..: Optimalizace trati Beroun – Zbiroh :..

363 071-2, foto: Filipo Beroun - Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh, který je součástí západní větve III. tranzitního železničního koridoru a zároveň evropského železničního koridoru Paříž – Frankfurt nad M. - Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina – Košice – Lvov, byl zahájen přípravnými pracemi již minulý rok v říjnu. Přestavba úseku, která namátkou zahrnuje i rekonstrukci dvou stanic a čtyř zastávek, v nichž budou vybudovány moderní budovy či bezbariérová nástupiště, by měla být dokončena v červenci roku 2011. Optimalizace má za cíl úpravu tratě a železničních stanic na maximální rychlost 120—130 km/hod pro klasické vlakové soupravy a až 150—160 km/hod pro soupravy s naklápěcí technikou. Investorem stavby za zhruba 4,5 miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty a České dráhy.

Obecné informace

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a z prostředků evropských fondů rozvoje. Pověřeným investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Plzeň a projektantem je Metroprojekt Praha. Dodavatelem stavby je sdružení stavebních společností: Skanska DS, Stavby silnic a železnic a Viamont DSP. Specializované činnosti realizují společnosti Elektrizace železnic Praha (vedení a silnoproudá zařízení) a AŽD Praha (sdělovací a zabezpečovací zařízení). Vedoucím sdružení je Skanska DS.

Optimalizace tohoto úseku trati č. 170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb je rozdělena na následující etapy: 1/ Beroun (začátek stavby je za zastávkou Králův Dvůr) – Zdice (včetně zastávky Popovice), 2/ žst. Zdice, 3/ Zdice – Hořovice (včetně zastávek Stašov a Praskolesy), 4/ žst. Hořovice, 5/ Hořovice – Zbiroh (včetně zastávky Cerhovice). Pro upřesnění: žst. Beroun, zastávka Králův Dvůr a žst. Zbiroh nejsou součástí tohoto projektu. Přestavba žst. Beroun a zastávky Králův Dvůr je zahrnuta do výstavby unikátního tunelu v délce 24,7 km mezi stanicemi Praha Smíchov a Beroun. Tato několikamiliardová investice by měla být realizována v letech 2012 – 2016. Přestavba žst. Zbiroh je zase součástí traťového úseku Zbiroh - Rokycany.

Trať je dvoukolejná, což umožňuje během rekonstrukce realizovat provoz jednokolejně, a nebude tedy nutné zavést náhradní autobusovou dopravu. Železniční doprava bude s drobnými omezeními fungovat nepřetržitě s tím, že zmiňovaný jednokolejný provoz může způsobit zpoždění vlaků. Narušený bude zčásti nejen běžný režim cestujících, ale vzhledem k pohybu stavebních mechanizmů a dopravních prostředků i obyvatel přilehlých obcí.

Aby výluky a zpoždění byly minimální, byla už samotná rekonstrukce zahájena výstavbami provizorních odboček u Popovic. Trať poblíž Popovic, která je zahrnuta v prvním rekonstruovaném úseku, již je v současném období jádrem prací. Podobná situace začíná platit i pro Zdice, kde probíhá kupříkladu rekonstrukce trakční transformovny, byla zde vytrhána staniční kolej a celkově lze pozorovat práce, které začínají pomalu měnit tvář stanice. Téměř všude od začátku přestavby do míst před žst. Zdice jsou vedle stávajících připraveny nové sloupy trakčního vedení. Podél trati probíhá v současné době také vysekávání křovin.

V celém rekonstruovaném úseku bude zcela vyměněno stávající trakční vedení a dojde k výstavbě spínací stanice Osek. Kompletně modernizováno bude zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rekonstrukce také řeší výměny železničního svršku, jehož délka činí 42 388 m, a sanace železničního spodku. Přestavěny budou 4 mosty a 33 propustků. Bude položeno 46 kusů výhybek a rekonstruovány budou čtyři úrovňové přejezdy v místech Králův Dvůr – Popovice, Popovice, Stašov – Praskolesy (tento nefunkční přejezd bude obnoven) a Zbiroh. V obytných zónách bude postaveno na 6,5 km protihlukových stěn.

Na všech stanicích a zastávkách jsou navrženy přístřešky pro cestující, osvětlení, rozhlas a bezbariérové přístupy na nástupiště, které navíc u zdického a hořovického nádraží řeší přednádražní rampa a podchody s výtahy. Ve Zdicích bude navazovat vyústění podchodu ve směru do centra města na chodník a parkoviště investované městem Zdice, které pěším cestujícím usnadní příchod na nádraží a motorizovaným cestujícím zajistí zaparkování vozidla. Obě stanice budou mít zastřešená nástupiště.

Přeložky

Projektová dokumentace řeší nové trasovaní některých úseků z důvodů zvětšení poloměrů oblouků pro zmiňovanou rychlost 120—130 km/h / 150—160 km/h. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 23 647 m (v kilometráži se jedná o úsek km 42,264 až km 66,347). Přestavba se realizuje zhruba ze 3/4 oproti stávající trase, avšak zbytek, tedy zhruba 1/4 celkové délky rekonstruovaného úseku (tj. 7 510 m (přeložky) + 324 m (tunelový úsek – viz. dále), bude veden v novém tělese. Přímo se jedná o pět přeložek, které se nacházejí v katastrech Zdice – Bavoryně, Praskolesy, Kotopeky, Osek a Cerhovice.

363 061-3, foto: Vítek_V 363, foto: topič 363 061-3, foto: Filipo

V souvislosti s první jmenovanou přeložkou, která bude vybudována v hlubokém zářezu, dojde v prostoru plzeňského zhlaví žst. Zdice k napřímení tratě. Vytěžený materiál ze zářezu bude převážně uložen do valu podél trati s funkcí přírodní protihlukové stěny obce Bavoryně. V rámci další přeložky stojí za zmínku současná ocelová prvková příhradová konstrukce mostu přes Červený potok v katastrálním území obce Praskolesy. Most bude muset být pro přeložku přestavěn tak, že nosná konstrukce bude natočena (na plzeňské straně se opěra posune jižněji). Nový most bude ocelový, spřažený s železobetonovou deskou s průběžným štěrkovým ložem o rozpětí 39,5 m. Další zajímavostí je přeložka poblíž obce Osek, která si vyžádala 324 m dlouhý tunelový úsek vybudovaný z otevřené jámy. Všechny přeložky jsou názorně identifikovatelné u přiložených map.

1. mapa, foto: Metroprojekt Praha, a.s. 2. mapa, foto: Metroprojekt Praha, a.s. 3. mapa, foto: Metroprojekt Praha, a.s. 4. mapa, foto: Metroprojekt Praha, a.s.

Termíny postupné realizace s příslušnými přehledy stavebních činností

Rok 2009

 1. Úsek Beroun – Popovice (koleje č. 1 a 2).
 2. Bude přestavěna zastávka Popovice, jež se přesune z důvodu nedostatečného prostoru na stávajícím místě přibližně 200 m směrem k Berounu.
 3. Úsek Popovice – Zdice (kolej č. 1 a lichá skupina, kolej č. 2 a sudá skupina v žst. Zdice).
 4. V žst. Zdice dojde k razantní přestavbě kolejiště včetně likvidace nadbytečných kolejí. Stanice bude plně peronizována (dvě ostrovní nástupiště a jedno nástupiště u výpravní budovy). Bude zrušeno bývalé lokomotivní depo (rotunda a točna bude zachována; budou zrušeny ostatní stavby přiléhající k depu, které by neumožňovaly napřímení tratě v prostoru plzeňského zhlaví žst. Zdice). Výluky kolejí v žst. Zdice jsou plánovány od 1. července do 26. listopadu 2009.
 5. Současně budou zahájeny práce na přeložkách v místech před zast. Stašov, zast. Praskolesy a před žst. Hořovice, dále na přeložce tunelové trasy v oblasti Oseka a v zast. Cerhovice.

Rok 2010

 1. Dokončující práce v žst. Zdice.
 2. Úsek Zdice – Hořovice (kolej č. 1 a lichá skupina, kolej č. 2 a sudá skupina v žst. Hořovice).
 3. V žst. Hořovice dojde ke snížení staničních kolejí. Stanice bude plně peronizována (jedno ostrovní nástupiště a jedno nástupiště u výpravní budovy).
 4. Dále bude probíhat pokračování prací na přeložkách v úseku Hořovice – Zbiroh.
 5. Dokončující práce v žst. Hořovice.

Rok 2011

 1. Úsek Hořovice – Zbiroh (kolej č. 1 a kolej č. 2).
 2. Budou realizovány celkové dokončující práce.

Stavba Optimalizace trati Beroun - Zbiroh vyhovuje evropským normám ve smyslu technických podmínek zachování požadavků na životní prostředí a bezpečnost a umožňující provozování mobilních prostředků evropských železničních správ.

Zdroj: Zpravodaj obce Praskolesy, Hořovický Měšťan, Tiskové oddělení Skanska, a.s.


Filip Štajner Poslat mail autorovi | 23.3.2009 (7:00)
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Středočeský


  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   
27.03.2009 (15:49)  
Pokud bude tunel Smíchov Beroun již od začátku v parametrech VRT tak tam bude střídavina. Dosahovat výkonu VR jednotek na 3 kV je nereálné. Nicméně druhá věc je, že kdovíjak dlouho to bude trať bez navázání na síť VRT, takže kdo ví co se zvolí za dočasné řešení.

Mě by spíš zajímalo čím chtějí ČD tím tunelem jezdit. Normy TSI jsou dost ostré co se týče dlouhých tunelů, těch vozů co mají překlenutí záchranné brzdy a zvýšenou požární odolnost majoritní dopravce moc nevlastní (a do vlaků kde jsou řazeny stejně většinou přidává nějakou tu trosku), totéž se týká lokomotiv. "Rychlíkové jednotky" má jen pendolina.

Jinak obecně by železnice měla jezdit rychleji než souběžná dálnice, jinak si fakt těžko získá nové cestující. Minimum by tedy opravdu mělo být kolem 160.
27.03.2009 (9:28)  
Uvažuje se o tom, že v tunelu bude střídavá a část Smíchova i Berouna bude střídavá rovněž. Na VRT budou jezdit výhradně vícesystémové soupravy, takže je žádoucí, aby stykový bod byl jen jeden a to v místech, kde se plnou rychlostí nikdy jezdit nebude, tedy na Vyšehradském zhlaví stanice Praha - Smíchov. A pokud jde o optimalizaci tratě Zdice - Plzeň: Proč jen 120 pro běžné soupravy? Pokud vím, tak střídavé i dvouproudové ešusy budou mít provozní maximum 160, většina dvouproudových lokomotiv umí aspoň těch 140 (řada 362) a dalších pár 363 by nebyl problém přestavět. Nové škodovácké dvouproudovky umí 160 i do velkých kopců a s velkou zátěží a Pendolina, pro které jediné má navržená úprava smysl, mají dost práce jinde.
Registered user SYN 
26.03.2009 (23:41)  
Promiňte pane MZ ale to jsem nějak nepochopil, oni Zdice nejsou elektrifikovány? Z mapy by se jevilo že jsou (25kV)... Nebo je to tak že by bylo žádoucí tam zajíždět ss trakcí od Prahy? No možná, ale teď tam jak se zdá nic nekončí a cokoliv přijíždí od Plzně musí být střídavé nebo dvousystémové (nebo nezávislá). Naopak se zdá že jezdí osobáky Plzeň-Beroun tak pro ty by bylo výhodně kdyby byla trakce na celém úseku stejná? Čím má být elektrifikovaný tunel nevím najisto ale jestli má někdy být společný pro VRT tak skoro určitě stř.
Tak snad leda že by ty náhradní rychlíky na Budějice mohly do Zdic dojet ss a tam měnit na nezávislou. Nebo že by se do Zdic prodloužilo esko. Jinak už mě nenapadá proč by ss do Zdic měla být užitečná.
Jiná věc je jak je doposud vyřešený styk soustav u Berouna (pokud vím tak blbě).
Ale pokud jsem si něčeho nevšiml tak se předem omlouvám.
26.03.2009 (21:29)  
2Miroslav Zikmund: Čili v tunelu do Berouna bude 25 kV, Beroun-Zdice 3 kV a dál do Plzně 25 kV?
25.03.2009 (23:09)  
Martysss : a proč byste "starou trať" přepínal na 25 kV ~ ? Jaký by to mělo efekt - vlaky by na ~ jezdily stejně "pomalu" jako na =.
Základním důvodem proč se kdysi (kolem roku 1972/1973) do Zdic neelektrifikovalo = byly jednak problémy s bludnými proudy kvůli fabrikám v Berouně a řešení problému by bylo drahé, dále konfigurace kolejiště ve Zdicích (dlouhá stanice, odklon osy) by zejména v osobní dopravě představovala složité přepřahy, protože z Plzně do Berouna (a naopak) se vozba uskutečňovala motorovou nebo parní trakcí. Takže kvůli zhruba třem kilometrům se musí uskutečňovat vozba modrou trakcí. Přepínatelná trolej jako alternativa byla historicky jak pro ČSD, tak pro ČD "ďáblovo dílo".
25.03.2009 (19:27)  
drobná oprava: zastávka Mezno bude také posunuta - cca o kilometr blíže k obci Mezno do místa, kde nová trať protíná starou
25.03.2009 (18:39)  
SYN: nová trať tu starou na řadě míst protíná (díky několika tunelům a mostním estakádám), takže se od stávajících sídel téměř nevzdaluje, jen na několika místech půjde o hodně dál (např. Roudná či Hluboká). V úseku Benešov - Tábor se některé výhybny následkem zdvojkolejnění přeměňují na zastávky ve stejném místě (např. Bystřice, Tomice, Sudoměřice, Čekanice(ty bez zastávky)), další se ruší hlavně kvůli posunu trasy a i zdvojkolejnění (např. Heřmaničky, Ješetice a Střezimíř nahrazeny zastávkou na trase odsunuté cca o několik set metrů). Tyto tři stanice jsou z dopravního hlediska vlastně nahrazeny novou stanicí Červený Újezd v místě stávající zastávky (tj. cca dva kilometry vedle Střezimíře). V původní poloze a nezrušeny zůstanou akorát stanice Olbramovice a Votice (to bude spíše taková dvojstanice) a také Chotoviny. Téměř v původní poloze také zůstane zastávka Mezno. Čili místo deseti výhyben či stanic a dvou zastávek budou čtyři stanice a sedm zastávek. Takže infrastruktura je překopána totálně, avšak obsluha území je skoro beze změn.
Jinak podrobnosti jsou na oficiálním webu http://www.4-koridor.cz/ .
Registered user Randy 
25.03.2009 (17:53)  
ad SYN:
IV. koridor mezi Benešovem a Táborem obslouží všechny stanice stejně jako trať 220 dnes. Vyhnout se má snad jen Hluboké nad Vltavou na jihu, ale zde zatím snad není vybrána varianta. I přesto (!!) mezi Benešovem a Táborem rychlost prakticky neklesá pod 160 km/h.
Registered user SYN 
25.03.2009 (17:19)  
Čili abych to shrnul, tato optimalizace je dělána s předpokladem že v dohledné době (hned jak to finance umožní) bude existovat na úseku (Praha-)Beroun-Ejpovice(-Plzeň) VRT trasovaná nezávisle na nynější trati.

Nezbývá než doufat že se tak (v historicky dohledné době) skutečně stane protože jinak by tu vznikl relativně pomalý úsek (podprůměrný na poměry dnešních staveb/rekonstrukcí). Pokud by se peníze (nebo vůle) na VRT nenašly tak hrozí opětná optimalizace již rekonstruovaného...

Ale jinak jistý pokrok to přecejen bude, to zase ano.

Poborskii: tak doufám že ten IV. koridor nově stavějí nyní již dále od většiny sídel (kromě uzlů) a jejich obsluhu nechají na stávající pomalé trati (neboli že se novou celkem rychlou trať nepokusí "zmermomocnit" na malá nádražíčka a zastávky v současných polohách).
Registered user junkrs 
25.03.2009 (16:19)  
Prostě zjednodušeně řečeno:
1. Pro nákladní dopravu a pro rychlíky zastavující v mezilehlých stanicích (Zdice, Hořovice, Rokycany) je stávající optimalizace na 120-130km/h dostačující.
2. Pro velmi rychlou vnitro- i mezinárodní dopravu bude v úseku Beroun-Ejpovice dostavěna VRT.
  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2024 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko