..: Do Jemnice opět pravidelným vlakem – má to smysl? :..

JHMDJemnice — Po 114 letech skončil dne 31. prosince 2010 provoz na trati 243. S posledním vlakem, který desetiletí obec spojoval s Moravskými Budějovicemi se přišlo rozloučit několik stovek místních obyvatel, ale i řada železničních nadšenců. Kapela vyhrávala smuteční melodie a farář „Růžence“ dokonce požehnal a pokropil ji svěcenou vodou. Poslední odjezd byl ve směru do Jemnice z Moravských Budějovic ve 14.57 a opačně v 15.30 z Jemnice. Článků a úvah k provozu na tratích kde skončil pravidelný provoz bylo hodně. Rád bych vám nabídl pohled i z druhé strany. Co na celou situaci ohledně trati 243 říká sám ředitel společnosti a dopravce Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) pan Ing. Jan Šatava?

S JHMD do Jemnice?

Provoz na 21km jemnické lokálce neutichl na dlouho, protože 22. ledna 2011 v odpoledních hodinách přijel do Jemnice mimořádný vlak společnosti JHMD (motorový vůz M 262.0206). Na nádraží se sešlo kolem 80 lidí a vlakem také přijel ředitel společnosti JHMD Jan Šatava. Bohužel se této akce nezúčastnil nikdo ze současných jihočeských radních. Dorazil pouze bývalý starosta Jan Nekula a starosta Jemnice Miloslav Nevěčný. Dle slov pana Šatavy je cílem jízdy zvláštního vlaku dokázat, že trať mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí není zrušena a že je schopná normálního provozu. Kladu si ale otázku: Je vůbec obnovení pravidelného provozu reálné?

Požádal jsem o vyjádření k obnovení provozu ředitele společnosti JHMD a.s., Jana Šatavu, který má s provozováním dopravy mnohaleté zkušenosti:

JHMD a.s.

Jindřichohradecké místní dráhy jsou akciová společnost, provozující jihočeské úzkokolejné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně a vlaky na nich. Název společnosti je současně názvem tohoto železničního subsystému. Jindřichohradecké místní dráhy jsou tak jedním z prvních soukromých provozovatelů veřejné železniční dopravy v České republice.

Společnost byla založena 19. září 1994 v Praze, od ledna 1995 začala po zápisu do obchodního rejstříku podnikat. Nejprve na uvedených tratích provozovala letní vlaky pro turisty, po zastavení provozu do Nové Bystřice (25. ledna 1997) byla vládou schválena privatizace obou tratí a JHMD je za symbolickou cenu 1 korunu koupila. Fyzicky však byly tratě předány až 28. února 1998.

V železničních stanicích Jindřichohradeckých místních drah jsou vydávány dobové lepenkové jízdenky jak pro vlaky motorové, tak parní trakce. JHMD v roce 1999 odkoupily od NADASu strojní vybavení jediné české tiskárny lepenkových jízdenek a od roku 2000 provozují v Kamenici nad Lipou vlastní tiskárnu. Třetinu její produkce používají JHMD pro vlastní potřebu, zbytek odebírají České dráhy pro nostalgické jízdy či muzejní železnice. Ve stejném formátu se vyrábějí i vstupenky, losy či vizitky.

Kromě pravidelné osobní a nákladní dopravy, provozují JHMD v letních měsících také pravidelné parní vlaky. Můžete si také objednat zvláštní vlaky s parní i motorovou lokomotivou, s možností připojení historické soupravy. Zajímavostí jsou také výlety historickým autobusem na hrad Landštejn a nedaleké rakouské úzkokolejky.

Od června 2009 se Jindřichohradecké místní dráhy podílejí také na provozování normálněrozchodných vlaků. Jedná se o Doupovskou a Švestkovou dráhu v Ústeckém kraji.

Kdo je hlavním iniciátorem obnovení provozu na trati 243?

Hlavním iniciátorem zachování trati a provozu na ní je jemnický starosta pan Nevěčný, ale jak jsem situaci poznal, jakési lidové „Hnutí za dráhu“ je tam dosti široké a spontánní. Pan Nevěčný se s problémem, jako původně problematikou nedotčený laik, obrátil na podzim na mne. Tak vznikl koncept města Jemnice jako vlastníka dráhy a odborného subjektu (např. JHMD) jako provozovatele dráhy a drážní dopravy.

Je pro JHMD zajímavé tuto trať provozovat?

Nás, jako JHMD, to zajímá jakožto provozně ekonomická záležitost, kde bychom mohli opět předvést (jak doufám), jak lze jednoduchými kroky zefektivnit i provoz lokálky takovéto kategorie — v podstatě vytržením ze „spárů“ Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a provozu Českých drah (ČD).

Má nějaký smysl obnovit vlakovou dopravu do Jemnice?

Jsem toho názoru, že smysluplnost existence železnice v dané lokalitě do značné míry ukazuje právě míra aktivit místních proti jejímu zániku. Porovnejte si, prosím, četnost a sílu vystoupení různých institucí a občanů ve věci jemnické lokálky s ostatními tratěmi, kde byl ve stejném období zastavem provoz. A pozor, je třeba oddělit tzv. „šotoodpor“ (překládat doufám nemusím) od kvalifikovaných a masových vystoupení odborně nezainteresovaných kruhů. Z tohoto pohledu tvrdím, že jemnická lokálka má reálnou šanci.

Kdo chce převést trať do svého majetku?

Město Jemnice už na podzim oficiálně požádalo MD o převedení tratě s nemovitostmi a stavbami do svého vlastnictví. MD věc postoupilo SŽDC a tam se co? Zavřela voda. SŽDC má doktrínu rušit, a hlavně nikomu nic nepředávat, aby to nakonec náhodou nešlo. Nicméně tím chci říci, že aktivity města nejsou zdaleka jen verbálně–politické.

Máte spočítanou ekonomiku provozu?

Provozní koncept máme, poslední výkony dráhy známe též (cca. 200 přepravených osob denně, minimálně dva spoje ovšem s 40 – 50 cestujícími; cca. 90 nákladních vozů ročně — šrot a uhlí, které by jezdily dodnes, kdyby ČD Cargo iniciativně a nepochopitelně nevyhlásilo ZAN, aby SŽDC mohlo trať nerušeně zavřít). Nákladové propočty máme pro několik variant intenzity provozu od 3 do 7 párů spojů denně (a věřte, že to za těch 13 let zvládáme slušně). Navíc ze šetření na místě víme, že dráha přicházela o klíčový přepravní proud nevhodně postavenými ranními spoji.

Vlastníte nějaký vlak vhodný k provozu na této trati?

Motorový vůz vlastníme momentálně jeden, druhý právě zajišťujeme smluvně.

K možnému obnovení provozu na trati 243 se v Českém rozhlase vyjádřil také hejtman kraje Vysočina, pan Jiří Běhounek:

Pokud dostaneme nabídku od nějakého dopravce, který by zde byl ochoten provozovat pravidelnou osobní dopravu, musíme samozřejmě jednat o tom, zda ubereme na autobusech a zda doplníme tu ztrátu tak, jako jsme platili Českým drahám. Ani pan Šatava, ani město Jemnice, nemůžou očekávat, že jim dáme víc peněz, než jsme dosud platili ČD. A pak je otázka, jestli město Jemnice a pan Šatava ztrátu doplatí, anebo jestli budou schopni trať provozovat tak, aby za 700 tisíc ročně dokázali zajistit pravidelnou veřejnou osobní dopravu po železnici. To je snad jasné, hromádka peněz je jen jedna.

Zdroj: Český Rozhlas Region, Wikipedia


horstfuchs009 | 2.2.2011 (9:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Rozhovory

More from ČR Vysočina


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
10.11.2013 (18:47)  
Jemničce hodně fandím. Bydlím nedaleko od Jemnice (asi 12 km - Dačice na trati 227). V současnosti tam jezdí jen mimořádné vlaky (nejbližší zvláštní jízda je mikulášský vlak) a 2x týdně manipulák (tuším, že vozí hlavně kovový šrot nebo tak něco). Myslím si, že když by se do toho někdo pustil, tak by se tam provoz obnovit dal. Je to pěkná oblast, jede to krásnou krajinou, takže nějací turisti a místní by tam jezdit mohli. Nějaký náklad by se taky našel.
Registered user tulip 
05.02.2011 (10:57)  
Základem úspěchu provozu na Jemničce je již zde zmíněný spěšný režim na Severozápadní dráze Znojmo-HavlBrod. Pokud by se JHMD spojily pro tento účel s RegioJetem a dali dohromady již zde zmíněný koncept dvouhodinového taktu, pak by se mohly autobusy jít vycpat, protože ty návaznosti na vlaky do Prahy a v opačném směru do Vídně by byly ztěží konkurenční.
04.02.2011 (15:36)  
asi bych byl spíš pesimista...
- >200 lidí denně: nemyslím, že je to reálné vzhledem k poloze zastávek a návazných možností 241
- 700.000,- ročně: tak to asi vlasy, to je roční mzda pro 2 strojvůdce a konec

ovšem je třeba zvážit možnosti nákladní dopravy(neznám region), no třeba budeme příjemně překvapeni...
Registered user pekař 
03.02.2011 (10:58)  
Wool: to byste mi mohl vysvětlit, co to je kvalifikovaný a masový odpor odborně nezaintersovaných kruhů, popř. proč musí být nezbytně lepší než ten zaintersovaných. Když už tady tolik jásáte:)
Registered user MIRO  mail  
02.02.2011 (23:44)  
Jožko: to nevím, na ČD už pár let nepracuju. Jinak jsem to myslel samozřejmě v hrubých nákladech, tedy hrubá mzda strojvedoucího + další náklady co odvádí zaměstnavatel státu. Možná by jste se divil, kolik by vám z 60-ti tisíc nákladů na zaměstnance zbylo na jeho skutečnou čistou mzdu...

Jinak velice hodnotím názory kolem trojlístku, konečně někdo rozumný!!
Registered user Mr. T 
02.02.2011 (22:18)  
Držím JHMD palce. Ono ten trojlístek je doopravdy záhubou pro českou železnici. Jen tunelovat a chtít dotace na provoz a co s těmi dotacemi dělají je jejich obchodní tajemství... Osobně jsem pro liberalizaci železnice a věřím, že se povede lokálku zachránit. Vždyť jasnou ukázkou jsou fungující JHMD. Kdyby tenkrát nepřišly, tak bylo po úzkokolejkách...
Registered user Wool 
02.02.2011 (21:38)  
A pozor, je třeba oddělit tzv. „šotoodpor“ (překládat doufám nemusím) od kvalifikovaných a masových vystoupení odborně nezainteresovaných kruhů. Bravo!
02.02.2011 (20:41)  
je obrovské množství tratí,které se ruší bez sebemenšího odporu tak aspoň těch pár o které je zájem by měly úřady zachovat.
02.02.2011 (18:17)  
Jiří Hovorka-
Počítal jsem 200 cestujících kteří jsou zmiňováni níže, cena jízdenky s IN 25 je 36Kč ale dle dosažitelných informací je počítáno s 2/3 z plného jízdného na jednoho cestujícího proto těch 30Kč, a tedy 200 lidí na trase v obou směrech, po 15Kč za jednu jízdu je tedy 15Kč x 200lidí x 260 pracovních dní v roce 780 000Kč tržba od zákazníku. Podle jízdního řádu 2010/2011 jezdilo 7 párů vlaků v pracovní den, 21km x dotace z kraje ve výši zhruba 100Kč/vkm x zas těch 260 dní a tedy 42x7x100x260 mě vyšlo 7.644.000 Kč náklady. Realita bude asi odlišná ale nemyslím si že o hodně. Schválně se zkusím zeptat pana hejtmana kolik chtělo ČD za tuto trať. A výsledek zhruba 8,5mil Kč tato trať dostane od cestujících a daňových poplatníků. Takhle nějak jsem k tomu číslu přišel. Jsem naprostý laik v problematice dotací a vycházel jsem jen z běžně dostupných údajů.
02.02.2011 (17:41)  
jarynka1 - nějak mi nesedí tvoje počty. 30*200*260 dělá 1560tis. Tvoje počty odpovídají na poloviční počet lidí.
trať dle JŘ 21 km, pár spojů dělá teda 42. S dotací se dostaneme na cca 2,25 mil. Kč. S nákladovou cenou 100 Kč/km máme k dispozici 22500 vlkm, pár spojů dělá ročně (260 dní) 10920 vlkm. Jednoduše to stačí na dva páry. Na smysluplnou obsluhu to asi nebude. A to nepočítám údržbu tratě!
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko