..: Nové drážní odbory podporují liberalizaci dopravy :..

Aliance drážního provozu, logo, foto: Aliance drážního provozu Praha — Vstupme do oblasti, ze které zpravidla nepřinášíme podrobnější informace. Koncem února 2013 byla u Ministerstva vnitra zaregistrována nová železniční odborová organizace pod názvem Aliance drážního provozu (ADP). Vzhledem k tomu, že to je již devátá centrála působící v oblasti drážní dopravy, zaměřili jsme se na podrobnější průzkum této oblasti, zmapování odborového pole u Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a komplexní pohled na nejmladší, vysloveně profesní organizaci, v tuto chvíli čítající 200 členů, kteří podporují liberalizaci dopravního trhu a konkurenci na kolejích.

U SŽDC je přihlášeno devět odborových centrál, které se – kromě hájení práv zaměstnanců a jednání se zaměstnavatelem na všech úrovních – podílejí na kolektivním vyjednávání, ze kterého při shodě všech centrál a zaměstnavatele vzejde platná kolektivní smlouva na dané období. ADP je, co do počtu členů, v tuto chvíli třetí největší organizací. A do budoucna lze očekávat i tvrdší kolektivní vyjednávání, nejen o mzdách.

Odborové organizace registrované u SŽDC:

  • OSŽ – Odborové sdružení železničářů
  • SOSaD – Svaz Odborářů Služeb a Dopravy
  • ADP – Aliance drážního provozu
  • UŽZ – Unie železničních zaměstnanců
  • FVČ – Federace vlakových čet
  • FŽ ČR – Federace železničářů České republiky
  • FVČR – Federace vozmistrů
  • DUO – Demokratická Unie Odborářů
  • FSČR – Federace strojvůdců České republiky

Ačkoliv je Aliance nejmladší, už teď je patrné, že se bude od současných zavedených odborových hráčů odlišovat. "Zaměstnanci řízení provozu, kteří vykonávají vysoce odpovědnou práci, žádali větší obhajobu svých práv u zaměstnavatele", sdělil pro ekonomický deník E15 předseda ADP Jan Zazvonil. Vzniku ADP předcházela tzv. "Koalice spolupracujících organizací", která sdružovala základní organizace OSŽ z oblasti řízení provozu z pražských Vršovic, Děčína, Kolína, Ostravy a Plzně. Ta se společnými silami snažila postupovat v řadě jednáních se zaměstnavatelem a hájit názory provozních zaměstnanců.

Pod hlavičkou OSŽ, kde byla právě většina členů současné Aliance dříve soustředěna, se však tito členové od dlouholetých funkcionářů, kteří se v reálném provozu pohybovali v minulosti anebo s tímto segmentem nepřišli do styku vůbec, adekvátního zastoupení nedočkali a zásadně se rozcházeli v názorech.

Výpravčí, foto: Bertovec

Nový svaz se od zaběhnutých centrál odlišuje asi nejvíce v pohledu na konkurenční prostředí na železnici. "Snaha o větší podporu liberalizace železničního dopravního trhu v České republice je logickým cílem, neboť zájmem provozních zaměstnanců v řízení provozu je maximálně využívat kapacity dopravní cesty k realizaci dopravních výkonů," stojí v samotném programu svazu. Aliance drážního provozu je tak první centrálou, která konkurenční prostředí bude zřejmě podporovat. Což je však, zdá se, přesně opačný pohled zejména na rozdíl od OSŽ. A zřejmě strach z odlivu členů od největšího svazu stojí za faktem, kdy se v řízeném periodiku Obzor zmiňovala Aliance v poměrně značné frekvenci a funkcionáři nejen jeho prostřednictvím nabádali své členy k loajalitě. V době, kdy se zdá, že je Odborový svaz železničářů propojen a provázán se zaměstnavatelskými subjekty, lze očekávat, že i Aliancí podporovaná liberalizace se stane ožehavým tématem.

Zdroje: ADP, OSŽ, E15, Novinky.cz


Vítek_V | 23.4.2013 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže

More from Česká republika (celá)


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
25.04.2013 (11:08)  
Osobně se nedivím, že řve hlavně OSŽ. Bez provozních zaměstnanců SŽDC (výpravčích) budou jejich případné stávky o hodně bezzubější.
Registered user stoupa  mail  
25.04.2013 (10:44)  
ad mara.eos

Za slabinu považuji, že proti zaměstnavateli sedí "ošatka" různých odborových spolků - formálně se stejnou vahou - bez ohledu na fakt, kolik zaměstnanců reprezentují. Avšak tak umožňuje "Zákon o tripartitě". V praxi pak nastává, že Zaměstnavatel koordinuje něco, co si (objektivně při redundanci odborových svazů) nemohou zkoordinovat zaměstnanci - o jejichž zájmy (nejen mzdy) jde.
25.04.2013 (10:30)  
Dobrý den,nejsem příliš častým přispivatelem podobných diskuzí,většinou dochází k odklonu od téma diskuze ale zde by chtěl jen reagovat na vznik nového odborového svazu.Samozřejmě nikdo nebrání vzniku nového svazu,je však třeba si uvědomit,že pokud je zájem a potřeba změnit určité prvky např.mzdy atd. je třeba aby vyjednavači byli pokud možno jednotní v požadavcích,jakákoliv nejednotnost tříští pozici odborů a posiluje pozici zaměstnavatele,logicky tak může dojít k nedojednání "výhodných" podmínek pro obě strany.Hodně problémů způsobuje nedostatečná komunikace,tím se nechci nikoho dotknout jedná se o celospolečenský problém.

K liberalizaci je poměrně bláhové se domnívat,že jeden odborový svaz je schopen nějakým způsobem tento problém ovlivnit nebo usměrnit opět se jedná o záležitost většího dosahu.MD by se mělo snažit aby doprava jak osobní tak nákladní měla být i veřejnou službou a nejen prostředkem k tahání peněz ze státního rozpočtu.Nechci se opravdu nikoho dotknout jinak proti liberalizaci opravdu nic nemám naopak jen je třeba nastavit jasná pravidla a podmínky a ty pak vynucovat,jinak nastává zmatek a chaos což někomu i vyhovuje.
24.04.2013 (18:43)  
Dovolte, abych vám to "přisvětlil". Tyto nové odbory vznikly především proto, že bývalé OSŽ nechtělo moc slyšet o otázkách zaměstnanosti na SŽDC. Někteří odboráři viděli jen svůj prospěch (toto je jen můj názor, prosím, nerozvádět) a tak se po volbě nového předsedy OSŽ Vršovice odtrhlo pár lidí, co chtějí něco dělat pro zaměstnance. Že jsou pro konkurenci na železnici? Dobře tak! Já osobně pro to nejsem, ale zajistí mi to práci. OSŽ ani nedokázalo zajistit růst platů rovný inflaci. Dali nám stovku navíc, to je směšné, nemyslíte? Proto věřím v nové odbory a přidám se k nim.
Correspondent or Member of ŽelPage BBvK  mail  
23.04.2013 (20:31)  
A jste si jistý, že v každé firmě mají odbory? Asi ne, že? A v těch firmách nedělají za minimální mzdu... I bez odborů...
A jak píšu, ještě bych překousnul jedny, ale na co devět??????
Registered user Pavolo 
23.04.2013 (20:02)  
pro BBvK

Nějak vás nechápu. Na jednu stranu máte vůči odborům averzi, na druhou byste rád vyšší mzdu, kterou vám zajistí svým vyjednáváním právě odbory.
Correspondent or Member of ŽelPage BBvK  mail  
23.04.2013 (19:53)  
Když vidim ty odměny pro zasloužilé členy a pseudonejdůležitější profese, tak mám. Z 90 % jsou mi ty výhody k ničemu a raději bych viděl vyšší hodinovou mzdu. A nevidím jediný rozumný důvod, proč by ty samé nebo podobné výhody nevybojoval jeden odborový svaz.
Registered user Pavolo 
23.04.2013 (19:32)  
pro BBvK

Jako zaměstnanec SŽDC máte averzi vůči odborům. Beru.
A máte také averzi vůči nadstandartům oproti Zákoníku práce, které vám odbory zajistily svým vyjednáváním o kolektivní smlouvě??
Registered user rpet  mail  
23.04.2013 (18:35)  
můj názor na odbory a jejich existenci v železniční dopravě, je neuvěřitelně konzistentní již dlouhou dobu:

chtělo by to Margaret Thatcher a osm let času.
Registered user stoupa  mail  
23.04.2013 (16:09)  
Nebude klidu pod palmami (luhy, lesy), dokud nebude ČD a ČD Cargo kapitálově odděleno od Správy cesty a MD nebude u ČD, potažmo ČDC vykonávat přímo/nepřímo akcionářská/vlastnická práva. A majetek, který z logiky patří do správy Správy cesty - jí předat, delimitovat - ne prodávat (skrytá dotace). MD je postaveno do schizofení pozice - díky vazbě na ČD a ČD C.
Pak, nechť kvalifikované odbory sjednávají to co mají se zaměstnavatelem - a netahají do toho politiku. (K "celoživotním" placeným a uvolněným odborovým funkcionářům svůj názor raději nepředkládám - ctím "Pravidla")
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko