..: Optimalizace trati Beroun – Zbiroh :..

363 071-2, foto: Filipo Beroun - Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh, který je součástí západní větve III. tranzitního železničního koridoru a zároveň evropského železničního koridoru Paříž – Frankfurt nad M. - Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina – Košice – Lvov, byl zahájen přípravnými pracemi již minulý rok v říjnu. Přestavba úseku, která namátkou zahrnuje i rekonstrukci dvou stanic a čtyř zastávek, v nichž budou vybudovány moderní budovy či bezbariérová nástupiště, by měla být dokončena v červenci roku 2011. Optimalizace má za cíl úpravu tratě a železničních stanic na maximální rychlost 120—130 km/hod pro klasické vlakové soupravy a až 150—160 km/hod pro soupravy s naklápěcí technikou. Investorem stavby za zhruba 4,5 miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty a České dráhy.

Obecné informace

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a z prostředků evropských fondů rozvoje. Pověřeným investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Plzeň a projektantem je Metroprojekt Praha. Dodavatelem stavby je sdružení stavebních společností: Skanska DS, Stavby silnic a železnic a Viamont DSP. Specializované činnosti realizují společnosti Elektrizace železnic Praha (vedení a silnoproudá zařízení) a AŽD Praha (sdělovací a zabezpečovací zařízení). Vedoucím sdružení je Skanska DS.

Optimalizace tohoto úseku trati č. 170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb je rozdělena na následující etapy: 1/ Beroun (začátek stavby je za zastávkou Králův Dvůr) – Zdice (včetně zastávky Popovice), 2/ žst. Zdice, 3/ Zdice – Hořovice (včetně zastávek Stašov a Praskolesy), 4/ žst. Hořovice, 5/ Hořovice – Zbiroh (včetně zastávky Cerhovice). Pro upřesnění: žst. Beroun, zastávka Králův Dvůr a žst. Zbiroh nejsou součástí tohoto projektu. Přestavba žst. Beroun a zastávky Králův Dvůr je zahrnuta do výstavby unikátního tunelu v délce 24,7 km mezi stanicemi Praha Smíchov a Beroun. Tato několikamiliardová investice by měla být realizována v letech 2012 – 2016. Přestavba žst. Zbiroh je zase součástí traťového úseku Zbiroh - Rokycany.

Trať je dvoukolejná, což umožňuje během rekonstrukce realizovat provoz jednokolejně, a nebude tedy nutné zavést náhradní autobusovou dopravu. Železniční doprava bude s drobnými omezeními fungovat nepřetržitě s tím, že zmiňovaný jednokolejný provoz může způsobit zpoždění vlaků. Narušený bude zčásti nejen běžný režim cestujících, ale vzhledem k pohybu stavebních mechanizmů a dopravních prostředků i obyvatel přilehlých obcí.

Aby výluky a zpoždění byly minimální, byla už samotná rekonstrukce zahájena výstavbami provizorních odboček u Popovic. Trať poblíž Popovic, která je zahrnuta v prvním rekonstruovaném úseku, již je v současném období jádrem prací. Podobná situace začíná platit i pro Zdice, kde probíhá kupříkladu rekonstrukce trakční transformovny, byla zde vytrhána staniční kolej a celkově lze pozorovat práce, které začínají pomalu měnit tvář stanice. Téměř všude od začátku přestavby do míst před žst. Zdice jsou vedle stávajících připraveny nové sloupy trakčního vedení. Podél trati probíhá v současné době také vysekávání křovin.

V celém rekonstruovaném úseku bude zcela vyměněno stávající trakční vedení a dojde k výstavbě spínací stanice Osek. Kompletně modernizováno bude zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rekonstrukce také řeší výměny železničního svršku, jehož délka činí 42 388 m, a sanace železničního spodku. Přestavěny budou 4 mosty a 33 propustků. Bude položeno 46 kusů výhybek a rekonstruovány budou čtyři úrovňové přejezdy v místech Králův Dvůr – Popovice, Popovice, Stašov – Praskolesy (tento nefunkční přejezd bude obnoven) a Zbiroh. V obytných zónách bude postaveno na 6,5 km protihlukových stěn.

Na všech stanicích a zastávkách jsou navrženy přístřešky pro cestující, osvětlení, rozhlas a bezbariérové přístupy na nástupiště, které navíc u zdického a hořovického nádraží řeší přednádražní rampa a podchody s výtahy. Ve Zdicích bude navazovat vyústění podchodu ve směru do centra města na chodník a parkoviště investované městem Zdice, které pěším cestujícím usnadní příchod na nádraží a motorizovaným cestujícím zajistí zaparkování vozidla. Obě stanice budou mít zastřešená nástupiště.

Přeložky

Projektová dokumentace řeší nové trasovaní některých úseků z důvodů zvětšení poloměrů oblouků pro zmiňovanou rychlost 120—130 km/h / 150—160 km/h. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 23 647 m (v kilometráži se jedná o úsek km 42,264 až km 66,347). Přestavba se realizuje zhruba ze 3/4 oproti stávající trase, avšak zbytek, tedy zhruba 1/4 celkové délky rekonstruovaného úseku (tj. 7 510 m (přeložky) + 324 m (tunelový úsek – viz. dále), bude veden v novém tělese. Přímo se jedná o pět přeložek, které se nacházejí v katastrech Zdice – Bavoryně, Praskolesy, Kotopeky, Osek a Cerhovice.

363 061-3, foto: Vítek_V 363, foto: topič 363 061-3, foto: Filipo

V souvislosti s první jmenovanou přeložkou, která bude vybudována v hlubokém zářezu, dojde v prostoru plzeňského zhlaví žst. Zdice k napřímení tratě. Vytěžený materiál ze zářezu bude převážně uložen do valu podél trati s funkcí přírodní protihlukové stěny obce Bavoryně. V rámci další přeložky stojí za zmínku současná ocelová prvková příhradová konstrukce mostu přes Červený potok v katastrálním území obce Praskolesy. Most bude muset být pro přeložku přestavěn tak, že nosná konstrukce bude natočena (na plzeňské straně se opěra posune jižněji). Nový most bude ocelový, spřažený s železobetonovou deskou s průběžným štěrkovým ložem o rozpětí 39,5 m. Další zajímavostí je přeložka poblíž obce Osek, která si vyžádala 324 m dlouhý tunelový úsek vybudovaný z otevřené jámy. Všechny přeložky jsou názorně identifikovatelné u přiložených map.

1. mapa, foto: Metroprojekt Praha, a.s. 2. mapa, foto: Metroprojekt Praha, a.s. 3. mapa, foto: Metroprojekt Praha, a.s. 4. mapa, foto: Metroprojekt Praha, a.s.

Termíny postupné realizace s příslušnými přehledy stavebních činností

Rok 2009

 1. Úsek Beroun – Popovice (koleje č. 1 a 2).
 2. Bude přestavěna zastávka Popovice, jež se přesune z důvodu nedostatečného prostoru na stávajícím místě přibližně 200 m směrem k Berounu.
 3. Úsek Popovice – Zdice (kolej č. 1 a lichá skupina, kolej č. 2 a sudá skupina v žst. Zdice).
 4. V žst. Zdice dojde k razantní přestavbě kolejiště včetně likvidace nadbytečných kolejí. Stanice bude plně peronizována (dvě ostrovní nástupiště a jedno nástupiště u výpravní budovy). Bude zrušeno bývalé lokomotivní depo (rotunda a točna bude zachována; budou zrušeny ostatní stavby přiléhající k depu, které by neumožňovaly napřímení tratě v prostoru plzeňského zhlaví žst. Zdice). Výluky kolejí v žst. Zdice jsou plánovány od 1. července do 26. listopadu 2009.
 5. Současně budou zahájeny práce na přeložkách v místech před zast. Stašov, zast. Praskolesy a před žst. Hořovice, dále na přeložce tunelové trasy v oblasti Oseka a v zast. Cerhovice.

Rok 2010

 1. Dokončující práce v žst. Zdice.
 2. Úsek Zdice – Hořovice (kolej č. 1 a lichá skupina, kolej č. 2 a sudá skupina v žst. Hořovice).
 3. V žst. Hořovice dojde ke snížení staničních kolejí. Stanice bude plně peronizována (jedno ostrovní nástupiště a jedno nástupiště u výpravní budovy).
 4. Dále bude probíhat pokračování prací na přeložkách v úseku Hořovice – Zbiroh.
 5. Dokončující práce v žst. Hořovice.

Rok 2011

 1. Úsek Hořovice – Zbiroh (kolej č. 1 a kolej č. 2).
 2. Budou realizovány celkové dokončující práce.

Stavba Optimalizace trati Beroun - Zbiroh vyhovuje evropským normám ve smyslu technických podmínek zachování požadavků na životní prostředí a bezpečnost a umožňující provozování mobilních prostředků evropských železničních správ.

Zdroj: Zpravodaj obce Praskolesy, Hořovický Měšťan, Tiskové oddělení Skanska, a.s.


Filip Štajner Poslat mail autorovi | 23.3.2009 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Stavby a projekty

Další z regionu ČR Středočeský


  1 ... 5 6 7 8 9      Zpráv na stránku:   
registrovaný uživatel DJ 
23.03.2009 (10:01)  
ráca: Ta kalkulace je opravdu velmi jednoduchá.

Předpokládám, že to auto jste vyhrál v loterii nebo dostal darem, a jeho údržbu a opravy vám platí sponzor.
Pokud tomu tak ovšem není, tak je ta kalkulace poněkud složitější.
registrovaný uživatel m@rtin 
23.03.2009 (9:48)  
To je výborný. V roce 2009 stavíme tratě na 120 km/h, i když se za Rokycana na Plzeň začnou stavět tunely s konstrukční rychlostí 200 km/h a za Berounem na Prahu s konstrukční rychlostí 300 km/h. Celou stavbu bych zastavil a rovnou začal projektovat VRT mezi Berounem a Rokycana. Jistě, došlo by minimálně k odladu 5-10 let, ale ušetřený peníze a výsledek by za to stály.
registrovaný uživatel ráca  mail  
23.03.2009 (9:40)  
Vlak: Celkový čas 1 hod 40 min, vzdálenost 114 km, cena 147 Kč / 111 Kč (zákaznické jízdné)

Autem: Něco málo přes 90 km, celé po dálnici, což s mým autem vyjde zhruba na 130 korun...

Mám pocit, že kalkulace je velmi jednoduchá... Takže pokud vskutku v celém úseku dojde ke zvýšení rychlosti z 80 na 120 (což patrně nedojde), tak se doba jízdy přibližně vyrovná..cena ovšem nikoliv, takže jediná karta která vlaku zůstává je umožnit člověku celou cestu pracovat nebo se učit... Bohužel avi ve vetšině modernizovaných vozů ani v první třídě jsem nenarazil ani na tak jednoduchou věc jako je elektrická zásuvka, která by pracovní využití cesty značně usnadnila.

Vždycky mne rozesmutní zpráva ze zahraničí, kde pokud se otevírá nová trať, tak maximální rychlosti jsou přes 300, provozní rychlost 200 Km/h a není problém... U nás se s velkou slávou otevře úsek, kde vybrané vlaky jedou 160 a to jen za dobrého počasí. Má pro to někdo nějaké vysvětlení?
23.03.2009 (9:18)  
Mno, vzhledem k budoucí stavbě VRT v této stopě, tomu jak často tam rychlíky staví (Beroun, Zdice, Hořovice, něco i Zbiroh) a jaké jsou na trati sklony, mi 120 km/h nepřijde zase tak málo - reko na 160 km/h by bylo mnohem větší plýtvání penězi. Samozřejmě o nutnosti modernizace tratě 171 (která se nevylučuje stavbou tunelu) není žádných pochyb.
23.03.2009 (8:58)  
Je pravda, že 120 km/h není nic extra, ale pokud vím, tak tato rychlost by měla být prakticky v celém úseku (snad až na ten oblouk u Zdic - 100 km/h), místy snad i víc! A když se na to podíváme takto, lze to považovat za značné zlepšení stávajícího stavu, tj. 80 - 100 km/h. Rozhodující budou jízdní doby po rekonstrukci...jsem zvědav!
23.03.2009 (8:53)  
ad Pikehead: mluvíš mi z duše. takhle okatě vyhazovat prachy, to už musí bejt divný i "normálním lidem". A na reko Smíchov-Beroun rovnou zapoměňme. To se bude léta plánovat tunel a na "Berounce" se budou vsele dál dávat odhlášky...
Trať na plzeň se výrazně modernizovala před 25? lety berounka před 40. a co uděláme, zmodernizujem to modernější:) mě to přijde jak modernizace modernizovaných ovčích vozů.
Ale to tu nevyřešíme a tak alespoň foťme, foťme, foťme, to je to jediný co nám zbyde;)
23.03.2009 (8:49)  
Taky mě ta rychlost 120 km/h fascinuje. Já si myslím, že když se něco dělá, tak se to má dělat pořádně, ať to za něco stojí, ne nějakých zasr...ch 120. Mělo by se vše dělat alespoň na 160.
23.03.2009 (8:22)  
Hm...
1. Rychlost 120 km/h me opravdu dojima... Je zajimave, ze konkurence vedena o kousek vedle umi 130, fakticky 150...

2. Mnohem potrebnejsi je byla rekonstrukce, peronizace a dosazeni autobloku v useku Barrandovsky most - Beroun. Namisto toho se lejou prachy do odlehlych oblasti, kudy jezdi 3 vlaky za hodinu (zlaty Zdice proti Kozolupum).

3. Zdice maji nadrazi hodne z ruky vzhledem k centru, ale aspon trochu by se tomu pomoci dalo: Pocita se s primym spojenim nastupist smerem do centra mesta? Elegantne by to slo realizovat lavkou z nastupist navazujici na dalnicni most.
  1 ... 5 6 7 8 9      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2019 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko