..: RegioJet do nového JŘ vjede pozvolna, poprvé ale překročí hranice :..

162.115 RJ se soupravou IC RegioJet, Starý Kolín (22.10.2011), foto: Louis ArmstrongBrno — Otevření jízdního řádu 2011/2012 pro RegioJet nebude tak grandiózní, jak společnost původně doufala. Podle oficiálního vyjádření žlutého dopravce dostává zachování kvalitativní úrovně služeb přednost před skokovým nárůstem denních spojů, jenž by provozní zálohy RegioJetu ztenčil na minimum a vystavil tak firmu vážným rizikům v případě mimořádností, na které je zimní období obvykle více než štědré. Od neděle 11. prosince proto stávající nabídku žlutých vlaků doplní pouze polední IC 1009 s odjezdem 10.33 z Prahy a večerní obratový IC 1018, který vyjede z Havířova v 18.27. Další spoje do cílového počtu devíti párů chce firma doplnit v následujících měsících. Nový jízdní řád ale přesto do zdejších železničních končin přinese jednu zásadní novinku: vůbec poprvé zahájí středoevropský osobní dopravce pravidelnou vlakovou linku dále než do pohraniční stanice. Na mapu destinací Regiojetu tak ještě před Vánoci přibude slovenská Žilina, kde společnost zároveň otevře své prodejní místo. Konkurovat zde bude službami a vnitrostátním tarifem, soupeřit ale bude muset s rychlejšími expresy a pendolinem. Žlutých vlaků se navíc dočkají také obyvatelé Těšínska, byť zatím pouze jednou denně.

Opatrnost dostává přednost, spoje budou přibývat postupně

Lokomotiva od plzeňské Škodovky a vagony od Rakouských spolkových drah.„Ze zkušeností víme, že kvalita má přednost před kvantitou. Tato zásada musí bezpodmínečně platit i u našich vlaků. Proto jsme se přiklonili k rozhodnutí přidávat další spoje postupně a nestavět naše zákazníky před kompromisy,“ objasňuje soukromý dopravce pozdní změnu plánů na svém oficiálním facebookovém profilu. Přidáním jednoho nového páru spojů místo původně zamýšlených čtyř se tak firma částečně chrání před možným katastrofálním výpadkem, který by jí hrozil v případě vyčerpání všech provozních záloh. Teprve ke konci roku obdrží z dílen poslední sérii repasovaných vozů řad ABmz a Ampz, které v současnosti využívá jako přechodné řešení, než budou dodány zcela nové osobní vagony z rumunského Aradu. První z nich očekává RegioJet na jaře, přičemž v průběhu příštího roku by kromě velkoprostorových vozů druhé třídy chtěl postupně doplnit i třídu první a prémiovou.

I přes svou pragmatickou podstatu je nicméně prosincový odklad nasazení dodatečných spojů dalším z řady nepříjemných zpoždění, která žluté vlaky provázejí od samého počátku projektu dálkových vlaků Student Agency. Na dosavadních prodleních se podepsaly jak komplikace s homologací lokomotiv Škoda 99E2, tak i komplikované financování nákupu nových vozidel. Negativní nádech oznámené změny se RegioJet snaží mírnit upozorňováním na svou snahu o zachování maximální možné kapacity u stávajících spojů v zákaznicky zajímavém vánočním období. Přidání dalšího denního páru slibuje na 1. února, zatímco zbylé tři dvojice vlaků InterCity by nabídku měly doplnit na konci prvního kvartálu 2012, patrně v návaznosti na dodání prvních nových vagonů.

V souvislosti s novým jízdním řádem prozatím RegioJet nepředstavil ani žádné úpravy cen jízdného. Podle mluvčího Aleše Ondrůje bude dopravce zvýšení DPH reflektovat nejdříve od ledna nového roku. Finančně by firma naopak neměla bezprostředně pocítit neobsazení rezervované kapacity dopravní cesty – podle informací MF Dnes totiž dosud nemá podepsaný klíčový dodatek smlouvy se SŽDC, který od dopravců požaduje, aby platili i za nevyježděné výkony. Toto nové pravidlo se už naopak vztahuje na dalšího konkurenta, LEO Express, stejně jako na dominantní České dráhy.

Jeden dopravce přes hranici aneb Praha - Žilina vnitrostátně

Stevard IC RegioJet, foto: Josef PetrákPřestože prosincový start žlutých vlaků bude výrazně zaostávat za očekáváním veřejnosti i dopravce samotného, jedno zásadní prvenství RegioJet přesto získá. Jako vůbec první v regionu střední Evropy totiž využije eurolicenci k provozu mezistátních osobních vlaků čistě ve vlastní režii. Dvojice spojů tak od 11. prosince bude pokračovat z Havířova přes Český Těšín, Třinec a Čadcu až do Žiliny. Z pohledu provozního i tarifního zcela odpadne tradiční komplikace v podobě předávání vlaku v pohraniční přechodové stanici, kombinování jízdného nebo rozdílné úrovně palubních služeb, které jsou dnes mezi Bohumínem a Žilinou zcela běžnou praxí. Jízdní doklad podle jednotného ceníku umožní zákazníkům jízdu v celé trase stejně, jako je tomu u stávající vnitrostátní linky.

Do centra Žilinského kraje dorazí večerní IC 1013 v 20.45, na cestu do Prahy se pak vydá ráno v 6.54, jen půl hodiny po prvním pravidelném expresu ZSSK/ČD. Cestu do české metropole urazí soukromý spoj za 5 hodin a 39 minut, tedy o 6 minut pomaleji než konkurenční Ex 150 Jan Perner a dokonce o hodinu pomaleji, než nové ranní pendolino, jež bude jako SC 32 vyjíždět rovněž ze Žiliny. Večerní souboj na slovenské lince bude RegioJet svádět především s Ex 129 Hradčany, který ovšem jede jinou trasou. Oproti několika uplynulým rokům se nicméně v novém GVD prakticky srovnávají jízdní doby valašské a ostravské trasy – Hradčany díky tomu svou trasu absolvují za 5 hodin 8 minut, zatímco o 20 minut pozdější IC RegioJet jen za 5 hodin 12 minut. Pendolino v podobě SC 33 sice do Žiliny dorazí až před desátou, zato ale nabídne zcela nové pozdní spojení z Prahy s odjezdem 17.12, tedy hodinu po posledním dosavadním denním spoji směřujícím na sever Slovenska.

Odraz slunce v SC 513 Pendolino Sprinter, foto: Josef PetrákCo žlutému dopravci chybí na poli rychlosti nebo četnosti spojů, chce potenciálním zákazníkům vynahradit palubním servisem a cenami. Rozsah služeb bude konstantní v celé délce trasy, včetně občerstvení a bezdrátového připojení k internetu, které navíc na Slovensku bude moci těžit z výrazně lepšího pokrytí signálem 3G. I ceník jízdného je oproštěn od nutnosti jízdné dělit podle státní hranice, případně cestovat dle drahého mezinárodního tarifu SCIC-NRT. Akční internetovou jízdenku z Prahy do Žiliny bude možné pořídit už za 390 Kč/15,90 €, mezi Žilinou a Ostravou bude cena začínat na 120 korunách (4,90 €) a do Olomouce cesta vyjde 210 Kč (8,90 €). Tarifní podmínky pro cesty na Slovensko jsou navíc shodné s těmi, jež platí na lince Praha - Havířov, což přeshraniční cestování neuvěřitelně zpřehledňuje. Stejně jako u In-karet ČD bude navíc RegioJet poskytovat 25% slevu z obyčejného jízdného pro držitele zákaznických karet ZSSK, pokud jízdenku zakoupí osobně na pokladně.

Porovnání nabídek RJ a ČD pro vybrané trasy (nákup dokladu v ČR)
  Akční Internetová Obyčejná SCIC-NRT
(s/bez IN25/RailPlus)
Dělené jízdné*
(s/bez IN25/RailPlus)
SporoTiket Slovensko
Praha - Žilina 390 430 590 600 795 445 575 405
Olomouc - Žilina 210 230 290 237 311 220 275 228
Ostrava - Žilina 120 140 180 150 195 122 144 237
* u děleného jízdného se počítá s jízdenkou CityStar Slovensko v úseku Čadca Gr. - Žilina - Čadca Gr. (výsledkem je polovina ceny zpátečního dokladu)

Pokud se porovnání konkurenčních cen ve vnitrostátní dopravě ukázalo být docela problematickým, pak solidní porovnání mezistátních tarifů představuje opravdovou výzvu. Z desítek až stovek možných tarifních kombinací se tabulka snaží vytáhnout ty aktuálně nejvýhodnější nebo nejdostupnější:

  • Ceny Regiojetu pro akční, internetové a obyčejné jízdné
  • Ceny mezistátních jízdenek "koupím jeden papír a neřeším", a to s In-kartou IN 25/RailPlus nebo bez ní
  • Ceny děleného jízdného, pořízeného u ČD jako kombinace vnitrostátní jízdenky do tarifního bodu Čadca st.hr. a dále zpáteční jízdenky CityStar Slovensko (je o něco výhodnější, než SCIC-NRT jízdenka se slevou RailPlus, aniž by zákaznickou kartu vyžadovala). Opět se zde rozlišuje použití slevy IN 25 na vnitrostátní úsek ČD.
  • Ceny point-to-point internetových nabídek SporoTiket, dostupných na e-shopu v limitovaném kontingentu a s časovým omezením.

Celou situaci samozřejmě dále komplikuje fakt, že finální cenu u mezistátních dokladů ovlivňují i faktory jako místo a čas nákupu, zákaznické aplikace atp. Úplně samostatnou kapitolou jsou pak žákovské a studentské slevy vyžadované státem, jež se přes hranici obvykle neuznávají a nesou s sebou další specifické podmínky.

Jak je vidno ze stručného porovnání, cenová hladina Regiojetu při cestách do Žiliny není výrazně nižší oproti nejvýhodnějším nabídkám ČD. Její největším trumfem je jednoduchost – mezistátní doklad lze snadno zakoupit na internetu nebo z kreditové/otevřené jízdenky přes SMS, bez nutnosti vyzvedávat nebo tisknout fyzický doklad, bez nutnosti znát specifika tarifů a dělit jízdné na státní hranici podle dopravců. Právě v principu jeden dopravce - jeden tarif - jeden ceník - jedna úroveň služeb bude spočívat hlavní a největší výhoda mezinárodního provozu žlutých vlaků. Je to něco, k čemu se státní dopravci ani po dlouhých letech modernizace nedokáží dopracovat, čímž zákazníky bez podrobné erudice v jemnostech tarifů pravidelně odrazují a znemožňují využití moderních prodejních kanálů, které jinak ve vnitrostátní dopravě všemožně prosazují.

Žlutá pro Těšínsko i region Kysuc

Interier vozu Apmz RegioJet, foto: Matouš DanielkaKromě přímého spojení s Žilinou samozřejmě prodloužení jednoho páru umožní i vznik nových vnitrostátních relací Praha - … - Český Těšín - Třinec a Čadca - Žilina. Od začátku platnosti nového grafikonu ovšem do Třince nezačne jezdit druhý plánovaný pár vlaků IC 1004/1015 – podobně jako ostatní "odložené" vlaky bude jeho prodloužení z Havířova dále na východ provedeno až v prvních měsících příštího roku. Cestující mezi metropolí a Českým Těšínem zaplatí za cestu minimálně 290 Kč, do Třince pak ještě o desetikorunu víc. Základní internetové jízdné se pro obě města drží shodně na 340 korunách a plnou jízdenku zákazníci pořídí za 470, resp. 480 Kč. Mezi Žilinou a Čadcou dají držitelé kreditovek za jednu jízdu 1,60 €, pří nákupu u pokladny pak rovná dvě eura. Tato cena zřejmě odradí čistě regionální cestující, kteří jinak na zdejší trati expresy rádi využívají místo osobních vlaků pro každodenní dojíždění do/z Žiliny. Aktuální cena jízdenky u ZSSK s novou slevou REGIONAL je stanovena na 1,50 € a se zákaznickou kartou klesá dokonce až na 1,32 €.

Expanze krůček po krůčku

Žlutý dopravce má za sebou těžký rozběh, poznačený řadou komplikací. Konec roku pro něj ale nebude o nic jednodušší. Ačkoliv se počet jeho spojů od 11. prosince přehoupne přes polovinu plánovaného rozsahu dopravy, oproti původním ambicím bude "železniční silvestr" letos u Regiojetu přeci jenom poněkud skromný. Potěšující zprávu mají Jančurovci pro obyvatele Těšínska a severozápadního Slovenska; ani tato předvánoční novina ale nebude bez nahořklé příchuti polovičního počtu přímých vlaků do Třince. Skutečně převratný tak bude nový grafikon zejména pro cestující z oblasti Žiliny – ti se jednak dočkají žlutého servisu s pohodlným nákupem jízdného a přehledným tarifem; paradoxně ale možná ještě větší službu jim RegioJet udělá nepřímo, skrze dopady konkurenčního boje: ostravské expresy výrazně zrychlí a přímo do Žiliny zavítá pendolino, které historicky prvně pokoří hranici pěti hodin při cestách do Prahy. Díky této kombinaci tak cestující ze Slovenska dostanou pod stromeček ty nejlepší změny bez kompromisů.

Zdroj: RegioJet, ŽelPage, SŽDC


Juraj Kováč Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 18.11.2011 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Tarify Jízdní řád

More from Slovensko Žilinský Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 18      Zpráv na stránku:   
23.11.2011 (16:42)  
to tarten
Také málokdo pochybuje, že ČD byly dlouhodobě podfinancované..
můžete to prosím vysvětlit?
a Regiojet je podfinancováný nebo nadfinancovaný?
a Leoexpres je podfinancovaný nebo nadfinancovaný?
podle čeho se to posuzuje?
Děkuji

to rpet: taky vám slovo "odklonit" chybělo? mi tedy moc... stejně jako "tunel"
Registered user rpet  mail  
23.11.2011 (12:40)  
edit ex-post pro tululu:

reknu ti to takhle: ja uz se v tech vyrocnich zpravach CD hrabu asi pet let, a hledam jeden konkretni udaj. samozrejme, ze me zase tarten a spol. usadi tim, ze neumim hledat ve vyrocnich zpravach, protoze "totam je napsany", ale nechci a nebudu se s nima hadat, protoze jisty je jedno:

cd dostaly 12mld penez od szdc za nemovistosti a tak. z tech 12mld se nejakym zpusobem 3mld "odklonily" (me se to faktlibi, to slovo..), ale nikdo nevi kam. ve vyrockach to proste nikdo nenajde, protoze ty nejsou rozepsany na polozku, anzto na ucetni oddil.

jediny, co se vi -a to jeste ne verejne - je fakt, zeto "nekde nekdo nejak proflaknul". nic mene, nikdo nic neresil, nikdo si za to sednout nesel a ticho po pesine trva dal.

a ja jsem si jistej, ze kdyby nekdo mel tu sanci nahlidnout do jednoho auditu (kterej je udajne nezverejnitelny) a primo do ucetnictvi z te doby, dost sotousu by mozna zmenilo na cd nazor - i kdyz, to je taky otazka, ta zmena nazoru...
Registered user rpet  mail  
23.11.2011 (12:33)  
@ Ťululu:

..kazdopadne si myslim,ze dotace od kraje a statu jsou za ušlé ztráty z provozování dopravy,takže za to ty vagony nekoupí...

no vidis, sam si "odhalil" jadro pudla: kdo z nas vi, ktera cena je skutecne korektni? je to cena 17Kc/Km v pripade Most - Plzen, nebo je korektni cena 80Kc/Km z jinych trati?

takze ano, ja beru to, ze si myslis. moje argumenty vsak jasne annoncuji, ze nikdo z nas NEVI, na ktere urovni zacina ona skutecna a prokazatelna ztrata, a kde zacina jen mistrne zakryte "odklonovani" financnich prostredku z dani nas vsech - vyjma tebe, za tebe to plati ti ostatni navic (neb tvoje pozadavky ze zakona hradi stat, tudiz si to vybere opet od ostatnich - jako za vsechny studenty, nezamestnane, socialne slabe...).

zkracena verze tehoz: nejde o to, co si myslis ty, ja nebo franta. jde o to,co skutecne vime a muzeme prokazat. a to je - NIC.
23.11.2011 (12:10)  
rpet : podstate mate pravdu,kazdopadne si myslim,ze dotace od kraje a statu jsou za ušlé ztráty z provozování dopravy,takže za to ty vagony nekoupí,kazdopadne muzem polemizovat nad tim,jestli chteji ČD od statu a kraje moc a nebo maji malo,a to se pozna ve vyberovem rizeni,kde uz nekde problehlo a v libereckem kraji dokonce jezdi za mene penez nez jinde a jancura ze souteze odesel a jedna firma nevyhrala(pokud si matne vybavuji),treba ty penize co dostanou za dotace pokryje ztraty z provozu atd. a jeste jim mozna zbyde a za to koupi vagony,kazdopadne kdyz jde jezdit levne v liberecku tak by melo jit i jinde,ale za to uz muze objednavatel,ze plati dopravci vice nez ma,ja kdybych provozoval dopravu a nekdo mi da vice,tak taky neodmitnu
Registered user rpet  mail  
23.11.2011 (11:53)  
@ Ťululu:

ty vagony se kupuji z verejnych penez?pak vam vsem dekuji,ze jste prispeli,alespon se muzu vozit v krasnych vlacich,ja jim totiz nedal ani korunu,jenom v podobe zisku.

v podstate ano. protoze do uhrady prokazatelne ztraty se pocita ztrata udana provozovatelem, nikoliv platcem. takze kazdy, kdo zada dotaci na dopravu, do ni automaticky zahrnuje i minimalni zisk,ktery potrebuje - jinak by se polozil.

mozna se tu vyroji hromada reakci typu "tak to neni, protoze...", ale stejne skoncime u toho, ze nikdo z nas nevidi do rozvah a auditu toho ci onoho provozovatele - ale presto tak nejak vsichni tusime, ze ty prachy v tom schovany jsou. a opet se dostaneme k tomu, ze nejde ani tak o to, ubit soupere presnym cislem, ale jde o princip, ktery je od zakladu spatny - o cemz vime vsichni, jen se o tom blbe mluvi nahlas.

a prikladem za vsechny muze byt treba 12 megapenez od szdc - pruser, za kterej do dnes nikdo nesel brucet. divny je, ze na to si nikdo z vas nestezuje (neb slo o CD). kdyby neco podobnyho spachal jancura (byt jen v setinove hodnote), tak je tady randal a tisic prispevku v diskusi ;)
23.11.2011 (11:33)  
tarten) Krachující nákladní vagonka v Aradu se jmenuje Astra Vagoane Arad SA patří pod IRS Group, stejně jako česká vagonka a vyrábí pouze nákladní vozy.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Railway_Systems

ASTRA Passenger Coaches Plc. je výrobce osobních vozů.

Jak to tedy může být stále stejný podnik? :-) Mám pocit, že při privatizaci se to rozdělilo, stejně jako Vagonka Studénka.

Že jsou dvě najdete mimo jiné i tady:

http://www.securities.com/Public/company-profile/RO/Astra_Vagoane_Arad_en_1470146.html
23.11.2011 (11:20)  
rpet:ty vagony se kupuji z verejnych penez?pak vam vsem dekuji,ze jste prispeli,alespon se muzu vozit v krasnych vlacich,ja jim totiz nedal ani korunu,jenom v podobe zisku.
Na vetsinu vlaku si vzali uver a nebo to plati dluhopisy,coz je pujcka,za kterou ruci stat,jakozto majitel akcii ČD,jinak to musí ČD splatit svym ziskem a co jsou dotace z EU,tak jestli je dostane ČD nebo RJ je vcelku jedno,kazdopadne musi vypsat vyberove rizeni a nehrozi,ze by automaticky koupili predrazene vagony od škodovky
Pokud si zalozite firmu,taky bude muset fungovat sama,bez toho aniz byste vy jako majitel do ni porad strkal penize,a pokud do ni zacnete penize strkat,tak je na odpis
Registered user tarten 
23.11.2011 (10:56)  
rpet: jestli to neni tim, ze CD uz hodnekrat proklamovaly, ze nove vozy nakoupi. nasledne na ne dostaly penize, a ty se z valne vetsiny "nekam odklonily" atd.

Málokdo pochybuje, že ČD vysávají všelijaké tunely a že mnoho zakázek je předražené kvůli i politicky fedrovanému protekcionismu. Také málokdo pochybuje, že ČD byly dlouhodobě podfinancované, a že bylo naprosto logické a ekonomicky nejlepší z části těch 12 GKč nejprve poplatit nejhorší dluhy. A je jasné, že ČD už od té doby za nové vlaky (neříkám přímo vozy) utratily mnohem víc než oněch 12 GKč a za rekonstrukce další GKč.
Registered user rpet  mail  
23.11.2011 (10:42)  
@ prastravak:

...a zase ten jancura... ;)
  1 2 3 4 5 ... 18      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko