..: Jízdní řád 2018: Dálková vnitrostátní doprava Českých drah :..

Jablunkov, IC 141 Detvan, foto: Duhy Praha — České dráhy v průběhu letošního roku nakupovaly další množství ojetých vozů od rakouských železnic. Ačkoliv počet vozů není nijak závratný, na vnitrostátní dálkovou dopravu bude mít tento fakt velmi pozitivní dopad především v roce následujícím, kdy dojde k poměrně zásadním změnám v řazení vlaků dálkové dopravy. Změny v mezinárodní dálkové přepravě byly zmíněny před několika dny, poté následovaly změny v dálkové dopravě soukromých dopravců a dnes přišel čas na změny ve vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah, které i nadále zajišťují většinu linek dálkové dopravy. Největší změny lze očekávat na západě Čech, na jižní trase z Prahy do Chebu začnou být provozovány nové expresy a na severní trase budou nasazeny nové soupravy. Mírné zhoršení pak nastává u rychlíků z Prahy do Hradce Králové a dále.

Ex6 „Západní expres“ Praha – Plzeň – Cheb / Domažlice (– München)

odklonový R ve směru Plzeň na mostě Inteligence, foto: Jik Obnovení přímého železničního spojení Prahy s Paříží se zatím nechystá, ačkoliv spoje tohoto názvu budou významným dopravním prostředkem pro obyvatele plzeňského regionu či západních Čech. Dle již dříve avizované změny, dle které budou pojmenovány všechny vlaky jedné linky stejným názvem, dojde i na tyto expresy, jež dnes nesou v podobě rychlíků jména Vyšehrad, Berounka, Karlštejn či Egrensis. Mezi Prahou a Plzní tak bude, včetně zastávkových rychlíků vyšší kvality, vedeno celkem 31 párů spojů po celý den. Expresy zvládnou překonat vzdálenost mezi pražským smíchovským nádražím a plzeňským hlavním nádražím za 1 hodinu a 18 minut, což je však teprve začátek – na konci roku 2018 budou zprovozněny ejpovické tunely a po nasazení lokomotiv, umožňujících jízdu rychlostí až 160 km/h bude jízdní doba ještě podstatně kratší. Na vlaky do Chebu budou nasazeny poměrně luxusní soupravy, tvořené vozy Amz, Bbdgmee, Bdpee a Bmz, na vlaky do Mnichova budou nasazeny soupravy tvořené vozy Bdmpee a dopravce Länderbahn.

Cesta z Prahy do Chebu tak bude trvat méně, než tři hodiny. Spoje budou z Prahy do Plzně vedeny celodenně v hodinovém intervalu, v Plzni pak pojedou v lichou na Domažlice a Mnichov, v sudou na Mariánské Lázně a Cheb. Denně kromě soboty bude zavedeno nové večerní spojení mezi Prahou a Chebem – z Prahy pojede ve 20.33 a do Chebu dorazí ve 23.27. Z Chebu směrem do Plzně a s přestupem dále do Prahy bude zajištěno poslední spojení až v 19.35, s příjezdem do Prahy ve 22.31. Mnichovské expresy budou zastavovat v Holýšově, ve spojích bude zajištěna služba občerstvení během cesty ČD minibar a k dispozici bude například i dětské kino. Současné spoje SC Pendolino budou nově vedeny z Prahy až do Chebu či Františkových Lázní v kategorii IC, tedy bez povinné rezervace a budou tak integrovány do linky expresních vlaků Praha - Plzeň.

SC Pendolino

ČD pendolino 680.003 na EC 15 Smetana odkloněný nad Stadtbahn, Wien, 13. 6. 2009, foto: Josef Petrák Vysokorychlostní naklápěcí jednotky, které v současné době procházejí modernizací interiéru, budou nově zastavovat ve stanici Praha-Libeň, jízdní doba mezi Prahou a Ostravou se však nezmění. Poslední spoj z Ostravy do Chebu bude veden o dvě hodiny později, s odjezdem z ostravského hlavního nádraží v 15.17 a příjezdem do Chebu ve 21.17. Jak již bylo zmíněno výše, mezi Prahou, Plzní a Chebem budou tyto spoje vedeny v kategorii IC, tedy bez povinné rezervace. V první třídě bude cestujícím v tomto úseku servírována pouze balená pitná voda a denní tisk, stejně jako v ostatních spojích IC.

Ex1 Bohumín – Ostrava – Olomouc – Praha

151.023-9, Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, foto: Robert Velechovský Linka, spojující Prahu s Moravskoslezským krajem, byla zmíněna již v předchozím článku o mezinárodní dopravě. Vnitrostátní dopravy se pak bude týkat především nová zastávka Ústí nad Orlicí město, kde tyto spoje svým zastavováním doplní zastávku vlaků linky R18 a R19 na orlickoústeckém hlavním nádraží. Současný expres Hukvaldy, který je veden mezi Olomoucí a Prahou pouze v neděli, v opačném směru v pondělí, bude přeřazen do kategorie rychlík a komfortní vozy slovenského státního dopravce nahradí vozy Bee Českých drah. První třída na tomto spoji nebude řazena a pravděpodobně ji tak zastoupí jeden vůz Bmz.

Ex3 Břeclav – Brno – Pardubice – Praha

380.013-3; D1 Express, Velim - Nová Ves u Kolína, foto: Louis Armstrong Prodloužení z Brna do Břeclavi se dočkají dva večerní spoje, resp. jeden ranní spoj v opačném směru. Zatímco poslední vlak dnes odjíždí z pražského hlavního nádraží v 18.52, do Břeclavi bude nově veden i vlak s odjezdem z Prahy v 19.52 a poslední denní spoj do Brna s odjezdem ve 21.09. Příjezdy vlaků do Břeclavi budou ve 22.35 u dřívějšího, resp. 0.35 u pozdějšího spoje, který bude zdržen delším pobytem v Brně. V opačném směru vyjede první vlak z Břeclavi na Prahu už v 5.07 a do Prahy dorazí za tři hodiny.

R10 Letohrad / Trutnov – Hradec Králové – Nymburk – Praha

750.346, foto: DDMR Jediná pozitivní změna na této lince čeká cestující, kteří budou chtít zvolit pro cestu z Prahy do Meziměstí první třídu – ta totiž bude nově zajištěna. Kvůli zvýšené potřebě vozů ABpee na vlaky z Prahy přes Plzeň do Klatov a opačně odejde z královehradeckého depa několik vozů této řady a jako náhrada se v Hradci opět objeví starší vozy řady AB. Ty tak budou spolu s vozy řady A tvořit převážnou většinu prvních tříd na vlacích této linky, ačkoliv doposud byly vedeny pouze jako posilové v pracovní dny. Například takový R 924 Cidlina bude sestaven z vozů druhé třídy řady Bmz a Bpee, ale první třída bude v zastoupení výše zmíněných vozů řady A a AB. Cestující tak ocení nejspíše jen více prostoru. Do Meziměstí pak bude na rychlíku Dobrošov zařazen vůz AB místo jednoho vozu řady B.

R11 Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň

Jindřichův Hradec, anketa Nejkrásnější nádraží ČR Spoje R 659 Karel Klostermann a R 660 Bezdrev pojedou nově mezi Plzní a Českými Budějovicemi, resp. opačně, nově také v sobotu. U všech rychlíků mezi Brnem a Jihlavou pak díky modernizaci tratě dojde k mírnému zkrácení cestovního času o 6, respektive 7 minut. Vlaky tak odjedou z Brna o 7 minut později a do Brna přijedou o 6 minut dříve. V řazení souprav dojde ke změně, kdy jeden vůz řady Bd zastoupí klasické Béčko, dojde tak ke snížení kapacity pro přepravu jízdních kol, naopak pro cestující bude k dispozici o jeden osmimístný oddíl navíc.

R13 Brno – Břeclav – Otrokovice – Olomouc

Dochází ke zrychlení linky v úseku Hodonín – Brno a opačně, nově tedy bude cesta z Hodonína do Brna trvat 56 minut, v opačném směru 57 minut. Kvůli zachování přípojů v úseku Hodonín – Olomouc bohužel budou prodlouženy pobyty vlaků ve stanici Hodonín na 10, resp. 14 minut, zrychlení se tak pozitivně dotkne pouze cestujících z Břeclavi a Hodonína.

R15 Cheb – Most – Ústí nad Labem – Praha

Modernizovaný vůz Bpee239 20-70.023 Vozy Bpee jsou i přes své stáří stále poměrně komfortní a po uvedení modernizovaných vozů řady Bdpee do provozu začala postupná degradace těchto vozů, které přešly z vlaků EC/IC na rychlíky. Do Chebu se tak s nimi můžete svézt již od loňského prosince, od toho letošního pak nahradí množství dalších uvolněných Bpee současná Béčka, tvořící většinu nasazovaných vozů a spolu s náhradou vozů A v současnosti olomouckými ABmz dojde k výraznému zvýšení komfortu, který je cestujícím na těchto spojích poskytován. Rychlíky budou přeznačeny do kategorie Rx (rychlík vyšší kvality) a mezi Prahou a Ústím budou dosahovat rychlosti až 160 km/h. Změna se nebude týkat rychlíku 601, který bude ve své trase z Kadaně do Prahy i nadále veden soupravou třicet až čtyřicet let starých vozů z německé vagony Görlitz. Vybrané dny pak budou jako posily na spojích Praha – Most – Cheb zařazeny také vozy řady Bmz.

R16 Praha – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda

363 Klatovy Zastávkové spoje mezi Prahou a Plzní budou označeny jako nová linka R16. Vlaky pojedou v úseku Praha – Plzeň a opačně v pravidelném hodinovém intervalu, s prodloužením na dvouhodinový interval mimo špičku (z Prahy jsou vynechány spoje vlaky v 9.03, 11.03 a 20.03, z Plzně v 9.13, 11.13 a 21.13). Všechny rychlíky budou zastavovat ve stanicích a zastávkách Rokycany, Kařez, Hořovice, Zdice, Beroun a Praha-Smíchov, pro obyvatele Kařezu, Zdic a jejich okolí se tak počet rychlíků do Prahy nebo Plzně v novém jízdním řádu zdvoj- až ztrojnásobí. K většímu počtu vlaků bude třeba zajistit více vozů, z královehradecké tak vymizí několik vozů ABpee.

R18 „Slovácký / Zlínský expres“ Praha – Uherské Hradiště – Luhačovice / Veselí nad Moravou / Zlín

Uherské Hradiště, foto: AEFCZ Jeden pár vlaků bude prodloužen o úsek Olomouc – Praha a opačně, půjde o rychlík 887 s odjezdem z Prahy. v 8.58 s příjezdem do Olomouce v 11.30 a do Luhačovic ve 13.18. Vlak pojede v pracovní dny a v sobotu. V opačném směru bude prodloužen do Prahy rychlík 890 z Luhačovic přes Olomouc do Prahy, kam dorazí ve 13.04. V okrajových částech dne bude zaveden nový pár rychlíků vyšší kvality 898 / 899 z Olomouce (4.29) do Prahy (7.04), resp. z Prahy (22.09) do Olomouce (0.43), který oproti ostatním spojů této linky zastaví také v Zábřehu na Moravě, přičemž souprava tohoto vlaku bude pocházet ze spojů Praha – Budapešť linky Ex3, bude však bez jídelního vozu a spoj bude mít název Moravan. Vybrané spoje pak budou nově začínat a končit ve stanici Praha-Smíchov. I tato linka nově ponese jednotný název, konkrétně půjde o Slovácký expres. Spoj do a ze Zlína bude mít opět název Zlínský expres. První třída na těchto spojích pak bude nově zajišťována vozy Aee, které nahradí ABmz, nově nasazená na spojích Praha – Cheb přes Ústí nad Labem.

R20 Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem – Děčín

Na některých spojích vozy B nahradí starší ojeté rakouské Bmz, které však paradoxně přinesou nebývalý komfort, kterému bude velmi těžko konkurovat i samotná první třída, která bude nadále zajišťována vozy A. Náhradou za zrušený EuroNight 476 Metropol bude v úseku z Děčína do Prahy veden v neděli nový vnitrostátní rychlík.

R25 Plzeň – Žatec – Chomutov – Most

Dva páry rychlíků, které byly doposud objednávány kraji a provozovány Českými drahami, budou nově zajištěny také společnosti GW Train Regio, stejně jako ostatní rychlíky na této trase.

R26 České Budějovice – Písek – Beroun – Praha

R 1252 (Zvl. R 35952) jede odklonem přes trať 173, foto: Filip Štajner Tradiční „Švejky" čeká od prosince pár drobných změn – dojde k zavedení nových rychlíků z Českých Budějovic do stanice Písek město. Ty budou tvořeny motorovým vozem řady 842 a přípojným vozem řady Bdtn a doplní spojení Písku a Českých Budějovic na dvouhodinový interval v průběhu dne, kdy jsou některé spoje rychlíků Praha – Písek – České Budějovice a opačně vedeny pouze o víkendech, respektive v pátek. Tři rychlíky tak budou vedeny v pracovní dny a jeden pár bude veden od pondělí do čtvrtka, mimo tyto dny budou v jejich trase vedeny standardní rychlíky z Prahy, které pochopitelně nebudou vedeny přes písecké městské nádraží, ale zastaví pouze na hlavním nádraží. Na opačném konci této linky dojde k přetrasování spojů z tratě 171 na trať 173, čímž dojde k uvolnění extrémně přetížené hlavní tratě podél Berounky a vytvoření kapacity pro častěji vedené dálkové vlaky mezi Prahou a Plzní.

Na závěr

810 480-4, foto: Martin Grill Drobnější změnou pak může být například náhrada děčínských vozů řady B na rychlících z Prahy do Tanvaldu a opačně pražskými vozy řady Bdmtee. Jinak vnitrostátní dálková doprava nečítá zásadnější změny, pouze minutové posuny časů vybraných spojů.

Ohledně nového jízdního řádu jste se zatím mohli dočíst o následujících tématech: dálková doprava alternativních dopravců, mezinárodní dálková doprava, krátká novinka ze slovensko-maďarského příhraničí, nové názvy vybraných linek a novinky v Německu. V dohledné době ještě vyjdou články o následujících tématech: oprava a doplnění některých informace na základě změn, změny v tarifu, změny v jednotlivých regionech, změny v noční dopravě, pojmenované linky dálkové dopravy či změny v zahraničních jízdních řádech.

Zdroj: TZ ČD


Adam Vanting Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 8.11.2017 (14:26)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Jízdní řád

More from Česká republika (celá)


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
Registered user Hrubfr13  mail  
21.11.2017 (20:51)  
I ve velkoprostoru můžou být inteligentní světla, říká se jim Btn752. Ale nevím, možná si eunie vymyslela normu na osvětlení interiéru nových a rekonstruovaných vozů...
Registered user DenSha  mail  
16.11.2017 (2:24)  
Pro všechny příznivce vozů B. Kolik z vás by je preferovalo i při plném obsazení, tj. 8 cestujících na kupé? Při "standardním" obsazení 4 na kupé je totiž celková kapacita vozu jen 40 sedících a to je z ekonomického hlediska při cenách jízdenek v Česku nesmysl.
A ještě pro ty, které obtěžuje hlášení zastávek. Zkuste být ohleduplní k těm, kteří danou trasu neznají, nebo zrakově postiženým, kterým právě toto hodně pomáhá. Tím neříkám, že by se různá výstražná pípání neměla vyladit tak, aby svou hlasitostí neobtěžovala celé osazenstvo vozu.
Registered user Lev 
12.11.2017 (19:33)  
Košičan: Povinné místenky? Proboha jen to ne. To by byla spíš negativní změna. Muset si x dní dopředu rezervovat místo, nemoct jet jakmýmkoliv vlakem. Já jsem naopak rozhodně proti tomu, aby to bylo jako u žluťáka s tou jeho tzv. garancí místa. Mě to stačí, když jedu s kolem. Jednou jsem z Prahy do Rokycan jel na stojáka, i když jsem měl místenku. Sedět uprostřed cizích lidí není moje kafe.
mira: Souhlas, taky nemám rád přesvětlené vlaky a mám radši třeba řádně zrevitalizované Béčko, kde si mužu světlo zhasnout, jak Bdpee. A ohlásit stanici by stačilo jen krátce před příjezdem jako u DB a ne každou chvíli hlásit že vlak jede z x do y a všechno možné. A když jsou někde vypínače na ztlumení zvuku, tak jsou jen na okrasu, ztlumit zvuk nejde. Taky mi hlava nebere, proč se rozezní signalizace dveří po každém zmáčknutí tlačítka pro otevření. Např. v panterech nebo Bbdgmee. To nedává smysl. Já jinak nejsem proti modernizaci nebo novým vlakum, jen by se při tom měl používat mozek. Ale co naděláme, když většina odpovědných pravděpodobně vlakem nejezdí.
12.11.2017 (17:15)  
Co se sedaček ve vlacích týče, u ČD bych se v poslední době zaměřil na jejich počet, který neustále zkracováním souprav klesá, což při jejich trvalé neschopnosti nasazovat dostatečný počet posil (např. páteční Ex Landek do Prahy, nedělní R Bohumín-Brno apod.), vytváří situace nepříjemné pro všechny cestující. Nejpozitivnější změnou by tak bylo zavedení povinného místenkování téměř všech dálkových vlaků, ačkoli jsem sám byl dlouho proti, už mě to nebaví.
11.11.2017 (6:35)  
OT:teda nevím jestli to tak mám jen já, ale pro mně jsou nejhorší sedačky rakouských railjetech. Cca po 2hodinach už nevím jak si sednout.
Registered user mira 
10.11.2017 (14:30)  
No abyste z těch A+B nedostali všichni kpřivku. já nimy jezdím mnohem radši než nějakými novotvary ala Bdpee231, který má sedyčky kde sedíte jak pravítko, čili neergonomické sedačky, nutící člověka sedět jako skrčenec. Další rekonstrukce Bdmpee233, má zase tu skvělou vlastnost, že klima je vyvedená takovým způsobem že v létě kldyž člověk má kraťasy nebo sukni tak mu to fouká ledový vzduch přímo na nohy, což ze zdravotního hlediska vede tak akorát k nachlazení a dalším komplikacím. Jednou jsem to už nevydržela z vlaku jsem vystoupil a počkal si na následující rychlík s Béčkem, kde jsem si mohl podle potřeby vyvětrat a rozhodně jsem nemusel snášet blbou klimatizaci. To samé osvětlení. Jezdím každý den do práce a i když okolo 6h ranní 80% lidí pospává, tak stejně na ně svítí zářivky jak na kuřata ve výkrmně. Proč? Další nesmysly v podobě hlášení každé zastávky a poslouchání obtěžujících keců, co 90% lidí nepotřebuje vědět, pokud nejsou dementi(bohužel těch i právě díky digitálním technologiím přibývá). To že každé dveře vydávají pípající zvuky, co kdyby náhodou nějaký blbec zůstal ve dveřích. Tohle všechno dělá cestu spíše otravnou než příjemnou. O pohodlí sedáků instalovaných za posledních 15 let,se až na vyjímky dá pochybovat- viz třeba Interpantery, ve kterých člověk normálního vzrůstu v 21 století, čili 175-185cm nemůže pohodlně, natož zdravě sedět, když mezi bederní částí páteře a sedačkou je 10-15 cm mezera a musíte tak sedět buď neopření nebo se patřičně nahrbit a ničit si tak páteř. Prostě prostor a pohodlnost šly stranou a dnes je cílem narvat co nejvíce lidí do vagonu.
Registered user Laborec425  mail  
10.11.2017 (8:00)  
OK, knihu mám a masku si pořídím :). Ale bavilo by mě asi nejvíc koukat z okna, ale.. vývoj je vývoj :).
Registered user DenSha  mail  
10.11.2017 (6:35)  
Editor or ŽelPage Administrator Vlad  mail  
09.11.2017 (11:49)  
(OT) Laborec425: A co třeba kniha?
Registered user Laborec425  mail  
09.11.2017 (11:00)  
Zvýšení komfortu tím, že odstraní staré vozy A, B a nasadí modernější a začne ve vozech zářivkové peklo, takže pro mě v zimě téměř nemožnost jízdy, protože třeba pětihodinové koukání ve vlaku na lidi a na odrazy lidí mě opravdu nebaví :(.
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko