..: Studium dopravního elektroinženýrství na Univerzitě Pardubice :..

logo dfjp, foto: UPCEPardubice — Příznivci kolejové dopravy v České republice žijí na docela šťastném místě planety. Železnice je u nás nepostradatelným článkem dopravního systému a navíc v naší republice působí řada firem, které se zabývají drážní technikou od vývoje přes projekci, výrobu, servis až po provoz a to jak v národním, tak v celosvětovém měřítku. Široké spektrum aktivit v oblasti kolejové dopravy v ČR je podmíněno činností mnoha týmů kvalifikovaných odborníků a existencí zázemí pro přípravu specialistů v řadě technických oborů. Jedním z pracovišť, které připravuje odborníky pro oblast kolejové dopravy od etap výzkumu až po provoz je Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Na stránkách Želpage byl již dříve představen obor Kolejová vozidla, který je orientován přednostně na discipliny strojního inženýrství. Stejně jako snad ve všech oblastech lidské činnosti, tak i v dopravě nelze přehlédnout jednoznačný trend zvyšování podílu využití elektrických a elektronických systémů. Představme si tentokrát pracoviště a studijní obor, kde se na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice připravují specialisté na elektrotechnické a elektronické systémy pro kolejové i nekolejové druhy dopravy. Tímto pracovištěm je Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (KEEZ), která zajišťuje výuku oboru Dopravní infrastruktura - zaměření Elektrotechnická zařízení v dopravě (DI-EZD), a to jak v bakalářské, tak i v magisterské etapě studia. Na katedře probíhá rovněž studium doktorské v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura.

Průběh studia

Prezenční i kombinované studium pokrývá problematiku dopravního elektroinženýrství v předmětech orientovaných především na elektrickou trakci, konstrukci elektrických a elektronických výzbrojí vozidel, drážní napájecí systémy, dopravní zabezpečovací a sdělovací systémy, řídící a mikroprocesorovou techniku, autoelektriku a autoelektroniku. Příležitost k detailnější odborné orientaci studentů do některé ze jmenovaných oblastí představuje jednak systém volitelných předmětů a také téma bakalářské a diplomové práce. Zde je pro studenty vytvářen maximální prostor pro uplatnění jejich zájmu.

02_laboratoř elektroniky, foto: UPCE 03_lab_autoelektroniky, foto: UPCEV počáteční tříleté bakalářské etapě studia jsou předměty orientovány tak, aby se zohlednila mnohdy rozdílná úroveň vstupních odborných znalostí uchazečů o studium. Proto jsou probírány elementární elektrotechnické discipliny tak, aby nebyly znevýhodněni absolventi neelektrotechnicky zaměřených středních škol, stejně tak tomu je i v předmětech ryze teoretických, jako je matematika a fyzika. Na obecné předměty navazují v bakalářské etapě studia předměty odborné, kde se studenti seznámí se základy elektrických trakčních zařízení, dopravních zabezpečovacích zařízení, řídící elektroniky a výkonové elektroniky.

Vzhledem k zájmu zaměstnavatelů z technických oborů převážně o absolventy magisterského studia pokračuje převážná většina absolventů bakalářské formy studiem navazujícím. V magisterské etapě studia jsou předměty orientovány na prohlubování znalostí z bakalářské etapy, studenti mají větší možnosti odborné profilace a časté jsou i případy, kdy si studenti již během studia vyberou budoucího zaměstnavatele, z čehož pak vyplývá skladba předmětů i volba tématu diplomové práce.

05_trikolka, foto: UPCE 04_tramvajovy_pohon, foto: UPCE Výuka je na Katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky orientována ve velké míře prakticky, důraz je kladen na její laboratorní a projektovou formu. To je možné díky širokému laboratornímu zázemí katedry orientovanému jak na slaboproudé, tak na silnoproudé, trakční, energetické a automobilní discipliny.Uplatnění absolventů oboru Elektrotechnická zařízení v dopravě a spolupráce s firmami v rámci výuky

V rámci celé ČR působí řada domácích i zahraničních výrobních a dopravních firem z oblasti kolejové dopravy. Produkty těchto firem nacházejí široké uplatnění na domácích i světových trzích, mnohdy se jedná o absolutní světovou špičku v oboru drážní techniky. Vzhledem k tomu, že se světová recese dotkla produktů pro kolejovou dopravu velmi málo, představují tyto firmy velmi kvalitní zaměstnavatele pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, zejména z oborů elektro a strojních.

Pro dlouhodobý a neklesající zájem těchto firem o nové specialisty – elektrotechniky a elektroniky navázala Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě s mnoha firmami úzkou spolupráci ve vzdělávacích aktivitách. To v mnoha směrech zvyšuje atraktivitu studijního zaměření Elektrotechnická zařízení v dopravě. Během bakalářské i magisterské etapy studia jsou do programu výuky zařazeny četné přednášky odborníků z renomovaných firem z oboru a exkurze do průmyslových i dopravních společností. Pro studenty katedry, kteří se rozhodnou pro budoucího zaměstnavatele již během studia, což je poměrně častý případ, nabízí řada firem "trainee programy" a stipendia, která je možné pobírat zpravidla od 3. ročníku bakalářského studia a po celou dobu studia magisterského. Další oblastí spolupráce katedry s průmyslem je zadávání témat diplomových a bakalářských prací z praxe a pořádání společných odborných seminářů, kam mají studenti katedry bezplatný přístup.

06_exkurze_kacerov, foto: UPCE 07_exkurze_dlouhe_strane, foto: UPCE 08_seminar_lansperk, foto: UPCE

Z firem, které se na vzdělávacích aktivitách katedry nejvíce podílejí a které nabízejí absolventům největší uplatnění,lze jmenovat např. SIEMENS, firmy skupiny ŠKODA Plzeň, AŽD, ČEZ, CZ LOKO, Elektrizace železnic, SŽDC, ČD a VÚKV.

Existují studijní obory, jejichž absolventi musí usilovat o pracovní místo, na které se hlásí až několik desítek uchazečů. U absolventů zaměření Elektrotechnická zařízení v dopravě je však standardní praxe taková, že si uchazeč vybírá z více nabídek zaměstnavatelů. Poptávku po kvalifikovaných odbornících v tomto oboru samozřejmě reflektuje i výše platů.

Vývojová a vědeckovýzkumná činnost katedry

Mohlo by se zdát, že vývojová a vědeckovýzkumná činnost katedry je záležitost, která se studentů netýká. Na Katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě je však situace jiná. Studenti - především magisterské etapy studia jsou poměrně rozsáhle zapojováni do vědeckovýzkumné činnosti, především v rámci ročníkových projektů, semestrálních a diplomových prací. Mají tak možnost pracovat v širších vývojových týmech spolu s pracovníky katedry a firem na řadě výzkumných projektů. To pro studenty představuje nejen zajímavou činnost, při které získají další odborné znalosti a zkušenosti z týmové práce, ale mnohdy také finanční odměnu a velmi dobrou referenci při výběru budoucího zaměstnavatele.

Vědeckovýzkumné projekty, do kterých je KEEZ zapojena, jsou orientovány převážně aplikačně, prakticky a ve vazbě na perspektivní vývojové trendy ve firmách. Projekty jsou ve většině případů zpracovávány s průmyslovými nebo dopravními podniky.

09_tram_15t, foto: UPCE 10_supermuv, foto: UPCEZ nejvýznamnějších vědeckovýzkumných projektů katedry v poslední době lze jmenovat například spolupráci s firmou ŠKODA ELECTRIC při vývoji elektrického pohonu nízkopodlažní tramvaje 15T, vývoj řídícího systému pro kolejové vozidlo MUV74 pro firmu CZ LOKO, spolupráci při vývoji hybridního pohonu autobusu firmy ŠKODA ELECTRIC, vývoj řídící jednotky spalovacího motoru pro firmu JAWA, řešení optimalizace jízdy kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly a synchronizace řízení pohonů tohoto vozidla spolu s firmami VÚKV a ŠKODA ELECTRIC, studie využití fotovoltaické energie pro regionální železniční tratě pro firmu ČEZ nebo výzkum rušivých účinků trakčních pohonů s motory s permanentními magnety.

11_experimentalni_vozidlo, foto: UPCEVzhledem k rozvoji elektrotechnických a elektronických systémů v oboru kolejové dopravy a vzhledem k zájmu firem o mladé specialisty orientované na tento obor je zřejmé, že absolventi zaměření Elektrotechnická zařízení v dopravě na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice budou mít pro své uplatnění široké pole působnosti. Zbývá si přát, aby je práce bavila, přinesla odborný růst a to přispělo k dalšímu zvýšení prestiže české technické práce u nás i ve světě.

Více informací o KEEZ a studijním zaměření Elektrotechnická zařízení v dopravě lze najít na stránkách katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě pardubické univerzity.

Autoři: Jaroslav Novák, Petr Sýkora — Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice.


Redakce ŽelPage Poslat mail autorovi | 19.2.2012 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Pozvánky

More from ČR Pardubický


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
Registered user gorwynt  mail  
01.04.2012 (20:28)  
Jeden z uživatelů se ptal, proč je zájem o techniku takový, jaký je. Můj názor je ten, že všichni chtějí být manažeři, podnikatelé, vedoucí, ředitelé a podobně, ale po skutečném odborníkovi jakoby se slehla zem. Všichni chtějí peníze, ale nikomu se nechce pracovat.

Dále humanitní obory - nic proti nim nemám, ale co může dělat takový magistr, když dostuduje filozofii? Ani nechápu, co se na tom dá učit. "Filozofuje" hromada lidí v hospodě a přitom titul nemají. To byla nadsázka. ;-)

Já sám jsem student DFJP, obor TŘD, Dopravní inženýrství a spoje. Za pár měsíců budu končit, právě píšu diplomku, ale studium celkově to nebyl žádný med. Jenže málokdo se do něčeho takového chce pouštět. Dnes matika a fyzika v technice nikomu nic neříká a předmětů na ně navazujících se bojí. Je to... špatný. :-(

Ťululu: Čeština je mateřský jazyk a měl by ho ovládat každý Čech, který tady žije. Co to je za pitomý blábol, že je to v technice skoro sprosté slovo? Dělám korekturu textů, ale co dokáží napsat vysokoškoláci - technik netechnik - z toho se mi chce zvracet. Já jsem technik, ale čeština mi nedělá problémy. To už je opravdu tak problematické napsat jedinou smysluplnou větu od velkého písmene po tečku? Výjimku u mě tvoří dislektici. Chápu, že ne každý zná pravidla, ale mám tady jednu radu, která snad dokáže pomoci. Zkuste se na text podívat z grafického hlediska. Totéž vyjmenovaná slova. Jestli někdo nedokáže a nechce rozlišovat slova "výr" a "vír", tak se nemáme o čem bavit.

PS: pokud někdo poučuje o tom, jak má češtinu používat, měl by ji taky sám ovládat. Tady jsem se o tom dostatečně přesvědčil.
26.02.2012 (0:15)  
mladi lide po skole v GB jsou ve vetsine pripadu velmi lini, velmi sebejisti a velmi malo vzdelani (na rozdil od stredoskolaku v CR, o absolventech VS ani nemluvim - to proste nejde srovnavat...). presto si jako prvni vec do sve vybavy kupuji oblek. (SIC!!!!). pokud jdou na pohovor kvuli zamestnani, dva dny predem trenuji prijimaci pohovor a na pohovor samotny jdou v perfektne padnoucim obleku (jen ty boty jim tam obcas delaj malinko zmatek, ale budiz...), s natrenovanou mluvou, s perfektne sepsanym motivacnim dopisem a nemene perfektnim CV. a moc dobre vedi, proc to delaji - umeni prodat prvni dojem je k nezaplaceni.

zkus to brat z tehle strany veci. pokud se donutis zmenit smer svych uvah o (ne)zbytnosti znalosti materskeho jazyka, tvoje sance stoupnou rozhodne o vic, jak 30% u jakehokoliv pohovoru kdykoliv v budoucnosti.

Přesně, během několika destítek minut pohovoru se může dosti zásádně rozhodovat o směřování tvého života klidně na 10 let..

A k těm platům - já žiju v přesvědčení, že nástupní plat vysokoškoláka 20 až 25 tisíc Kč je velmi solidní průměr. Je ale asi pravda, že zejména představy některých maturantů o jejich platech po vystudování VŠ a nástupu do praxe jsou někde trochu jinde, řekl bych, že mimo realitu...
Já byl na bc a magisterském stupni ještě konzervativnější, ale po zkušenostech z praxe jsem dospěl k názoru, že po absolvování náročné technické vysoké škole by měl mít Ing. 25 000 Kč a PhD 30 000 Kč hrubého po zkušební době bez bonusů. Samozřejmě pak to záleží na pracovním trhu, jestli tohle dá. Dosti mi totiž vadí, jak jsou vysoko jsou po finanční stránce ohodnoceny manažerské a ekonomické pozice, tohle je bohužel jediné řešení, jak rozdíl časem srovnat.

Koneckonců, proč by různé firmy (viz třeba brožuru pod níže uvedeným odkazem, cca od strany 25 dále) nabízeli našim studentům témata diplomových prací, stipendia, trainee programy, stáže apod., kdyby o ně neměly zájem? Tu je ten slíbený odkaz:
http://www.upce.cz/dfjp/dpct/brozura-kdp-kv-2011.pdf

Přiznám se, že konkrétní situaci ve vašem oboru neznám, ale zdá se mi, že kolejová vozidla jsou dobře rozjetá a obecně strojařina, navíc ohlednem na dostavbu Temelína vypadá budoucnost dobře.
Tuhle brožurku tiše závidím, je moc dobře zpracovaná.

vysokoškolák technického zaměření si může dovolit dělat pravopisné chyby jako středoškolák,já studuji to,co mi jde a vtom se chci vylepšovat,nejsem odborník na češtinu,mám pouze základy,ale občas chybu udělám,je to samé,jako by jste chtěli někomu otřískat o hlavu,že neumí základy první pomoci
Budeš se divit, ale hlavně vyšší a manažerské pozici jsou kromě jiného také dosti o softskills.

Pokud jenom vystudujete a nic umět nebudete,tak se moc neuplatníte.
Osobně si myslím, že možnosti na bc a magisterské stupni jsou dosti omezené. Můžeš pracovat na svých jazykových znalostech, možná nějaká spolupráce s průmyslem formou projektu či volba specializace. Samozřejmě doktorát je jiná káva.
23.02.2012 (20:47)  
Pánové, hlavně klid. Nebo budu nucen sáhnout po všemocném červeném tlačítku! Pravidlo 1. porušujete celkem dost...
Registered user rpet  mail  
23.02.2012 (10:51)  
@ MirekM

flame-war??

bud tak laskav a precti si jeste jednou moje posty. uvidis,ze nicky pisu s velkym pismenem tak, jak jsou. takze evidentne nejakou povedomost o shift klavese mam. pokud je v nicku interpunkcni znak, kopiruju ho- je to rychlejsi a jednodussi.

zbytek uz jsem popsal v minulym postu a nepotrebuju to dal rozebirat. pokud si nepochopil smysl napsaneho, mas smulu.
Registered user MirekM  mail  
23.02.2012 (7:23)  
rpet: Ale Shift je na anglické klávesnici na stejném místě, že? Mimochodem, právě píšu na klávesnici z USA, ovšem samozřejmě s českým softwarovým rozložením. Po několika měsících používání jsem si na ní fyzicky prohodil Y a Z, ale s písmeny s diakritikou nemám problém. Stačí na ni moc nekoukat. :-) S čím problém občas mám, jsou znaky jako ', §, které se zas tolik nepoužívají a na téhle klávesnici prostě vidět nejsou.
Registered user rpet  mail  
22.02.2012 (17:13)  
@ MirekM

ale vubec ne. ti, co sou pravidelnymi ctenari zelpage vedi ze:

1. jsem neskutecne linej prepinat klavesnici z en-uk do cs. nehlede na to, ze kdyz prepnu na cs klavesnici, mam neuveritelny potize najit prave pismena s diakritikou - en klavesnice fakt ceskou znakovou sadu nezobrazuje

2. muj slohovy styl je velmi autenticky, velmi peclive sestaveny a diky kontroverzim take neuveritelne kontrolovany samotnymi ctenari.

kritizovan jsem byl ctenari mnohokrat, a za spoustu veci. ale pokud si dobre pamatuju, tak nikdy jsem nebyl kritizovan za nespravny pravopis, vetnou stavbu, ci nelogicke vetne vazby.

proto nemam problem v bezne diskusi psat bez diakritiky. nebot (lehce parafrazovano) "moji ctenari vedi..." ;)
Registered user MirekM  mail  
22.02.2012 (16:33)  
rpet: a pokud si prectete moje clanky, pak se nejspis shodneme, ze memu slohu a dodrzovani pravidel jazyka ceskeho neni co vytykat.
Napsat takovouhle větu bez diakritiky a velkého písmena na začátku, to chce kus odvahy. ;-)

Mimochodem víte, že včera, když jsme zde tuto diskuzi rozjeli, byl zrovna Mezinárodní den mateřského jazyka? Myslím, že jsme ho důstojně oslavili. :-)
Registered user rpet  mail  
22.02.2012 (10:33)  
@ Petr-V

nepochybne. a pokud si prectete moje clanky, pak se nejspis shodneme, ze memu slohu a dodrzovani pravidel jazyka ceskeho neni co vytykat.

pouze kolegove, kteri koriguji moje texty si obcas stezuji na premiru angliismu v textu - coz ponekud trapne omlouvam delkou sveho pobytu v gb ;)
22.02.2012 (8:03)  
rpet: Řadíte ke schopnosti řádně ovládat mateřský jazyk, jejíž důležitost tak vyzdvihujete (a já s Vámi souhlasím), i záležitosti pravopisu, jako například psaní velkých písmen?
22.02.2012 (5:57)  
rpet díky za názor,v tom máte pravdu,já když píšu email,nebo bych měl psat bakalářku,diplomku,popřípadě něco do práce,tak si text po sobě kontroluji,popřípadě něco dohledám i na internetu,ale na diskuzích to vůbec neřeším,píšu rychle a to už pak u slovesa s i/y na konci zapomenu jaký mám podmět a tudíž jaké i/y,také přeskakuji háčky a čárky...
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko