..: Vlaky na českých poštovních známkách :..

Doprava - tiskový list, foto: Česká pošta Praha — Vlaky a známky; kombinace, která, jak se na první pohled zdá, nejde příliš k sobě. Ale opak je pravdou. Od doby, kdy se objevily první poštovní známky, se postupně, po portrétu panovníka, přidávaly různé motivy. A vlaky nebyly výjimkou. Česká pošta píše svou historii od ledna 1993. Pojďme tedy lehce zrekapitulovat, s čím jste se mohli setkat. Představíme si jednotlivé známky i obálky prvního dne (FDC). Obálky prvního dne vycházejí v den, kdy se vydává příslušná známka. Známka je na obálce nalepena a opatřena poštovním razítkem vytvořeným speciálně pro tuto příležitost a doplněna grafickým motivem vztahujícím se ke známce. Takovouto obálku můžete – i přesto, že známka už je orazítkovaná – použít a poslat do tří měsíců od data vydání.

150. výročí příjezdu 1. vlaku z Olomouce do Prahy

Dne 21. června 1995 vychází dvě známky při příležitosti 150. výročí příjezdu prvního vlaku z Olomouce do Prahy. Na známce v hodnotě 3,– Kč je zobrazen historický vlak vyjíždějící z choceňského tunelu. Na známce v hodnotě 9,60 Kč je zachycen historický výjev ze slavnostního příjezdu a vítání prvního vlaku v Praze 20. srpna 1845 na dnešním Masarykově nádraží.

 • rozměr obrázku známky: 40×23 mm
 • výtvarný návrh: Jiří Bouda
 • rytina: Jiří Bouda
 • způsob tisku - známka v hodnotě 3,– Kč: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný dvoubarevným hlubotiskem v barvě světle hnědé a modré
 • způsob tisku - známka v hodnotě 9,60 Kč: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný dvoubarevným hlubotiskem v barvě okrové a hnědočervené
150. výročí příjezdu 1. vlaku z Olomouce do Prahy - známky v hodnotě 3,– a 9,6 Kč, foto: Česká pošta 150. výročí příjezdu 1. vlaku z Olomouce do Prahy - FDC se známkami v hodnotě 3,– Kč, foto: Česká pošta 150 let od příjezdu 1.vlaku z Olomouce do Prahy - FDC se známkou v hodnotě 9,60 Kč, foto: Filatelie Pěnkava 150. výročí příjezdu 1. vlaku z Olomouce do Prahy - přebal známkového sešitku, foto: Česká pošta

Doprava

V úterý 9. května 2000 byl vydán tiskový list se dvěma známkami a třemi kupóny. V levém horním rohu je osmikorunová známka s motivem parní lokomotivy. Středový kupón znázorňuje mapu České republiky s vyznačenými koridory a je doplněn francouzskou (CEMT) a anglickou (ECMT) verzí loga Konference evropských ministrů dopravy. Do pravého dolního rohu je situována patnáctikorunová známka s moderní elektrickou lokomotivou řady 371 a soupravou osobních vozů.

 • rozměr obrázku známky: 40×23 mm
 • výtvarný návrh: Jiří Bouda
 • rytina: Bohumil Šneider
 • způsob tisku: ocelotisk z ploché desky v barvě černé kombinovaný vícebarevným ofsetem
Doprava - tiskový list, foto: Česká pošta Doprava - FDC se známkou 8,– Kč, foto: Česká pošta Doprava - FDC se známkou 15,– Kč, foto: Česká pošta

100 let Křižíkovy první elektrické dráhy Tábor – Bechyně

Poštovní známku o nominální hodnotě 10,– Kč, která připomínala 100. výročí první elektrické meziměstské dráhy v Čechách spojující Tábor s Bechyní, jste poprvé mohli použít 28. května 2003. Na známce je jeden z vozů této dráhy, které byly později označeny typovou řadou M 400.

 • rozměr obrázku známky: 40×23 mm
 • výtvarný návrh: Jiří Bouda
 • rytina: Jiří Bouda
 • způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě žluté, modré a dvou odstínech červené
100 let Křižíkovy dráhy - známka 10,– Kč, foto: Česká pošta FDC - 100. výročí první elektrické meziměstské dráhy v Čechách spojující města Tábor a Bechyni, foto: INFOFILA

Tradice české známkové tvorby

Již více než deset let vychází pravidelně v lednu známka připomínající tradice české známkové tvorby. Je to ohlédnutí do historie – připomínají se jak autoři návrhů známek, tak rytci. Občas se použily náměty známek, které vyšly v minulosti. Dne 20. ledna 2008 jste mohli poprvé olíznout známku s nominální hodnotou 10 Kč, na které byla zobrazena historická známka z roku 1956 s hodnotou 10 haléřů. Parní lokomotiva „Zbraslav“ byla z roku 1846. Známka připomíná českého malíře, grafika a ilustrátora Františka Hudečka (1909 – 1990), který byl v roce 1956 autorem celé šestiznámkové série:

Parní lokomotiva Zbraslav z roku 1846, foto: Filaso Parní lokomotiva Kladno z roku 1855, foto: Filaso Parní lokomotiva řady 534.03 z roku 1945, foto: Filaso Parní lokomotiva řady 556.0 z roku 1952, foto: Filaso Parní lokomotiva řady 477.0 z roku 1955, foto: Filaso Elektrická lokomotiva řady E499.0 z roku 1954, foto: Filaso

Autory rytin jednotlivých známek tehdy byli: Bohdan Roule (10 h), Jiří Švengsbír (30 h), Jindra Schmidt (40 h) a Jaroslav Goldschmied (45 h a 60 h). Bedřich Housa, který je podepsán jak pod výtvarným návrhem tak pod rytinou současné desetikorunové známky si zavzpomínal na dobu minulou, protože v roce 1956 byl rytcem známky s nominální hodnotou 1,– Kčs.

 • rozměr obrázku známky: 23 x 40 mm
 • výtvarný návrh: Bedřich Housa
 • rytina: Bedřich Housa
 • způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě okrové, červené a zlaté
Tradice české známkové tvorby - známka 10 Kč, foto: Česká pošta Tradice české známkové tvorby - známka 10 Kč s kupónem, foto: Česká pošta Tradice české známkové tvorby - 2 známky 10 Kč s kupónem, foto: Česká pošta Tradice české známkové tvorby - 8 známek 10 Kč s kupóny (známkový sešitek), foto: Česká pošta Tradice české známkové tvorby - FDC se známkou 10,– Kč, foto: Sbírám.CZ

150. výročí bývalé Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z Pardubic do Liberce

Jednu z největších oslav na železnici v poslední době, která byla spojena s mimořádnými jízdami historických vlaků a mnoha doprovodnými akcemi, je milovníkům vláčků zbytečné připomínat. Česká pošta ji připomněla známkou v hodnotě 10 Kč, na které je vyobrazen vlak tažený lokomotivou řady IIa SNDVB z r. 1857 vyjíždějící z tunelu v údolí Jizery mezi Železným Brodem a Semily. Známka je doplněna texty: Jihoseveroněmecká spojovací dráha - 150 let, PARDUBICE - LIBEREC.

 • rozměr obrázku známky: 40 x 23 mm
 • výtvarný návrh: Jiří Bouda
 • rytina: Bohumil Šneider
 • způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě červené, žluté, růžové a modré
150. výročí bývalé Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z Pardubic do Liberce - známka 10 Kč, foto: Česká pošta 150. výročí bývalé Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z Pardubic do Liberce - FDC se známkou 10 Kč, foto: Filatelie Pěnkava

Více známek se železniční tématikou Česká pošta od roku 1993 zatím nevydala (pro srovnání – čím byste mohli frankovat dopisy v Rakousku). V poslední době však umožňuje komukoliv, aby si vydal své vlastní známky. Toho využila Správa železniční dopravní cesty.

10 let SŽDC

Správa železniční dopravní cesty se připravuje na oslavy svého desátého výročí existence. Při této příležitosti s mírným předstihem – 21. listopadu 2012 – vydala vlastním nákladem známku v nominální hodnotě "A". Dominantním motivem známky je plnobarevná kresba pohledu z Karlova mostu v Praze (s položenou kolejí) na Malostranské mostecké věže, v pozadí s dominantou chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Kresba je dále doplněna motivy s železniční tématikou rozmístěné na mostním zábradlí (mechanické návěstidlo, mechanická předvěst, a další značky), a v popředí kresby textem "10 let SŽDC" a datem "2013" umístěným na kilometrovníku.

10 let SŽDC - známka v nominální hodnotě A, foto: newsphila 10 let SŽDC - tiskový list s 25 známkami, foto: newsphila

Na Správě železniční dopravní cesty jsou zřejmě příznivci filatelie, protože při příležitosti změny levostranného provozu na „Ferdinandově severní dráze“ na pravostranný provoz 9. prosince 2012 nechala zhotovit dvě příležitostná razítka. Nádražní pošty Bohumín 1 a Břeclav 2 je používaly pro razítkování pošty ve dnech 6., 7. a 8. prosince 2012.

Příležitostné razítko - Pravostranný provoz, foto: SŽDC

Tím bychom mohli povídání o českých známkách se železniční tématikou skončit. Ale mnozí filatelisté by se jistě ozvali, že jen známky, že to není zdaleka všechno. Že bychom mohli přidat poštovní dopisnice, příležitostná poštovní razítka…

Poštovní dopisnice s přítiskem PostFila - Slovenská Strela 2010, foto: Česká pošta Dopisnice CDV - 100 let úzkorozchodné dráhy Jindřichův Hradec-Obrataň, foto: OPLATEK softwate Dopisnice CDV - 150 let od příjezdu vlakové pošty do Prahy, foto: Filatelie Pěnkava Dopisnice CDV - Ukončení provozu vlakové pošty, foto: Filatelie Pěnkava
Ruční příležitostné poštovní razítko - 63. mezinárodní kongres IFEF železničářů - esperantistů, Liberec 1, ČR, foto: Česká pošta Ruční příležitostné poštovní razítko - 140 let trati Vídeň - Stockerau - Znojmo, VPÖE, Rittinger,Znojmo 2, foto: Česká pošta Ruční příležitostné poštovní razítko - 140 let železničního spojení Vídeň - České Budějovice - Plzeň, České Budějovice 2, foto: Česká pošta Ruční příležitostné poštovní razítko - Slovenská strela,Národní kulturní památka,Kopřivnice 1, foto: Česká pošta Ruční příležitostné poštovní razítko - Pošta-vlaky-cesty, Jiří Bouda, Poštovní muzeum, Praha 1, foto: Česká pošta  Ruční příležitostné poštovní razítko - Turnov 2 (a vyobrazená lokomotiva vyjíždějící z tunelu), foto: Česká pošta  Ruční příležitostné poštovní razítko - 110 let dráhy Moravské Budějovice - Jemnice, Jemnice, foto: Česká pošta 

Česká pošta ale není jediná, kdo vydává příležitostné poštovní dopisnice. Zde je malá ukázka toho, co nabízejí soukromé společnosti.

125. výročí zahájení provozu na železniční trati Studenec - Velké Meziříčí (2011), foto: newsphila 125. výročí zahájení provozu na železniční trati Zastávka u Brna - Okříšky (2011), foto: newsphila 100. výročí založení železniční trati Kuřim - Veverská Bítýška (2011), foto: newsphila Průmyslové úzkorozchodné železnice na území České republiky (III.) - Mladějov na Moravě (2012), foto: newsphila 200. výročí uvedení lokomotivy Salamanca do provozu (2012), foto: newsphila Nový železniční grafikon 2012/2013 (2012), foto: newsphila

Zkuste jednou odložit mobil, zprávu neposlat jako SMS, nekomunikovat přes Skype, facebook či jiné moderní komunikační kanály, ale sáhněte po dopisnici, pohlednici, napište dopis, ofrankujte ho pěknou známkou, případně ji nechte orazítkovat příležitostným razítkem. Dokud ještě můžete. Třeba ve Švédsku a Dánsku připravují revoluční změnu – omezí známky. Podobně jako to znáte třeba u SMS jízdenek, tak i v tomto případě postačí, aby zákazník odeslal příslušné poštovní správě SMS a obratem dostane číselný kód, který bude potvrzovat zaplacení zásilky – a ten jen opíše na obálku. A sběratelé se pak nebudou moci s odstupem času pokochat vzpomínkami na doby minulé.

Příležitostná poštovní dopisnice s příležitostným razítkem a příležitostnou doporučenou (R-) nálepkou. Česká Třebová 2 (1995), foto: newsphila Doporučený dopis s příležitostným poštovním razítkem a příležitostnou doporučenou (R-) nálepkou. Praaha 023 (1995), foto: newsphila Doporučený dopis s příležitostným poštovním razítkem a příležitostnou doporučenou (R-) nálepkou. Pardubice 2 (1995), foto: newsphila Příležitostná poštovní dopisnice s příležitostným razítkem a příležitostnou doporučenou (R-) nálepkou. Žďár nad Sázavaou (2005), foto: newsphila

Určitě ale už nezískáte razítko vlakové pošty. Tato služba už je definitivně zrušena.

Znárodněné vlakové razítko Louny - Praha (1945), foto: newsphila Razítko vlakové pošty Závidov - Liberec (1946), foto: newsphila Razítko vlakové pošty Ražice - Tábor (1947), foto: newsphila Razítko vlakové pošty České Budějovice - Cheb (1948), foto: newsphila Znárodněné razítko vlakové pošty Budějovice - Plzeň (1948), foto: newsphila Razítko vlakové pošty Cheb - České Budějovice (1949), foto: newsphila 

Zdroje: Česká pošta, Filaso, Filatelie Pěnkava, idnes.cz, IHNED.cz, NEWSPHILA, OPLATEK software


Vlad Poslat mail autorovi | 14.2.2013 (16:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Služby Reportáže

Další z regionu Česká republika (celá)


registrovaný uživatel tarten 
20.02.2013 (12:23)  
Palec nahoru!
Známky nesbírám, ale říkal jsem si, že taková mašinka na dopise by byla lepší než Zeman. :-)
16.02.2013 (18:53)  
Zajímavé čtení, díky!
14.02.2013 (16:06)  
Krásný článek :)

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2019 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko