..: Město Zliv se brání praktikám jihočeského koordinátora dopravy :..

R 1248 na trati 200, foto: Martin Klecán Zliv — S příchodem jízdního řádu 2011/2012, který vstoupí v platnost v neděli 11. prosince 2011, se opět objevují protesty nespokojených cestujících, občanů i zastupitelů měst. Jedním z nich je i jihočeské město Zliv, které proti praktikám koordinátora dopravy, společnosti JIKORD, vyslovilo oficiální nesouhlas. Dopravní obslužnost města značně naruší zejména rušení rychlíků z Prahy do Českých Budějovic (přes Příbram), které od prosince vyjedou v podstatně menším počtu, navíc budou omezeny nespočtem datumových poznámek. Návrh jízdního řádu zastupitelstvo získalo až z neoficiálních zdrojů (kusých informací na internetové diskusi - viz 2. stránku městského zpravodaje Zlivan (PDF)). V reakci na to byl okamžitě JIKORD požádán o oficiální představení návrhu jízdního řádu a osobní setkání, při němž by byly projednány připomínky k nabídce spojů. Společnost však i přes řadu urgencí výzvy města ignorovala a ke schůzce došlo až po dokončení finální verze JŘ, do které již není možné zasáhnout (Vyjádření starosty města: Informace ke změně ve veřejné dopravě JčK (PDF)).

Místo vlaků autobusy. Dle JIKORDu dočasně

Náhradní autobusová doprava, Beroun, foto: Dominik Jaroš Schůzky se zúčastnil starosta města Jan Koudelka, místostarosta města Bohuslav Mrázek a radní Jan Pisinger. Koordinátora JIKORD zastupoval odborný referent pro železniční dopravu Ivan Študlar. K dalšímu jednání došlo o několik dní později, kdy byly předloženy připomínky k časové poloze osobních vlaků, kterým bylo ze strany koordinátora částečně vyhověno. Namísto vlaku R 1242 s odjezdem ze Zlivi v 8.34, jedoucího nově pouze v pondělí, dojde k zavedení autobusového spoje s odjezdem v 7.50, který pojede v pracovní dny (tato náhrada ale nijak nepomůže cestujícím z přípojné tratě od Volar a Prachatic, vznikne tam další čtyřhodinová mezera, kdy sice osobní vlak do Číčenic pojede, ale přípojný vlak do Budějovic už nepojede). Obdobným způsobem bude pouze v pracovní dny nahrazen i Os 8016, R 1255 a R 1254. Dlouhodobě naopak zůstává neřešeno víkendové spojení. Poslední osobní vlak pojede v sobotu o hodinu a půl dříve - již v 17 hodin, zatímco v jiných, méně vytížených směrech, budou vedeny spoje i po dvaadvacáté hodině. Znemožněna tak bude doprava nejen za kulturními a mimopracovními aktivitami občanů, ale v tomto případě i do zaměstnání, což je v příkrém rozporu s opakovanými vyjádřeními kraje.

Nadále nebude umožněn ani přestup od večerního rychlíku z Prahy, který přijede opět jen pár minut po odjezdu osobních vlaků do všech směrů, s vlakem do Strakonic se navíc občas potká na dvoukolejné trati na kraji Českých Budějovic, v horším případě přímo ve stanici kousek od nástupišť. Nebude tak ani částečně omezen negativní vliv redukcí rychlíků přes Písek - poslední spoj z Prahy pojede již po třetí hodině odpolední. Pak již zbude jen delší a méně pohodlné spojení přes Tábor s nekvalitními přípoji nebo nepřípoji (podobně na rychlíkové skupiny v Českých Budějovicích navazují s dlouhým přestupním časem i autobusové spoje, které vlaky mají nahradit - viz např. spoj 85 linky 320060).

O 40 minut pomalejším autobusem jen do březnové změny JŘ?

242.280 na trati 190, foto: Trainman Docílené dodatečné úpravy jízdního řádu považují zastupitelé města pouze za dočasné a věří v brzký návrat vhodných vlakových spojů. Autobusové spoje jsou totiž krom mnoha jiných nevýhod výrazně pomalejší - oproti vlaku, který má jízdní dobu do 15 minut, jedou dle jízdního řádu až 52 minut (za takový čas se z Budějovic do Zlivi přepraví i méně zdatný cyklista). Ve skutečnosti jízdní doba autobusů velmi závisí i na (ne)průjezdnosti Budějovic, která se v posledních letech nejen kvůli snižující se nabídce veřejné dopravy ještě více zhoršuje. Zatímco ve směru na České Velenice a na Český Krumlov byly po protestech vlakové spoje v odpolední špičce přidány a jezdí nyní alespoň v nejžádanější denní době v podstatě po hodině, ve směru na Protivín byl interval v odpoledních hodinách naopak ještě více prodloužen - mezi osobními vlaky vznikla dvouapůlhodinová proluka (14.30 - 17.01).

Ačkoliv je pro nadcházející rok plánována pouze jediná, červnová změna jízdního řádu, JIKORD městu přislíbil nesplnitelné – jednání s dotčenými obcemi na trati 190 do březnové změny. Otázkou je, zda je slib schůzky starostům k termínu, na kdy není Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) plánována žádná změna jízdního řádu, ze strany JIKORDu záměr nebo chybu. Tak jako tak jsou pro občany Zlivi připraveny tiskopisy, jejichž prostřednictvím mohou sdělit své požadavky na změny jízdního řádu.

Přednost autobusu i na Táborsku

Změny jízdního řádu se nelíbí ani lidem z Tábora a okolí. Nový jízdní řád jim totiž nepřinese žádná zlepšení, ba spíše naopak – na trati 202 z Tábora do Bechyně opět dochází k rozvázání přípojné vazby od rychlíku z/do Prahy, a to hned u několika spojů. Jedná se například o Os 28404 s odjezdem z Tábora v 6.48, rychlík z Prahy však přijede až o čtyři minuty později. Cestující, kteří chtějí dále pokračovat ve směru Bechyně, musí použít autobus, který na rychlík dokonale navazuje. Další vlakový spoj totiž odjíždí až několik minut po jedenácté hodině. V opačném směru je situace obdobná – první vlak z Bechyně přijíždí do Tábora v 5.10, rychlík do Prahy odjíždí o čtyři minuty dříve.

Tato souprava je na Bechyňské dráze již historií…, foto: Miroslav Just Podle JIKORDu mohou cestující z Bechyně využít vlaku Sp 1830 Jordán, který do Prahy ovšem dorazí, v porovnání s rychlíkem, o více než půl hodiny později. Podle Ivana Študlara, odborného referenta společnosti, není návaznost ostatních spojů možné zajistit. Zároveň však dodává, že do Bechyně jede autobus, a to nejen z Tábora, ale i dálkový spoj z Prahy. Železničáři však mají opačný názor. Ze strany jihočeského koordinátora dopravy jde podle nich o cílené vyhánění cestujících z vlaků do autobusů. „Podstata spočívá v tom, že když cestujícímu znemožníme cestovat do práce ráno vlakem, musí si najít jiný způsob dopravy, který použije i odpoledne. Výsledkem je pokles přepravovaných osob. Na jeho základě pak JIKORD navrhuje rušení spojů a následně i celých tratí,“ tvrdí Ladislav Lev. Občané si však městu nestěžují, mnohem častěji se se svými připomínkami obrací na České dráhy. Úbytek cestujících na této relaci je však znatelný, do autobusů jich přešly desítky.

Rychlík do Brna poblíž Veselí nad Lužnicí, foto: sabat Negativním způsobem se nový jízdní řád podepíše také na trati mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí, kde se dá očekávat masivní přechod cestujících z vlaku do autobusu. Zrušena bude řada osobních vlaků, které dosud jezdily ve dvouhodinovém intervalu, doplněné navíc dalšími spoji ve špičce. Nově vlaky vyjedou pouze v 5.24, 14.27, 16.27, 18.27 a 22.27, navíc s několika omezeními. Na více spojů se naopak mohou lidé těšit mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, jejichž zavedení je zdůvodňováno kapacitním přetížením této linky. Lyžařský vlak ČD Yetti bude jezdit i nadále, nově v původní výhodnější samostané časové poloze s přípoji v Českých Budějovicích a s dřívějším příjezdem. Do Lipna nad Vltavou přijede již v 8.46.

Tyto změny však nejsou jediné, které budou muset cestující respektovat. "Jihočeský kraj má nejhorší regionální dopravu v rámci ČR," uvedl dřív Josef Petrák ve Studiu ČT24. Důkazem je např. neexistence jakékoliv tarifní integrace nebo propojení s ostatními druhy veřejné dopravy. Ta nejen chybí, ale je navíc (ze strany organizátorů) i odmítána. Smutnou skutečností bohužel je, že za posledních několik let lze na některých úsecích zaznamenat až nadpoloviční úbytek cestujících v porovnání s předešlými obdobími. Se začátkem platnosti nového jízdního řádu dojde k meziročnímu poklesu dopravy o dalších 0,65 %. Zástupci ČD a JIKORDu se snaží cestující zklidnit například slibovaným nasazením nových Regiopanterů; moderní vozidlo samo o sobě však tristní dopravní obslužnost kraje nezlepší.

Jeden z posledních pravidelných vlaků v Netolicích, foto: Matouš Vinš Dle vyjádření společnosti je každá regionální trať v jižních Čechách ztrátová, snahou tedy bude do budoucna oddělit ty nejvíce prodělečné tratě ve prospěch expanze autobusové dopravy. V rámci nového dopravního plánu hodlá JIKORD posoudit možnost vyřazení zejména rekreačních vlaků z režimu dopravní obslužnosti, což znamená jediné – tyto vlaky budou zrušeny nebo vedeny na riziko dopravce (s možností částečného financování sponzory). Razantní změny se dotknou také tratě 195 z Rybníka do Lipna nad Vltavou, kde by mělo výhledově dojít k rozdělení jízdního řádu na letní a zimní, což umožní část spojů zrušit a nahradit autobusy. Po zastavení dopravy na trati do Netolic se tak dají očekávat další omezování a rušení. Změna může přijít v případě, kdy začne JIKORD pracovat se skutečnými náklady dopravce České dráhy na jednotlivé linky. Dosud pracuje s průměrnou cenou 120 Kč na kilometr. Dočkáme se dalšího rušení silně obsazených spojů vedených kapacitními soupravami?

Zdroj: Město Zliv, Deník Táborsko, ŽelPage


Dominik Jaroš , Martin Jarath Poslat mail autorovi | 1.12.2011 (17:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Dopravci Jízdní řád

More from ČR Jihočeský


  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   
Registered user Petr budvar  mail  
06.12.2011 (22:00)  
http://www.jikord.cz/prezentace/mikroregion-netolice,131.html
Teď jsem na ten výpočet koukal. Zajímavá je metodika výpočtu, nechápu, proč je v každém kraji jiná. Nemají pánové z této, vůči železnici tak dokonale vševědoucí organizace, za povinnost poptávat nejdříve jiného železničního dopravce? Není porušen zákon? Snadno totiž dojde postupem času k nahrazení většiny Os těmi "levnějšími" busy. Zvláště nebude-li mít tato organizace platného oponenta. Existuje někdo natolik erudovaný, schopný vyvrátit lži prezentované vedoucím tohoto odkladiště kamarádů?
03.12.2011 (23:02)  
AD p.Jarath:
Vše, co jste napsal, je nezpochybnitelné. Těm méně obeznámeným doporučuji náhled do starších vlakových jízdních řádů.
Nyní k problému: Je třeba si položit otázku, zda v této republice existuje dopravní politika. Odpověď je jasná a já jsem to na těchto stránkách již uváděl několikrát.
O dopravní systém v této republice se buď nikdo nestará, nebo, a to snad ještě horší, nikoho vůbec nezajímá.

A ještě k jednomu problému: Představitelé JIKORDu na jedné TV stanici uvedli, že je autobus 5x levnější. Pokud je to skutečně pravda, je také třeba si položit otázku, kam plynou a na co všechny peníze vložené do vlakové dopravy.
Já mám dojem, že železnice v České republice je jeden obrovský finanční tunel.
Snad jedniným pozitivem v Jč.kraji je to, že kraj chce vypsat výběrové řízení na šumavské tratě a doufám, že se do něho ČD nepřihlásí, nebo odejdou s nepořízenou. To samé bych navrhoval na blatenské tratě, s pokud možno se stejným dodavatelem dopravních služeb v osobní přepravě.

Můj názor naJIKORD: Podle názvu to má být koordinátor. Já si ale myslím, že těm pánům v této organizaci slovo Koordinace je zcela neznámým pojmem. Doklá to, že jedinná integrovaná linka v okolí Českých Budějovic zanikla, místo toho, aby se integrovaný systém rozvíjel.
FRK
03.12.2011 (12:14)  
Za zmínku stojí, že na tratích 197, 198 a 203 je nadále nabízena všem automaticky sleva IN 25, na 204 dokonce IN 50.

Ve srovnání se zbytkem republiky je to ze strany dopravce přístup nadstandardní.
Registered user bugear 
03.12.2011 (1:07)  
@Flexaretista: Rozhodně víc než koupit dvě nové jednotky, natož nějaký second-hand z Francie nebo Nizozemska. To už by bylo rozumnější ji deelektrifikovat, kdyby nebyla památkově chráněná.
Registered user Atila  mail  
02.12.2011 (22:53)  
Ťululu: Dosazení PZZ v Sudoměřicích u Bechyně je plánováno na příští rok.Projektová dokumentace je již zpracovaná.
02.12.2011 (17:11)  
Flexaretista : nemyslel jsem přímo rekonstrukci celeho useku,ele treba zeleznicni nechraneny prejezd v sudomericich,kde by mohli dosadit zavory a vlak by tam nemusel jet 10 km/hod,a pred sudomericema je zatacka,kde jede taky 10 km/hod,kazdopadne o kolik by se zvysila cestovni rychlost nevim

Ohledne temelinu,uz dlouho nesleduji situaci,od te doby,co to spis vypada,ze se stavet nebude,kazdopadne necham se prekvapit,v Tyne n. Vlt. po cca 20 letech udelali na sidlisti Hlinecka druhy vyjezd ze sidliste,ani jsem nevedel,ze byl v planu postavit obchvat kolem vesnic,co se nachazeji mezi Taborem a Bechynni,vim jen o Bukovsku,jinak jsem zvedav,jak hodne se bude vyuzivat vlecka na temelin,ted tam projede par vlaku za rok a cela trat Tyn-Cicenice neni moc atraktivni
Registered user happy 
02.12.2011 (16:51)  
Bechyňka na 60- 80 km/h ?? Tak to je z říše snů. To by znamenalo prakticky novostavbu. Pokud by bylo nasazeno ovšem lehké trakčně schopné vozidlo, tak by se daly kratší úseky zrychlit. Bohužel mylý poloměr oblouků neumožňuje nějaké radikální zvýšení rychlosti oproti současnému stavu v celé délce tratě.
02.12.2011 (16:24)  
BTW, od ODS/CSSD asi nemůžete čekat změnu, tak přidám kontakty na pár jiných stran - zkuste jim napsat (já s ohledem na to, že v Táboře jsem hlášen, ale v současnosti žiju v Praze, se necítím moc povolán do toho mluvit jinde než tu)

TOP 09: Lannova 2, 370 01 České Budějovice,e-mail:info@jhc.top09.cz,telefon: 387 200 897

Jihočeši 2012: tady nemám kontakt na sdružení, zkusil bych třeba starostu Tábora Jiřího Fišera jiri.fiser@mutabor.cz nebo nějakého asistenta od Juraje Thomy.

Zelení: Dalibor Stráský dalibor.strasky[zavináč]zeleni.cz

KDU-CSL: někdo z těch uvedených na webu http://jiznicechy.kdu.cz/

omlouvám se neuvedeným, oni se rádi doplní, pokud se na to budou cítit.
02.12.2011 (16:15)  
Ťululu: rychlost 60-80 kmph je hezká idea, ale právě je problém, že do té tratě by se nalilo tolik peněz, že by se návratnost nikdy nezjevila ani na obzoru. Tady jsou dvě věci, které zásadně ovlivňují kontext uvažování o tom, co si můžou v tomhle regionu dovolit proinvestovat. Jednak je tu Elektrák v Táboře, most přes Lužnici. Ten za posledních 20 let měl spíše malé revize, než zásadní generálku. A ta jednou přijde i tak. No a druhá věc je otázka přebudování silničního spojení silnice 137 v souvislosti s dostavbou Temelína. Sama o sobě ta silnice má nejlepší léta za sebou a je znát, že komunistická výstavba v 80. letech začíná být už taky na kraji životnosti. A navíc tam je cca 5-7 obcí, které už podepsaly memoranda o tom, že chtějí výstavbu obchvatu, + Tábor, kde jižní obchvat netrpělivě vyhlížejí už léta. Sice tam na to asi potečou i peníze z ČEZ, ale i tak je to dost zásadní směřování peněz na jeden okres. V kontextu nějaké proporcionality se zbývajícími částmi země proto fakt nečekám, že by někdo vzal odhadem 80-100 milionů a nacpal je do rekonstrukcí Bechyňky (v částce uvažuju i zásadní opravu elektráku vč. rozšíření o lávku pro pěší, kterou by zřejmě Město Tábor prosazovalo s ohledem na rozvoj výstavby v Čelkovicích v posledních letech a jeho další výhled. Dále narovnávání pár oblouků a zřejmě i předrátování na 25kV střídavinu).

K těm busům, ano, dálkaře jsou nacpaný, protože jsou a) rychlé, b) mezi Týnem a Bechyní/Táborem/Prahou jezdí celkem dost lidí, je historická chyba, že se nepovedlo spojit křížikovu trať ještě s číčenickou. Dneska už to nikdo neudělá. Čas od času někoho napadne zakázat v těchto busech dopravu po okrese TA, obvykle to vydrží 1-2 roky a pak je to zase pustí. O tom, jestli je vlak pro studenta levnější, začínám mít po změnách ze strany ČD za poslední rok mírné pochybnosti, ale už chvilku studentský cestující nejsem, tak to neznám na korunu přesně.

A k Regionově na téhle trati se názory různí. Poté, co dali pryč B(m)to, tak spousta důchodců nadávala, že vysoké vagony jsou vysoké a obzvlášť v Táboře je díky tomu peronu do zatáčky pro ně o hubu nastupování. Dneska si to spousta z nich chválí, zase ale nadávají na řev. Je to věc názoru. S pípákem mám obdobnou zkušenost z City Elefantů, již několikrát jsem k němu chtěl být nezdvořilý. Pro Bechyňku by byla samozřejmě fajn nová souprava na styl Regiopanteru, ale obávám se, že objednat 2 soupravy na 1500 V SS by bylo tak drahý, že to nikdo neudělá.

BTW, pokud je tu někdo znalý, kolik by stálo těch 24km přestavět na 25kV střídavinu?
02.12.2011 (16:04)  
Myslím, že snad není jediný člověk, co by byl s úrovní Jihočeské dopravy spokojen. Lidé by se měli více ozývat, chtělo by to sepsat nějakou petici, hromadnou stížnost, něco, čeho už by se odpovědní lidé konečně zalekli a přestali s tím nicneděláním a likvidací veřejné dopravy v kraji. JIKORD je naprosto zbytečná organizace, kterou platíme z daní. Otázka zní proč?
  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko