..: RegioJet do nového JŘ vjede pozvolna, poprvé ale překročí hranice :..

162.115 RJ se soupravou IC RegioJet, Starý Kolín (22.10.2011), foto: Louis ArmstrongBrno — Otevření jízdního řádu 2011/2012 pro RegioJet nebude tak grandiózní, jak společnost původně doufala. Podle oficiálního vyjádření žlutého dopravce dostává zachování kvalitativní úrovně služeb přednost před skokovým nárůstem denních spojů, jenž by provozní zálohy RegioJetu ztenčil na minimum a vystavil tak firmu vážným rizikům v případě mimořádností, na které je zimní období obvykle více než štědré. Od neděle 11. prosince proto stávající nabídku žlutých vlaků doplní pouze polední IC 1009 s odjezdem 10.33 z Prahy a večerní obratový IC 1018, který vyjede z Havířova v 18.27. Další spoje do cílového počtu devíti párů chce firma doplnit v následujících měsících. Nový jízdní řád ale přesto do zdejších železničních končin přinese jednu zásadní novinku: vůbec poprvé zahájí středoevropský osobní dopravce pravidelnou vlakovou linku dále než do pohraniční stanice. Na mapu destinací Regiojetu tak ještě před Vánoci přibude slovenská Žilina, kde společnost zároveň otevře své prodejní místo. Konkurovat zde bude službami a vnitrostátním tarifem, soupeřit ale bude muset s rychlejšími expresy a pendolinem. Žlutých vlaků se navíc dočkají také obyvatelé Těšínska, byť zatím pouze jednou denně.

Opatrnost dostává přednost, spoje budou přibývat postupně

Lokomotiva od plzeňské Škodovky a vagony od Rakouských spolkových drah.„Ze zkušeností víme, že kvalita má přednost před kvantitou. Tato zásada musí bezpodmínečně platit i u našich vlaků. Proto jsme se přiklonili k rozhodnutí přidávat další spoje postupně a nestavět naše zákazníky před kompromisy,“ objasňuje soukromý dopravce pozdní změnu plánů na svém oficiálním facebookovém profilu. Přidáním jednoho nového páru spojů místo původně zamýšlených čtyř se tak firma částečně chrání před možným katastrofálním výpadkem, který by jí hrozil v případě vyčerpání všech provozních záloh. Teprve ke konci roku obdrží z dílen poslední sérii repasovaných vozů řad ABmz a Ampz, které v současnosti využívá jako přechodné řešení, než budou dodány zcela nové osobní vagony z rumunského Aradu. První z nich očekává RegioJet na jaře, přičemž v průběhu příštího roku by kromě velkoprostorových vozů druhé třídy chtěl postupně doplnit i třídu první a prémiovou.

I přes svou pragmatickou podstatu je nicméně prosincový odklad nasazení dodatečných spojů dalším z řady nepříjemných zpoždění, která žluté vlaky provázejí od samého počátku projektu dálkových vlaků Student Agency. Na dosavadních prodleních se podepsaly jak komplikace s homologací lokomotiv Škoda 99E2, tak i komplikované financování nákupu nových vozidel. Negativní nádech oznámené změny se RegioJet snaží mírnit upozorňováním na svou snahu o zachování maximální možné kapacity u stávajících spojů v zákaznicky zajímavém vánočním období. Přidání dalšího denního páru slibuje na 1. února, zatímco zbylé tři dvojice vlaků InterCity by nabídku měly doplnit na konci prvního kvartálu 2012, patrně v návaznosti na dodání prvních nových vagonů.

V souvislosti s novým jízdním řádem prozatím RegioJet nepředstavil ani žádné úpravy cen jízdného. Podle mluvčího Aleše Ondrůje bude dopravce zvýšení DPH reflektovat nejdříve od ledna nového roku. Finančně by firma naopak neměla bezprostředně pocítit neobsazení rezervované kapacity dopravní cesty – podle informací MF Dnes totiž dosud nemá podepsaný klíčový dodatek smlouvy se SŽDC, který od dopravců požaduje, aby platili i za nevyježděné výkony. Toto nové pravidlo se už naopak vztahuje na dalšího konkurenta, LEO Express, stejně jako na dominantní České dráhy.

Jeden dopravce přes hranici aneb Praha - Žilina vnitrostátně

Stevard IC RegioJet, foto: Josef PetrákPřestože prosincový start žlutých vlaků bude výrazně zaostávat za očekáváním veřejnosti i dopravce samotného, jedno zásadní prvenství RegioJet přesto získá. Jako vůbec první v regionu střední Evropy totiž využije eurolicenci k provozu mezistátních osobních vlaků čistě ve vlastní režii. Dvojice spojů tak od 11. prosince bude pokračovat z Havířova přes Český Těšín, Třinec a Čadcu až do Žiliny. Z pohledu provozního i tarifního zcela odpadne tradiční komplikace v podobě předávání vlaku v pohraniční přechodové stanici, kombinování jízdného nebo rozdílné úrovně palubních služeb, které jsou dnes mezi Bohumínem a Žilinou zcela běžnou praxí. Jízdní doklad podle jednotného ceníku umožní zákazníkům jízdu v celé trase stejně, jako je tomu u stávající vnitrostátní linky.

Do centra Žilinského kraje dorazí večerní IC 1013 v 20.45, na cestu do Prahy se pak vydá ráno v 6.54, jen půl hodiny po prvním pravidelném expresu ZSSK/ČD. Cestu do české metropole urazí soukromý spoj za 5 hodin a 39 minut, tedy o 6 minut pomaleji než konkurenční Ex 150 Jan Perner a dokonce o hodinu pomaleji, než nové ranní pendolino, jež bude jako SC 32 vyjíždět rovněž ze Žiliny. Večerní souboj na slovenské lince bude RegioJet svádět především s Ex 129 Hradčany, který ovšem jede jinou trasou. Oproti několika uplynulým rokům se nicméně v novém GVD prakticky srovnávají jízdní doby valašské a ostravské trasy – Hradčany díky tomu svou trasu absolvují za 5 hodin 8 minut, zatímco o 20 minut pozdější IC RegioJet jen za 5 hodin 12 minut. Pendolino v podobě SC 33 sice do Žiliny dorazí až před desátou, zato ale nabídne zcela nové pozdní spojení z Prahy s odjezdem 17.12, tedy hodinu po posledním dosavadním denním spoji směřujícím na sever Slovenska.

Odraz slunce v SC 513 Pendolino Sprinter, foto: Josef PetrákCo žlutému dopravci chybí na poli rychlosti nebo četnosti spojů, chce potenciálním zákazníkům vynahradit palubním servisem a cenami. Rozsah služeb bude konstantní v celé délce trasy, včetně občerstvení a bezdrátového připojení k internetu, které navíc na Slovensku bude moci těžit z výrazně lepšího pokrytí signálem 3G. I ceník jízdného je oproštěn od nutnosti jízdné dělit podle státní hranice, případně cestovat dle drahého mezinárodního tarifu SCIC-NRT. Akční internetovou jízdenku z Prahy do Žiliny bude možné pořídit už za 390 Kč/15,90 €, mezi Žilinou a Ostravou bude cena začínat na 120 korunách (4,90 €) a do Olomouce cesta vyjde 210 Kč (8,90 €). Tarifní podmínky pro cesty na Slovensko jsou navíc shodné s těmi, jež platí na lince Praha - Havířov, což přeshraniční cestování neuvěřitelně zpřehledňuje. Stejně jako u In-karet ČD bude navíc RegioJet poskytovat 25% slevu z obyčejného jízdného pro držitele zákaznických karet ZSSK, pokud jízdenku zakoupí osobně na pokladně.

Porovnání nabídek RJ a ČD pro vybrané trasy (nákup dokladu v ČR)
  Akční Internetová Obyčejná SCIC-NRT
(s/bez IN25/RailPlus)
Dělené jízdné*
(s/bez IN25/RailPlus)
SporoTiket Slovensko
Praha - Žilina 390 430 590 600 795 445 575 405
Olomouc - Žilina 210 230 290 237 311 220 275 228
Ostrava - Žilina 120 140 180 150 195 122 144 237
* u děleného jízdného se počítá s jízdenkou CityStar Slovensko v úseku Čadca Gr. - Žilina - Čadca Gr. (výsledkem je polovina ceny zpátečního dokladu)

Pokud se porovnání konkurenčních cen ve vnitrostátní dopravě ukázalo být docela problematickým, pak solidní porovnání mezistátních tarifů představuje opravdovou výzvu. Z desítek až stovek možných tarifních kombinací se tabulka snaží vytáhnout ty aktuálně nejvýhodnější nebo nejdostupnější:

  • Ceny Regiojetu pro akční, internetové a obyčejné jízdné
  • Ceny mezistátních jízdenek "koupím jeden papír a neřeším", a to s In-kartou IN 25/RailPlus nebo bez ní
  • Ceny děleného jízdného, pořízeného u ČD jako kombinace vnitrostátní jízdenky do tarifního bodu Čadca st.hr. a dále zpáteční jízdenky CityStar Slovensko (je o něco výhodnější, než SCIC-NRT jízdenka se slevou RailPlus, aniž by zákaznickou kartu vyžadovala). Opět se zde rozlišuje použití slevy IN 25 na vnitrostátní úsek ČD.
  • Ceny point-to-point internetových nabídek SporoTiket, dostupných na e-shopu v limitovaném kontingentu a s časovým omezením.

Celou situaci samozřejmě dále komplikuje fakt, že finální cenu u mezistátních dokladů ovlivňují i faktory jako místo a čas nákupu, zákaznické aplikace atp. Úplně samostatnou kapitolou jsou pak žákovské a studentské slevy vyžadované státem, jež se přes hranici obvykle neuznávají a nesou s sebou další specifické podmínky.

Jak je vidno ze stručného porovnání, cenová hladina Regiojetu při cestách do Žiliny není výrazně nižší oproti nejvýhodnějším nabídkám ČD. Její největším trumfem je jednoduchost – mezistátní doklad lze snadno zakoupit na internetu nebo z kreditové/otevřené jízdenky přes SMS, bez nutnosti vyzvedávat nebo tisknout fyzický doklad, bez nutnosti znát specifika tarifů a dělit jízdné na státní hranici podle dopravců. Právě v principu jeden dopravce - jeden tarif - jeden ceník - jedna úroveň služeb bude spočívat hlavní a největší výhoda mezinárodního provozu žlutých vlaků. Je to něco, k čemu se státní dopravci ani po dlouhých letech modernizace nedokáží dopracovat, čímž zákazníky bez podrobné erudice v jemnostech tarifů pravidelně odrazují a znemožňují využití moderních prodejních kanálů, které jinak ve vnitrostátní dopravě všemožně prosazují.

Žlutá pro Těšínsko i region Kysuc

Interier vozu Apmz RegioJet, foto: Matouš DanielkaKromě přímého spojení s Žilinou samozřejmě prodloužení jednoho páru umožní i vznik nových vnitrostátních relací Praha - … - Český Těšín - Třinec a Čadca - Žilina. Od začátku platnosti nového grafikonu ovšem do Třince nezačne jezdit druhý plánovaný pár vlaků IC 1004/1015 – podobně jako ostatní "odložené" vlaky bude jeho prodloužení z Havířova dále na východ provedeno až v prvních měsících příštího roku. Cestující mezi metropolí a Českým Těšínem zaplatí za cestu minimálně 290 Kč, do Třince pak ještě o desetikorunu víc. Základní internetové jízdné se pro obě města drží shodně na 340 korunách a plnou jízdenku zákazníci pořídí za 470, resp. 480 Kč. Mezi Žilinou a Čadcou dají držitelé kreditovek za jednu jízdu 1,60 €, pří nákupu u pokladny pak rovná dvě eura. Tato cena zřejmě odradí čistě regionální cestující, kteří jinak na zdejší trati expresy rádi využívají místo osobních vlaků pro každodenní dojíždění do/z Žiliny. Aktuální cena jízdenky u ZSSK s novou slevou REGIONAL je stanovena na 1,50 € a se zákaznickou kartou klesá dokonce až na 1,32 €.

Expanze krůček po krůčku

Žlutý dopravce má za sebou těžký rozběh, poznačený řadou komplikací. Konec roku pro něj ale nebude o nic jednodušší. Ačkoliv se počet jeho spojů od 11. prosince přehoupne přes polovinu plánovaného rozsahu dopravy, oproti původním ambicím bude "železniční silvestr" letos u Regiojetu přeci jenom poněkud skromný. Potěšující zprávu mají Jančurovci pro obyvatele Těšínska a severozápadního Slovenska; ani tato předvánoční novina ale nebude bez nahořklé příchuti polovičního počtu přímých vlaků do Třince. Skutečně převratný tak bude nový grafikon zejména pro cestující z oblasti Žiliny – ti se jednak dočkají žlutého servisu s pohodlným nákupem jízdného a přehledným tarifem; paradoxně ale možná ještě větší službu jim RegioJet udělá nepřímo, skrze dopady konkurenčního boje: ostravské expresy výrazně zrychlí a přímo do Žiliny zavítá pendolino, které historicky prvně pokoří hranici pěti hodin při cestách do Prahy. Díky této kombinaci tak cestující ze Slovenska dostanou pod stromeček ty nejlepší změny bez kompromisů.

Zdroj: RegioJet, ŽelPage, SŽDC


Juraj Kováč Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 18.11.2011 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Tarify Jízdní řád

More from Slovensko Žilinský Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 18      Zpráv na stránku:   
09.12.2011 (21:24)  
Karel Kovářík: z hlediska teorie vozebních ramen je depo "uprostřed" nejméně vhodné, nutná výměna náležitostí na ose - viz výměna M 296.1 na Vindoboně nebo M 298.0 na Hungáriích nebo je nutný vlak z A nebo B do "depa" v místě C.
Ale to se dá taky zvládnout ...

babilon : teorie taxíku je sice hezká, ale přece jen většina cestujících nejezdí na letiště se 6 hodinovou rezervou, aby tu byla možnost taxi. V minulých dnech se "žluté" vlaky nezaviněně dostaly do mlýnice systému "mimořádná událost", pročež nafasovaly více než 100 minutová zpoždění výrazně narušující obrat v Havířově. Stihnout to za tři hodiny taxíkem z Havířova na Letiště dokáže po dálnice leda tak presidentská ochranka s majáčkem, která musí pana presidenta dovézt v Praze na HLN na vlak a pak ho v Ostravě z téhož vlaku vyzvednout ...
Prostý lid je ovšem fascinován lidovostí pana presidenta jezdícího vlakem ... prostý daňový poplatník tak zaplatí jednak za jízdenky, jednak za jízdu auta do Ostravy ...
Registered user Kakov 
01.12.2011 (19:36)  
JK ml.:
sice nevím, jak to souvisí se mnou, ale nepovažuji za vhodné mít depo v Olomouci, pač z obou konců trasy hrozně daleko, proto bych řekl, že ta Praha je nejlepší
01.12.2011 (13:43)  
RegioJet lokomotivy servisuje v DPOV, ŽOS Vrútky se k tomu moc nemají. :-)
Registered user JK ml. 
30.11.2011 (14:47)  
Karel Kovářík: Já bych řekl že na RJ depo by byla asi nejvhodnější Olomouc....V podstatě polovina trasy Praha - žilina (časově) , blízko jak do Kolína tak do Vrútek na opravy, zřejmě by stačilo jedno depo....Ale jasně že v Olmíku to zázemí jaksi nemají pořádné ani modří....
30.11.2011 (1:42)  
"malý" dopravce nemá šanci zabezpečit určitou jistotu, pokud nebude mít dohodu s tím "velkým"
Malý dopravce udělá všechno pro to, abyste to letadlo stihl. Např. umí zajistit a zaplatit taxíka. Velkému dopravci jsou vaše problémy ukradené.
29.11.2011 (22:54)  
to Miroslav Zikmund:
vskutku fundovaná odpověď, moc děkuji:)
Pokud bych nebyl v „šaškovské válce" s jistým dopravcem, který má k dispozici lokomotivy, s nimiž můj strojvůdcovský tým umí jezdit ..., neeklovalo se mi, že s mými žlutými vozy pojede zelená lokomotiva nebo „zelená v modrém" s logem ČD na čele, takže budu mít smlouvu o zápůjčce lokomotiv, když mi „poteče do bot", tak bych si mohl s těmi devíti lokomotivami vystačit ...
takže, pokud budu spěchat na letadlo, tak rozhodně nemohu jet s tím žlutým, protože náhoda je blbec..a o tom jsem se chtěl ujistit..
vlastně "malý" dopravce nemá šanci zabezpečit určitou jistotu, pokud nebude mít dohodu s tím "velkým", anebo dostatečnou rezervu.. zrovna tak, jako bylo kdysi rizikové pendolíno, když mu mrzly CDromy
Pokud budu chtít jet na jistotu někam na jednání a třeba na letadlo, musím jet s tím "velkým", a pokud pojedu domů, tak si klidně mohu dát při poruše 2x suši...
ještě jednou děkuji
Registered user M 
29.11.2011 (0:15)  
Podobně textilní potahy sedaček, často v zajímavých barevných kombinacích a vzorech se nahrazují unylými šedinami ... nápadně připomínajícími chudobu ...

Do seda ma sve i sedacky tusim i Lufthansa (pravda, nejsou latkove) a chudobne to nevypada. Obecny zaver bych proto asi nedelal
27.11.2011 (16:45)  
Karel Kovářík: Vršovice taky nepřipadají do úvahy, tam se točí „děčínské" a „hradecké" rychlíky jezdící na koleje za perony, kde se provádí jakés takés vymetení vozů, ale bez možnosti doplnění vodou apod.
Tyhle koleje nejsou komunikačně přístupné, takže tam nelze provést dozbrojení nebo odcuc fekálních nádob ...

prastravak: Č(S)D měly kdysi v předpise D21 stanovenou provozní zálohu ve výši 20 % turnusové potřeby. I když se čas od času vyskytovaly problémy s vozy, tak to nebylo tak zoufalé jako v současnosti. Dokonce v pohraničích stanicích Bohumín, Děčín, Štúrovo byly trvalé zálohy vozů pro případné náhrady vyřazených vozů v rámci nácestné technické prohlídky vozmistrem přejímající železnice ...
Navíc tehdy jezdilo na osobních vlacích daleko víc vozů než v současnosti.

Z hlediska potřeby vozů - pokud je skutečně cílový stav žlutá osmivozová souprava (turnusová potřeba 56 vozů), pak považuji za optimální zálohu 12 vozů. Bude-li souprava sestavena z různých typů, pak bych uvažoval se zálohou čtyři vozy od každé řady ... , ale v zásadě se držet těch 20 % ...

Lokomotivy - na turnusovou potřebu sedm lokomotiv bych si představoval inventární stav 10 lokomotiv. Tří lokomotivní záloha >jedna je v dílnách (ŽOS), druhá má pravidelnou revizi nebo provozní ošetření - to se dá zkombinovat, třetí provozní záloze jako náhrada za „běžné závady". Třeba takový utržený / poškozený sběrač, prásklý trakční motor, uražený kohout jímky, rozbité / popraskané okno na pravé straně, hafo různých závad v elektronice, které vyžadují zkušebnu. Peršinky (alespoň ty co jezdí pod křídly ČD) jsou sice dlouhodobě spolehlivé, ale ani jim se závady nevyhýbají. Když si mašinka postaví hlavu, tak stačí opakující se praskání skleněné pojistky na nějaké kartě v regulátoru - záleží na technické invenci strojvedoucího zda je schopen pojistku vyměnit, resp. zda to „zaměstnavatel dovoluje". Oficiálně to dle MPBP strojvedoucí dělat nesmí, ale na Masaryčce si s tímhle zákazem celkem nikdo moc hlavu nelámal, naopak strojvedoucí byli školeni, jak mají při různých poruchách postupovat a na rozdíl od jiných dep se regulátorová skříň neplombovala, aby strojvedoucí mohl provést opravu, jinde se regulátor plomboval, aby strojvedoucí do regulátoru nemohl ....
Pokud bych nebyl v „šaškovské válce" s jistým dopravcem, který má k dispozici lokomotivy, s nimiž můj strojvůdcovský tým umí jezdit ..., neeklovalo se mi, že s mými žlutými vozy pojede zelená lokomotiva nebo „zelená v modrém" s logem ČD na čele, takže budu mít smlouvu o zápůjčce lokomotiv, když mi „poteče do bot", tak bych si mohl s těmi devíti lokomotivami vystačit ...

Převedeno do čísel : maximální provoz znamená 47 102 lokomotivních km týdně, tj. 6 729 denně, průměrný denní běh 961,3 km.
Není mi známo, jaká pravidla pro údržbu vozidel (normy kilometrických proběhů mezi jednotlivými stupni údržby) si žlutá společnost stanoví, zda použije model „marnotratného" konkurenčního podniku, který je drahý i pro častou údržbu lokomotiv nebo v rámci nějakého žlutého novátorství se bude jezdit až nadoraz ...
Pokud by se využily normy ČD, tak provozní ošetření Eo se provádí po ujetí 4 500 - 6 500 km, prohlídka Em po ujetí 17 - 26 000 km, prohlídka Ev po ujetí 180 000 km.
Z toho plyne, že provozní ošetření se musí provádět každý šestý den, včetně sobot a nedělí, na některý den tak připadnou dvě, prohlídka Em každý 27. den, prakticky tedy jedna měsíčně, prohlídka Ev každý 187. den, vyvazovací oprava EVy po ujetí 550 000 km = po 570 dnech.

Pro osobní vozy ČD jsou stanoveny kilometrické proběhy v "1 000 km".

mezistátní:
malá prohlídka    65
velká prohlídka     125
vyvazovací prohlídka    250
hlavní prohlídka     1 000
generální oprava     2 000

vnitro
malá prohlídka     50
velká prohlídka     100
vyvazovací prohlídka     200
hlavní prohlídka     600
generální oprava     1 200


Takže z toho si lze spočítat turnusovou potřebu vozů. Zda se použije norma vnitro nebo mezistátní nebo "žlutá norma" těžko říci ...


Jenže je tu ještě jedna okolnost - HAVÍŘOV.

Tam jednak soupravy obrací, jednak tam spinkají. K závadě na lokomotivě nebo voze může dojít též při jízdě do Havířova (Žiliny), tudíž by bylo na místě mít tam také nějakou provozní zálohu. V případě vozů po jednom od každého, výměna se dá provádět během víkendu, u lokomotivy prostě dělat prostou „turnusovou" výměnu ...., to znamená v době, kdy se začnou blížit kilometry pro „dílenskou opravu" (cca 18 měsíců) potřebuji lokomotivu číslo 11 ...


Připomínám, že na Smíchově více méně žádná technická základna není, vozidla se vozí žlutým hektorem - jinak hezký nátěr - na Zličín. Ve dne se na Zličín dostat nedá, kapacita dráhy je zcela vyčerpána, jezdí se v mezistaničním oddílu Smíchov - Zličín, výhybny Žvahov a Stodůlky stejně tak jako stanice Jinonice nečinné. Takže pouze v noci...
25.11.2011 (17:11)  
Tohle já musím udělat...

Toto napsal Ťululu:

Ono mozna kdyby jancura vyjel bez tech blbych pripominek na adresu ČD jako Leo(ktery teprv vyjede),tak proti nemu nikdo nic nema,ale kdyz je velky frajer...Ano, přesně tohle je to co mi na žlutomamutovi vadí. Řeči, řeči a zas řeči. Pomluvy atd. Fakt ho nemám rád. Proč mi nevadí Leo?? Jednoduché. Je to normální "někdo", co si chce vydělat korunky.....


Tož tak.
25.11.2011 (16:26)  
Farkač Karel : nevadí, dokonce se mi jejich barevné provedení vozů líbí daleko víc než zákaznicky studený a nezajímavý unifikokovaný nátěr model "Najbrt" ... u některých typů vozů téměř balkánsky chudý ...
Z hlediska marketingu je ten žlutý nátěr pro zákazníka mnohem příjemnější - naplňuje teorii "vlak musí být barevně hezký, aby cestující dostal chuť takovým vlakem jet ...", což se o Najbrtu - zejména o bistrovozech ČD rozhodně říci nedá ...
Podobně textilní potahy sedaček, často v zajímavých barevných kombinacích a vzorech se nahrazují unylými šedinami ... nápadně připomínajícími chudobu ...
  1 2 3 4 5 ... 18      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko