..: Škoda představila lokomotivy řady 102 pro DB Regio :..

Lokomotiva 102.002 DB Regio výrobce Škoda Transportation, foto: Matouš DanielkaCerhenice/München — Škoda Transportation dne 27. června 2016 slavnostně představila lokomotivy řady 102 Deutsche Bahn Regio. Ty vychází z již notoricky známé, avšak nepříliš početné lokomotivní řady 380 Českých drah, výrobcem označované jako typ 109E Emil Zátopek. Kromě 20kusové série pro ČD byly dále vyrobeny dva téměř stejné kusy pro Železničnú spoločnosť Slovensko. 22 kusů v současnosti doplňuje 6 lokomotiv, které budou dodávány spolu s patrovými netrakčními soupravami pro meziregionální dopravu na trase Nürnberg – Ingolstadt – München, zkráceně označovanou jako NIM Express. Zbývající 4 lokomotivy jsou již podle slov zástupců Škody v zásadě kompletní.

Jako další přijede na testy 102.004, která při výrobě předběhla stroj 102.003. Na zkušebním okruhu by se měla objevit 10. července. Jedna souprava s lokomotivou bude k vidění na veletrhu InnoTrans v Berlíně. Ve stejný čas by měly být k dispozici také další dvě. Jedna bude testována přímo v Německu a další na okruhu v Cerhenicích. Šestivozové soupravy v tu dobu ještě nebudou kompletní, protože výroba řídicích a vložených vozů má zhruba roční skluz. Výroba lokomotiv pro DB Regio probíhala kompletně v plzeňském závodě. Vozy jsou náplní práce ostravské výrobny a pro urychlení výroby se podvozky připravují v Šumperku.

Německé stroje na VUZ, 27.6.2016, foto: Matouš Danielka Jak bývá u Deutsche Bahn zvykem iniciovaným řadou předchozích zkušeností, dopravce se po seznámení s vítězným vozidlem vzešlým z výběrového řízení často dožaduje řady úprav s cílem dosáhnout co nejlepších vlastností především s ohledem na komfort cestujících a personálu. Pro Škodovku tak tento kontrakt představuje křest ohněm, na který vynakládá řadu úsilí a finančních prostředků. Dopravce DB však neočekává nesplnitelné. Naopak, dle slov zástupců Škody přesně ví, co je ještě možné vylepšit a co už je v dané situaci neřešitelné. Kontrakt pro DB tak může přinést nejenom dobrou referenci, ale rovněž zkvalitnění produktu samotného, ke kterému je přistupováno s pověstnou německou precizností. Oba tyto faktory pak v důsledku přinášejí zvýšení konkurenceschopnosti výrobce na trhu. Před samotným oficiálním představením si lokomotivu vyzkoušeli také zástupci Českých drah.

Připomínkování během realizace způsobuje zpoždění v realizacích zakázek, avšak vzhledem k funkčnosti přináší své ovoce. Důsledky opačného postupu, tedy nechání volných rukou výrobci a vágní specifikace v zadávací dokumentaci výběrového řízení, můžeme pozorovat v českých podmínkách téměř na každém kroku. Poslední nepříjemné překvapení, především pro cestující, přinesly jednotky InterPanter, kde již samotná myšlenka modifikace jednotky RegioPanter pro dálkovou dopravu nevycházela ani tak z cíle nabídnout cestujícím vyšší komfort, jako spíše utratit evropské dotace na tom „správném“ místě. Samotná problematika komfortu pro cestující vychází ze složitosti jeho vyhodnocování, a tak se normy TSI prozatím soustředí pouze na technické parametry a otázku pohodlí ponechávají na zúčastněných stranách nákupu vozidel.

Podvozek lokomotivy 102.002 DB Regio, foto: Matouš DanielkaStanoviště strojvedoucího řady 102 DB, foto: Matouš DanielkaStanoviště strojvedoucího řady 102 DB, foto: Matouš DanielkaStanoviště strojvedoucího řady 102 DB, foto: Matouš DanielkaNastavení bezpečnostních, zabezpečovacích a  přenosových systémů lokomotivy ve strojovně, foto: Matouš DanielkaLokomotiva 102.002 DB Regio, foto: Matouš Danielka

Výsuvný schůdek na stanoviště strojvedoucího 109E3, foto: Matouš Danielka Vraťme se ale zpět k lokomotivám 109E3, jak je výrobcem označovaná typová verze pro DB Regio. Lokomotivy se liší od svých kolegyň v řadě oblastí. Po stránce mechanické konstrukce došlo k nahrazení původních převodovek jiným typem. Dutý hřídel zůstal zachován. Lokomotivy jsou pouze jednosystémové pro napájecí napětí 15 kV a 16,7 Hz. Tento fakt však velké úspory nepřináší. Sběrače elektrického proudu byly nahrazeny typem shodným na lokomotivách Traxx AC3. Trakční transformátor je podobného typu rovněž výrobce ABB, kde jsou redukována některá vinutí, resp. odbočky na transformátoru z důvodu absence systému 25 kV 50 Hz. U moderních lokomotiv s frekvenčně řízeným pohonem pak absence napájecího stejnosměrného systému také mnoho výhod nepřináší, protože součástí je vždy stejnosměrný meziobvod. Původní podoba frekvenčních měničů s IGBT moduly zůstala zachována. Dosazeny byly pouze německé zabezpečovače. Mobilní prvky liniového zabezpečovače LZB, který je součástí německé vysokorychlostní sítě a staršího bodového zabezpečovače PZB (Indusi). ETCS nebylo instalováno. Doplněn byl displej LZB na pravé straně stanoviště a na horní stranu čelních oken přibyly informační displeje pro cestující. Ovládací pult strojvedoucího prodělal řadu změn. Ovládací prvky byly na žádost DB upraveny podle německých standardů, ale oblíbená integrovaná jízdní páka zůstala zachována. Byl doplněn systém zasílající on-line informace s provozními stavy vozidla, který začíná být běžný také v drážní technice. Naopak boční kamery, kterými je vybavená řada 381 ZSSK, zde instalovány nejsou, protože je německá legislativa nepřipouští. Další drobností je odstranění designového krytu na bočnicích ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku. Strojvedoucí při nástupu ze štěrkového lože může aktivovat vysouvací schůdek, a tak se pohodlněji dostat na stanoviště, aniž by samotný schůdek během jízdy přesahoval povolený obrys vozidla. Poblíž schůdků se také nachází otvor pro doplňování křemičitého písku, který opět vychází z německých zvyklostí. Předchozí typy mají plnění ze střešních partií. Výrobci se dále podařilo zkrátit čas potřebný k obratu soupravy a instalován je systém automatické a poloautomatické brzdové zkoušky, který rovněž přispívá ke zrychlení technologických procesů.

Lokomotiva 102.002 a ICE 4, foto: Matouš DanielkaStroje 102.001 a 002 DB Regio, foto: Matouš DanielkaStroje 102.001 a 002 DB Regio, foto: Matouš DanielkaLokomotiva 102.002 DB Regio, foto: Matouš DanielkaLokomotiva 102.002 DB Regio, foto: Matouš Danielka

Při setkání se zástupci ŠT se nešlo nezeptat na záležitost tak často probíranou. Dozvěděli jsme se, že lokomotivy řady 380 Českých drah budou snad mít již definitivně získaná všechna razítka nutná k provozu s vlakovými soupravami ve všech zemích maximální provozní rychlostí, k čemuž se výrobce ve smlouvě s dopravcem zavázal, a tak tento nekonečný příběh s mnoha dějovými liniemi přece jen dosáhne svého konce. Současné omezení spočívá v provozu se soupravami maximální rychlostí 120 km/h na německém území. Chybí doložit některé skutečnosti související s provozem osobních vozů z pohledu dynamiky spojených vozidel. Podle slov zástupců výrobce bude zanedlouho odeslána tato poslední část požadované dokumentace. Ale žádný konkrétní konečný termín jsme neslyšeli.

Zdroj: Škoda Transportation


Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 29.6.2016 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Vozidla Reportáže

More from Německo Česká republika (celá)


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
01.07.2016 (13:48)  
J. Hošek: no vidíte, a mně se v té červené zase nelíbí. Takové fádní, žádnej nápad, prostě na to vylejeme sud červený barvy a šmytec.
Celočervená 103 je vysloveně hnusná, zvlášť v porovnání s původní červeno - krémovou kombinací.
ČD nátěr je o něco zajímavější, i když bych si uměl představit i lepší kombinace.
No, naštěstí to "na lak nejezdí".
01.07.2016 (9:10)  
Jak píše pan Hurt níže, v červené je opravdu krásná. V barvách ČD je to hnus, ale to jsou asi všechny nové nátěry ČD...BOHUŽEL.
01.07.2016 (8:24)  
Vlad: Zdá se, že jste toho nezaregistroval víc. Skoro Vám tu blaženou nevědomost závidím.
Registered user Komín  mail  
01.07.2016 (8:04)  
Ondřej; já Škodovce taky moc fandím, ale u lokomotivy 380 jsem si tolikrát už prošel deziluzi, včetně pokuty ČD Škodě (!!!), že zde už Škodovce prostě nevěřím.
Editor or ŽelPage Administrator Vlad  mail  
30.06.2016 (22:01)  
Railpic: Zatím jsem nezaregistroval, že by ČD, MD či jiný kontrolní orgán podal v této věci trestní oznámení. Nebo se ho připravujete podat Vy?
30.06.2016 (20:56)  
Pokud DB uzavřely stejně blbou smlouvu jako ČD a pokud budou svévolně zadržovat platby, tak nepochybně bude i po nich Škodovka požadovat smluvní pokutu. Vidíte na tom něco špatného?
Podle všech dostupných střípků se zdá, že ČD byly případě nákupů od Škody obětí organizovaného zločinu, takže stavět to dopozice blbé ČD a chytré DB je trochu zavádějící.
30.06.2016 (14:13)  
No minimálně se rozsahem dokumentace Škodovka sama pochlubila na konferenci Czech Raildays 2015. Nejhorší je, že jim příjde úplně normální poptávat vozidlo na několika málo stránkách textu. Pak se nestačí divit, co to po nich ty DB vlastně chtějí :-).

Rozsah zadávací technické dokumentace pro projekt NIM
 Zadávací dokumentace ve formátu Excel o rozsahu více než 4800 bodů
(215 stran textu formátu A4).
• Jednotlivé body rozděleny na kritéria
muss
soll
info
 V nabídce bylo nutno uvést vyjádření o rozsahu plnění všech bodů
bod plněn v plném rozsahu
bod plněn částečně
bod neplněn
 Zadávací dokumentace částečně formulována jako „lži test“ – některé body se náhodně
opakují, jejich formulace je ale odlišná
NIM Express – technický vývoj projektu
a spolupráce s DB
Rozsah technického zadání u projektů jiných zákazníků:
 Push-Pull Slovensko – 33 stran A4 (dva typy lokomotivy!)
• EJ pro Litevské železnice – 29 stran A4
• JPJ dálková pro ČD – 16 stran A4
30.06.2016 (13:55)  
Ad Michal Drábek:
Já držím našemu železničnímu průmyslu palce, aby se úspěšně etabloval na 200 km/h (a časem třeba i na víc :-) ).
Tak takových je nás tu asi víc... ;-)

Ad Aleš Liesk.:
V červené verzi zatím jen 189 km/h ;-)
Není to v červené verzi náhodou tak, že lokomotiva by měla mít schválení na 200 km/h (protože 109E3 vychází ze 109E1 s certifikátem TSI HS RST) a souprava "jen" na ten debilní exTSI limit 189 km/h, byť konstrukčně by třeba na těch 200 km/h také byla, ale schvalování by se prodražilo?
30.06.2016 (13:09)  
Také zaplatí DB pokuty, když to Škoda dodá pozdě? Nebo podobné věci si dovolí jen doma?
Pokud DB uzavřely stejně blbou smlouvu jako ČD a pokud budou svévolně zadržovat platby, tak nepochybně bude i po nich Škodovka požadovat smluvní pokutu. Vidíte na tom něco špatného?

aby se úspěšně etabloval na 200 km/h
V červené verzi zatím jen 189 km/h ;-)
30.06.2016 (10:06)  
Já držím našemu železničnímu průmyslu palce, aby se úspěšně etabloval na 200 km/h (a časem třeba i na víc :-) ).

Třeba pak naše železniční branže nebude požadovat modernizaci Brno - Přerov na 200 km/h a podobné koncepční zprasky... Jiný zákulisní zájem na přiohnutí nedávno schválené Studie proveditelnosti, aby dosáhla tohoto výsledku, totiž nevidím.
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko