..: Přehled a hodnocení čekáren 1. třídy ČD Lounge :..

ČD Lounge ČR - V souvislosti se zavedením vlaků kategorie SuperCity Pendolino na české koleje byly ve vybraných železničních stanicích, kde tyto vlaky zastavují, otevřeny nové čekárenské zóny zvané ČD Lounge. Jde o čekárny inspirované koncepcí některých jiných evropských zemí, např. Německa a Rakouska, kde tato zařízení fungují již řadu let. Výraz „lounge“ pochází z angličtiny a lze jej přeložit několika způsoby, zejména jako „salónek, válenda, lenošení, odpočinek“ atd. Čekárny ČD Lounge se nacházejí v železničních stanicích Praha hl.n., Brno hl.n., Ostrava hl.n., Ostrava-Svinov, Olomouc hl.n. a Pardubice hl.n. Podívejme se nyní na komplexnější informace o čekárnách ČD Lounge.

Komu ČD Lounge slouží

Čekárny ČD Lounge byly po svém vzniku původně určeny pouze cestujícím 1. třídy vlaků SC Pendolino, EuroCity a InterCity. Krátce nato však byly možnosti využití rozšířeny do dnešní podoby, a tak dnes tyto čekárny slouží zejména držitelům platné jízdenky 1. třídy vlaků všech kategorií, a dokonce i cestujícím s jakýmkoliv jízdním dokladem pro vlak SuperCity (tedy i pro 2. třídu vlaků SC). Okrajově některé ČD Lounge poskytnou azyl i jinému segmentu cestujících s jakoukoliv platnou jízdenkou ČD, například matkám s malými dětmi a podobně.

Všechny čekárny 1. třídy jsou kontrolovány zaměstnanci ČD, kteří mohou po cestujícím požadovat předložení platné jízdenky 1. třídy (nebo platného jízdního dokladu SC). Pokud se cestující nemůže v ČD Lounge prokázat požadovaným jízdním dokladem umožňujícím vstup do těchto prostor, pak jde o porušení přepravních podmínek, za něž hrozí pokuta ve výši 500 Kč. V některých ČD Lounge musí cestující předložit jízdní doklad 1. třídy zaměstnanci ČD ihned při vstupu do čekárny. Samozřejmě jsou uznávány i elektronické aplikace In–Gold, i když dozor čekáren není vybaven čtecím zařízením pro jejich kontrolu.

Výbava čekáren ČD Lounge

Čekárny 1. třídy představují kvalitativní změnu cestování a zejména možnost komfortního čekání na vlak v příjemné a nerušené atmosféře, kterou čekárny 2. třídy zpravidla nenabízejí. ČD Lounge jsou vybaveny unifikovanými pohodlnými sedačkami modré barvy, nalezneme zde množství dekorací ve formě umělých květin nebo fotografií s motivy železnice, dále ČD Lounge disponují klimatizací, elektrickými přípojkami, stoly, zrcadly a samozřejmě odpadkovými koši. Na stěnách se obvykle nacházejí obrazovky s odjezdy vlaků nebo promítáním různých tématických videí. Některé jsou rovněž vybaveny koberci a WC, které je zpravidla čisté a udržované, mnohdy na rozdíl od běžných nádražních toalet. Celkový vzhled a atmosféra ČD Lounge působí příjemným dojmem, vytváří pocit klidu a pohody a dává možnost odpočinku nebo práce v pěkném prostředí.

Přehled jednotlivých čekáren ČD Lounge

Olomouc hlavní nádraží – olomoucká čekárna je cestujícím k dispozici v pondělí až pátek od 04:30 do 21:00, v sobotu od 04:30 do 20:15 a v neděli od 06:15 do 20:00. Nabízí celkem 15 míst k sedění u čtyř stolů, je vybavena elektrickými zásuvkami, skříní na kabáty či saka, obrazovkou s odjezdy vlaků a dále kobercem a několika umělými květinami. Nachází se zde i pult pro personál čekárny, ten ale není přítomen. Čekárna je vybavena nápojovým automatem, který však funguje jen velmi zřídka a pokud funguje, nejsou nápoje příliš dobré a bývá jich nedostatek. Kontrola jízdenek je občasná. Nevýhodou olomoucké čekárny je absence toalety. Zásobování tiskovinami a časopisy ČD je velmi nepravidelné a ty obvykle zcela chybí. Před čekárnou se v okenním prostoru rovněž shromažďují různé pochybné existence, které návštěvníky ČD Lounge obtěžují. V globálním pohledu na olomouckou čekárnu je však celkový dojem spíše pozitivní a čekárna rozhodně plní svůj účel.

Brno hlavní nádraží – brněnská čekárna nabízí cestujícím 1. třídy kvalitní zázemí. Je otevřena denně od 06:30 do 23:00 a vybavena stoly a elektrickými přípojkami s možností práce na PC, jsou zde i místa bez stolů. V čekárně nechybí koberec, květiny, několik věšáků a dostatek různých tiskovin ČD. V čekárně je toaleta, což je potěšující. Celá ČD Lounge je prostorná a působí dojmem volnosti a jakéhosi odlehčení. Chybí pouze obrazovky s odjezdy vlaků, to však příliš nevadí, neboť vlaky jsou hlášeny v dostatečném předstihu. Vchod do čekárny je přímo z ČD centra. Čekárna je běžně zamčená, pokud ji chce cestující použít, požádá zaměstnance ČD u žluté přepážky přednostního odbavení o odemknutí. Po předložení jízdenky 1. třídy bude cestujícímu čekárna odemčena. Kontrola jízdenek je občasná až minimální, čekárna je spíše kontrolována pracovníky bezpečnostní agentury, kteří se na nádraží pohybují. Celkový dojem z brněnské čekárny je velmi dobrý.

Pardubice1, foto: EC 174 Pardubice2, foto: EC 174 Pardubice hlavní nádraží – denně otevřena od 05:45 do 22:00, je však nutné zmínit, že dochází k častému zpožďování při ranním otevírání a bývá odemykána často až po šesté hodině. Pardubická čekárna je velmi útulná. Nabízí 30 míst k sedění, tři stoly velké s elektrickými zásuvkami a dva menší stolky, rohové. Místa jsou atypicky uspořádána, nechybí množství květin, které vytváří velmi příjemnou atmosféru. Čekárna je laděna do modro-žluté barvy, žlutou barvu mají vertikální žaluzie a některé stěny, modrý je koberec a sedačky. V čekárně jsou dvě obrazovky. Pravá obrazovka ukazuje aktuální odjezdy vlaků, levá pak promítá videa se železniční tématikou. Čekárna má toaletu, kterou odemkne dozorce nástupišť. Toho je nutné přivolat zvonkem a předložit jízdenku 1. třídy. Bohužel ve většině případů se cestující „nedozvoní“, takže mu toaletu stejně nikdo neodemkne. Kontrola jízdenek je poměrně častá. Hlášení vlaků je obvykle poněkud tiché, často až neslyšné. Čekárna je naštěstí poměrně dobře udržována a návštěvy nežádoucích lidí, bezdomovců apod., jsou minimální. Celkový dojem je dobrý.

Ostrava hlavní nádraží – čekárna je otevřena denně od 03:30 do 18:30. Časné otevírání této čekárny je dáno odjezdem prvního ranního vlaku vyšší kvality IC 518. Výbava ČD Lounge je obvyklá, nabízí však pouze jeden stůl. Stěny jsou tmavě oranžové a podlaha bez koberce, reklamní tiskoviny většinou nechybí. Čekárna má toaletu, klíče jsou k dispozici u obsluhy zavazadlové pokladny blízko čekárny. Klíče budou vydány po předložení jízdenky. Obrovský nedostatek spočívá v tom, že čekárna je velmi často navštěvována jakýmikoliv lidmi, ať už jde o cestující druhé třídy nebo o vandráky bez jízdenky. Proto zde bohužel není bezpečno. Přispívá k tomu i fakt, že kontrola jízdenek zde vůbec není a zaměstnanci ČD navštěvují tuto prostoru jen minimálně. Vchodem do této čekárny jsou velké prosklené dveře, takže cestující nemá prakticky žádné soukromí a necítí se bezpečně. Právě z těchto důvodů je hodnocení čekárny na ostravském hlavním nádraží nedobré, možno říci až nedostatečné.

Ostrava – Svinov – tato ČD Lounge nabízí cestujícím nepřetržitý provoz. Jde o nejmenší ze všech čekáren 1. třídy, disponuje devíti místy k sedění. Z výbavy však nic nechybí: najdeme zde polici na velká zavazadla, věšák, dvě obrazovky s odjezdy vlaků, stůl, nepřeberné množství časopisů s železniční i neželezniční tématikou, květiny a rovněž toaletu. Možno říci, že tato čekárna je udržována ze všech nejlépe a také je ze všech nejlépe zabezpečena. Každý cestující, který ji chce použít, si zazvoní na pracovníka z ČD centra a tento cestujícímu po předložení jízdenky 1. třídy čekárnu odemkne. Z venkovní strany mají dveře kulatou kliku, takže zazvonit a prokázat se platnou jízdenkou musí bez výjimky každý cestující. Díky kulaté klice je zajištěna maximální bezpečnost návštěvníků ČD Lounge a je vyloučena možnost, že by se dovnitř dostal někdo nepovolaný. To ocení každý zejména v pozdní noční a brzké ranní době, kdy je nádraží plné nejrůznějších opilců a dalších živlů. Do čekárny jsou přepojována pouze hlášení vlaků, které mají řazen vůz 1. třídy nebo lůžkové či lehátkové vozy. Díky maximálnímu zabezpečení, údržbě a nepřetržitému provozu je celkový dojem z této čekárny výborný.

Praha hlavní nádraží – pražská čekárna zaráží už jen svou otvírací dobou – je otevřena denně pouze do 18:30, jen v neděli do 20:30. Cestující 1. třídy nočních vlaků tedy služby ČD Lounge nemůže využít a je odkázán k trávení času v jiných prostorách stanice, které jsou v nočních hodinách více než nebezpečné. Právě u pražského hlavního nádraží by byl velmi vhodný nepřetržitý provoz ČD Lounge, případně alespoň do pozdních nočních hodin. Je opravdu velká škoda, že čekárna 1. třídy hlavního města nenabízí zdaleka takový komfort, který je očekáván a který by byl na místě. Výbava je bohužel poněkud strohá – chybí jakákoliv zeleň či dekorace, rovněž najdeme minimum tiskovin. Jde o poměrně malou obdélníkovou místnost s řadou visících zářivek, uprostřed je umístěn stůl pro dozor, který je přítomen a kterému je nutno při vstupu předložit jízdenku. Na každé straně místnosti je několik sedaček, jinak je prostor dále rušen oprýskanými dveřmi a celá čekárna je velmi neútulná. Obrazovky s odjezdy vlaků jsou k dispozici. Cestující 1. třídy bude při vstupu do této čekárny zklamán. Jedinou útěchou je skutečnost, že tato ČD Lounge je zde pouze dočasně, po dokončení přestavby hlavního nádraží bude umístěna jinam. Celkový dojem je podprůměrný.

Praha - Holešovice a Břeclav

Do 13. prosince 2008 se pražská čekárna 1. třídy nacházela ve stanici Praha – Holešovice. Od 14. prosince byla tato ČD Lounge „přesunuta“ na pražské hlavní nádraží, stalo se tak od zahájení platnosti nového jízdního řádu, kdy vlaky SC změnily svou začáteční a konečnou stanici na Prahu hl.n.. Čekárna v Holešovicích fyzicky zůstala, pouze byla změněna na obyčejnou čekárnu pro všechny cestující. Což je poměrně velká škoda, protože i v současné době z Holešovic vyjíždí množství vlaků vyšší kvality a ČD Lounge zde bude jistě chybět.

Jedinou stanicí, kde vlaky SC zastavují a kde ještě není ČD Lounge, je Břeclav. Jde o pohraniční stanici s vysokou frekvencí vlaků vyšší kvality, a tak by zde ČD Lounge své uplatnění zajisté našla, i když frekvence nastupujících a vystupujících cestujících bude menší. Navíc, v Břeclavi jsou na sebe většinou přípoje důsledně navázány a dlouhý pobyt ve stanici pro přestupující není většinou potřeba. Čekárna 1. třídy bude v Břeclavi zavedena, termín jejího zprovoznění však ještě není definitivní.

Ohlédneme-li se do zahraničí, nabízí se porovnání třeba právě se zmiňovanými rakouskými ÖBB Club Lounge. Naleznete je např. na Wien Südbf. i Westbf. (i během rekonstrukce nádražní haly), Salzburg Hbf, Innsbruck Hbf, atd. Přístup do čekárny mají cestující první třídy, cestující přepravující vůz autovlakem nebo držitelé rezervací do lůžkových vozů bez rozdílu vozové třídy a mnozí další. Budete-li se zkoušet připojit na wi-fi, nepochodíte, zásuvek najdete nemnoho, ale prostředí vás naopak potěší. Nábytek bývá vyveden v kůži, malé konferenční stolky a křesla. Součástí takové rakouské lounge je vždy bar, kde jsou volně k dispozici studené alko i nealko nápoje - vody, džusy, Coca-cola, pivo i víno, stejně jako kávovar na pravou kávu rozličných druhů nebo čaj (žádný automat na instantní teplé nápoje), a pak slané pečivo či gumové bombony k zakousnutí. To vše zdarma. V každé čekárně je dozor, a zároveň poskytuje informace o tarifu případně prodává jízdní a rezervační doklady.

Autorský text; zdroj: autor, redakce ŽelPage


EC 174 Poslat mail autorovi | 12.1.2009 (12:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Služby

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   
Registered user XYZH  mail  
18.01.2009 (13:35)  
A v kolik hodin se otevírá Lounge na Praze hl.n.?
Registered user XYZH  mail  
14.01.2009 (21:28)  
Kde se prosím vás nachází tato čekárna v Praze hl.n. a je tam povolen i vstup se síťovkou Klasik pro 1. tř.? Díky. :-)
Registered user M 
13.01.2009 (23:15)  
worel - ja jsem v Pardubicich zkousel v te restaraci/fast foodu a uspesnost byla jedna z jedne:)
Registered user worel 
13.01.2009 (22:47)  
Mám docela špatné zkušenosti s Pardubicema. Wi-fi se tam chytne stěží v polovině případů. (Ale kontrolu jsem tam ještě nepotkal. :-))))) )
Registered user KLF  mail  
13.01.2009 (18:13)  
Josef Petrak.....kolikrát není poznat na běžným rychlíku zda jde o 1 či o 2 třídu,smrad je zhruba stejný víme,:-)a od jiste doby co byly zrušeny připlatky za EC IC vlaky,budou ty VIP čekárny jen pro lidi co maj lupen na Pindulina jo?kolikrát sem si všiml že jsou vyložene přecpané:-))...mě šlo Josef/oslovení doufám nevadí,páč sem o něco starší:-)/o celkový dojem na nádraží..ona jedna čekárna Longue třeba v Brně to nevytrhne.Tak se neuraž.
13.01.2009 (16:12)  
Nejlevnější "vstupenka" do této čekárny stojí 9 Kč, na In-junior dokonce 6 Kč, to je dobré :)
13.01.2009 (9:49)  
V Bohumíně také není taková obdobná čekárna (pro SC/IC/EC) a teď zrušili i normální čekárnu, takže cestující posedávají teď na lavičkách vedle bezdomovců :-) Aspoň, že jsou přístupné lavičky přes noc, že si je kam sednout ...
Registered user lada 
13.01.2009 (8:00)  
Pravidelne pouzivam v Holesovicich, kde je to vzhledem ke stavu zbytku nadrazi temer nutnost. Jizdenku (v mem pripade muzu nabidnout maximalne zlevnenou mistenku do 2. tridy SC plus elisku) po me nikdo nikdy nechtel.

A jednou jsem zkusil ze zvedavosti zazvonit ve Svinove a opravdu mi nekdo prisel asi do minuty otevrit.
12.01.2009 (22:06)  
M.Chovanec) Změnilo, zůstal stůl, dozorčí tam žádný není... A nemyslím si, že je to dobře.
12.01.2009 (22:02)  
Jednou jsem měl tu "čest" strávit čekání na Pendolino v olomouckém Lounge. O klidu se moc mluvit nedalo, neboť dozorčí v jednom kuse vyřizovala telefonáty typu v kolik co kam komu jede a podobné záležitosti, které dle mne náleží spíše ČD Centru.
Ale to už je pár let, snad se to změnilo.
  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko