..: Očima strojvůdce: Další nástroj pro potěšení fanoušků železnice :..

754_323_stanoviste, foto: Martin GrillDíky internetu existuje celá řada možností, jak navštívit místa a zhlédnout činnosti, ke kterým se běžný smrtelník nedostane, nechce-li vyřizovat stohy povolení a absolvovat byrokratická kolečka, na jejichž konci mu ani tak nemusí být vyhověno. Jedním z takových míst je i stanoviště lokomotivy, které je zpravidla určeno výhradně zaměstnancům dopravce. Ačkoli nelze nic namítat proti běžnému kochání se krásami okolí tratí, probíhajícímu ve voze skrze okno (v některých případech naštěstí stále polospouštěcí), pohled na trať ve směru jízdy je úplně jiná káva. Na YouTube se v posledních letech objevila celá řada záznamů ze stanoviště, které tento pohled zprostředkovávají všem, ale protože každý autor používá jiná hesla (tagy) a neexistuje jednotná řeč, nebývá vyhledání kýženého videa jednoduchou záležitostí. Proto vznikl projekt Očima Strojvůdce, jehož hlavním cílem je katalogizace kvalitních záznamů ze stanoviště strojvůdce, s možností jejich vyhledávání podle různých parametrů.

Těmi jsou:

  • Projížděná trať (tratě)
  • Výchozí a cílová destinace
  • Dopravce
  • Typ vozidla
  • Kategorie vlaku a jeho číslo
  • Rok pořízení záznamu
  • Kvalita záznamu
  • Autor (uživatel YouTube)

Databáze je rozšiřována jak jejím autorem (mnou), tak kýmkoli, kdo vyplní on-line formulář. Data jsou následně zkontrolována a vyhovuje-li záznam po stránce obsahové a kvalitativní, je přidán do seznamu, přičemž minimální požadovaná kvalita je HD, tedy rozlišení 720 pixelů na delší straně. Facebooková stránka projektu pak informuje o nových aktualizacích, do budoucna přinese představení jednotlivých autorů a případné zajímavosti, spojené s tématikou pořizování záznamů na stanovišti.

Odkaz: web Očima Strojvůdce, Facebooková stránka projektu


Martin Grill Poslat mail autorovi | 13.5.2018 (0:13)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Virtuální svět

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
Registered user Hajnej 
15.06.2018 (13:27)  
Projektant: Na rozdíl od předchozího případu zhasíná povolující návěst při každém projetí posunové cesty a to v okamžiku uvolnění kolejového obvodu (nebo úseku počítače náprav) před návěstidlem.
A nebo po obsazení a uvolnění úseku za návěstidlem.

AL: u posunových dílů bývá často mašina na konci, takže je potřeba, aby fíra tu bílou viděl, ne že mu jí první náprava shodí a on nic neuvidí
Nejen to. Pokud se úvraťově vracím od ranžírky v půli cesty, je ta svítící bílá pro úvrať podmínkou ke zrušení neprojeté části původní posunové cesty.
14.06.2018 (20:37)  
Na kolejové síti v ČR ve správě SŽDC je doprava řízena podle předpisu SŽDC D1 (Dopravní a návěstní předpis) nebo SŽDC D3 (Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy). Dokumenty lze stáhnout spolu se spoustou dalšího ze stránek http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Následující text je sestaven z pohledu "profesně deformovaného" projektanta jako pokus o osvětu železničních nadšenců.

Okamžik změny návěstního znaku hlavního návěstidla je závislý mimo jiné i na typu zabezpečovacího zařízení, kterým je ovládáno. Hlavní návěstidlo je platné pro jízdu vlaku, přičemž platí že strojvedoucí musí být na stanovišti ve hnacím vozidle v čele vlaku, případně v řídícím voze v čele vlaku (ve vyjímečných případech může dojít k sunutí vlaku, kdy na vhodném místě v čele vlaku je vlakvedoucí, vlak jede sníženou rychlostí a musí být zajištěn způsob předávání návěstního znaku od vlakvedoucího strojvedoucímu).
Mechanická hlavní návěstidla byla nejčastěji přestavována z polohy povolující jízdu do polohy zakazující jízdu po kontrole, že kolem návěstidla projel vlak celý - prováděl pověřený dopravní zaměstnanec, nejčastěji signalista/hradlař. Používalo se to u zabezpečovacích zařízení 1.a 2. kategorie. Některá mechanická návěstidla byla vybavována tzv. spřahadly, která byla vybavována ovlivněním izolované kolejnice a k přestavení návěstidla došlo v okamžiku ovlivnění izolované kolejnice (součást staničního zab. zařízení). Protože izolovaná kolejnice nebyla situována nikdy bezprostředně za návěstidlem, byla zajištěna časová prodleva mezi průjezdem čela vlaku kolem návěstidla a změnou návěstního znaku. Protože stanoviště strojvedoucího některých hnacích vozidel (typicky parní lokomotiva, na níž je stanoviště umístěno "za kotlem") a stanoviště vlakvedoucího ve služebním voze nejsou na samém čele vlaku, bylo tímto řešením dosaženo toho, že strojvedoucí i vlakvedoucí viděli volnoznak, který se změnil až po po průjezdu jejich stanoviště kolem návěstidla.
Světelná hlavní návěstidla ovládaná ze zabezpečovacích zařízení 1. a 2. kategorie nejčastěji fungují stejně jako mechanická návěstidla. Pokud je součástí těchto zabezpečovacích zařízení izolovaná kolejnice (IK), dochází ke změně návěstního znaku ovlivněním IK vždy. U zabezpečovacích zařízení 3. kategorie (např. reléová staniční zabezpečovací zařízení, autobloky, elektronická stavědla) dochází ke změně návěstního znaku ovlivněním kolejového obvodu nebo počítače náprav situovaného v úrovní hlavního návěstidla. Změna návěstního znaku je časově zpožděna (řádově nízké jednotky sekund) opět kvůli umístění stanoviště strojvedoucího případně vlakvedoucího.
Návěsti seřaďovacích návěstidel (případně návěsti pro posun na vyjmenovaných hlavních návěstidlech) platí pouze pro řízení posunu, přičemž platí že hnací vozidlo může být řazeno téměř libovolně v posunujícím díle. Seřaďovací návěstidla jsou používána ve staničních zabezpečovacích zařízeních (SZZ) 2. a 3. kategorie ve dvou režimech: pro nezabezpečený posun a pro zabezpečený posun - to závisí na konfiguraci SZZ.
U SZZ s nezabezpečeným posunem lze po splnění stanovených podmínek rozsvítit na určeném návěstidle návěst povolující posun (provádí určený dopravní zaměstnanec např. obsluhou návěstní kličky se dvěma stabilními polohami), návěst na daném návěstidle svítí až do manuálního vrácení ovládacího prvku do základní polohy. Polohy výhybek a volnost posunové cesty nejsou kontrolovány zabezpečovacím zařízením.
U SZZ se zabezpečeným posunem lze uskutečnit jízdu posunujícího dílu pouze pokud jsou splněny podmínky pro postavení posunové cesty. Povolení pro pohyb posunujícího dílu je vydáno rozsvícením návěsti povolující posun. Na rozdíl od předchozího případu zhasíná povolující návěst při každém projetí posunové cesty a to v okamžiku uvolnění kolejového obvodu (nebo úseku počítače náprav) před návěstidlem. Posunová cesta se dá postavit i na obsazenou kolej, musí končit za protisměrným seřaďovacím návěstidlem. Obsazená kolej nesmí být součástí jiné vlakové nebo posunové cesty. Z uvedeného vyplývá, že návěst povolující posun svítí na návěstidle po celou dobu, kdy kolem něj jede posunující díl. U zabezpečeného posunu staniční zabezpečovací zařízení kontroluje polohy výhybek ve stavěné cestě a polohy určených odvratných výhybek. SZZ také kontroluje, že nejsou postaveny tzv. rušící vlakové nebo posunové cesty (zjednodušeně se kontroluje, jestli se nemůžou srazit dva posunující díly nebo posunující díl s vlakem).
28.05.2018 (22:00)  
Nickon: Čili je asi jedno, jestli vidí nebo nevidí bílou v mašině
Jo, to jedno je, ale není jedno, když vidí modrou. Viz čl. 1753 D1. A proto právě se ta modrá rozsvítí, až když jí vidět nemůže.

Odpověď na ještě nevyřčenou otázku: u sunutých vlaků takovéto povinnosti stanoveny nejsou.
28.05.2018 (21:41)  
ETCS ty návěstidla (aspoň u nás a zatím) nahrazovat nebude, takže šotouši budou pořád moci "kontrolovat", jestli fíra fíruje správně :-).
Zatím se ani neuvažuje o možnosti např. postupného snižování rychlosti ve zhlaví (když je ve zhlaví vexle na 40, tak se už od návěstidla musí těch 40, i když první vexle je na 120, druhá na 100, pak je 200 m bez vexlí, pak je 80 a až mezi bramborama a kopřivama je ta prokletá 40 do odbočky. ETCS tohle systémově umí)
Registered user (gp) 
27.05.2018 (20:04)  
M474: Brzo se dočkáš. ETCS nahrazuje návěstidla, jejichž významu rozumí každý šotouš, šifrovanou datovou komunikací, která se nedá odposlouchávat. Má to jediný háček: strojvedoucí se musí jmenovat Bob nebo Alice (v českých podmínkách Aleš nebo Barbora :--)
27.05.2018 (19:17)  
Co když úsek daleko za návěstidlem není? Třeba kusá kolej?
To jako ranžírka - kus koleje - zarážedlo? Jakej by to mělo význam tam mašinou jezdit?

Tak když odjedu lokomotivou od soupravy na kusou kolej,
No obvykle když odjížím od soupravy, tak tam je výhybka (jeden KO) a za jazykovým stykem je obrácená ranžírka a další KO.
Takže uvolněním té výhybky (což musím, aby šla otočit) je splněná podmínka, že je následjící KO uvolněn.

Proč pořád ten šotouš?
Protože normální člověk se z vokýnka proti směru jízdy nekouká a když jo, tak rozhodně neřeší, co na návěstidle svítí a nesvítí.
26.05.2018 (8:41)  
Co když úsek daleko za návěstidlem není? Třeba kusá kolej? Tak když odjedu lokomotivou od soupravy na kusou kolej, svítí pořád bílá, dokud jí ručně neshodím?

Proč pořád ten šotouš? Protože na návěstidle by měla být cedulka "Pouze pro služební účely".
Editor or ŽelPage Administrator NIcKON  mail  
25.05.2018 (13:19)  
Tahle teorie má háček, fíra i při posunu těžko pojede někam, kam nevidí, v takovém případě určitě musí vidět návěsti posunovače, nebo se s ním slyšet ve vysílačce. Čili je asi jedno, jestli vidí nebo nevidí bílou v mašině na konci posunujícího dílu, pokud předtím dostal návěst od posunovače.
Proč pořád ten šotouš?
25.05.2018 (13:04)  
návěstidlo svítí bíle dokud ho nemine poslední vůz odjíždějící části a pak se změní návěst na "posun zakázán", a systém vůbec nezajímá, zda v předcházejícím izolovaném úseku něco zůstalo.
No právě že zajímá!
Bílá spadne, pokud se buď uvolní úsek PŘED návěstidlem (tzn. celý posunový díl z koleje odjel), anebo su uvolní úsek ZA návěstidlem (tzn. to, co z koleje odjelo, je už daleko na návěstidlem, přičemž v koleji něco zůstalo).
A má to svou logiku - u posunových dílů bývá často mašina na konci, takže je potřeba, aby fíra (A NE NĚJAKEJ ŠOTOUŠ!!!) tu bílou viděl, ne že mu jí první náprava shodí a on nic neuvidí (protože třeba oblouk).
24.05.2018 (16:44)  
A u posunu to funguje jak? Když odpojím část posunujícího dílu a odjedu s ním na návěst "posun dovolen" tak mi návěstidlo svítí bíle dokud ho nemine poslední vůz odjíždějící části a pak se změní návěst na "posun zakázán", a systém vůbec nezajímá, zda v předcházejícím izolovaném úseku něco zůstalo. Uznávám, že by bylo potřeba víc relátek.

Podobná debata tady nedávno probíhala na téma zvednuté a opět zavřené závory a trvale svítící výstraha.
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko