..: Nehoda u Červenky ukázala na problémy při nehodách na přejezdech :..

PZZ, Cítov, foto: topičČervenka - Psal se 15. březen loňského roku, když se po silnici 3. třídy číslo 4496 blížil osobní automobil k železničnímu přejezdu P6520, který leží na hlavní železniční trati 270 poblíž stanice Červenka. Řidič místní soukromé taxislužby v obloucích před přejezdem ztratil nad vozidlem kontrolu a ve smyku s ním doklouzal až na železniční přejezd. Část auta se dostala mimo vozovku do kolejiště. Taxikář proto po zjištění, že auto z prostoru přejezdu nemůže sám vyprostit, začal volat linku 158 a doufal, že se podaří provoz na trati včas zastavit a nedojde k nehodě s vážnými následky. I přes to, že operační důstojník Policie ČR přejezd identifikoval, se během více než pěti minut od nahlášení nehody nepodařilo dopravu včas zastavit a do překážky na trati najel noční expres 444 Slovakia. Jaké jsou výsledky následného vyšetřování?

Výsledky vyšetřování

Bezprostřední příčiny

• uváznutí automobilu na přejezdu;

• nezastavení dopravy v úseku Červenka - Moravičany po obdržení požadavku na její zastavení

Zásadní příčiny

• předání požadavku na zastavení dopravy při bezprostředním ohrožení bezpečnosti zaměstnanci provozovatele dráhy, který nedisponoval prostředky k zastavení provozu a který plnil pouze roli prostředníka

Příčiny v systému bezpečnosti

• nestanovení priority (důležitosti v pořadí) telefonních kontaktů, poskytnutých provozovatelem dráhy integrovanému záchrannému systému, na které má operátor IZS při hrozícím nebezpečí z prodlení požádat o zastavení dopravy

Bezpečnostní doporučení

• SŽDC - stanovit IZS prioritu telefonních kontaktů, na kterých má operátor kontaktovat provozovatele dráhy a žádat zastavení provozu v případě nebezpečí;

• Správě silnic Olomouckého kraje - umístit na pozemní komunikaci z obou směrů před pravými oblouky, na které navazuje přejezd, svislé výstražné dopravní značky upozorňující na tento oblouk, popř. učinit další vhodná opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti v okolí přejezdu;

• Ministerstvu dopravy a Drážnímu úřadu - obsahem pravidel silničního provozu rozšířit povinnost řidičů o znalost umístění čísel jednotné identifikace železničních přejezdů a jejího použití, rozšířit povědomí veřejnosti o umístění těchto čísel

Zdroj: Závěrečná zpráva DI, kráceno

Běžné závěry většiny nehod na železničních přejezdech jsou jasné - řidič silničního vozidla nedal přednost drážnímu vozidlu, případně navíc nerespektoval výstražná signalizační zařízení nebo jiné dopravní předpisy. I v tomto případě byla jedna z hlavních příčin rovněž mimo železnici, taxikář totiž zřejmě nepřizpůsobil jízdu počasí, viditelnosti a stavu vozovky a díky tomu uvázl na přejezdu. Následná zjištění vyšetřovatelů však poukázala na zásadní systémové problémy, které mohou zapříčinit další nehody způsobené nedostatečně včasným zastavením provozu na trati.

Prvním alarmujícím faktorem je to, že jde již i několikátou podobnou mimořádnost, kdy řidič automobilu neznal systém jednotného označování přejezdů a operátorovi tísňové linky nedokázal číslo přejezdu sdělit. Drážní inspekce proto již poněkolikáté vydala směrem k Ministerstvu dopravy a Drážnímu úřadu bezpečnostní doporučení, aby byla v tomto směru zajištěna osvěta veřejnosti a aplikace tohoto systému do legislativy. Podstatná část nových řidičů i uchazečů o řidičský průkaz totiž o nějakém označování přejezdů ani v posledních letech v autoškolách nikdy neslyšela a těžko ho pak může znát v praxi.

CDP Přerov, foto: AŽD Praha s.r.o.Velký vykřičník však poslala Drážní inspekce také správci infrastruktury, Správě železniční dopravní cesty. Té DI vytýká, že ačkoliv přejezd byl policejním operačním důstojníkem ihned identifikován a požadavek na zastavení provozu SŽDC předán, ta nebyla schopna neprodleně zastavit provoz. Důvodů bylo několik - od nevhodně zvoleného kontaktního čísla přes problémy s vnitřní komunikační sítí v CDP Přerov až po téměř třičtvrtěminutovou vyzváněcí dobu, než se policie dispečerům dovolala, nebo špatně naladěnou rádiostanici strojvedoucího vlaku.

Pro případ mimořádností na kříženích dráhy se silnicí mají operátoři tísňových linek po identifikaci přejezdu několik čísel, na která mají volat s žádostí o zastavení dopravy. U nich však není stanovena priorita a je tak na operátorovi záchranného systému, které číslo si vybere. A tak se může stát, stejně jako v tomto případě, že se dovolá zaměstnanci SŽDC, který nemá přímé prostředky k zastavení provozu a je pouze prostředníkem, který požadavek posílá dál. Tím však dochází k nebezpečnému zdržení až v řádu minut.

A jak tomu bylo v tomto konkrétním případě? Policejní operátor tísňové linky si vybral číslo na vedoucího dispečera CDP Přerov, odkud se celý traťový úsek dálkově řídí. Nejprve telefon 40 sekund vyzváněl, následně po telefonátu ještě minutu probíhala lokalizace přejezdu a vyhledání příslušného dispečera s možností zastavit provoz. Poté se navíc v důsledku chybného nastavení komunikačního zařízení TouchCall nemohl vedoucí dispečer dotyčnému kolegovi dovolat, takže musel do jiného patra budovy běžet pěšky. V momentě, kdy vešel do místnosti a došlo k zadání rádiového příkazu Generální stop, však už bylo několik sekund po srážce.

Navíc se ukázalo, že ani kdyby traťový dispečer vyslal pokyn k zastavení dříve, nemuselo by to být k ničemu. Strojvedoucí osudného vlaku totiž zapomněl v určeném místě správně nastavit komunikační zařízení TRS, které tak nebylo naladěno na správné frekvenci a kódový příkaz Generální stop tak nemohlo přijmout.

Rok poté

Zabezpečený přejezd, foto: RailmanA k jakým změnám tedy nakonec došlo necelý rok po této mimořádné události? SŽDC změnila typ rádiového spojení na trati, kdy je nově prvotním dorozumívacím prostředkem síť GSM-R a systém TRS je až záložním řešením. Otázkou však zůstává, zdali již SŽDC určila složkám integrovaného záchranného systému prioritu v telefonních číslech, na něž mají volat v případě mimořádné události na železničním přejezdu. Na tuto otázku odpověděl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský značně neurčitě: „Telefonní číslo má PČR samozřejmě k dispozici,“ uvedl pouze. Informace o aplikaci klíčové části svého bezpečnostního doporučení pak zatím neměl ani mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Odkaz: Závěrečná zpráva Drážní inspekce (.pdf)

Zdroje: Drážní inspekce, Správa železniční dopravní cesty


Michal Jaroš Poslat mail autorovi | 4.2.2015 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa Nehody a mimořádnosti

More from ČR Olomoucký


  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   
12.02.2015 (12:46)  
Hugo: To si neodporujeme;-). Návěs se standartním kontejnerem má 3,7 metru, se zvýšeným kontejnerem (high cube) 4 metry, to jen pro upřesnění.
11.02.2015 (21:17)  
jack jag: neměřil jsem všechny auta, ale namátkou jeřáb DEMAG v Ostravě má 4,1m, BIZON 4m, kontejnerové nosiče 3,7m. jinak např CAS 20 ECONIC jezdící v Ostravě mají výšku 3150mm, takže navidím důvod požadovat pro základní výjezdovou techniku 4,5m.
11.02.2015 (8:05)  
SYN, Hugo von Talhof: Maximální výška vozidel u nás je 4,0 metru. Tuším, že v zákoně je výjimka pro přepravníky aut, kde může být výška max. 4,2? metru. O hasičích není v zákoně řeč a ani žebříky a plošiny určitě nejsou vyšší než obyčejný kamion;-). Všechno ostatní, co je vyšší, je nadměrný náklad, kde se musí žádat na úřadě o výjimku.
10.02.2015 (20:33)  
Hugo von Talhof: Z vyjádření hasičů k jednomu projektu. Byla navrhována přístupová cesta vedoucí z ulice zkrz průjezd ke dvěma plánovaným rodinným domům.
Registered user Petr 3 
10.02.2015 (19:49)  
Z příčiny této nehody mi vychází námět pro cvičení IZS, které by nestálo ani moc peněz. Taky organizačně by to nebylo tak složité.
Taková laická zkouška (překážka na přejezdu)měla proběhnout hned po nainstalování čísel přejezdu na přejezdy. Docela bych sázel na to, že neproběhla.
09.02.2015 (21:01)  
Hank: Už jsem se začal ježit, že bys mě hnal přes Stavenice, kde je výška podjezdu 3,6? metru;-). Ten suchý brod za Lukavicí byl super, když jsem tam jel poprvé. Vlítnout kamionem padesátkou do panelů je fakt bomba;-). To jsem si pak půl hodiny uklízel kabinu. Kopce tam jsou, jezdil jsem tam poslední dva roky a loňská zima víme, jaká byla. Ale zase se ušetřily kilometry. A s plnou zátěží bych se tam také nehnal, to už by spotřeba nafty převýšila ušetřené kilometry.
09.02.2015 (20:52)  
SYN: myslel jsem to tak, že u stávajících staveb (mostů) je výška dána z doby položení mostu a my se tomu přizpůsobujeme stanovením alternativní trasy pro techniku, která tam neprojede. u nových mostů si nejsem jistý, jestli můžeme požadovat minimální výšku (samozřejmě pokud je to jediná přístupová cesta tak snad ano, ale jsem mokrý hasič, ne stavař).
Registered user hank 
09.02.2015 (20:37)  
Jack Jag: "Standartně se jezdí kamionem do Uničova buď z Mohelnice přes Lukavici a Úsov..." Přes Lukavici určitě ne, nýbrž přes Stavenice... A taky to nejde vždycky, při počasí jako je teď je úsovský kopec pod hradem vždycky sázka do loterie.
Edit: Kecám, zapomněl jsem na podjezd u odbočky na nádraží do Moravičan... jenže ta Lukavice je taky vošajstlich, protože úsek Lukavice - Bohuslavice je při každé vyšší vodě zaplavený Moravou... Takže jediná jistota je - kromě Králové a Pňovic - už jen Šternberk.
Registered user SYN 
09.02.2015 (14:58)  
kde jste vzal tu informaci že hasiči vyžadují 4,5m? já jen, že jsem hasič a nic o tom nevím...

Nebylo by tedy lepší kdybyste uvedl typ vašeho vozidla a uvedenou výšku vozidla (nejlépe z TP)? Zajímavé údaje to samozřejmě budou hlavně u větších cisteren a žebříků... Aby tu jaksi nevznikal dojem že hasiči projedou pod libovolně vysokým mostem/podjezdem/tunelem, o což jsem ochotný se vsadit že nebude pravda...
09.02.2015 (11:14)  
M 474 003: Ještě dodám, že užitek aut nad škodami zatím stále převažuje. Nebo si vážně myslíš, že do každé garáže povedou koleje a v garáži bude zaparkovaná drezína?
  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko