..: Jízdní řád 2018: Dálková mezinárodní doprava Českých drah :..

121.012, EC 108 Comenius, foto: JohníkPraha — V novém jízdním řádu, platném od druhé prosincové neděle letošního roku, čeká cestující v denní mezinárodní přepravě nemálo pozitivních změn. Loni byl zahájen provoz rychlé linky Ex7, která měla za cíl spojit Prahu a České Budějovice se zastavením pouze v Táboře, jejíž součástí byly i spoje z a do Lince, čímž urychlila spojení mezi Prahou a Lincem o téměř hodinu. Letos dojde k zahájení provozu rychlé linky Ex6, která bude vedena z Prahy na západ Čech bez zastávky a v hodinovém intervalu propojí Prahu s Plzní, přičemž na střídačku budou vlaky dále pokračovat do Mnichova a Chebu, čímž se o téměř polovinu navýší počet vlaků mezi Prahou a Mnichovem. Výrazné redukce se pak dočká noční doprava, ačkoliv zájem o ni nijak neklesá.

Z Prahy do Mnichova častěji a rychleji

Ačkoliv cestující si na tunel z Ejpovic do Plzně, který výrazně urychlí cesty z Plzně do Prahy a opačně, počkají ještě jeden rok, expresní vlaky, které cesty mezi těmito dvěma městy urychlí o 26 minut, budou zavedeny již letos. Zatímco část spojů bude dále pokračovat do Chebu s obvyklými rychlíkovými zastávkami jako letos, druhá část, přesněji sedm párů, bude vedeno do a z Mnichova. Od pěti hodin ráno do pěti hodin odpoledne tak bude možno cestovat každé dvě hodiny přímým vlakem, který oproti letošnímu jízdnímu řádu zrychlí o více než 20 minut.

223.067 Arriva, ALX 86206, Hergatz, 26. 7. 2008, foto: Josef PetrákZměnou projdou také soupravy – všechny spoje Praha – Mnichov a zpět budou složeny ze dvou vozů řady Bdmpee Českých drah, dále bude vlak tvořit jeden vůz řady Bmz dopravce Alex, které si tento dopravce obstaral od italských železnic, u kterých byly jako řada B 21-90 provozovány od druhé poloviny 80. let. Vozy prošly modernizací interiéru, dovybaveny byly mj. zásuvkami na 230 V a zvenčí jsou přelakovány do nového nátěru tohoto dopravce, kterého italská Trenitalia vlastní. Kombinovaný vůz první a druhé třídy bude i nadále tvořit postarší vůz řady ABvmz, který byl původně vyroben pro ČSD jako vhodnější první třída k vozům Bmee, avšak vzhledem k finančním problémům na počátku 90. let byl stejně, jako desítky lokomotiv řady 163, odmítnut a vozy našly uplatnění u DB, které je po deseti letech prodaly soukromému dopravci Alex, který je na spoje do Prahy nasazuje doposud. Vozy projdou mírnou modernizací a bude v nich zřízen koutek pro výdej občerstvení, který nahradí bistrovozy řady ARmpee, které budou nasazovány na jiné spoje (mj. do Krakova). Stejně tak skončí pravidelný provoz legendárních vozů řady Bm, které jako poslední dopravce v Německu nasazoval právě Alex na spoje do Prahy.

Drobným nedostatkem může být navýšení počtu zastávek – ačkoliv mezi Prahou a Plzní pojedou vlaky bez zastávky, mezi Plzní a Domažlicemi zastaví nově v Holýšově a na německém území zastaví vybrané spoje například ve městech Roding či Regenstauf. Spoje však budou i nadále vedeny jako regionální, bez obav tak s nimi půjde cestovat i nadále na různé regionální jízdenky, například Bayern-Ticket či Skupinová víkendová jízdenka + Německo. Dojde také k jednotnému pojmenování všech spojů této linky názvem Západní expres, čímž zmizí dosavadní názvy Jan Hus, Karel Čapek, Franz Kafka a Albert Einstein.

Z Prahy do Berlína mírně rychleji

Vectron  ČD, foto: ŽelPageO pár minut zrychlí také spojení Prahy s Berlínem. České dráhy na tyto spoje nasadí od druhé poloviny roku 2018 moderní lokomotivy Siemens Vectron řady 383 (článek chystáme), čímž odpadne nutnost změnit lokomotivu v Drážďanech a mimo jiné dojde také k otevření další části modernizované tratě mezi Drážďanami a Berlínem. Vlaky zrychlí přibližně o 20 minut, čímž se dostanou k hranici čtyř hodin, které však budou i nadále překonávat o osm minut. V roce 2020 se chystá otevření celé modernizované tratě Drážďany – Berlín, čímž dojde ke zrychlení vlaků z Prahy do Berlína o téměř 40 minut.

Z Prahy do Vídně a Štýrského Hradce dříve

Railjet + 1216.236-0, Zámrsk - Sedlíšťka, foto: LeHydrak Úpravou oběhů se podařilo zavést nové spoje railjet – první vlak z Prahy do Štýrského Hradce vyrazí už ve 4.52 a do svého cíle dorazí před polednem (11.33). V opačném směru bude prodloužen současný railjet 756 ze Štýrského Hradce přes současnou konečnou Vídeň až do Brna, s příjezdem ve 22.36. Zatímco první ranní spoj bude mezi Prahou a Brnem veden mimo neděle, poslední večerní vlak bude jezdit v celé trase denně. Do Prahy se bude vlak vracet jako dnešní ranní railjet 580 Leoš Janáček, v novém jízdním řádu pod číslem 574 a jménem Brněnský drak. Dnes je tento vlak do Brna veden jako railjet 579 František Kmoch, přičemž od prosince letošního roku bude tento spoj prodloužen z Brna do Břeclavi a ráno se bude vracet do Prahy v čase dnešního vlaku Ex 574 Zdeněk Fibich. Díky tomu vznikne po celý den mezi Brnem a Prahou pravidelný dvouhodinový interval spojů railjet s příjezdy do Prahy od 7.07 až po 23. 07. I nadále budou rakouské soupravy tvořit pouze dva páry vlaků.

Z Prahy do Budapešti na jiné nádraží

Změny se dotknou také linky Praha – Budapešť, která se postupem času zformovala na jednu z páteřních linek středoevropské železniční dopravy a dnes spojuje Prahu, Brno, Bratislavu a Budapešť spolu s dalšími městy na trase každé dvě hodiny. Valná většina cestujících, kteří cestují do Budapešti, směřuje přímo do města či na budapešťské letiště, což od prosince výrazně zlepší konečná stanice vlaků do Budapešti – z nádraží Keleti se jím stane nádraží Nyugati. To nejen že leží blíže k centru, ale především umožňuje poměrně výrazné zrychlení provozu. Vlaky na toto nádraží totiž dorazí o přibližně 15 minut rychleji než na Keleti.

371.003-5, Prackovice nad Labem - Dolní Zálezly, foto: Andrew33 Z nádraží Nyugati je možné se na Keleti dostat pomocí trolejbusové linky č. 76 za přibližně 22 minut, případně kombinací tramvaje č. 4 či 6 a linky metra M2 za 17 minut. U nádraží Nyugati také zastavuje linka metra M3, kterou se dá pomocí jednoho přestupu dostat přímo na mezinárodní letiště Ference Liszta. Na nádraží Keleti bude zajíždět pouze EuroNight Metropol a EuroCity Hungaria.

I v tomto případě dojde také k pojmenování všech vlaků této linky jednotným názvem Metropolitan, čímž se bude zabývat jedna z dalších aktualit na téma jízdního řádu pro rok 2018.

Z Prahy do Krakova celoročně

Velký úspěch má spojení Prahy s Krakovem. Zatímco soukromí dopravci rozšiřují svá spojení s přestupem z vlaku do autobusu v Bohumíně a letecký dopravce Ryanair zavedl levnou leteckou linku mezi těmito dvěma městy, České dráhy po úspěšném provozu sezónního spoje Cracovia, který byl mezí Bohumínem a Krakovem veden pouze od dubna do října, zavádějí od prosincové změny jízdního řádu tento spoj celoročně. Převážnou většinou cestujících jsou turisté, kterým ani tak nezáleží na pomalých jízdách po polském území, jako spíše na možnosti dopravit se z Prahy do Krakova či opačně přes den přímo. Letošní chyba, tedy nezařazení jídelního či bistrovozu na tuto poměrně dlouhou trasu, bude od prosince napravena a vůz řady ABmz vystřídá bistrovůz ARmpee, který zde bude stažen ze svých doposud převážně mnichovských výkonů.

Moravia z a do Katovic

362.165-3, Polom - Bělotín, foto: Duhy Zatímco čeští cestující mají nové možnosti cestování do Polska, polští cestující mohou cestovat do Vídně dříve, stejně tak i opačně. Denní expres Moravia, který má poměrně dlouhou historii v podobě rychlíku z Bohumína do Bratislavy či Budapešti, byl před několika lety přetrasován do Vídně, přičemž letos bude na svém opačném konci prodloužen do nedalekých polských Katovic. Tam dorazí z Bohumína přibližně za hodinu ve 22.35, v opačném směru z Katovic vyrazí v 5.35 a tvořen bude varšavskou soupravou dopravce PKP InterCity, která se bude z Vídně do Varšavy vracet odpoledním vlakem Polonia, který zůstává v tomto grafikonu nezměněn. Zatímco obyvatelé katovické aglomerace mají nové možnosti cestování do Prahy, Vídně a mnoha dalších destinací, z české strany vychází mnohem lépe přípoje na noční vlaky z Katovic do Trojměstí, Poznaně nebo Štětína.

Valašské expresy pojedou rychleji

361.127-4, Lidečko - Lužná u Vsetína, foto: Szymon Czarkowski Postupující modernizace tratě Púchov – Žilina má pozitivní dopad na expresy z Prahy do Žiliny, které jsou vedeny každé dvě hodiny přes Púchov a Valašsko. Ty zrychlí o přibližně deset minut, přičemž po dokončení modernizace se očekává další zrychlení této linky. Negativní zprávou pak může být nasazení odlišného typu velkoprostorových vozů, kdy značná část poměrně komfortních vozů řady Bdmpee, které jsou dnes mj. na tyto vlaky nasazovány, bude třeba na vlacích z Prahy do Mnichova. Na valašských expresech je nahradí rychlíková řada Bdpee, která ač bývá řazena především na dálkové vlaky z Prahy do Budapešti, nenabízí dostatečný komfort na vícehodinové cesty, především kvůli sedadlům, jež prošla pouze repasí a vyjma nového podhlavníku tak i nadále odpovídají sedadlům, použitým v motorových vozech 812, 843 či 854, případně prvním elektrickým jednotkám CityElefant řady 471. Nevýhodou pak můžou být malé stolky či dočasná absence WiFi připojení, které bude do těchto vozů instalováno teprve v průběhu roku 2018. Oddílový vůz řady Bmz pak bude opět nahrazen vozem Bee, přičemž bistrovůz a multifunkční vůz zůstává na vlacích beze změn.

Více oddílových vozů

Interiér vozu Bmz, foto: Aleš PetrovskýZměnou projde i řazení současných vlaků linky Ex1 z Prahy do Ostravy a dále. Zvýšená turnusová potřeba vozů řady Bdmpee si vyžádá po jednom voze z každé soupravy, který nahradí oddílový vůz řady Bmz. Postarší vozy řady Aee na dnešních dvou párech expresů, kde jsou tyto vozy nasazovány (expresy Petr Bezruč a Hutník), nahradí komfortnější řada Ampz. Většina vlaků linky Ex1 tak bude mít následující řazení: velkoprostorový vůz první třídy, vybrané vlaky i jídelní vůz, dva oddílové vozy druhé třídy (u vlaků bez jídelního vozu bude jeden oddílový vůz s dětským kinem a prostorem pro minibar), jeden velkoprostorový vůz druhé třídy a jeden oddílový vůz druhé třídy, případně další vozy stejného typu ve vybrané dny. Výjimku bude tvořit pouze noční Ostravan, mezistátní expres Cracovia a časně ranní, resp. pozdně večerní rychlík Hukvaldy. V soupravách rychlíků Ostrava – Žilina – Zvolen bude jeden velkoprostorový vůz řady Bpeer nahrazen oddílovým vozem řady Beer.

Další změny

I letos bude ve vlaku Porta Moravica zajištěno občerstvení po celou dobu cesty pouze formou minibaru. Na párovém spoji Comenius bude i letos řazen polský jídelní vůz. Souprava tranzitního vlaku Varsovia bude nově kromě jídelního vozu polská a posilový vůz první třídy řady Avmz, který si dnes České dráhy půjčují pro zajištění dostatečné kapacity první třídy na čtyřech vlacích mezi Prahou, Brnem a Budapeští, nahradí společný oběh jednoho českého vozu řady Apee a slovenského vozu řady Apeer.

Noční doprava

362.121-6, Bohumín; R 202 Chopin, foto: DuhyZměny v noční dopravě jsou natolik rozsáhlé, že si plně zaslouží samostatný článek. Stručně tedy zmiňme, že dojde ke zrušení velkého množství současných nočních spojení. Zaniknou přímé lůžkové vozy z Chebu do Košic a Humenného (jak přes Plzeň, tak přes Most a Ústí nad Labem), sezónní spoje k moři (Split i Bar), přímé noční spojení Prahy a Zvolena, lůžkový vůz z Kyjeva bude ukončen v Košicích, skončí také současná podoba vlaku Metropol a Chopin a současná Slovakia bude vedena pouze v sezóně. O rakouské koncepci nočních vlaků nightjet můžeme číst množství pozitivních zpráv, ať už o vizích do budoucna (Amsterdam či Paříž), nebo že je zisková. I o té české sice lze napsat mnoho pozitivního, avšak to podstatné, tedy rozvoj sítě, směřuje zcela opačným směrem.

Zdroj: TZ ČD

Adam Vanting Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 31.10.2017 (10:09)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Jízdní řád

More from Česká republika (celá)


Registered user Komín  mail  
01.11.2017 (23:07)  
Příští rok to bude ještě horší? Tak intenzivní práce?
Registered user RadoB 
01.11.2017 (19:07)  
Do Čiernej Hory sa bude cestovať komplikovane - na presuny medzi budapeštianskymi stanicami sme si ešte nezvykli. Zrejme z dôvodu nutnosti prestavovania vozňov medzi Bp Nyugati/Keleti a opačne aj ČD rušia priame nočné spojenie do Baru, čo je veľká škoda hlavne pre milovníkov priveľkého počtu tunelov na "barskej pruge". Obsadenosť na tejto relácii bola vcelku slušná, tak z ekonomického hľadiska nechápem tento antimarketingový počin. Snáď ešte vychladnú horúce hlavy do letnej sezóny a tí, čo už túto nezabudnuteľnú trasu absolvovali, ju ešte niekedy - ak nie tento rok tak možno neskôr - budú môcť zopakovať...
01.11.2017 (22:53)  


Zrušení je dočasné, souvisí s prací na železnici v Srbsku a Černé Hoře, což už letos komplikovalo provoz lůžka. No a příští rok to bude ještě horší.
Registered user Komín  mail  
31.10.2017 (21:43)  
Změny v dálkové dopravě jsou veskrze pozitivní.
Jedině kladně lze hodnotit vývoj linky do Mnichova, která mírně zrychlí, vozový park se zlepší (byť setrvání ABvmz je pro mě zklamáním) a především výrazně přibude spojů.)

Stejně tak kvituji s povděkem pomalé zrychlování spojení do Berlína.

Nový ranní railjet z Prahy a večerní do Brna je naprosto skvělá zpráva především pro Brno, které mělo první odjezd do Vídně situovaný velmi pozdě a naopak poslední příjezd od Vídně poměrně brzy.

Nakonec celkem kladně hodnotím i přesunutí vlaků Eurocity na nádraží Nyugati z důvodů, jež jsou v článku zmíněny. Nevýhodou je nutnost přesunu na jiné nádraží v případě přestupu na jiný dálkový spoj - z tohoto důvodu oceňuji zajíždění Metropolu právě na Keleti, u něhož 15 minut nehraje příliš roli. Nevím však, proč na Keleti musí být poměrně nesystémově směřována i Hungaria.

Pozitivní jsou i změny u dopravy do Polska, prodloužení Moravie do Katowic, celoroční provoz Cracovie do Krakowa i povýšení do kategorie Eurocity jsou velmi příjemné změny.

Netěší mě vývoj v oblasti noční dopravy. Mrzí mě zrušení přímých lůžkových vozů Cheb-Plzeň/UnL-Slovensko, Praha-Zvolen, Praha-Kyjev, přímých sezónních vozů, které dle mých zkušeností/informací byly poměrně využívané.
Méně negativně pak vnímám zkrácení Metropolu - sice je již jen z Prahy, ale pořád je a především ČD prý jednají o zapojení do sítě nightjet a opětovném prodloužení do Berlína od jízdního řádu 2019. Omezení jednoho z nočních spojů na Slovensko také tak negativně nevnímám, neboť zde výrazně posílil noční regiojet. Chopin je veden jinak, to ale jako vyložené negativum nevnímám.

V každém případě ale článek jako takový velmi chválím, velmi příjemné čtení. Po dlouhé době permanentní okurkové sezóny najednou ŽelPage chrlí jeden dobrý článek za druhým, skvěle! :)
Registered user Rail-2005  mail  
31.10.2017 (19:08)  
Na případě EC linky do Belína je krásně vidět, jak i malé úsekové zrychlení včetně nepatrné změny časové polohy pomůže výrazně zrychlit vzdálenější destinace.

EC bude v úseku Praha hl.n. - Berlin Hbf rychlejší jenom o 9 min, což ale současně s odjezdem urychleným o 7 minut dá vzniknout solidnímu spojení do stanice Köln Hbf za 8h48 a s pouze jedním přestupem (10 min). Letos to trvá 9h41 a člověk v Berlíně zbytečně čumí.

Čas 8h48 bude tedy naprosto srovnatelný s jízdou ať už přes Cheb a Nürnberg (8h32) nebo Schwandorf a Nürnebrg (8h41).

Naopak reorganizací linek v souvislosti s uvedením do provozu NBS Erlangen - Erfurt dochází k úplnému rozvázání přestupních vazeb z/na EC vlaky v Dresden Hbf směr Leipzig - Erfurt - Fulda - Frankfurt(Main).
31.10.2017 (17:53)  
Není. Adam píše, že současný vlak Slovakia, tj. vlak Praha-Košice a opačně (nově Bohemia), pojede jen v sezónu.
Registered user MOL  mail  
31.10.2017 (17:28)  
Není tam chyba, že bude Slovakia vedena pouze sezónně?
31.10.2017 (15:09)  
Jak jste přišli na 26 minut u linky Ex6?
Registered user CART 
31.10.2017 (12:51)  
Změny jsou vesměs pochopitelné, ale aby krom jednoho jezdily všechny vlaky z Pešti z Nyugati, a ten jeden z Keleti, to je prostě úlet ve stylu Balkán...

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko