%C3%A1hy
Velmi zjednodušeně řečeno, v roce 2017 šlo z tvé a jiných kapes více než 14 mld. Kč ČD. Co si za ně ty a ostatní dostal posoudit nedokážu.

Je možné, že snahou Zlínského kraje bylo uzavřít smlouvu na dopravní obslužnost se subjektem, kterému nebudou muset dávat tolik peněz z tvé a jiných kapes. Jestli se to podaří, aniž by tím utrpěla kvalita cestování se dá vyhodnotit třeba po roce a ne po 6 týdnech.

A nedejbože veřejně vyjádřené levicové postoje jsou i po 30 letech zkušenosti s rozkládajícím se systémem zřejmě některými rádoby opinion-makery zdejších diskusí považovány za poukázku (v nejlepším případě) na psychiatrické léčení...
Zatím jsi prvním, kdo zde veřejně a otevřeně deklaruje nějaké politické postoje.
Registered user hank 
24.01.2020 (15:54)  
Komentáře opět naplnily očekávání. Zdejší diskutéři zřejmě až na výjimky považují pojem "veřejný zájem" za sprosté slovo, zájem soukromníků (včetně quasi-soukromníků vlastněných německým státem) musí být vždy upřednostněn, ať to stojí, co to stojí, a stav, kdy je špatně zakrývanou hlavní funkcí veřejné dopravy být jedním z mnoha převodníků veřejných peněz do soukromých kapes, je zřejmě zcela přirozený. A nedejbože veřejně vyjádřené levicové postoje jsou i po 30 letech zkušenosti s rozkládajícím se systémem zřejmě některými rádoby opinion-makery zdejších diskusí považovány za poukázku (v nejlepším případě) na psychiatrické léčení...

Jako cestujícího mě obsah smluv s dopravci ani jejich organizační neschopnost, natož jejich právo na zisk, nemusejí vůbec zajímat. Zato mě zajímá evidentní zhoršení podmínek ve veřejné hromadné dopravě a především to, kam jdou moje peníze vybrané státem na daních a co za ně dostávám. Ale to je asi ta moje zásadní chyba - asi nemám na očích ty správné klapky, které by mě zařazovaly mezi tu správnou názorovou elitu...
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko