..: Jízdní řád 2019: novinky z Rakouska :..

Talent 3, foto: Bombardier Transportation Vídeň — Na českém území se již několik dnů objevuje sníh, což kromě jiného znamená také blížící se přelom roku. Zatímco kalendářní rok se změní až za více, než měsíc, jízdní řády evropských železnic se změní druhou prosincovou neděli a ačkoliv s sebou změna mnoho výrazných proměn nepřináší, kosmetických změn a úprav s sebou přinese poměrně dost. Zatímco loňský přehled novinek v jízdním řádu rakouských železnic byl poměrně obsáhlý, letošní přehled bude trochu retro, neboť dojde k obnovení několika před lety zrušených přímých mezinárodních spojení. K téměř každoroční zprávě o posílení regionálního provozu do provozu míří také nové soupravy Talent 3 od výrobce Bombardier, se kterým rakouské dráhy uzavřely rámcovou dohodu o dodání až 300 jednotek všemožných konfigurací pro regionální i pro meziregionální dopravu. V oblasti dálkové dopravy k již zmíněným novým mezinárodním spojením pak za rychlou zmínku stojí určitě fakt, že Berlín a Vídeň, dvě hlavní města sousedních zemí, dnes přímé železniční spojení nemají, ale od druhé prosincové neděle letošního roku bude obě města každý den spojovat denní i noční vlak.

Z Berlína do Vídně nejkratší cestou? Ale kdeže…

Jednotky S-Bahn Berlin a ICE-T DB Fernverkehr, foto: Deutsche Bahn

První výstrahu o tom, že díky výstavbě nové vysokorychlostní tratě z Norimberka přes Erfurt do Berlína bude cesta z Vídně do Berlína přes Německo rychlejší i přesto, že vlak ujede o 200 kilometrů delší trasu, než přes Břeclav, Prahu a Děčín, jsme mohli číst již před několika lety. Tato mírně absurdní výstraha, která se stane asi nejjasnějším důkazem o tom, že rozvoj naší železnice poněkud zaspal, vzejde v platnost už od 9. prosince tohoto roku. Doposud pravidelný takt vlaků Vídeň – Pasov – Norimberk – Frankfurt nad Mohanem – Porýní doplňoval doposud jeden pár vlaků, který z Norimberka směřoval přes Kassel do Hamburku. Od změny jej doplní další pár vlaků, který bude z Norimberka pokračovat po nové trati přes Erfurt a Halle do Berlína, kam z Vídně dorazí po sedmi hodinách a 43 minutách jízdy. Pokud by byl vlak trasován skrze Česko, jeho jízdní doba by mezi oběma stanicemi byla osm hodin a 31 minut.

WLABmz luzko

Jak již bylo zmíněno v nadpise, nový denní vlak doplní také obnovený noční vlak a ani ten nebude veden přes Prahu, byť Českem projíždět bude. V jeho staronové trase byl noční vlak provozován naposledy před více než sto lety. Důvod obnovení nočního vlaku mezi Vídní a Berlínem v takovéto trase je ale prostý – noční vlak, provozovaný na komerční riziko rakouských, maďarských a polských drah, trasovaný skrze Prahu, by nákladově vyšel dráž, než skrze Ostravu, Opolí a Vratislav, především kvůli dlouhému úseku od německé hranice do Berlína. K vztahu tohoto vlaku vůči české železnici si napíšeme později, teď jen krátce k přepravnímu vztahu Vídeň – Berlín: jízdní doba přes 11 hodin, časová poloha podobná, jako v dobách, kdy byl tento spoj veden skrze Prahu (odjezd z Berlína po 18. hodině, příjezd do Vídně okolo sedmé hodiny ranní, resp. odjezd z Vídně po 22. hodině, příjezd do Berlína po deváté hodině ranní), vlak navíc nabídne také nové přímé noční spojení Dolního Slezska a Lubušska s Vídní a standard kvality bude odpovídat ostatním spojům, provozovaným pod značkou nightjet.

Další změny v mezinárodní přepravě

EC 104 Sobieski odkloněný na vídeňské Stammstrecke, Nordbahnbrücke, foto: Christoph Kasparovsky

Pozitivní je, že i v příštím roce se počet nových či obnovených přímých mezinárodních spojení zvýší. Od 13. dubna 2019 dojde k obnovení dávno zrušeného spoje IC 204/205 Sobieski, což byly prakticky přímé vozy od stejnojmenného vlaku z Vídně, které se v Petrovicích u Karviné odpojovaly a pokračovaly dále do Krakova. Tento vlak byl naposledy provozován v roce 2006 a v nastávajícím jízdním řádu bude veden z a do Bohumína, kam místo polských vozů přiveze vlak EC 104/105 Sobieski vozy rakouské. Po několikaleté pauze tak opět dojde k zajíždění velmi pohodlných vozů řady Bmpz do Česka, avšak ke zrychlení oproti dřívějšku nedojde – vlak bude i přes četné modernizace tratě mezi českou hranicí a Krakovem potřebovat k překonání 136 kilometrů dvě a tři čtvrtě hodiny.

Modernizovaný vůz IC+ maďarských MÁV-START (InnoTrans 2014), foto: Juraj Kováč

Díky novému spoji Vídeň – Budapešť – Kluž a zpět dojde nejen k zahuštění taktu vlaků mezi Vídní a Budapešti, který tak bude kromě dvou "děr" v provozován v hodinovém intervalu, ale také k novému přímému dennímu spojení Rakouska a Rumunska. To sice existovalo již dříve, ale vlak byl veden do Temešváru přes hraniční přechod Lőkösháza-Curtici, zatímco nový vlak bude veden přes vzdálenější přechod Biharkeresztes-Episcopia Bihor do Kluže, v časové poloze dnešního spoje IC Ady Endre. Na trase mezi Vídní a Budapeští budou také po více, než dvaceti letech každodenního provozu, nahrazeny vozy řad Bpmz a Avmz modernizovanými vozy řad Bpmz a Apmz, které jsou dnes k vidění na EC 172/173 Hungaria.

1014 014 ÖBB, souprava ZSSK, Kitsee, foto: Strnda

Novinka, které se nedává příliš prostoru, ačkoliv je také velmi významná, se týká spojení Rakouska a Slovenska – zatímco dnes je jeden pár vlaků Vídeň – Curych výchozí už z Budapešti, předchozí spoj, který dnes začíná ve Vídni, bude od prosince nově veden už z Bratislavy. Tam se moderní souprava ÖBB railjet dostane na analogicky vedeném spoji Curych – Vídeň – Bratislava pozdě večer. Příjezd před 22. hodinou večerní, resp. odjezd krátce po 6. hodině ranní by mohl tento spoj předurčovat primárně pro obyvatele Bratislavy, směřující na západ Rakouska, nicméně díky obousměrnému přípoji od, resp. na noční vlak do Košic, může být toto spojení atraktivní i pro obyvatele východního Slovenska. Pravděpodobně ale pouze časově či počtem přestupů, neboť přestup z moderní rakouské soupravy do lůžkového vozu řady WLAB, provozovaného v téměř nezměněné podobě již 40 let, může způsobit některým cestujícím kulturní šok. O nejrychlejší spojení pak nepůjde kvůli další novince – obnovení přímého vlaku IC Košice – Vídeň a zpět přes stanici Bratislava-Petržalka. Nový vlak bude mít nezvykle nízké číslo (44/45) a časová poloha bude přibližně o hodinu a tři čtvrtě později, než v jaké byl před deseti lety provozován tehdejší spoj IC Šariš ve stejné trase. Nový spoj IC bude ale oproti tehdejšímu vlaku rychlejší o cca. 30 minut a pravděpodobně v celé trase bude veden jednou lokomotivou, konkrétně Vectronem společnosti ZSSK. Díky těsnému přípoji na railjet ve Vídni bude možno cestovat mezi Košicemi a Curychem lehce přes 14 hodin, ale při takové délce cesty se naskýtá příležitost zamyslet se nad tím, kdo by vůbec takto dlouhou cestu vlakem dobrovolně podstoupil, navíc s vědomím, že má ve Vídni na přestup pouhých 8 minut. Oba spoje, tedy IC Košice – Vídeň i railjet Bratislava – Curych, budou vedeny z bratislavské hlavné stanice přes Petržalku, doposud bylo přímé spojení Košic a Vídně realizováno přes Marchegg. Vzhledem k novým možnostem cestování mezi Košicemi, pohořím Vysoké Tatry a Vídní, bude zrušen přímý lůžkový vůz Košice – Vídeň, jež byl navíc v letošním roce provozován pouze ve vybraných obdobích.

ICE-T,Schwaz - Pill-Vomperbach, foto: Jgcp

Nepatrnou novinkou na závěr tohoto tématu bude obnovení sezónního provozu rychlovlaků ICE do Innsbrucku přes Mittenwald. Tato z větší části jednkolejná trať, vedená podél mnoha lyžařských středisek, byla vždy pevně spjata s alespoň jedním párem mezinárodních dálkových vlaků, začínajících, resp. končících v Innsbrucku. V letošním roce byly vlaky ICE z Hamburku a Porýní ukončeny již ve stanici Garmisch-Partenkirchen, ležící na německém území, ale od v roce 2019 bude opět jeden pár spojů ICE-T z Hamburku zajíždět až do Innsbrucku. V opačném směru bude situace mírně komplikovanější – ve vybrané dny bude vlak veden do Hamburku, v jiné dny zase do Dortmundu. Možnost projet se rychlovlakem ICE po malebné trati z Mnichova do Innsbrucku přes Mittenwald bude pouze o sobotách a nedělích, pravděpodobně celoročně. Přímé noční spojení Vídeň – Budapešť – Lvov – Kyjev bude ve vybrané období okolo svátků a po celé letní prázdniny posíleno o druhý lůžkový vůz.

4024,  Hochzirl - Leithen, foto: Tomáš Kubovec

Posílení provozu se nevyhne ani regionální dopravě mezi Rakouskem a sousedními státy, byť jen přes letní sezónu. Nové mezinárodní osobní vlaky v letní sezóně mezi Villachem a italskou pohraniční stanicí Tarvisio Boscoverde, resp. slovinským dopravním uzlem Jesenice, zlepší mobilitu především turistům a cyklistům. Zatímco do Itálie bude korutanský S-Bahn zajíždět nově (doposud zde pozici regionálních vlaků zastupovaly spoje MICOTRA), v případě spojů do Slovinska dojde k navýšení z jednoho páru vlaků na pět. Nasazeny budou převážně klasické soupravy vozů CityShuttle se stahovacími okny a s vozem, určeným k přepravě jízdních kol. Zmíněné mezinárodní spoje budou provozovány pouze o víkendech od června do září.

Z vnitrostátní přepravy

ÖBB railjet, foto: Zdeněk Šnajdr

Asi nejviditelnější novinkou v jízdních řádech rakouských železnic je změna označení některých vlaků, dnes provozovaných v kategorii railjet. Zatímco "zastávkové" spoje Vídeň – Linec – Salcburk – Villach/Innsbruck budou vedeny ve stávající kategorii, rychlé spoje, mezí Vídní a Salcburkem zastavující pouze ve stanici St. Pölten a v Linci, budou nově označeny kategorií railjet xpress, zkratkou rjx. Půjde tedy převážně o spoje linek Mnichov – Vídeň – Budapešť a Curych – Innsbruck – Vídeň – Budapešť/Bratislava. Mezi Vídní a východotyrolským městem Lienz bude veden v pracovní dny druhý pár vlaků railjet a v pátky, resp. v neděle, zvýšenou poptávku po přepravě pokryje posilový rychlík. Dvojice pozdně večerních vlaků pak umožní pozdější příjezdy cestujícím na trase Klagenfurt – Villach – Salcburk a Graz – Vídeň. Zatímco v prvně jmenovaném případě dorazí vlak do Salcburku 12 minut před půlnocí, v případě druhého vlaku bude naopak příjezd do Vídně dvě minuty po půlnoci. Plánuje se výrazně posílit regionální doprava na východě Rakouska a na západě země vstoupí v druhé polovině příštího roku do provozu nové jednotky Bombardier Talent 3.

Z tarifu

Novinkou bude jízdenka SparScheine Komfort. Za mírně vyšší cenu jízdenky bude v ceně rezervace místa k sezení a především také možnost jízdenku zrušit, což u současné nabídky SparScheine nebylo možné vůbec. Zcela zdarma bude zrušení jízdenky do 15 dnů před začátkem platnosti, za poplatek 50% z ceny jízdenky, minimálně za částku 15 EUR, pak bude možné jízdenku zrušit jeden den před začátkem platnosti. E-shop ÖBB bude nově umožňovat vyhledávání jízdenek dle nejnižší dostupné ceny pro daný den. I tento rok se ale cestující musí připravit na zdražování, byť o dvě desetiny procenta nižší, než je očekávaná inflace. Vnitrostátní jízdné zdraží o přibližně 1,9%, což například v případě jízdenky Vídeň – Linec znamená zdražení z 36,20 EUR na 37,40 EUR.

Zdroj: ÖBB


Adam Vanting Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 20.11.2018 (15:23)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Jízdní řád

Další z regionu Rakousko


registrovaný uživatel M 
23.11.2018 (21:44)  
Detail k Sparschiene Komfort - ta nabídka bude až od února
registrovaný uživatel CART 
22.11.2018 (15:06)  
KEPRT - přesně...
registrovaný uživatel Keprt 
22.11.2018 (14:33)  
CART: no i pro ty Ostraváky je to lepší jen v tom, že je to něco co nebylo, ale jinak ty časové polohy - logicky - taky nejsou právě lákavé. Jsem docela zvědavý, kolik zákazníků si ten vlak získá - míněno v Rakousku/Německu. Cestující z/do ČR a PL to asi nevytrhnou.
registrovaný uživatel CART 
22.11.2018 (12:30)  
EC 172 - v čem je lepší? Kromě pro Ostraváky?
registrovaný uživatel EC 172  mail  
21.11.2018 (17:08)  
NJ přes Ostravu je supr a lepší, než přes Prahu. A ICE Wien - Berlin taky.

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Bejelentkezés
 
 
  
 
   Regisztráció

© 2001 - 2020 ŽelPage - Felelősök


Info
informacni okenko