..: Více vlaků v Praze a okolí :..

Nové barevné schéma jednotek 471 CityElefant ČD, foto: České dráhy Praha — Společnost ROPID v rámci dne pražské integrované dopravy v úterý 21. září 2010 zveřejnila projednané změny v železniční dopravě pro následující rok. Od nového jízdního řádu přibude v Praze a okolí cca 10 % nových vlaků, které za rok ujedou okolo 0,45 milionu kilometrů. Za tyto služby zaplatí hlavní město Praha ročně Českým drahám navíc 66,4 mil. korun. Jedná se tak o jediný kraj České republiky, kde dojde k nárůstu výkonů i úhrady ztráty. Co se bude konkrétně měnit a bude Pražské Esko konečně dopravním systémem bez jakýchkoliv „ale“?

S7 z Berouna až do Úval

Zásadní změnou bude prodloužení vybraných vlaků (16 párů vlaků po 30 minutách v ranní a odpolední špičce pracovních dnů) linky S7 Beroun – Praha hl.n. (trať 171) přes Nové spojení a nově tříkolejnou trať Libeň – Běchovice do Úval (trať 011), které tak vytvoří první opravdovou průjezdnou linku pražským uzlem. Zároveň budou celou linku každý den obsluhovat výhradně jednotky CityElefant. Ty by ostatně měly téměř vytlačit staré pantografy z provozu. Výjimkou zůstanou některé vlaky linky S4 do Kralup nad Vltavou a dočasně také S9 do Benešova u Prahy, kde budou nové jednotky 471 spolufinancovány prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Třebaže linky S7 a S1 budou do Úval vzájemně proloženy do intervalu 15 minut, tato výhoda bude fungovat jen z a do Prahy–Libně. Odtud se linky opět rozdělí a proto jak hlavní, tak i Masarykovo nádraží budou mít už jen 30 minutový interval obsluhy. Pro cestující, kteří dále v Praze pokračují návaznou MHD to nepředstavuje neřešitelný problém. Ovšem při cestě z Prahy již neplatí, že cestující má k dispozici vlak každých 15 minut. Spíše se jedná o dvě různé linky s intervalem 30 minut, z nichž prodloužení S7 funguje pouze ve špičkách pracovního dne.

V souvislosti s prodloužením linky S7 uvedl ředitel KCOD Praha Alois Kašpar, že pro příští rok tak bude v ranní špičce v podstatě stoprocentně vyčerpána kapacita čerstvě zrekonstruovaného hlavního nádraží a další nárůst počtu vlaků již nebude možný. I takovéto situace jasně ukazují na výhody, které by přinesla stavba Nového spojení II.

Městská linka i o víkendu, prodloužena do Hostivaře

Městská linka S41 si již získala takovou oblibu, že je třeba její kapacitu posílit. Proto budou nasazeny v pracovních dnech staré pantografy v třívozovém provedení. Nově pak bude v provozu i o sobotách a nedělích, kdy v pravidelném hodinovém intervalu bude od Roztok prodloužena z Libně až do Hostivaře. Bude možné využít v Hostivaři přípoje od/do Benešova (ráno a dopoledne tam, později zpět) a také návazností na vybrané dálkové vlaky ve stanici Praha–Libeň, což představuje zejména rychlíky přes Vysočinu (ráno tam, odpoledne zpět) a Ex, IC a EC vlaky od Olomouce (přípoj pouze od nich). Všechny ostatní přestupy je i nadále výhodnější realizovat ve stanici Praha hlavní nádraží.

S65 přes Žvahov zůstává

Praha Smíchov Na Knížecí, foto: Michal Jaroš Fungování linky S65 (provozované po trati 122, tzv. pražském Semmeringu), byť ve dvojnásobných intervalech oproti současnosti, zůstane v pracovní dny zachován. Novinkou bude prodloužení z Prahy–Zličína až do Hostivice, kde bude přípoj od rychlíků z Kladna a Rakovníka ráno a dopoledne na Prahu a odpoledne a večer opačně.

Stanice Praha–Zličín bude přejmenována na Praha–Řepy. Zda se i název konečné tramvají Sídliště Řepy změní na Nádraží Řepy a bude tak definitivně napravena dávná křivda není zatím známo.

Regionovy zde zůstanou nasazeny pravděpodobně jen do konce letošního roku, poté zřejmě nastoupí opět staré osmsetdesítky. Třebaže ani Regionovy nejsou pro tuto trať zdaleka nejvhodnější, z hlediska pohodlí cestujících dojde k razantnímu poklesu kvality cestování. Navíc v kombinaci s neuspokojivým stavem infrastruktury této trati není bohužel reálné ani v hodinovém taktu použití pouze jednoho vozidla a bude i nadále nutné použít vozidla dvě. Tento zdánlivě pro cestujícího nepodstatný detail však s sebou nese neblahý následek. Bude třeba „někde“ křižovat protijedoucí vlaky, a to nikde jinde než ve stanici Praha–Zličín (Praha–Řepy). Bohužel tento fakt v kombinaci s oprávněným požadavkem návaznosti linky S65 na rychlíky v Hostivici (které se zde křižují) znamená, že přípoj může být jedině od rychlíku na S65 nebo z S65 na rychlík, nikoliv však obojí zároveň. Přípoje proto budou zajištěny, jak již bylo výše zmíněno, do cca poledne ve směru do Prahy a poté opačně. To v důsledku znamená i různé časové polohy vlaků v různých částech dne, což zdaleka není a nebude ideální pro orientaci cestujících v jízdním řádu.

Nové vlaky do Vraného nad Vltavou

V odpolední špičce pracovního dne bude odstraněna nutnost přestupu u některých vlaků Praha – Dobříš (linka S80, trať 210). V úseku Praha – Vrané nad Vltavou pojede navíc 6 párů vlaků, čímž dojde ke zkrácení intervalu v tomto úseku v odpolední špičce a večer. Tato poslední trať v Praze, kde vlaky nadále nebudou alespoň rámcově jezdit podle zásad taktového grafikonu, tak nabídne nově v odpolední špičce většinou intervaly „něco přes půl hodiny“, večer pak také nově „něco přes hodinu“. Část vlaků na linkách S8 a S80 bude navíc i v pracovní dny vedena jednotkami řady 814 Regionova.

Plná integrace všude v Praze

Praha-Vršovice: Jízdenky PID jsou vám kdykoliv k dispozici…, foto: Zdeněk MichlPraha-Vršovice: …v automatu umístěném za těmi občerstovacími, foto: Zdeněk Michl Tzv. plná integrace se rozvine na všechny osobní vlaky v Praze. Kromě linky S65, kde funguje od začátku výluky tramvají v Plzeňské, je nově zaintegrována i poslední linka S6 (trať 173) do Prahy–Řeporyjí. Ovšem pozor, tzv. „plná integrace“ je zvlášť definovaný pojem, který znamená pouze uznání jednorázových, předem zakoupených a před nástupem do vlaku řádně označených jízdenek. České dráhy nadále nebudou jednorázové integrované jízdenky prodávat ani na nádražích (pokud tam není automat PID), ani ve vlacích. Za funkci označovaců na nástupištích bude nadále ručit cestující a ve vlacích nadále nebudou platit SMS jízdenky pražského dopravního podniku a tzv. limitované, tedy krátkodobé nepřestupní jízdenky. Rozsah vyjmenovaných rychlíků, ve kterých bude uznáván tarif PID, by měl zůstat beze změn.

Drobné pochybnosti přetrvávají

Logo systému PID, foto: ROPID (www.ropid.cz) Na konferenci dále zaznělo, že po mnoha letech panuje mezi objednatelem a dopravcem shoda o výši úhrad a rozsah dopravy je tak stabilizován. Nezaznělo však téměř nic o Středočeském kraji. Téměř až rodinné vztahy objednatele a takřka výhradního železničního dopravce a přiobjednání dalších vlaků „z ruky“ bez jakéhokoliv náznaku byť jen přípravy tendrování linek do budoucna jsou přesto určitým zklamáním. Přitom toto je bezesporu jednoznačnou příležitostí k razantnímu zlepšení kvality služeb i snížení subvencí při zachování rozsahu dopravy a s ohledem na integrovaný tarif PID nepředstavuje ani pro cestujícího problém. Navíc bychom se mohli po regionovách a cityelefantech snad konečně dočkat skutečně moderních vozidel, jako třeba jsou jednotky Stadler Flirt masivně nasazené v příměstské dopravě v Budapešti, Bombardier Talent2, Alstom Coradia Continental či kteroukoliv jinou novinku představenou na letošním veletrhu InnoTrans 2010 v Berlíně.

Realizované změny pak vypadají spíše jako využití krátkodobých příležitostí, než vyústění mnohaletých příprav, jak byly prezentovány. Dlouhodobě je asi stěží udržitelná technologie křižování vlaků stanici před konečnou (S65) způsobující dvojnásobné požadavky na vozidla, stejně jako neexistence jediné zastávky ani jednoznačného požadavku na ně na údajně tolik připravované spojnici Prahy–Libně s Prahou–Hostivaří (S41) projíždějící kolem stanic MHD Černokostelecká a Depo Hostivař, i s ohledem na nemalou délku pobytu vlaků této linky ve stanici Praha–Libeň. Ostatně ani u dalších projektů, jako jsou zastávky Kačerov, Rajská zahrada, Vyšehrad nebo projekt Nového spojení II a budoucnost Masarykova nádraží není nic nového. Škoda.

Je zřejmé, že se pražské Esko zlepšuje. Přesto existuje stále obrovský potenciál růstu kvality i kvantity jak v oblasti infrastruktury, vozidel i samotného jízdního řádu a tak nezbývá než doufat, že během dalších let se bude situace zlepšovat ještě výrazněji.

Zdroje: Tisková konference a zpráva ROPIDu, Konečný návrh jízdních řádů 2011


Martan , Zdeněk Michl Poslat mail autorovi | 29.9.2010 (10:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Jízdní řád

More from ČR Praha ČR Středočeský


  1 2 3 4 5 ... 7      Zpráv na stránku:   
Registered user ceskolipak  mail  
03.10.2010 (22:30)  
Já mám ešusy také rád. Jejich technickou vyspělost však nedokážu posoudit. Z pohledu cestujících, kteří to využívají jako příměstskou dopravu nějakých 30 minut bych řekl, že nabízená kvalita je dostačující.

Soupravy jsou klimatizované, což se o mnoho vozech dálkové dopravy nasazovaných jako IC/Ex říct rozhodně nedá.

Není vyloučeno, že se vozy postupě dočkají nějakých dalších vylepšeních, to však záležní na objednavateli.

Ve srovnání z 40 letými žabotlamy je úroveň cestování o poznámí lepší.
Registered user strejcekms  mail  
01.10.2010 (16:15)  
Tak plasty vržou v kde-čem, to je daň za to že se už nepoužívá umakart (což je asi dobře). A otevírání obou půlek dveří se dá relativně jednoduchými upravami vyřešit - to je to nemenší. Pokud se budeme bavit o obligátních věcech typu "moc dveří v interiéru", "špatné rozložení el. výzbroje" atd, tak na to vám řeknu, co si ČD objednali, to mají, oni jsou zadavatelé a do zakázky si mohou napsat co chtějí. Je také si třeba uvědomit, že ta vozidla by měla být prakticky stejná, je blbost jeden rok nakoupit do Prahy 471, druhej rok nějakej vlak z německa a třetí rok zase úplně něco jiného, jestli vás ešus tak štve, tak se běžte podívat na řadu 560, nebo na vozy Bt - které stále slouží v příměstské dopravě v okolí menších měst. Ano, 471 byl moderní v době kdy vznikl, za tu dobu prošla vozidla různým vývojem, ale zatím nelze ho označovat za špatné vozidlo, na to si ještě tak 5 - 10 let počkejte.

To je jako když někdo řekne že Pendolino je nemoderní, no bodejť jo, když odpovídá době vzniku.
01.10.2010 (15:59)  
ad strejcekms:

v čem je ešus nemoderní? co třeba otevírání dveří ,každá půlka zvlášť? co plasty,které vržou po pár měsících používání?

já mám elefanty rád, taky si je moc neužiju, když na S9 jezdí jenom o víkendech.
ale nevěřím, že budou jezdit ještě za 40 let, to se rozpadnou. vlastně vůbec nechápu,co na nich stojí 220 mio/souprava. V porovnání s rakouskými City Shuttly je to nebe dudy.
Registered user strejcekms  mail  
01.10.2010 (9:52)  
240.025 - a v čem že vám přijde ešus nemoderní???
S tou 814 souhlas, ale pořád je to jedna z těch lepších.
01.10.2010 (0:37)  
se nedivte, že to vypadá tak jak to vypadá, když dopravu organizují kašpaři, vozí to kašpaři a vozový park je od kolotočářů a normální vlaky tu nejspíše dlouho neuvidíme, neboť za moderní vozidlo je považováno vozidlo, které by bylo moderní možná v osmdesátkách......... a regionova? To má akorát tak moderní toaletu...
30.09.2010 (22:44)  
Tomáš Záruba: to jsem rád, že ředitel pražského KCOD plácá nesmysly.
(A nekončí náhodou S6 na Smíchově oficiálně taky kvůli vyčerpané kapacitě?)
30.09.2010 (21:44)  
ad Poborskiii :
jestli bude na Benešov jezdit Elefant jako 2501, tak to si jistě vandalové pošmáknou. Na tyhle noční spoje posílat nový vlaky bez ostrahy, to je hřích...
30.09.2010 (21:18)  
Ad TZ: Nesouhlasím - já to vidím na nějaký pěkný uzlový pobyt typu 28 minut :-))
30.09.2010 (20:43)  
V. Špinka: Vyčerpaná kapacita Wilsonu? Nedělejte si blbou srandu, tam se vejde ještě nejmíň dvojnásobek aktuálního stavu... :-)


Ad nové vlaky po Praze: Je "skvělé," že se ROPID úžasně a jistě zcela nešotoušsky rozhodl rozdělit rameno od UVA napůl na Wilson a napůl na TGM. Takže 15 min. TGM - Libeň nebude ani ve výhledu, zatímco z Libně na Wilson (tj. v méně zajímavém směru) budou vedle rychlíků, které "nejde" zaintegrovat, jezdit ještě osobáky.

To celé, aby se za rok (? - dva, tři, nebo 2012 a pak zase 2014 a pak zase 2016 atd.?) zjistilo, že díky časovým posunům dálkovky na 171 a popř. také 011 nejde (popř. ...-jde-nejde-jde-nejde-...) časově sladit S1 a S7, a co teď honem s tím, že. Velice chytré - ovšem, máme přece studii (dávno zastaralou).
30.09.2010 (17:08)  
Voyageur: no, ty mosty v Zürichu nejsou odjakživa. Některé byly postaveny v rámci Bahn 2000, tj. projektu na zkapacitnění a zrychlení dopravy ve Švýcarsku (http://de.wikipedia.org/wiki/Bahn_2000#Projekte_der_ersten_Etappe). Zato my jsme si zrekonstruovali hl.n. tak, aby se vyčerpala kapacita 2 roky po dokončení této rekonstrukce.
  1 2 3 4 5 ... 7      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko