..: Smlouva o provozu vozidel mezi NTM a ČD stále nepodepsána :..

M131.101 + M120.417, foto: Petr Borženský Praha — Pozornosti snad každého, kdo sleduje aktuální dění na naší železnici, či se přímo účastní některých z nostalgických jízd, jistě neušly různé výměny vozidel nasazovaných na nostalgické vlaky pořádaných Českými drahami, či u drah objednávaných. Zejména na Moravě bylo těchto výměn od začátku roku provedeno hned několik – zvláštní vlaky na jarní Floru v Olomouci ve dnech 19. až 22. dubna odvozil namísto šumperského Hurvínka M 131.101 a Věžáku M 120.417 pečecký vůz M 131.1515, na tradiční parní jízdu Napříč Valašským královstvím vyrazil 5. května namísto čerstvě opraveného valašskomeziříčského Matěje 433.002 olomoucký Kremák 534.0432 a 19. května Matěje na jízdě na Pohádkový les do Zdounek zastoupil bohumínský Bejček 423.041. V Čechách, kde jsou vozidla NTM zastoupena v podstatně menší míře, bylo asi nejviditelnější náhradou vystřídání Elinky EM400.0 dne 30. června na zvláštním vlaku mezi Táborem a Bechyní Kapesní bobinkou E422.001.

433.002, foto: Petr Borženský Příčinou této, zejména pro pořadatele nostalgických jízd velmi nepříjemné skutečnosti (návozy náhradních vozidel ze vzdálených destinací akce velmi prodražují, na poslední chvíli se musí měnit jízdní řády, plakáty, propagační materiály, atd.), je nedořešení smluvních vztahů mezi Národním technickým muzeem (NTM) a Českými drahami. Generální ředitel NTM Karel Ksandr dopisem ze dne 17. ledna 2012 dočasně pozastavil provoz všech vozidel ze sbírek NTM, která jsou dislokována u Českých drah. Obnovení jejich používání by mělo být možné až po uzavření nových nájemních smluv na provoz sbírkových předmětů - kolejových vozidel a ČD koncem dubna dostaly příslib, že návrhy těchto smluv obdrží do konce května 2012. Tak se sice stalo, ale z důvodu připomínkování a úprav se v současnosti smlouvy stále pohybují mezi právníky NTM a ČD a jejich podepsání a nabytí účinnosti se neustále odsouvá.

M 120.417, foto: Petr Tylšar Jedním z nepříjemných atributů nastalé situace je fakt, že jak pořadatelům nostalgických jízd, tak spolkům, která o vozidla NTM pečují, se o aktuálním stavu jednání mezi NTM a ČD dostává jen minimum informací, které ale přitom jsou pro jejich další činnost naprosto klíčové. Vždyť například občanské sdružení Kroměřížská dráha a Valašská společnost historických kolejových vozidel, jejichž členové se ve Valašském Meziříčí starají o parní lokomotivu 433.002 vlastněnou NTM, museli kvůli nedořešené dohodě NTM a ČD nahradit vozidla na všech od počátku roku pořádaných akcích a další náhrady budou následovat. Například na tradiční srpnové dvoudenní jízdy do Tovačova vyrazí místo šumperského Hurvínka M131.101 olomoucký Pilštyk T466.0007. Oproti tomu se parní jízda z Valašského Meziříčí do Velkých Karlovic, na kterou měl 5. srpna vyrazit Matěj 433.002, nebude konat vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu s náhradním strojem.

EM 400.001, foto: Václav Růžek I přesto, že se celá kauza táhne už více než půl roku, není dosud obecně znám ani důvod, proč vlastně k takto striktnímu zákazu provozu vozidel NTM došlo a co si NTM od nové smlouvy slibuje. Kolem celé kauzy koluje mezi laickou i odbornou veřejností řada fám. Kde však je skutečně pravda, to je v tuto chvíli jen těžké odhadnout. Jedním z často diskutovaných odůvodnění je údajný zájem NTM na finančním podílu z provozu jím vlastněných vozidel. Proti tomu ale jasně hovoří logická úvaha, že pokud by měla být pro pořadatele nostalgických jízd vozidla NTM dražší než např. vozidla vlastněná ČD či jinými subjekty, pořadatelé v drtivé většině případů sáhnou po levnější alternativě. Vozidla NTM by se tak postupně mohla ocitnout zcela bez výkonů, což by samozřejmě bylo velmi demotivující pro spolky, jejichž členové o vozidla bez nároku na honorář a ve svém volném čase pečují. Pokud by tedy výše uvedené tvrzení mělo být pravdivé, hrozí vážné nebezpečí, že by se dosud provozovaná vozidla NTM postupně stala nikým neopečovávanými statickými exponáty, jakých už ale muzeum vlastní dostatek. Věřme však, že si toto nebezpečí nové vedení NTM i přes stávající absenci kohokoliv znalého železničního prostředí, uvědomuje a že je výše uvedené opravdu jen pouhou fámou vzniklou z nejistoty, kterou postup NTM mezi přáteli železnice rozpoutal.

433.002, foto: Petr Borženský Zároveň doufejme, že bude nová smlouva mezi ČD a NTM co nejdříve podepsána, a že se s oblíbenými stroji jako je právě Matěj 433.002, parní vůz Komárek M124.001, motorové vozy M120.417, M131.101, elektrický vůz M400.001 či lokomotivy E423.001 a E436.004 budeme co nevidět opět setkávat v provozním stavu na čelech nostalgických vlaků po celé ČR.

Zdroj: Kroměříšká dráha, České dráhy


Kolmix Poslat mail autorovi | 10.7.2012 (9:00)
Related newsopen/close

More on Vozidla

More from Česká republika (celá)


16.08.2012 (8:47)  
Není to krásná ukázka toho, jak by příspěvková organizace ministerstva kultury a akciová společnost vlastněná státem nikdy neměly zacházet s veřejností, zejména pak s tou spolkovou, bez které by NTM dnes mělo stěží něco provozuschopného ve sbírkách?
Čím dál tím víc se musím přiklánět k návrhu: nezveřejněná smlouva s veřejným sektorem neplatí. Pak by i tlak na bezdůvodné tajení jejího projednávání byl mnohem menší.
Registered user 55p 
08.08.2012 (19:05)  
Teď na radiožurnálu řekli, že se podpis očekává během dvou až tří týdnů.
Registered user Kolmix  mail  
11.07.2012 (10:18)  
Pikehead - Kroměřížská dráha je právní subjekt jako každý jiný, takže snad není problém s jejím uvedením jako zdroje, ne? ;-)

Jinak DOPLNĚNÍ pro všechny - dnes se mi po řadě nezdařených pokusů spojit se telefonicky s panem Ksandrem podařilo spojit alespoň s panem Novotným, novým ředitelem "železniční sekce" NTM. Říkal, že podpis smluv je "na spadnutí", že včera dostal do mailu zpřipomínkovanou podobu smlouvy od ČD, kterou zřejmě NTM bude akceptovat.
Na otázku, zda opravdu bylo do doby vyřešení nových smluv třeba striktně zastavit provoz vozidel (nájemce, který chce nájemníkovi změnit třeba smlouvu k nájmu bytu ho taky na dobu vyřizování nevykopne z bytu s tím, že se může vrátit až po podpisu nové smlouvy) odpověděl, že sice podrobně nezná historii celé kauzy, neb je v úřadu teprve krátce, ale že provoz vozidel ošetřuje právě časově omezená smlouva, která už pozbyla platnosti...
Bohužel na otázku, zda se nějak zdraží používání vozidel NTM odpověděl jen neurčitě - že je předčasné to komentovat, dokud nebude smlouva podepsána, a že na bližší informace bychom se měli ptát ČD...
11.07.2012 (7:02)  
Kroměříšká dráha, to je věru zajímavý zdroj. :)
Registered user Petr Tylšar  mail  
10.07.2012 (11:18)  
fory: T478.1010 se to netýká, neboť ta je smluvně propůjčena VÚŽ.
Registered user fory  mail  
10.07.2012 (10:09)  
Přiliji trochu nafty do ohýnku..a co taková T478.1010(751.010)?
10.07.2012 (9:05)  
Žádost o nějaké stanovisko, vyjádření, časový postup NTM nikdo nežádal z důvodu "nepřilévat olej do ohně"?

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2024 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko