..: Nehoda u Červenky ukázala na problémy při nehodách na přejezdech :..

PZZ, Cítov, foto: topičČervenka - Psal se 15. březen loňského roku, když se po silnici 3. třídy číslo 4496 blížil osobní automobil k železničnímu přejezdu P6520, který leží na hlavní železniční trati 270 poblíž stanice Červenka. Řidič místní soukromé taxislužby v obloucích před přejezdem ztratil nad vozidlem kontrolu a ve smyku s ním doklouzal až na železniční přejezd. Část auta se dostala mimo vozovku do kolejiště. Taxikář proto po zjištění, že auto z prostoru přejezdu nemůže sám vyprostit, začal volat linku 158 a doufal, že se podaří provoz na trati včas zastavit a nedojde k nehodě s vážnými následky. I přes to, že operační důstojník Policie ČR přejezd identifikoval, se během více než pěti minut od nahlášení nehody nepodařilo dopravu včas zastavit a do překážky na trati najel noční expres 444 Slovakia. Jaké jsou výsledky následného vyšetřování?

Výsledky vyšetřování

Bezprostřední příčiny

• uváznutí automobilu na přejezdu;

• nezastavení dopravy v úseku Červenka - Moravičany po obdržení požadavku na její zastavení

Zásadní příčiny

• předání požadavku na zastavení dopravy při bezprostředním ohrožení bezpečnosti zaměstnanci provozovatele dráhy, který nedisponoval prostředky k zastavení provozu a který plnil pouze roli prostředníka

Příčiny v systému bezpečnosti

• nestanovení priority (důležitosti v pořadí) telefonních kontaktů, poskytnutých provozovatelem dráhy integrovanému záchrannému systému, na které má operátor IZS při hrozícím nebezpečí z prodlení požádat o zastavení dopravy

Bezpečnostní doporučení

• SŽDC - stanovit IZS prioritu telefonních kontaktů, na kterých má operátor kontaktovat provozovatele dráhy a žádat zastavení provozu v případě nebezpečí;

• Správě silnic Olomouckého kraje - umístit na pozemní komunikaci z obou směrů před pravými oblouky, na které navazuje přejezd, svislé výstražné dopravní značky upozorňující na tento oblouk, popř. učinit další vhodná opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti v okolí přejezdu;

• Ministerstvu dopravy a Drážnímu úřadu - obsahem pravidel silničního provozu rozšířit povinnost řidičů o znalost umístění čísel jednotné identifikace železničních přejezdů a jejího použití, rozšířit povědomí veřejnosti o umístění těchto čísel

Zdroj: Závěrečná zpráva DI, kráceno

Běžné závěry většiny nehod na železničních přejezdech jsou jasné - řidič silničního vozidla nedal přednost drážnímu vozidlu, případně navíc nerespektoval výstražná signalizační zařízení nebo jiné dopravní předpisy. I v tomto případě byla jedna z hlavních příčin rovněž mimo železnici, taxikář totiž zřejmě nepřizpůsobil jízdu počasí, viditelnosti a stavu vozovky a díky tomu uvázl na přejezdu. Následná zjištění vyšetřovatelů však poukázala na zásadní systémové problémy, které mohou zapříčinit další nehody způsobené nedostatečně včasným zastavením provozu na trati.

Prvním alarmujícím faktorem je to, že jde již i několikátou podobnou mimořádnost, kdy řidič automobilu neznal systém jednotného označování přejezdů a operátorovi tísňové linky nedokázal číslo přejezdu sdělit. Drážní inspekce proto již poněkolikáté vydala směrem k Ministerstvu dopravy a Drážnímu úřadu bezpečnostní doporučení, aby byla v tomto směru zajištěna osvěta veřejnosti a aplikace tohoto systému do legislativy. Podstatná část nových řidičů i uchazečů o řidičský průkaz totiž o nějakém označování přejezdů ani v posledních letech v autoškolách nikdy neslyšela a těžko ho pak může znát v praxi.

CDP Přerov, foto: AŽD Praha s.r.o.Velký vykřičník však poslala Drážní inspekce také správci infrastruktury, Správě železniční dopravní cesty. Té DI vytýká, že ačkoliv přejezd byl policejním operačním důstojníkem ihned identifikován a požadavek na zastavení provozu SŽDC předán, ta nebyla schopna neprodleně zastavit provoz. Důvodů bylo několik - od nevhodně zvoleného kontaktního čísla přes problémy s vnitřní komunikační sítí v CDP Přerov až po téměř třičtvrtěminutovou vyzváněcí dobu, než se policie dispečerům dovolala, nebo špatně naladěnou rádiostanici strojvedoucího vlaku.

Pro případ mimořádností na kříženích dráhy se silnicí mají operátoři tísňových linek po identifikaci přejezdu několik čísel, na která mají volat s žádostí o zastavení dopravy. U nich však není stanovena priorita a je tak na operátorovi záchranného systému, které číslo si vybere. A tak se může stát, stejně jako v tomto případě, že se dovolá zaměstnanci SŽDC, který nemá přímé prostředky k zastavení provozu a je pouze prostředníkem, který požadavek posílá dál. Tím však dochází k nebezpečnému zdržení až v řádu minut.

A jak tomu bylo v tomto konkrétním případě? Policejní operátor tísňové linky si vybral číslo na vedoucího dispečera CDP Přerov, odkud se celý traťový úsek dálkově řídí. Nejprve telefon 40 sekund vyzváněl, následně po telefonátu ještě minutu probíhala lokalizace přejezdu a vyhledání příslušného dispečera s možností zastavit provoz. Poté se navíc v důsledku chybného nastavení komunikačního zařízení TouchCall nemohl vedoucí dispečer dotyčnému kolegovi dovolat, takže musel do jiného patra budovy běžet pěšky. V momentě, kdy vešel do místnosti a došlo k zadání rádiového příkazu Generální stop, však už bylo několik sekund po srážce.

Navíc se ukázalo, že ani kdyby traťový dispečer vyslal pokyn k zastavení dříve, nemuselo by to být k ničemu. Strojvedoucí osudného vlaku totiž zapomněl v určeném místě správně nastavit komunikační zařízení TRS, které tak nebylo naladěno na správné frekvenci a kódový příkaz Generální stop tak nemohlo přijmout.

Rok poté

Zabezpečený přejezd, foto: RailmanA k jakým změnám tedy nakonec došlo necelý rok po této mimořádné události? SŽDC změnila typ rádiového spojení na trati, kdy je nově prvotním dorozumívacím prostředkem síť GSM-R a systém TRS je až záložním řešením. Otázkou však zůstává, zdali již SŽDC určila složkám integrovaného záchranného systému prioritu v telefonních číslech, na něž mají volat v případě mimořádné události na železničním přejezdu. Na tuto otázku odpověděl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský značně neurčitě: „Telefonní číslo má PČR samozřejmě k dispozici,“ uvedl pouze. Informace o aplikaci klíčové části svého bezpečnostního doporučení pak zatím neměl ani mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Odkaz: Závěrečná zpráva Drážní inspekce (.pdf)

Zdroje: Drážní inspekce, Správa železniční dopravní cesty


Michal Jaroš Poslat mail autorovi | 4.2.2015 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa Nehody a mimořádnosti

More from ČR Olomoucký


  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   
09.02.2015 (9:51)  
M 474 003, 06.02.2015 (20:18): Pěkné, ale nějak jsi zapomněl dořešit, jak teda nacpat 4 m vysoký kamion nebo cokoli jiného pod 3,4 m vysoký most;-).

Standartně se jezdí kamionem do Uničova buď z Mohelnice přes Lukavici a Úsov nebo z Litovle přes Pňovice. Místní jezdili a možná ještě jezdí přes přejezd do Králové, protože v Pňovicích (Pňovici?) byla dlouho uzavírka.
09.02.2015 (8:34)  
M 474 003: co vyžaduje výšku 4m, má jet po kolejích

Toto je šoto-trolling par excellence. Už vidím, ako by sa po železnici prepravovali obrovské kotly alebo turbíny do elektrární, alebo napríklad lode, ktoré sa plavia po Brnenskej priehrade (vyrobené niekde na Pardubicku).
Registered user Čobi 
08.02.2015 (13:40)  
Například ČSN 73 6201 nebo ČSN 73 6380.
08.02.2015 (12:57)  
čobi: znáte číslo příslušné normy? žebych nahlédl...
Registered user Čobi 
08.02.2015 (12:34)  
Jiří Kocurek: Hasiči vyžadují podjezdnou výšku 4,5 metru.

Průjezdný prostor je dán normou dle typu pozemní komunikace.
08.02.2015 (10:10)  
Jiří Kocurek: kde jste vzal tu informaci že hasiči vyžadují 4,5m? já jen, že jsem hasič a nic o tom nevím...
Editor or ŽelPage Administrator Chary  mail  
08.02.2015 (0:04)  
No fakt, taková uplně běžná "žlutá mrcha" (jak říkají doktoři na ambulantním příjmu), která jezdí třistakrát za den.

Na druhou stranu by bylo uplně stylový (a zcela v duchu Trošky), kdyby právě tohle zastavilo před Sýbrťákem, vystoupil nějakej zdravotník a pomohl ze schodů starý Kelišový.
Correspondent or Member of ŽelPage topič  mail  
07.02.2015 (23:38)  
Editor or ŽelPage Administrator Chary  mail  
07.02.2015 (23:20)  
Jako, né že by se mi nelíbila ad-absurdum argumentace, ale... sanitka vysoká přes 4 metry?
Registered user Honza  mail  
07.02.2015 (23:09)  
Jiří Kocourek: Proč by zrovna 3310 to neměla umět? Umí to i Bosch 509 z roku 1999, ale např. LG 0168 (jestli je to číslo typu?) z roku cca 2007 to neumí.
  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko