..: Výpravní budova v Ústí nad Orlicí našla využití :..

Pohled na výpravní budovu v Ústí nad Orlicí, foto: Radek Papež Ústí nad Orlicí — Když 1. září roku 1845 vyjely první pravidelné vlaky na Severní státní dráze z Olomouce do Prahy, dočkali se ocelového oře i obyvatelé jednoho městečka na soutoku Třebovky s Tichou Orlicí. Ano, tím městečkem bylo Ústí nad Orlicí, případně Uście nad Orlicą či Wildenschwert, chcete-li. Až donedávna přitom málokterý šotouš tušil, kde se toto okresní město nachází, a proto v železničních kruzích padl návrh, aby bylo přejmenováno na MuMuN. To se však neujalo. Ústí nad Orlicí vešlo ve známost přibližně před šesti lety, kdy se začalo diskutovat o projektu stavby Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí a s ním související demolicí stávající výpravní budovy.

Někteří všímaví občané vypozorovali, že by se mohli díky ústecké nádražní budově alespoň trochu zviditelnit, a tak uspořádali řadu happeningů, z nichž jmenujme zejména slavnostní příjezd ministerské družiny rychlovlakem SC Pendolino přímo do centra dění. Vše vyústilo v prohlášení stavby za kulturní památku. Co ale s takovou památkou, kterou nechtějí ani České dráhy, ani Správa železniční dopravní cesty? Je to jasné. Zbourat ji nemůžeme, musíme počkat, až spadne sama. Nebo je to všechno jinak?

Co s ní?

Ústí nad Orlicí, foto: Jakuza Od doby, kdy se o demolici či zachování ústecké výpravní budovy začalo jednat, se objevilo několik návrhů, jak ji využít. Jelikož se stavba ukázala jako nevhodná pro umístění technologií staničního zabezpečovacího zařízení, měla sloužit např. jako městské muzeum, kulturní centrum či dokonce archiv SŽDC. To se ale teď mění. Na scénu přichází nový investor, jenž si je vědom historické a kulturní hodnoty této budovy a má pro ni takové využití, jaké svět ještě neviděl. V Ústí nad Orlicí bude otevřen první domov důchodců pro příznivce železnice v Evropské unii. Financování projektu je zajištěno přes evropské dotační tituly z Operačního programu Doprava, což nám pomůže tento program dočerpat.

Pojďme si nyní tento projekt blíže představit. Ačkoliv se jedná o teprve připravovaný záměr, je další popis proveden v přítomném čase, neboť je převzat z podnikatelského plánu investora.

151.001 ČD na IC 582 Jan Perner, Bezpráví, foto: Tomáš Kubovec Domov důchodců pro příznivce železnice im. Jana Pernera je zařízení, které svým klientům poskytuje služby ubytování i stravování, dále napomáhá s využitím volného času celou řadou volnočasových aktivit. Kapacita DDPŽ je pouhých 30 klientů, neboť zařízení dbá na ničím nerušený rozvoj osobnosti každého klienta. Zařízení je upraveno na bezbariérové, v obou křídlech budovy je umístěn výtah. Každý pokoj je vybaven osobním počítačem s přístupem na internet, přičemž ve složce oblíbené webového prohlížeče jsou uloženy odkazy na nejdůležitější servery (ŽelPage, K-report, Babitron, GRAPP, vlaky.net). Dále jsou pro potřeby klientů nainstalovány nejnovější verze různých železničních simulátorů, a to z oblasti práce strojvedoucího i vlakového dispečera. V pokoji rovněž nemohou chybět skobičky na zdi pro zavěšení oblíbených železničních kalendářů.

Světový unikát

Bylo by však zbytečné popisovat jednotlivé detaily řešení pokojů či celého zařízení, pokud bychom opomenuli to nejdůležitější. Bývalá výpravní budova je skrznaskrz protkána sítí modelové železnice, jež je zavedena do každého z pokojů. V jednotlivých pokojích se pak nachází vždy část trati se železniční stanicí, která je pojmenována dle přání konkrétního klienta. Dle předběžného průzkumu mezi potenciálními klienty by se až 10 stanic mělo jmenovat Bezpráví, proto bylo rozhodnuto, že konečné slovo při pojmenování stanic bude mít vždy dispečer kolejiště. Ten sídlí hned vedle místnosti ředitele a v době, kdy je zaveden provoz na kolejišti, dohlíží na jeho bezpečnost a plynulost.

Klub železniční modelářů Hradec Králové, foto: Walker KŽM Přerov, brejlovec – model a skutečnost, foto: Josef Petrák

Každý klient je při nástupu do zařízení vybaven startovacím setem, přičemž si může vybrat, zda dá přednost motorovým vozům, dieselovým nebo elektrickým lokomotivám či elektrickým jednotkám. Z již zmíněného průzkumu vyplynulo, že největší zájem bude o bardotky a brejlovce, investor tedy uvažuje o uzavření smlouvy s některým z dodavatelů, díky které by mohl získat množstevní slevu.

Další služby

Domov důchodců pro příznivce železnice nabízí svým klientům i další možnosti, jak využít volný čas. Jmenujme například tematické výlety do okolí, mezi které patří jízda zvláštním vlakem Mladějovské průmyslové dráhy, exkurze na různá pracoviště v rámci železniční stanice Česká Třebová nebo oblíbená hra najdi si svůj tunel v nedaleké Chocni. Speciální nízkopodlažní vlak pak zaveze klienty na železniční hřbitov v České Třebové, a to vždy každou lichou neděli, na Dušičky jsou vypravovány i posilové spoje.

Česká Třebová, foto: Jan Štěnička Lokomotiva řady 362 u žst. Choceň, foto: Žíža

Nespornou výhodou pro klienty ústeckého domova důchodců je i možnost zastavení jakéhokoliv vlaku (osobní dopravy) ve stanici Ústí nad Orlicí, a to s prominutím jinak požadovaného poplatku za mimořádné zastavení vlaku. Takový vlak pak zastaví přímo u bývalé výpravní budovy, neboť cesta podchodem na jiné nástupiště by mohla být pro klienty náročná.

Jak se k nám dostat?

Ústecký DDPŽ má celkem 4 oddělení, do nichž jsou klienti přijímáni dle své železniční orientace. Jsou to Oddělení železničních historiků (OŽH), Oddělení železničních fotografů (OŽF), Oddělení projížděčů tratí (OPT) a Oddělení tvůrců jízdního řádu (OTJŘ).

Při nástupu do DDPŽ je nutné ověření kvalifikačních předpokladů, tedy znalostí ze železniční historie (kdy přijel první vlak do náhodně vybrané železniční stanice v ČR), základů fotografie (co je to svätobrána, jak určíme správný násvit), znalostí železniční sítě (vyjmenovat všechny tunely v bývalém Československu a seřadit je podle délky) nebo tvorby jízdního řádu (výpočet provozních intervalů v železniční stanici Ústí nad Labem západ). Na základě tohoto krátkého testu je pak klient zařazen na vybrané oddělení.

Popřejme tedy investorovi, ať se mu jeho záměr vydaří. Je totiž i naším přáním, abychom své stáří prožili důstojně a pokud možno v takovém prostředí, které nám není cizí a které nás těší.

Upozornění: Čtete-li tuto aktualitu jindy než v posledním dnu v roce, pak vězte, že se jedná o silvestrovskou fikci.

Zdroje: ŠotoHouse Development, JŠP, WildDuck Agency


Radek Papež Poslat mail autorovi | 31.12.2014 (12:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Fikce a vtipy

More from ČR Pardubický


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
31.12.2014 (12:26)  
ale nápad by to bol :D
31.12.2014 (12:12)  
Nachytal jsem se.. :D Úplně jsem zapomněl, že je silvestr.. :)
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko